Boerenblog

3 reacties

Bonte Bentheimers uut Twente

De Bonte Bentheimer … Een prachtig Twents varken met een uitmuntende smaakbeleving!

In Hongarije hebben we in 2011 een aantal Bonte Bentheimer-varkens geïmporteerd. Mooie biggen uit Duitsland: drie zeugjes en één beertje, met stamboekpapieren van de Duitse stamboekorganisatie. De zeugjes zijn uit de B-lijn, de beer uit de S-lijn. Inmiddels zijn tien extra zeugjes aangehouden, om mee door te fokken. Er lopen er veertig Bonte Bentheimers op de Hongaarse poesta. En een aantal zit al in de worst verwerkt, die overigens overheerlijk smaakte.

Deze week arriveerden vier Bonte Bentheimer stamboekzeugjes bij mijn ouders in Twente. Deze biggen zijn aangekocht in Twente. De geltjes zijn uit de K- en O-lijn. In Hongarije moesten we wel een eigen Bonte Bentheimer-dekbeer kopen, in Nederland is dat niet meer nodig, omdat daar sinds een half jaar BB-sperma via een ki-station beschikbaar is. De vereniging Bonte Bentheimer heeft dat kunnen regelen. Een uitstekende zaak, want hiermee is te voorkomen dat hobbyisten met een dekbeer of een te dekken zeug door Nederland of Duitsland crossen.

Alvorens je in Nederland varkens mag houden, dienen bij RVO.nl, de voormalige Dienst Regelingen, en bij de GD de nodige papieren te worden aangevraagd. Dat kost tijd, maar loopt soepel. Een UBN-nummer is verkregen en de hobbystatus is aangevraagd. Er is contact opgenomen met een DAP, met de vraag of ze kunnen vertellen hoe vaak men langs wil komen en tegen welke prijs. Tot mijn grote verbazing valt de 'hobbyboer' niet onder een veterinair regime. De dierenarts hoeft niet standaard per tijdstermijn langs te komen. Dat geldt pas vanaf zes varkens (dan is het geen hobby meer).

GD vraagt naar Topigs-voorlichter

Iets anders wat me opviel in de formulieren van de GD, is de vraag wie de  'Topigs-voorlichter' is. Daar moet je de naam van je Topigs-voorlichter invullen. Ik vraag me af wat daar überhaupt het belang van is. Daarnaast lijkt het er op dat de GD een beetje achterloopt op de huidige marktontwikkeling, waarbij Topigs nogal wat marktaandeel verliest. Maar blijkbaar is het niet van belang om de naam van een voorlichter van de Deense genetica te hebben. Of Hypor, of wat voor organisatie dan ook. Of hoe zit dat eigenlijk?

Yoghurtsmaak

De varkens krijgen een mooi stalletje en een groene weide van 300 vierkante meter. Ik heb mijn ouders al wel gewaarschuwd dat er geen garantie is op het 'groen blijven van de weide' met vier wroetende knorren. In lijn met mijn vakgebied krijgen de varkens brijvoer, want er is op voergebied niks beters dan dat. En natuurlijk zijn er twee kleine fermentatievaatjes gemaakt, zodat de 'dames' elke dag een gezond, yoghurt-achtig smakend papje krijgen. Lekker gezond uut Twente!

Foto

  • Bonte Bentheimers uut Twente

Laatste reacties

  • jinkehes

    De Bonte Bentheimer is een prachtig varken, dat heeft ook Ronald Scholten goed gezien. Wel is het jammer dat hij ''hobbyisten'' in een kwaad daglicht stelt door te suggereren dat ze met een dekbeer of een te dekken zeug door Nederland en Duitsland ''crossen''. Dat zal hij vast niet zo bedoeld hebben, maar de indruk wordt toch gewekt dat hobbyisten niet erg verantwoord bezig zijn. Mag ik Ronald Scholten erop wijzen dat het aan die hobbyisten is te danken dat de Bonte Bentheimer met een aardige opmars bezig is. Het ras wordt al een tijdje op zeer kleine schaal gehouden en kan zich vanuit die positie goed verder ontwikkelen. Gelukkig vallen hobbyisten niet onder een veterinair regime. Waarom zou dat nodig zijn? Hobbyisten zijn heel goed in staat om in de gaten te houden wanneer er veterinaire zorg nodig is. Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have biedt ze alle benodigde informatie. Nog een puntje: hobbyisten die als recreant te boek staan mogen maximaal vier varkens houden.

  • John*

    hoe gaat dat dan als de zeugen biggen krijgt?

  • joannes

    Jinkehes, wat motiveert je om hobbisten te verdedigen. Ongecontroleerd een ras revitaliseren kan je alleen met uiterste discipline intern maar ook extern. Wanneer er rond gecrosst wordt met beren, zeugen en biggen neem je waarschijnlijk een acceptabel risico voor je eigen vee maar een onverantwoordelijk risico voor de professionele varkenshouders. Je idealisme verblind je voor de argumenten van Ronald Scholten. Argumenten die hij even terloops als een vanzelfsprekendheid geeft omdat hij ervanuit gaat dat ze bij een ieder bekend zijn. Je bewijst met je opmerkingen Jinkehes dat je niet alleen regels negeert maar ook nog eens, héél egoïstisch, ze ter discussie stelt voor hobbisten. Laat de NVMA daar maar eens meer aandacht aan besteden voor de bescherming van een bedrijfstak waar velen hun brood in verdienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.