Commentaar

1997 x bekeken

Voerkosten drukken

Het thema voor 2013 is het beheersen van voerkosten. Bepaal uw eigen strategie om dit te bereiken.

Met een voerwinst van €660 per zeug en €83 per vleesvarken was 2012 een bovengemiddeld varkensjaar, in het bijzonder voor vermeerderaars. Ook voor 2013 staan de seinen op groen. DLV voorspelt voor 2013 een voerwinst van €725 per zeug en €79 per gemiddeld aanwezig vleesvarken. Een stabiel tot licht krimpend aanbod van varkens moet voor goede prijzen zorgen.
Wrang is het dan dat ondanks de goede opbrengstprijzen voor vleesvarkens en biggen, de nodige varkensbedrijven in 2012 liquiditeitsproblemen hebben gekend. Deze geldproblemen hebben alles te maken met de hoge voerkosten. Lang niet altijd konden rekeningen van de voerfabrikant tijdig worden betaald. In sommige gevallen moeten varkenshouders noodgedwongen overstappen naar een andere voerleverancier. In een enkel geval is een voortijdige bedrijfsbeëindiging noodzakelijk.
Vanwege aanhoudend hoge grondstofprijzen is het in de hand houden van voerkosten de grootste uitdaging voor 2013. Dat kan onder meer door het tegengaan van vermorsing in de stal. Het klinkt als een dooddoener, maar de praktijk wijst uit dat er altijd nog veel voer in de put verdwijnt. Van verspilling is ook sprake als varkens niet naar behoefte worden gevoerd. Vooral het voeren boven behoefte is een grote kostenpost. Het inzichtelijk maken van deze verspilling vergt meer kennis dan het bijstellen van de brijvoerbak. Alleen als de varkenshouder zicht heeft op diergewichten, voersamenstelling, technische resultaten en voerkosten kan hij bijsturen.
Ook het aankopen van losse grondstoffen kan voerkosten drukken. Een steeds grotere groep varkenshouders begeeft zich op die markt. Een garantie voor succes is het echter niet. Met een kleine terugval in technische resultaten wordt het inkoopvoordeel snel tenietgedaan. Alvorens aan de slag te gaan met het drukken van voerkosten, is het goed te bepalen welke mogelijkheden binnen handbereik liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.