Commentaar

60 reactieslaatste update:5 feb 2013

Het zwijgen van de NVV

De NVV reageert niet op perikelen rondom zijn notering. Dat komt het vertrouwen in de notering niet ten goede.

De laatste weken is volop gereageerd op berichten over de NVV-notering. Wat opvalt, is dat de discussie twee kanten opgaat. Zo is er een groep varkenshouders die vooral praat over de hoogte van de notering. Vaak wordt die vergeleken met andere (Duitse) noteringen die nadeliger zouden uitpakken voor vleesvarkenshouders. Dat zou kunnen, maar is niet waar het in essentie om gaat. Zeker zo belangrijk is de discussie over de totstandkoming van de notering.
Gebleken is dat vooral vermeerderaars in de noteringscommissie zitten. Vleesvarkenshouders voelen zich tekort gedaan door de notering, die in hun ogen zorgt voor structureel te hoge biggenprijzen. Zij noemen de NVV al de Nederlandse Vakbond Vermeerderaars. De vraag rijst hoe vermeerderaars zouden reageren als vooral mesters de notering vaststellen?
Ook de manier waarop de notering tot stand komt, is weinig transparant. Slechts een paar personen zijn er bij betrokken. Ook weten de leden niet van elkaar wat de inbreng is en of het eindresultaat wel echt de resultante is van de inbreng van een ieder. Bovendien bemoeit voorzitter Wyno Zwanenburg zich persoonlijk met de notering, terwijl hij dat altijd heeft ontkend.
Waarom is er überhaupt een noteringscommissie nodig voor een referentieprijs? Bij een referentieprijs is het toch gewoon zaak om achteraf werkelijk betaalde prijzen te verzamelen en deze te bundelen tot een referentieprijs?
Allemaal zaken die vragen om uitleg en dat is juist wat de NVV niet doet. De kwestie wordt angstvallig doodgezwegen. Dissidenten worden afgedaan als oproerkraaiers. Dat doet de geloofwaardigheid van de vakbond en zijn bestuurders geen goed. Om te voorkomen dat deze veenbrand blijft doorwoekeren, wordt het hoog tijd dat de NVV de kritische geluiden serieus neemt en met een duidelijk verhaal komt. Een notering staat of valt met vertrouwen dat varkenshouders en handelaren hebben in de prijszetting. En dat vertrouwen is ernstig geschaad.

Laatste reacties

 • joannes

  Waarom het NVV zwijgt is toch eenvoudig! Wanneer je de controle kwijt raakt over je eigen besluiten, moet je stoppen met communiceren, en het probleem oplossen. En daar zitten we met een probleem! Want diegene die de problemen veroorzaken zijn buiten de bevoegdheden van de organisatie of.... dreigen met buiten de organisatie! Het is een klassiek geval van: ¨wanneer ik mijn zin niet krijg neem ik afscheid¨! En met de heisa die dit brengt staan er natuurlijk een aantal aan de zijlijn die nog oud zeer te verwerken hebben en/of veel last hebben van het NVV. Het idee dat Nederlandse Vleesvarken Mesters een speciale Nederlandse Biggenprijs zouden moeten krijgen staat of valt natuurlijk met het belang wat ze hebben. Je als een struisvogel gedragen en de biggen export ontwikkelingen ontkennen is het probleem! En behalve cijfers en statestiek heb ik nog geen enkele column serieus daar aandacht aan zien geven. Wanneer de grote vermeerderaars vlot hun biggen voor export kunnen verkopen is het toch hardstikke logisch dat er minder biggen voor Nederland overblijven. Dus wat valt er uit te leggen over transparantie? Het grote probleem wat geëxploiteerd wordt is: de buitenstaanders en ontevreden leden willen een transparantie, lees waarheid, die er niet is, en nooit meer zal komen. Daar heeft Wyno zijn rol en bemoeienis niets mee te maken, want die kan misschien nog wel de oorzaak zijn dat de prijzen zolang op z´n Nederlands is vastgesteld in plaats dat de Duitse direct werden overgenomen.

 • w v gemert

  Het is de beste notering in Nederland, in het jaarlijks verslag van het LEI staat al jaren lang de NVV notering het dichts bij de werkelijk betaalde/ontvangen biggenprijs.Het streven zou moeten nog stabieler en het kan altijd beter.Boerderij vraagt zich niet af hoe andere noteringen vastgesteld worden.Dat de biggenprijs te hoog was is werkelijk onzin.

 • vladeuze

  Uiteindelijk bepaald de markt de prijs. De mester en de vermeerderaar hebben hierin een tegegesteld belang. Je hoeft geen biggen te kopen als je ze te duur vindt.

 • varkenshouder1

  Ben het met van Gemert eens. Laat Boerderij zich eens druk maken over andere noteringen zoals Vion en DPP hoe die tot stand komen. Die zijn vele malen minder transparant. DPP moet jaarlijks corrigeren omdat ze anders te ver uit de koers gaan lopen. NVV moet dit intern oplossen en daar is men mee bezig neem ik aan. Boerderij heb ik als propagandablad maar opgezegd.

 • VOF-HEINEMANS1

  De boerderij zou zich bezig moeten houden met andere zaken, dan proberen het vuur tussen mester en fokker op te stoken. Elke fokker en mester is vrij om een notering te kiezen, het is ronduit belachelijk te denken dat de biggen goedkoper worden zonder de NVV-notering. Wij hebben de NVV/notering niet meer, omdat we hem te laag vinden!!!

 • Mozes

  In de hierbovenstaande reacties wordt een belangrijk punt overgeslagen. In de jaren negentig werd de NVV opgericht mede omdat men LTO te regentesk vond. Men wilde meer transparantie en zeggenschap bij de breedte van de leden varkenshouders. Nu is de NVV zelf een regenteske vereniging die ondoorzichtig beslist over het financiële belang van de varkenshouders. En als hier kritiek op is weet men hier niet mee om te gaan zoals ook uit reactie #4 blijkt.

 • joannes

  Beste Mozes, een ding is regentesk een coöperatie leiden en een ander ding is dat er nu +/- 7.000.000 biggen per jaar geëxporteerd worden die gretig worden afgenomen in het buitenland, voornamelijk Duitsland! Al zijn er mensen die het verschil niet willen zien, iedereen kan zien en meten dat, met die aantallen exportbiggen, de biggenprijs beinvloed wordt en zou dat moeten erkennen. Het vervelende/interessante/ spannende (het is maar vanuit welke positie je het bekijkt) doet zich voor dat de vermeerderaars nu inmiddels een eigen markt van afnemers hebben ontwikkeld die gemiddeld groter zijn en tegen lagere kosten kunnen mesten. Een groep afnemers die de voordelen van grote ladingen, uniforme biggen waardeert en afneemt. Dat zijn de concurrenten van de Nederlandse Varkens Mesters voor de Nederlandse Biggen.

 • w v gemert

  Mozes,je bepaalt blijkbaar je standpunt op basis van publicaties in de boerderij, want als je maar een heel klein beetje zou weten hoe de NVV organisatie functioneert zou je dit soort verhalen niet schrijven. Laat de boerderij schrijven over de miljoenen Euros die LTO leden mislopen door het handelen van hun bestuurders in zake Z.v.A. ik schat ongeveer 28 mlj. Als je dat gaat doen wordt het wel moeilijker om het blad wekelijks vol te krijgen.

 • ABS secr Melle

  Laat boerderij ook eens schrijven over de huidige financiële situatie van VION (?)
  zie www.foodlog.nl/artikel/overzicht/tag/vion
  De NVV voorzitter zijn vuile was wordt uitvoerig buiten gehangen, waarom deze van VION niet? mvg Marianne VDB

 • Mozes

  Moet de NVV een biggenprijs vaststellen? Is het niet beter om dit aan de markt over te laten?
  Vergelijk het met de LTO-melkprijsvergelijking. Deze prijs wordt zo objectief mogelijk ACHTERAF bepaald om daarmee de uitbetaalde melkprijzen in Europa inzichtelijk te maken. Zou het niet beter zijn dat de NVV met de biggenprijs op dezelfde manier te werk zou gaan.
  Men kan toch onder de klompen aanvoelen dat wanneer men vooraf een biggenprijs gaat bepalen er binnen de organisatie onhoudbare spanningen zullen ontstaan.
  Dat hier niet open over gediscuteerd kan worden is opmerkelijk.

 • w v gemert

  Mozes, iedereen die NVV vergelijkt met LTO snapt heel erg weinig van belangenbehartiging. LTO is de club van napraters/meelifters/volgers en draaikonten die vaak een ander belang nastreven dan het belang van de varkenshouder. Een paar voorbeelden:alle overnamens van Vion in de laatste 15 jaar was een goede zaak volgens LTO,ZvA verordening,Minas wetgeving,invoering WHV,afkoop regeling van Raymakers van PVV en zo zijn er nog wel een aantal. Volgens mij ben je geen varkenshouder,en ook geen lid van de NVV, als dat zo is kan je ook niet oordelen over het functioneren van de vakbond. Indien je wel lid bent schrijf dan onder je voledige naam en doe mee aan de discussie binnen de vakbond.

 • AndreH

  Waarom geeft de heer van Gemert geen antwoordt op de cruciale vraag waar het hierom gaat. Moet een belangenbehartiger zich actief bezig houden met handels noteringen. De redacteur van dit stuk heeft volledig gelijk dat hij dit aan de kaak stelt. De voorzitter van de noteringscommissie die in deze ook gaan al te frisse rol speelt geeft zelf aan dat het om een referentieprijs gaat maar weet blijkbaar niet wat dit betekent. Wat dat betreft heeft mozes gelijk. En discussies binnen de bond worden keihard afgekapt door de vermeerderaars die altijd in de meerderheid zijn.

 • joannes

  @AndreH, het mooie van je commentaar is dat je het zelf antwoord geeft op de vermeende onduidelijkheid. Wanneer het zo is, dat de vermeerderaars in de meerderheid zijn, en vermeerderen voor de export een bloeiende tak inmiddels is, moet je toch niet verrast zijn, dat de invloed van export en de bereidheid van de Duitse vermeerderaars een hogere prijs te betalen, in de referency prijs gereflecteerd wordt. Dat het daarmee niet een democraties, gebalanceerde prijsvorming is met de NL Varkens Mesters heeft alles te maken met het feit dat deze Mesters, of deze exportprijzen willen negeren, of vermoeden dat de export niet meegewogen kan/mag worden. Nu daar heeft het NVV teveel integriteit voor, om een realiteit waar niemand omheen kan, te negeren. (nb door LEI data bevestigt) Het effect is vervelend, dat begrijpen we, want het drukt de NL mesters in lagere marges of mogelijk verliezen, wat niet rechtvaardig lijkt tussen keten partners die gezamenlijk referentieprijzen bepalen, maar,nogmaals;ontkennen dat er 7.000.000 /jaar biggen geexporteerd worden is ook misleiden. En @Mozes, jij als Koe boer moet je toch weten dat wanneer een groot vaarsen export contract in de markt is die invloed heeft op de prijs voor vaarsen, ook in NL. Nu dat is ook aan de hand bij de biggen export met gemiddeld +/-575,000 export biggen per maand.

 • joannes

  in #13 Het zijn Duitse Mesters die meer betalen en niet vermeerderaars!

 • boerkebrabant

  ik ben lid van de nvv en fokker. toch vind ik dat de nvv zich niet bezig moet houden met het bepalen van de biggenprijs, dat geeft een hoop gesodemieter. laten we de energie stoppen in prijsmonitoring dan is iedereen weer tevreden, dus stop er vandaag maar mee!

 • w v gemert

  AndreH,net zoals de NVV een notering voor vleesvarkens uitbrengt vindt ik dat de NVV ook een notering van biggen moet uitbrengen dat hoort bij belangen behartigen, dat het het niet eenvoudig en niet zonder risicos is duidelijk. Monitoring is hierin zeer belangrijk. Hiermee is je vraag beantwoord.

 • Mozes

  Joannes en w v Gemert, nog steeds heb ik geen antwoord op de vraag of het noodzakelijk en vooral uitvoerbaar is dat de NVV VOORAF een biggenprijs vaststelt.

 • AndreH

  Iedereen weet dat de vleesvarkensnotering van de NVV een wassen neus is. er wordt niet op gehandeld en is dus van nul waarde. Dit in tegenstelling tot de biggennotering. Deze heeft een ongezonde marktmacht opgebouwd waar door de'commissie leden' misbruik van wordt gemaakt. Macht en geld is in deze een ongezonde combinatie. Dus heer van Gemert draait om de vraag heen. Ook Joannes draait eromheen met zijn duitse biggenprijs verhaal. Met het uitgeven van een biggennotering zoals dat door de NVV gebeurt ben je niet bezig met het belangen behartigen van alle leden. Laat dit over aan marktpartijen!

 • w v gemert

  AndreH, de markt partijen waren juist de reden (en nu nog )dat de leden een eigen NVV prijs wilde van vleesvarkens en biggen. U moet de rollen niet omdraaien.

 • fjam

  Heel goed gezien Guus,legt de vinger op de zere plek bij het nvv,lees fokkertjes.

 • John*

  het is algemeen bekend dat de nederlandse vleesvarkenshouderij ten dode is opgeschreven door milieuregels, hoge mestafzetkosten en dure dierrechten. jarenlang heeft de vermeerdering dat betaald maar die sponsors zijn nu ter ziele wat overblijft zijn serieuze bedrijven die weten wat een goeie big waard is!

 • joannes

  @AndreH en @Mozes, de biggen en varkensnotering zijn referentie en verwachtingsprijzen op verzoek van de leden. Hiervoor is een commissie ingesteld die informatie geeft en verzamelt. Deze referentie en verwachtingsprijzen zijn dus op verzoek van leden/marktpartijen tot stand gekomen om indicaties te hebben waarmee ze hun eigen handel kunnen doen. Het alternatief zou zijn dat niemand of alleen een kleine groep onderling verwachtingsprijzen uitwisselt en ieder voor zichzelf of... een ander indicator vindt om zich op te richten. Het is je reinste onzin te bedenken dat de prijzen gebruikt worden voor een manipulatie, het is zelf nog ernstiger: wanneer de grote partijen die hun zaken direkt met export en Mester kunnen regelen hun prijzen niet meer inbrengen zullen de fokkers die niet (kunnen) exporteren verstoken blijven van info, nb ook medeleden van het NVV, Maar ik begrijp dat dat het belang is van de Mesters, omdat deze fokkers dan geselekteerd kunnen worden om de marges te verdelen. Die fokkers zijn ook leden! En het belangrijkste van alles en de ethiek...... de commisie is niet ingesteld voor een margeverdeling tussen fokkers en mesters maar voor een markt verwachtingsprijs voor biggen!

 • joannes

  En @fjam , de commissie kan het ook niet helpen dat de vermeerderaars op dit ogenblik betere resultaten draaien dankzij de Export en de Kwaliteit die het verschil maakt in het buitenland.
  En Guus heeft één belang: Het NVV uit elkaar spelen, want dat die vraag over transparantie onzin is, wordt duidelijk wanneer je bovenstaand begrepen hebt.

 • Hogman1

  John het is toch wel te hopen dat ze dan in Duitsland uitbreiden met wekelijks 300 duizend plaatsen ,
  Het is ook te hopen dat Straathof en vrienden stoppen met hun uitbreidingen in gigafokkerijen.
  Anders kan je nu al beginnen met een omscholingscursus.

 • John*

  hogman, dan start ik in het leerjaar na u.

 • V.Arken

  Guus, goa moar noar huus.....Wat een gelul over zwijgen, uitleg staat gewoon in de Trog....

 • AndreH

  Wat een onzin verhaal joannes, je gaat volledig voorbij aan de feiten zoals die er liggen. Erg ethisch wat er allemaal gebeurd is. En als een onafhankelijke journalist misstanden aankaart wordt hij geschoffeerd? Chapeau heren fokkers. We dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

 • WT

  hallo willy van gemert ex voorzitter van de secte van vermeerderaars. ten tijde van de introductie van de NVV-biggennotering was de doelstelling een referentieprijs weergeven. Referenties zijn er pas achteraf. Indien je dan vanaf het begin (2006) op vrijdagmiddag als eerste een z.g.n. referentieprijs neerzet ben je bewust een handelsnotering aan het creeeren. Het DB van destijds was belast met de uivoering van deze notering en heeft dus vanaf het begin de doelstelling van het landelijk bestuursbesluit verlooghend. En wat blijkt nu, U was zelf 1 van de 4 musketiers van destijds. De overige bendeleden bestonden uit Mark L, Wyno Z, en jullie vroegere vriend Mark L. Hier is dus sprake van moord met voorbedachten rade wat de zaak alleen nog maar erger maakt. Er zit dus ook nog een tweede kamerlid in het complot, hij mag wel oppassen dat hij dadelijk Co niet achterna gaat.

 • w v gemert

  Peetenchrristel1 voorheen werden de NVV prijzen vastgesteld door DGB in opdracht van de NVV,sinds de ontkoppeling NVV-DGB, door de commissie van de NVV.
  De NVV had helemaal niet de doelstelling om een referentie prijs te zijn, het was/is een marktprijs waarop alleen verklaarbare toeslagen op toegepast zouden worden.

 • joannes

  Beste AndreH, ik kan niet helpen dat je het proces niet snapt en daarbij niet wil begrijpen dat, de zelfs door Guus al vooraf gegeven argument: Duitse Export, niet als een argument accepteert. Al die open vragen over transparantie en beschuldigingen van dat een voorszitter zich met de commissie bemoeit zijn vragen en stellingen die in de lucht gegooid worden maar absoluut niet relevant zijn. Commissieleden functioneren als een commissie, niet om democratisch een prijs te vormen, maar om met markt gegevens van betreffende periode een prijs te zetten. Daar worden natuurlijk export prijzen, om boven genoemde redenen #22, in meegenomen. Dat NL mesters dat niet waarderen begrijp ik maar zij zouden als commissieleden de rechtvaardigheid ervan in moeten zien. Wanneer er dan moeilijkheden en wrijvingen ontstaan is het toch logisch dat een voorzitter er in eerste instantie bij betrokken wordt. Niet voor de prijs maar voor het functioneren van de commissie. En wanneer in zo´n proces blijkt dat de mesters de dissidenten rol gaan aannemen en hun kant van het verhaal op straat gooien om uiteindelijk hun gram te halen is daar natuurlijk een Voorzitter bij betrokken ivm de bestuurlijke consequenties die er zijn en volgen. Dat Guus dat niet wil snappen heeft misschien te maken met de kleurige discussie die dit op kan leveren in De Boerderij maar ook hij moet zich de logica van het process kunnen voorstellen.

 • WT

  Willy lees jij de trog niet meer of ben je vergeten je contributie te betalen ? Ik zou toch eens gaan informeren bij vriend Duteweerd. In de trog staat letterlijk dat de NVV-biggenprijs bedoeld is als referentie. Kijk even in het woordenboek als je niet weet wat dat betekent. Verder snap ik de commotie niet van al die fokkertjes die over levering op duitsland lullen. Ik neem aan dat zij hun biggen op Weser-Emst verkopen. Wat liggen ze dan te zijken over de NVV referentieprijs. Of vergeten ze de perikelen die bij deze notering een zeer grote rol spelen ( een eurootje of 4 ). Vraag Wyno maar die weet er alles van.

 • joannes

  En AnderH, Voor wat betreft de relevantie van de NVV prijszetting verwijs ik je naar het LEI. Hier blijkt dat de prijzen het dichtst bij de werkelijke lagen in de afgelopen jaren zoals Willy in #2 opmerkt. Je kan het nb zelf controleren! Een grotere transparantie en...controleerbaarheid is er niet.

 • WT

  Durven jhon en johannes ook voor hun identiteit uit te komen of zijn ze hier ook te schijterig voor en houden ze alles ook hier liever geheim.

 • WT

  Sorry het is John en Joannes wat een ouderwetse naam trouwens, zal wel niet je roepnaam zijn.

 • fjam

  Ken me niet herrinneren dat de prijs verhouding biggen en slachtprijzen varkens al zo lang mankgaan ten nadele van de mesterij.ups en dows accoord maar dit riekt naar moedwillig de biggen prijzen beinvloeden,en de Nederlandse Vermeerderings Vakbond is wel heel zwaar verdacht,omdat het sinds hun (referentie prijzen)in de lucht zijn dit masacre voor de mesterij gaande is.maar doe maar lekker deur,besef wel je zaagt aan je eigen stoelpoten om nu voor het snelle gewin te gaan.ik heb het hier van toepassing zijnde gezegde niet uitgevonden....EEN BOER EN EEN ZOG HEBBEN NOOIT GENOG.ik zie je bij de poort!!!!

 • joannes

  @fjam: Het waarom en succes van de biggen export kan ik niet beter verwoorden! http://www.bnve.nl/main.php?p_tal_id=2&p_fld_id=12 en wanneer je dit rapport uit 2008 gelezen had http://edepot.wur.nl/26098 was je voorbereid op de ontwikkelng waar jij nu last van hebt.

 • joannes

  @peetenchristei1, wanneer je de persoon belangrijker vindt dan de boodschap die je nb zelf kan toetsen bij het LEI en bij bovenstaande #36 websites, blijf je de ontwikkeling in de varkens sector missen. De ontwikkeling, dat biggen productie, of fokken voor export, inmiddels een zelfstandige bedrijfstak aan het worden is. Een bedrijfstak die zijn eigen prijsontwikkeling heeft verdient en minder of niet afhankelijk is van wat de NL Mesters ervoor willen betalen.

 • WT

  joannes durft zich dus niet bekend te maken, maar buiten dat begrijpt hij de kernzaak niet eens. Ik wens alle vermeerderaars alle succes met het exporteren van hun biggen, dat staat buiten kijf. Op de duitse markt werkt men in de regel met de duitse notering met de daarbij behorende perikelen (zie verslag in maandblad Varkens waarin Jan Schuttert dit duidelijk verwoordt. Dit staat allemaal los van de z.g.n. NVV-biggen referentieprijs.

 • Mozes

  De discussie gaat niet over export.
  De discussie moet gaan over de vraag hoelang de NVV de spanning die het bepalen van een biggenprijs veroorzaakt kan verdragen voordat de NVV uit elkaar klapt.
  De discussie moet gaan over de vraag of het bepalen van een biggenprijs wel belangrijk en noodzakelijk genoeg is om daarvoor de NVV uit elkaar te laten klappen.

 • joannes

  Beste @peetenchristei1, wanneer je slim bent met J Schuttert denk dan ook eens een keer zelf diep na! Wat denk je dat de vermeerderaars doen als ze investeren? Wat denk je wat dat voor effect heeft op het aanbod voor binnenlandse handel? Waarom stijgen dan de biggenprijzen? Hoeveel vermeerderaars hebben ivm de groepshuisvesting geinvesteerd?...of zijn gestopt? Hoeveel biggen zijn er daarom wekelijks meer voor de Export in aanmerking gekomen(ladinggrootte, ras en uniformiteit)? Hoeveel biggen zijn er daarom minder met de restrictie enkel voor Binnenland? Dus.....

 • joannes

 • w v gemert

  Mozes, absoluut willens en wetens verkkeerde voorstelling van zaken.

 • joannes

  @Mozes en @peetenchristei1 waarom hebben mensen altijd moeite met het onderkennen van één realiteit? Waarom moet men altijd veronderstellen dat markt ontwikkelingen gestuurd worden door een ¨bestuur¨? Waarom is de ontwikkeling vermeerderaars vinden een uitweg in Export niet herkent? Waarom hebben de kleinere en verouderde vermeerderaars bedrijven zo´n probleem dé prijs te krijgen tot voorkort?...... Omdat een ieder belang heeft aan de status quo! Die geeft geruststelling en een schijnbare autonomie! Maar de realiteit is anders: in de rest van Europa is Mesten goedkoper ivm restricties en extra subsidies voor ontwikkeling. In NL worden de restricties opgevoerd. In NL zijn de vermeerderaars het eerst getroffen met deze restricties omdat ze voor lagere prijzen moesten leveren aan de Mesters. Ambitieuse vermeerderaars die wilde blijven bestaan hebben samen met de handel alternatieven gevonden in Export. In de Export gebieden heeft men ontdekt dat men een hoger rendement scoort met NL en Deense Import biggen! In de Export gebieden stopt men met vermeerderen ivm de concurrentie en gebrek aan kennis, kwaliteit en installaties! De Exportgebieden komen met een hogere vraag. De biggen prijzen stijgen. De NL vermeerderaars moeten investeren ivm groepshuisvesting en breidden uit tot voorbij de minimum Export voorwaarden ivm financierings condities en toekomst visie, nb ondersteund door advies bureaus en de Bank. Zie vervolg

 • joannes

  Vervolg #43 De groepshuisvesting dwingt tot stoppen voor een aantal vermeerderaars. Het gebrek aan biggen begint invloed te krijgen op de NL biggen markt. NL Mesters hebben moeite om de gewenste uniforme biggen te krijgen en zoeken alternatieven. NL Mesters moeten met elkaar concurreren voor de binnenlandse biggen. De binnenlandse biggen stijgen in prijs tot naast de Export Biggen. De vermeerderaars krijgen de keus tussen goedbetalende NL en DE mesters. En voor de nabije toekomst: De transporteurs moeten in marge dalen om Export biggen in het buitenland te krijgen. De NL wetgeving op transporten komt als mosterd na de maaltijd, omdat ook de vermeerderaars maar mondjes maat kunnen uitbreiden. De NL vermeerderaars capaciteit stabiliseert en de prijzen stijgen door......hopenlijk! En het NVV.... wel een vereniging die zijn ontstaan had uit de onvrede voor belangenbehartiging bij het LTO verzamelt varkenshouders, vermeerderaars, gesloten en mesters, die nu met bovenstaande realiteit moeten leren omgaan. Het is duidelijk dat de biggen prijzen om een externe oorzaak stijgen en dat dit fricties geeft. Het siert betrokken leden te erkennen wat er echt aan de hand is, en dat het, zoals Willy verwoord, willens en weten geen bestuurlijke manipulatie is. Het is de combinatie en voordurende ontwikkeling; markt, overheid, tijd en individuele vindingrijkheid. Evolutie in plaats van Revolutie!

 • Mozes

  Joannes, ik zeg niet dat de NVV de biggenprijs manipuleert. De door jou genoemde oorzaken van de hoge biggenprijs kunnen best wel juist zijn. De vraag die ik stel is of het omwille van de eenheid binnen de NVV verstandig is dat de NVV op grond van de door jou beschreven achtergrond de biggenprijs definieert. Zou het omwille van de eenheid niet beter zijn zich te beperken tot het achteraf monitoren.

 • John*

  dat de vleesvarkens nu op 0,8 op moeten staat een flinke stijging van de biggenprijs dit jaar in de weg. maar betekent goed nieuws voor de vleesvarkenshouders. over 4 maanden minder varkens en de big was niet te duur

 • AndreH

  Joannes en heer van gemert, door het ingewikkeld te maken proberen jullie rookgordijnen op te trekken. Hou het eens simpel. Door actief en manipulatief biggen prijzen te noteren doe je het geweldig goed voor de vermeerderaars op de nederlandse markt. Niet voor niets wordt er zoveel gebruik van gemaakt. Maar de belangen van de vleesvarkenshouders worden daarmee onder het tapijt geveegd. En als dan later blijkt op wat voor een 'transparante' manier dat gebeurd is vinden jullie het gek dat wij in opstand komen. Dit onderwerp zal blijven broeien totdat er geen mester meer bij de NVV zit. Willen jullie dat dan?

 • WT

  profeet joannes wij zijn in het bezit van mails van de boefjes die de NVV- biggennotering manipuleren. Keihard bewijs zwart op wit. Begin je het nu misschien een beetje te begrijpen? Die immense preek van jouw raakt kant noch wal. Je lult een eind in de rondte en je springt van de hak op de tak. Wordt eens concreet en heb eindelijk is het lef om je echte naam onder een mail te zetten slapjanus.

 • joannes

  @AndreH, nog simpeler! Ik heb het al stap voor stap uitgelegd wat de ontwikkeling is. Je moet even het belang wat je hebt vergeten en proberen te observeren hoe de markt werkt. Dan zul je zien dat, heel simpel, de vermeerderaar een leverancier is van de mester. Beide hebben, in tegenstelling tot het gesloten bedrijf, voor één specialiteit gekozen. De vermeerderaar in het vertrouwen dat hij rendabel kan fokken en de mester dat hij rendabel kan voeren, en... in het vertrouwen dat ze samen een redelijke prijs via de markt overheen kunnen komen. Nu, in goede tijden, bij voldoende marge zullen onderhandelingen altijd wel ergens rond het redelijke uitkomen, maar in slechte tijden is de keus moeilijk omdat het verdelen van verlies wordt! De mester met de mogelijkheid wel of niet af te nemen en de vermeerderaar met de mogelijkheid......... de prijs te laten zakken, want hij kan zijn biggen niet aanhouden. Nu, vermeerderaars zijn met die dreiging en met behulp van de handel een uitweg gaan zoeken. Zij hebben die gevonden in efficiënte ladingen verder weg over de grens te verkopen. En inmiddels zijn, daar verder weg, zoveel geintresseerde klanten dat ieder vermeerderaar die investeert, dat doet met de visie, en het uitzicht, dat hij mee kan in die groep van export biggen, voor het geval de NL mesters niet willen of kunnen afnemen tegen een redelijke prijs. Zie vervolg

 • joannes

  Vervolg #49 Nu, na enkele jaren van ontwikkeling van deze markt, is het zover dat vermeerderaars kunnen kiezen tussen NL mesters en de Buitenlandse Mesters, omdat ze er zoveel kunnen exporteren dat er te weinig biggen in NL blijven. De NL mesters moeten nu om hun hokken vol te krijgen de prijs verhogen want anders worden de biggen in het buitenland verkocht. Dat proces vertaald zich in de NVV biggen prijs die na een informatie ronde van betaalde prijzen en marktverwachting middels de commissie per periode gezet wordt. Wanneer je, je daarom niet meer thuisvoelt in het NVV is natuurlijk jouw keus maar wat dan..... Je zal je biggen of zelf moeten gaan fokken of moeten kopen bij een fokker die, markt afhankelijk, voor zijn eigen rendement op komt, precies zoals jij als Mester dat doet. En dan... het NVV is een varkenshouders bond die meer doet als de Prijzen zetten en die Diensten mis je dan ook, dus aan jouw de keus.

 • joannes

  @peetencritel1, ik probeer je uit te leggen waarom de markt prijs zo ontwikkelt. En jij blijft hangen in een communicatie probleem tussen leden in die commissie! Dat communicatie probleem heeft zijn oorzaak in de veranderde markt die niet begrepen wordt of.... niet begrepen wil worden! De vertrouwens crisis is er een van individuele belangen die tegengesteld zijn zoals ik hierboven nog een keer heb getracht uit te leggen #49 en 50. Lees een keer dat rapport en die Websitepage die ik in #36 heb gemeld!

 • Mozes

  Joannes en van Gemert, jullie en nog een aantal binnen de NVV zullen er ongetwijfeld in slagen om de NVV uit elkaar te laten klappen.

 • joannes

  @Mozes, kijk eens naar de Prijs pagina van J Schuttert, daar staan de prijzen netjes naast elkaar en per week genoteerd. http://www.schuttert.nl/prijzen.html
  Je kan tot 2007 terug kijken! Wat valt je op? En wanneer je dan weet dat het LEI, nb betaalde prijzen, aangeeft dat de NVV prijs, het meest de werkelijkheid vertegenwoordigd, is voor mij bewezen dat het process deugd en..... daar bovenop, geen mens is verplicht zaken te doen voor de gepubliceerde prijs maar kan overeenkomen met zijn afnemer, de mester, wat hij wil. Dat het NVV zich kwetsbaar voor kritiek opstelt is logisch. Een ieder die prijzen noemt begeeft zich in de positie dat hij kan worden aangevallen met vertrouwens en geloofwaardigheids problemen. Je moet voordurend je integriteit bewijzen voor alle partijen die er belang bij hebben. Maar laten we niet vergeten dat het NVV met deze prijzen op verzoek van de leden is gekomen. Daarbij komt dat LEI rapport, dat het NVV, van alle prijzen, het dichtst bij de werkelijkheid stond: het bewijs voor correctheid en daarmee integriteit. Het heersende wantrouwen zou juist voor die andere prijzen moeten gelden!

 • brabantsduitserke

  het zijn hier echt kleine kinderen ,een grote kleuterklas, meer kan ik er niet van zeggen,als je niet tevreden bent over je prijs die je beurt ga dan met je afnemer
  aan tafel ipv hier op de forum je gal te spugen. grote mesters die kwaliteit willen
  en koppelgroote en continuiteit verzekerd van goede biggen moeten concureren met duitse mesters zo is de markt nou eenmaal

 • brabantsduitserke

  ik bedoel dus mesters die niet tevreden zijn over de prijs van de biggen die ze moeten betalen . als ze de biggen te duur vinden raad ik ze aan ze zelf te gaag fokken. er zijn genoeg bedrijven te koop.

 • eerlijkomhoog

  Wat een discussie, de NVV biggenprijs is in 7 jaar tijd van ruim 1 euro boven de WeserEms gedaald naar ruim 6 euro onder WeserEms. Dus het is puur een prijs van en voor de mester. Dat Raynmond te Lintelo en Peet dit hebben aangekaart zal door verschillende mesters hun niet in dank worden afgenomen. Verschillende vermeerderaars hebben de NVVprijs ingewisseld voor de WeserEms en vangen dus nu fors meer. Raymond/Peet bedankt dit kost me meer dan 20.000 euro. Voor de boerderij is het sensatie en daar blijf je over schrijven, NVV had toch in meerderheid besloten om door te gaan met de prijs met een paar kleine aanpassingen, waarom moeten die dan bij de Boerderij verantwoording afleggen over wat ze doen? Eerst de grond intrappen en dan verwachten dat ze gaan reageren, geloof nooit dat ze dat doen. Sterker nog ze waren mooi gek als ze dat deden.
  NVV succes met wat jullie doen, jullie zijn de club die echt voor ons op komt maar daar schrijft Boerderij niet over

 • fjam

  auslander rausch!!

 • fjam

  en fokkertje als je denkt dat je prijs nog veel langer onevenredig hoog ken blijven ten opzichte van de vleesprijzen,dan ga je dadelijk zelf maar afmesten er komen genoeg mest stallen te koop......domhead.

 • joannes

  Bedankt @fjam, ik begrijp uit je reactie dat je hét begrepen hebt!

 • wouteruwland

  Het wordt de allerhoogste tijd dat een aantal mensen hier inderdaad een
  keer z'n echt naam eronder gaat zetten. Boerderij heeft het weer voor elkaar
  gekregen om een aantal mensen weer onzin te laten roepen, echter wel zeer bedenkelijk dat dit over de rug van de NVV moet...
  Ik heb zelf vier jaar gemest en geen snars verdient. Dit lijkt nu in DLD allemaal
  wat beter. NL-mesterij krijgt het idd zwaar de komende jaren, maar daarom
  mogen we niet vergeten wat de NVV allemaal heeft bereikt voor de nederlandse varkenshouderij (incl alle meelifters).
  @ NVV-bestuur: laat de tijd z'n werk doen, de markt zorgt ervoor dat ook deze storm weer gaat liggen. Gewoon blijven noteren, de prijs wordt toch wel bepaald over de grens!

  Gr uit Sachsen-Anhalt

Laad alle reacties (56)

Of registreer je om te kunnen reageren.