Commentaar

1 reactie

Welzijn levert euro's op

Het verkoopvolume van pijnstillers neemt toe. Dat is om verschillende redenen een goede ontwikkeling.

Ziektes en aandoeningen bij varkens worden door varkenshouders en de periferie altijd snel vertaald naar misgelopen euro's aan voerwinst. Farmaceuten schermen met subklinische schade die een bepaalde kiem veroorzaakt. Op basis daarvan rekenen ze voor wat de misgelopen inkomsten zijn en prijzen ze een vaccin aan. Varkenshouders maken op hun beurt de afweging of de dure vaccins wel het voordeel opleveren, zoals dat wordt voorgespiegeld.
Ook de verwerkende industrie vertaalt afwijkingen direct naar euro's. Op slachtbonnen is precies te zien wat het percentage aangetaste longen en levers is. De bijbehorende korting staat in de kolom ernaast.
Denken vanuit de economische kant als het om diergezondheid gaat is volstrekt logisch. De varkens liggen immers in de schuur om eraan te verdienen en dat lukt minder met zieke dieren. Het gevaar van deze benadering is echter dat de varkenshouder alleen vanuit de economie redeneert en bijvoorbeeld (te snel) naar antibiotica grijpt. Uiteindelijk is het de kunst om productie, economie en welzijn met elkaar in balans te brengen. Dat lukt niet met een eenzijdige focus op de economische kant van het verhaal.
Om invulling te geven aan het aspect welzijn is het nodig te bedenken wat een varken nodig heeft om zich goed te voelen. Voldoende voer en water en een goed klimaat horen hier vanzelfsprekend bij. De afwezigheid van pijn is een andere belangrijke voorwaarde om welzijn te waarborgen. Dat op dit punt stappen worden gezet, bewijst de toenemende inzet van pijnstillers. Volgens DAP Lintjeshof is het gebruik van deze middelen de laatste twee à drie jaar met 50 procent gestegen. Dat is een goede ontwikkeling. Pijn beperken is direct welzijnverhogend. Het helpt tevens om het genezingsproces te versnellen. Daardoor zijn dieren sneller weer aan het eten, groeien ze beter en zijn minder antibiotica nodig. Pijnstillers inzetten kan om meerdere redenen een verstandig besluit zijn.

Eén reactie

  • Reactie verwijderd door een beheerder

Of registreer je om te kunnen reageren.