Commentaar

2148 x bekeken

Saai wordt het niet

2014 wordt een belangrijk jaar voor de varkenshouderij. De sector moet verschillende thema’s oppakken.

Het nieuwe jaar is begonnen. Dat is een mooi moment om even terug te blikken en tevens doelen te stellen voor het nieuwe jaar. Terugkijkend naar ontwikkelingen in de varkenshouderij in 2013 kun je stellen dat het een bewogen jaar was. Een verbod op individuele huisvesting van dragende zeugen, afspraken met het CBL, het afbouwen van de productschappen, het oprichten van het varkenshouderijplatform, Vion in zwaar weer, een bouwstop in Brabant en het niet afschaffen van varkensrechten zijn de meest in het oog springende gebeurtenissen. Saai was het in 2013 zeker niet.
Waar het jaar in de melkveehouderij en akkerbouw doorgaans nogal voorspelbaar verloopt, is dat in de varkenshouderij allerminst het geval. Dat is interessant voor landbouwjournalisten die actief zijn in de intensieve veehouderij. Er is altijd wel wat te schrijven over thema's als prijsvorming, bedrijfsontwikkeling en maatschappelijke acceptatie.
U als ondernemer bent echter gebaat bij rust, structuur en samenwerking in het eigen bedrijf en in de sector. In dat opzicht wordt 2014 een spannend jaar. Een aantal zaken moet echt worden opgepakt voor de continuïteit van de sector. Voor Vion wordt het het jaar van de waarheid. Lukt het de zaken zo te reorganiseren dat het bedrijf weer mee kan met andere grote vleesverwerkers in Europa? Een sterke, grote speler in de verwerking is van levensbelang.
Een prominent onderwerp is mestafzet en verwerking. Hoe gaat de verplichte verwerking lopen, wat kost het en kan de sector op termijn de concurrentie aan met de melkveehouderij? Veel vragen waarop nog niemand antwoord kan geven.
En hoe gaan NVV en LTO samenwerken binnen het varkenshouderijplatform? Krijgen we echt één varkensgeluid? Gelet op recente eigen, niet afgestemde, communicatie van LTO en NVV omtrent de Brabantse Zorgvuldigheids Score (BZV) is nog flink wat werk te verzetten. Nee, ook 2014 zal niet snel saai worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.