Boerenblog

Glazen bol

Gezocht: goed werkende glazen bol met voorspellende gaven.

Het aantal varkens in Hongarije is sinds 1991 gedaald van 9 miljoen naar minder dan 3 miljoen nu. Sinds de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie in 2004 is de varkensstapel met 35 procent gekrompen. Al jaren proberen de diverse Hongaarse regeringen deze neerwaartse spiraal om te buigen. Dit jaar zijn er weer verkiezingen en weer wordt een nieuw stimuleringsprogramma voor de varkenshouderij opgetuigd. Er gaan weer bakken met geld komen voor nieuwbouw van bedrijven.

Binnen zes jaar verdubbelen
De Hongaarse regering wil af van de biggenimport en weer zelfvoorzienend worden, met de wens uit te groeien tot exportland. Doel: binnen zes jaar verdubbeling van het aantal varkens! Ga er maar aan staan. Op zich is het een zeer goed streven, want Hongarije is in principe natuurlijk een 'land voor de varkenshouderij'. Althans, de randvoorwaarden – veel ruimte, veel akkerbouwgrond, veel arbeidskrachten, centrale ligging in Europa – zijn er. Alleen geld is er nog steeds duur in vergelijking met West-Europa. Bovendien doen de traditionele banken helemaal niks meer. Daarom wil de Hongaarse regering een eigen landbouwbank oprichten. We zullen zien wat er over zes jaar extra is bijgekomen.

Btw-fraude aangepakt
In 2013 zijn vanuit Nederland 250.000 biggen naar Hongarije geëxporteerd. Dit is grofweg 4 à 5 procent van de biggenexport. Op zich is het niet veel, maar het is genoeg om de druk van de biggenmarkt af te halen. Daarnaast gingen 50.000 levende vleesvarkens richting Hongarije. Dat aantal is wel fors afgenomen sinds de Hongaarse regering is opgetreden tegen de 'btw-maffia'. Sinds 1 januari is het btw-tarief op levende varkens en karkassen verlaagd van 27 naar 5 procent. Hierdoor is de verwachting dat btw-fraude sterk afneemt.

Minstens 20 procent meer zeugen
Op jaarbasis komen er dus 300.000 varkens vanuit Nederland naar Hongarije gekard. Uit Duitsland zal ook nog het een en ander komen. Laten we gemakshalve uitgaan van 200.000 dieren per jaar. Dat maakt een totale import van 500.000 levende varkens. Daarbij komt nog wat er aan karkassen en onderdelen wordt geïmporteerd. Het doel van Hongarije is de import te stoppen en zelfs een exporterend land te worden. Laten we aannemen dat we dan minimaal een miljoen biggen extra moeten produceren. Met het productiegemiddelde van 25 biggen per jaar betekent dat 40.000 zeugen extra. Op dit moment telt Hongarije 200.000 fokzeugen, waarvan 150.000 op de professionele bedrijven. Een toename van minimaal 20 tot 25 procent is dus gewenst.

Steun voor welzijn

Naast ondersteuning voor de (om)bouw van bedrijven, komt er een 'financiële bijdrage voor welzijn van zeugen'. Voor vleesvarkens kennen we een dergelijke bijdrage al enkele jaren. Deze bedraagt omgerekend €6 per verkocht vleesvarken. In het over het algemeen goed geïnformeerde geruchtencircuit zingt een bedrag van omgerekend €150 per zeug rond. Fokkerijorganisaties staan in de startblokken: Topigs, Dan Avl en Hypor zijn klaar om opfokzeugjes te verkopen. Dan Avl is ook in Hongarije hard aan de boom aan het schudden. Er is al een officiële importeur, die bovendien de zeugenbedrijven intensief begeleidt en een managementopleiding geeft. Een bedrijf met 2.000 zeugen produceert nu 32 biggen. Ongekend hoog voor Hongaarse begrippen. Is in 2020 Hongarije dan eindelijk weer een exporteur van varkensvlees? Mijn glazen bol is stukgegaan, wellicht heeft iemand anders nog een goed werkend exemplaar met voorspellende gaven?

Of registreer je om te kunnen reageren.