10 reacties

Spanning om bouwstop in Brabant

De geruchten over een mogelijke bouwstop voor veebedrijven in Noord-Brabant zorgen voor veel onrust onder boeren. Een run op bouwvergunningen is niet realistisch.

Gevoed door actiegroepen als Megastallen Nee zinspelen de Brabantse oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren op een bouwstop voor alle veebedrijven in Noord-Brabant. Voorstanders van een zogenoemde standstill voor de veehouderij willen de groei van de veestapel in Brabant voorkomen. Vrijdag 22 maart beslissen Provinciale Staten over nieuw beleid voor de veehouderij, dat de sector duurzamer moet maken en in 2014 ingaat.

Onrust onder boeren
Boeren anticiperen op de onzekere politieke situatie in Brabant. Ze zijn inmiddels bekend met de gevolgen van het zwabberende veehouderijbeleid van de Brabantse Staten. De geruchten over een mogelijke bouwstop geven veel onrust. De telefoons bij juridisch adviseurs, accountants en bedrijfsadviseurs staan roodgloeiend. Boeren die bezig zijn met de aankoop van een nabijgelegen bedrijf, extra grond of uitbreiding op de bestaande locatie willen weten wat ze moeten doen. Mensen die werkzaam zijn in de periferie van de sector vrezen voor hun baan.

Angst voor vergunningenstroom
De politieke partijen die voorstander zijn van een algehele bouwstop zijn bang voor wat nu gebeurt: een stroom van nieuwe bouwvergunningen. Echter, deze angst vraagt om enige nuancering. Allereerst waren de tientallen bouwvergunningen die nu versneld zijn ingediend, al gepland. Dit zijn boeren die het vergunningstraject nagenoeg doorlopen hebben en veelal inmiddels in het bezit zijn van een milieuvergunning. Het moment van indienen van een bouwvergunning is naar voren gehaald. Het is niet zo dat nu meer vergunningen zijn aangevraagd.

Een run op bouwvergunningen is eveneens niet realistisch. Boeren kijken wel uit om op de gok een vergunning aan te vragen. Ze betalen immers circa 2 procent van het investeringsbedrag aan leges, een kostenpost van gemiddeld €20.000. Uitbreiding van de veestapel is sowieso niet mogelijk, omdat ondernemers tot 2015 gebonden zijn aan dierrechten en melkquotum.

GS wil geen bouwverbod

Gedeputeerde Staten (VVD, CDA en SP) wil geen algeheel bouwverbod. De provincie – naar eigen zeggen gidsprovincie voor het nationaal veehouderijbeleid – vreest een stroom van schadeclaims als het beleid plotseling gewijzigd wordt. Volgens Gedeputeerde Staten past een tijdelijke bouwstop ook niet binnen de afspraken van het Brabantberaad, een overeenkomst tussen boeren, natuurorganisaties en burgers, vertegenwoordigd onder andere door Megastallen Nee.

Laatste reacties

 • abtje

  Kan je zien hoe betrouwbaar zulke clubjes als Megastallen Nee zijn.
  We maken een afspraak en dan ondergraven we de boel gewoon door.
  Denken zeker ook stilstand is achteruitgang.

 • schoenmakers1

  kunnen ook nog even terug gaan in de tijd, de log gebieden zijn verdwenen, zou het dan niet logisch zijn dat ook de extensiveringsgebieden weg zouden zijn, onbetrouwbare politiek!

 • fjam

  Mag hopen dat ze het licht onderhand zien,en een halt toe roepen aan de waanzin van de dag van alsmaar meer en groter, zou er een kaars voor op willen steken.en dan zou het mooi zijn als ze gelijk flink doorpakten en een begin maakten met de ontmanteling van de megas.komt het misschien toch nog goed voor ons kleine kikkerlandje en het gezellige dorpse platteland.
  @die paar waanzinnig ,goede ondernemers,met de nadruk op waanzinnig jullie zaten toch al veel over de grens blijf daar dan maar,kun je lekker doorgroeien.

 • Hart voor platteland

  Er wordt door de oppositie gepraat alsof de veehouderij een nog groter gevaar is als Fukushima, of dichterbij Chemiepak. Emotie voert hierbij de boventoon, gevoed door de actiegroepen. Een bouwstop opleggen zou een valse start zijn door de provinciale overheid en bij de agrarische ondernemers geen vertrouwen wekken in de transitie naar het nieuwe provinciale beleid. Raar eigenlijk dat 1 burgerinitiatief door Megastallen nee dit allemaal als gevolg kan hebben. Maar goed: zij hebben een recht van spreken en dat moet gerespecteerd worden. Maar dit zelfde clubje heeft niet in de gaten wat 'onze' sector betekend voor de lokale en nationale economie. Ben het wel eens met de verduurzaming die er voorgesteld wordt, maar deze moet evenwichtig afgewogen worden in het kader van 'People, Planet en Profit' en niet met 1 vinger wijzend naar de agrarische ondernemer.

 • raika

  Beter stoppen met die bouw van megastallen,nergensvoor nodig!!!!!!!

 • bankivahoen

  Als mensen stoppen met eten zullen de megastellen ook weer vanzelf verdwijnen raika!

 • koestal

  De aannemers willen wel

 • sallandseboer

  Wat een zot idee. Dit ontneemt de ondernemer kansen in een vrije economie.

 • Bison

  Dat is toch niet normaal meer!,bedrijven met 35.000 varkens op dat moestuintje NL.

 • joannes

  Sallandseboer, wie bepaalt dat een ondernemer vrij moet zijn in een economie? Een vrij ondernemer is een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving! Of heb jij geen buren?

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.