Boerenblog

20 reacties

Brabants verstand

Het brandt in Brabant, de meest dierrijke provincie van Nederland en na het Westland ook de meest mensrijke. Een bouwstop in crisistijd als opmaat naar het verstand.

De voorheen invloedrijke ZLTO is woest, vooral omdat leden-melkveehouders van hun startblokken worden afgeduwd. Vanwege de interne varkenshouderijproblematiek (Vion, verdampt vermogen) worden aan onze sector wat minder woorden besteed. Rabobank weet het ook niet zo goed meer, de immer trouwe bondgenoot van ZLTO en Vion trekt nu bij monde van topman Dirk Duijzer tegen beide fel van leer. Duijzer schrijft binnen vijf jaar de helft van het aantal varkens-, pluimvee- en glastuinbouwbedrijven af. De baas van eliteforum Foodlog wil zelfs alle intensieve bedrijven laten exporteren. In oorlogstijd noemen ze dit afvoeren van ‘aangewezen bevolkingsgroepen’ deporteren. Hoe bont wil je het maken?

Voedsel- en belevingsboerderijen
De 80-jarige Gerrit Braks zal zijn wijze hoofd schudden. Is er bijna dertig jaar na zijn Interimwet dan nog niets veranderd? Feitelijk niet, vermeende kopstukken als het duo Van Doorn-Vermeer hebben niets toegevoegd aan de toekomst van Veehouderij Brabant bv. Mannen als Aalt Dijkhuizen en Leo den Hartog hebben het beter begrepen en vrouw van statuur Louise Fresco evenzo. Intensieve landbouw gaat de wereld voeden. Inmiddels scharen de eerste kritische ngo’s zich ook achter deze nuchtere stellingname. Met veel meer respect dan vandaag zullen we deze intensieven in de nabije toekomst voedselboerderijen noemen, verantwoordelijk voor 95 procent van de voedselproductie. Evenzo blijft er plaats voor belevingsboerderijen, die zich voornamelijk op menselijk vermaak storten.

Jaarlijks 1.000 bedrijven minder
Maar hoe moet het dan nu met Brabant en andere intensieve regio’s en bedrijven waartoe het mijne ook behoort? Alle panische reacties ten spijt, het kan makkelijk opgelost worden! Niet iedereen hoort het graag, maar Duijzer heeft gelijk, de helft stopt er binnen vijf jaar mee. Dat klinkt heel dramatisch, maar is een voortzetting van de trend die men ook wel schaalvergroting noemt. In mijn eigen korte loopbaan van 25 jaar varkenshouden stopten jaarlijks 1.000 collega-bedrijven, daarmee gingen we van 30.000 naar 5.000 in heel Nederland. Vandaag tellen we minder dan 2.000 zeugenbedrijven, twee derde van alle varkens is in handen van 1.000 ondernemers. Het gros van deze 1.000 collega’s onderneemt het liefst op één locatie en 1.000 tot 2.000 voedselboerderijen met varkens vind je nauwelijks terug in het Hollandse landschap.

Masterplan met verstand
Een bouwstop is tijdelijk, dat is zeker, het verstand komt weer terug. Wanneer overheden en banken echt wat willen uitrichten, kunnen ze beter hun energie en gelden aanwenden voor sanering van bedrijven die graag willen stoppen. Duijzer heeft voldoende interne bankinformatie om te stellen dat dit deel minimaal een derde beslaat. Hieronder zitten immers veel bedrijven die nu kunstmatig overeind worden gehouden door de bank en door voerleveranciers. Vaker heb ik op deze plek opgeroepen tot een masterplan:

- Nergens meer nieuwvestiging, locaties zijn er genoeg.
- Versnelde warme sanering van bedrijven die graag willen.
- Landelijke bouwblokken van 3 hectare, waarvan maximaal de helft steen en minimaal de helft groen is.
- Verstand herwinnen en laten zegevieren, voedselproductie waarderen als een eerste levensbehoefte.

Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht (Guus Meeuwis).

Bron: FarmFocus

Laatste reacties

 • bankivahoen

  Warme sanering is inderdaad keihard nodig om ruimte te scheppen voor enkelen die over blijven, ik weet het , het is niet anders groot zal nog groter worden net zolang tot er 5 tot 10 spelers over blijven of men wil of niet ! Het is voor gezinsbedrijven door oa. overheid , ngo,s en andere extreme figuren zo gedreven dat er voor hen geen toekomst meer is !
  Het woord deporteren heb ik al vaker gelezen, in en intriest dat zoiets deze tijd nog kan! Ook economisch wordt het kind met het badwater weggespoeld ! Zegt alles over het huidige niveau bestuurders van dit steeds krankzinnigere landje.

 • schoenmakers1

  als je vooruit wil heb je niets als plichten, als je je hand open houd heb je niks als rechten

 • w v gemert

  Een aantal politici roept inderdaad dat de grote dierhouders maar moeten vertrekken naar het oosten, mooie gladde praatjes om stemmen te winnen, maar eigenlijk bedoelen ze zoals Johnny schrijft deporteren deze beroepsgroep. Goed stuk Johnny.

 • j.verstraten1

  Stel we voeren je masterplan uit ( wie betaalt die sanering trouwens?) gaan de boeren die overblijven met 1,5 ha bos rond hun stal het dan wel redden? Ik vraag me wel eens af , waarom investeren de grote ondernemers nog in NL? Is het vestigingsklimaat hier nog zo goed?

 • trijnie

  Zou het niet beter zijn om de megabedrijven op het industrieterrein te plaatsen?

  De infrastructuur leent zich niet goed voor de aan- en afvoer van voer van varkens, respectievelijk kippen. Ook zou er meteen een'mestverwerker bijgezet kunnen worden.

  En de stank en stof is op een industriegebied misschien beter te verdragen dan in een woonomgeving.

  Het is maar een optie.

 • jordi 1455

  @trijnie de meeste industriegebieden grenzen aan woonwijken en boeren willen niet graag in getto's werken. Overigens kost het ons geld en een bedrijf verhuis je niet zomaar. Een beter idee is om al die azijnpissers van het platteland af te halen, dan kunnen wij eens rustig ons werk doen. Over die slechte bereikbaarheid van de bedrijven in het buitengebied waar over jij het hebt is onzin.

 • trijnie

  Jordi, ik heb het over nieuwe megabedrijven. Dit zijn bedrijven waar de boer, ik bedoel ondernemer, alleen maar werkt en elders woont.
  Dit is de toekomst, let maar op.
  En alleen de bedrijven waarvan de beesten nog naar buiten mogen, horen op het platteland.
  En die azijnpissers die kunnen niet meer weg van het platteland, zeker in Brabant niet want de huizen zijn on verkoopbaar geworden omdat er teveel gepst wordt door grote giertanken, als je begrijpt wat ik bedoel.....

 • John*

  het huidige eisenpakket en daarbij de toekomstige regelgeving vraagt wel om ondernemers die de focus niet meer 100% bij de varkens, kippen en koeien hebben liggen maar continue opzoek moeten naar mogelijkheden om in de toekomst nog een bedrijf over te hebben. of je hetzelfde werk nu doet voor 300 of 3000 zeugen, 70 000 kippen of 700 000 kippen.. maakt niet veel meer uit. nederlandse overheid en ngo's : jammer dat het zo moet!

 • brabantsduitserke

  goed verwoord johnny ik heb mijn brabantsverstand mitgenommen.

 • boerkebrabant

  ik ben vrijdag naar de het provinciehuis in brabant geweest, en een debat bijgewoond waar alle politieke partijen hun zienswijze mochten geven over mestverwerking. wat me op viel is dat de ambtenaar die over mestverwerking ging en een deel van de politieke partijen zoals pvv, partij voor dieren, groen links en misschien nog wel een partij die totaal geen verstand hebben van mestverwerking, en er alleen maar op uit zijn om mestverwerking tegen te houden en tegelijkertijd stemming maken hoe slecht wij het wel niet doen, zodat ze meer partijen mee krijgen om hun ultieme doel te verwezelijken . het verminderen van de vee stapel. diep triest is het dat zulke malloten in dat huis hun zegje(of zeg maar leugen) mogen doen.

 • John Claessens

  Als die partijen het maar blijven verkondigen dan gaat de rest er ook in geloven . Het wordt tijd dat alle sectoren de handen in een slaan en het echte verhaal vertellen en niet laten vertellen . Passie

 • reiziger

  nederland heeft de slechts draaiende economie van Europa.
  Het eenige export produkt wat nederland nog heeft is greenpeace. Alleen deze links actievisten die de hele samenleving ontwrichten worden niet gewaardeerd in de rest van de wereld zie Rusland.
  goudse kaas komt uit de hele weereld behalve nederland windmolens staan overal behalve in nederland bloembollen verdwijnen ,tv van philips komen uit china en polen fokker is al jaren gelden weggevlogen uit nederland en daf en andere auto merken staan al lang in het meuseum kijk naar de oosterburen geen crisus alle industie draait inc de landbouw geen gezeur alleen roze geur en maneschijn.

 • jordi 1455

  @trijnie niemand kan zijn huis kwijt op het moment, het is crisis en dat gaat je waarschijnlijk weer voorbij. Wij zijn het ZAT om aan die zeuren aan te passen, laten ze eens aan ons aanpassen. Het zijn altijd dezelfde die aan het zeiken zijn, denk je dat de rest van de buurt ook op zo'n zeikvolk te zitten wachten? denk het niet. dat jij het nog voor het zeikvolk opneemt, je moet je schamen.

 • mtsjansens1

  In 2003 heeft de overheid gezegd dat er nooit geen opkoopregeling meer komt, de banken gaan dit ook zeker niet doen. Dus koude sanering voor vele bedrijven.
  Staatsecretaris Dijksma heeft gezegd dat als mestverwerking niet voldoende van grond komt , de varkens en kippenrechten blijven en dat er ook koeienrechten komen. Nou laat dat de statenleden en gedupeerde staten van Brabant dit ongetwijfeld ook gehoord te hebben. Daarom ligt er nu een bouwstop en een nieuwe verordening ruimte 2014 op tafel. Zij zijn er alles aangelegen dat de mestverwerking in brabant niet voldoende van de grond komt in 2014.,democratiche ? door middel van veel praten.
  Gevolg: er komen koeienrechten die onder de zelfde wet vallen als varkens en kippenrechten. Voor Brabant betekent dit dat rechten wel de provincie mogen verlaten , maar dat er geen nieuwe mogen binnen komen.
  Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht ( in het provinciehuis)

 • reiziger

  dan denk je aan brabant want daar brandt nog licht
  lampen uit china maar niet uit Eindhoven als Eindhoven nu ook nog zijn boeren verliest dan kan zelf psv niet meer schoren in de licht stad made in chayna

 • Jan Arthur

  Als ik al deze zaken lees, dan kan ik me niet van de gedachte ontdoen dat dit alles een vorm van zelfvernietiging is. Op deze wijze krijgt men de economie in Nederland niet weer op het spoor. Maar ja, wie ben ik om dit te verkondigen?

 • Hans Brasil

  het is geen zelfvernietiging, het is het einde van een verkeerde weg, die al heel lang geleden is ingeslagen. De vraag die Johnny moet stellen is: Hoeveel beter is het in Dalfsen zonder mijn varkens?

 • anton1937

  in Brabant is en blijft behoefte aan gezonde gezins varkensbedrijven.Dat begrijpt Gerrit Braks en Leo den Hartog.Oud VION directeur Van Doorn en Gedeputeerde De Boer van de VVD denken alleen aan mega varkensboeren zoals van Gennip en van Asten.Brabant is gebaat met gezinsbedrijven. Dat de ZLTO In verzet komt is begrijpelijk.De provincie moet geen overdreven milieu eisen stellen,zoals nu gebeurd.De extra kosten voor milieu eisen zoals luchtwassers jaagt de kostprijs met 5 procent omhoog,maar ja daar denken VVD res niet aan.

 • agratax2

  Trijnie waarom geen intensieve veeouderij in de lege kantoren op de Zuidas of in fabrieks gebouwen op de Maasvlakte. Voordeel er is geen schone ruimte om toe, de havens zijn en de consumenten zijn dichtbij evenals de infrastructuur naar de retail. Hier komt bij dat de Maasvlakte toch al stinkt en de torens op de Zuidas leeg staan voor een deel en er nog meer leeg komen te staan net als de torens in Den Haag waar al de in de toekomst overbodige bureaucraten huizen. Leegstand betekent verpaupering, dan beter voedselproductie in deze gebouwen, die voor de consument letterlijk om de hoek zijn. Goed voor verkoop aan de deur.

 • trijnie

  Agratax, goed idee. In het verleden zijn er ook al stemmen opgegaan om zgn.varkensflats bij Rotterdam te plaatsen van weger de aan- en afvoer. Ook tegen de grens aan in Drenthe had men zoiets bedacht. Met vergisters en windmolens erbij. Het worden toch steeds grotere bedrijven waar meer mensen in moeten werken
  Niet dat ik er over sta te juichen, ik zou liever zien dat 1 boer één bedrijf kon runnen en er een goede boterham mee kon verdienen, of het nu een koeienboer, varken of kippenboer is. Maar ja, misschien ben ik niet helemaal meer van deze tijd....kijk meer naar de mens en dier dan naar de economische kant.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.