Boerenblog

De beste wensen voor 2014

Zowel de biggen- als de varkensnoteringen waren in 2013 op niveau. Toeslagen en bedrijfskosten maken het grootste verschil.

De graannoteringen daalden, eiwit bleef stevig geprijsd, al zakte de prijs van raap in korte tijd met meer dan €10 per 100 kilo. Voorkoop van soja was vrijwel het hele jaar gunstiger dan de dagmarkt en meerdere varkenshouders hebben ook granen voor langere tijd vastgelegd. Grote prijsschommelingen doen zich voor bij de premixen en kleine voercomponenten. Dit alleen al laat prijsverschillen van enkele euro's per 100 kilo zien.

Op ons eigen bedrijf zijn we afgelopen jaar begonnen met fermenteren, maar vooral weer ouderwets inweken van voormengsels. Deze vaste voormengsels van ruim €20 bestaan hoofdzakelijk uit granen en worden tot 50 procent van de rantsoenen ingezet. Het komende jaar schalen we dit op tot 70 à 80 procent. Zowel de zeugen, biggen als vleesvarkens tonen zich erg dankbaar hiervoor, veel duurder hoeft goed voer niet te zijn.

Verschillen in bedrijfskosten steeds kleiner
Op noteringen heeft een individuele varkenshouder geen invloed, op toeslagen en vooral op bedrijfskosten des te meer. Binnen meerdere FarmFocus-clusters zagen we hier aanvankelijk forse verschillen, door intensieve kennisdeling worden deze gelukkig snel kleiner. Binnen groepen vergelijken wordt ook steeds aantrekkelijker, omdat bedrijven meer en meer op elkaar gaan lijken. Verschillen in bedrijfsgrootte worden kleiner vanwege bouwblokbeperkingen.

Meerwaarde van samenwerking
In 2014 vieren we het tienjarig bestaan van de varkensshowroom en bestaat FarmFocus vijf jaar. Beiden zullen blijven innoveren alsook integreren. Rendement door samenwerking biedt stevige meerwaarde, elke varkenshouder en ketenpartner bepaalt echter zelf of hij er inspanning voor wil leveren. Wie aan het uitboeren is, kan best blijven vasthouden aan tradities. Wie doet wat hij altijd deed, krijgt immers wat hij altijd kreeg.
Terwijl buiten de carbidbussen de ramen in de sponningen deden trillen, besefte ik mij dat er met vele tradities ook niets mis is. Wie echter ook na 2014 nog door wil boeren, zal om zich heen kijken waar samenwerking meerwaarde biedt.

Bron: FarmFocus

Of registreer je om te kunnen reageren.