Boerenblog

1702 x bekeken

Hoe is de stand?

De verkiezingskaravaan begint op stoom te komen. Vanuit de georganiseerde landbouw proberen we invloed uit te oefenen. Laten we niet vervallen in het aanscherpen van regels en het maken van lijstjes. Niet vinken, maar vonken!

Lijsttrekker Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren overviel onlangs een aantal veehouders met onaangekondigde bezoeken. Een rare manier van werken. Ze dacht dat ze nergens welkom zou zijn. Volgens mij is het niet meer dan een goedkope verkiezingsstunt om aandacht van de media te trekken. Complimenten voor de 'getroffen' veehouders. Zij hebben het goed opgepakt. Zo kun je een partij niet serieus nemen.

Verkoopargument of voor-de-gek-houderij
Als onderdeel van het verkiezingscircus organiseerden LTO, Dierenbescherming en de 12 Landschappen samen het grote landbouwdebat. Ik was niet aanwezig, omdat ik in Duitsland het forum van de Arbeitsgemeinschaft Schweinehaltung Schleswig Holstein bijwoonde. Het thema van het forum was: dierenwelzijn, verkoopargument of voor-de-gek-houderij? Katrin Spemann hield een lezing vanuit het perspectief van het Duitse kwaliteitssysteem QS. Ze kwam met een nieuwtje: QS gaat onaangekondigde controles houden. In plaats van twee weken wordt het bezoek 48 uur van te voren aangekondigd.

1-0 voor Nederland
Voor de antibioticaregistratie heeft het kwaliteitssysteem van de de Duitse boeren het vogeltje over het net laten vliegen. De overheid heeft besloten dat ze zelf het antibioticagebruik gaat monitoren. Wat dat betreft is het 1-0 voor Nederland. Onze IKB's hebben hierin wél het initiatief vastgehouden. QS probeert het stuur weer over te nemen door zelf ook te gaan registreren. Ze begint de wedstrijd met een achterstand en dat is altijd lastig.

De thema's op het gebied van dierenwelzijn zijn in Nederland en Duitsland ongeveer gelijk. We kennen ze: tanden slijpen, castreren, couperen, soja, meer ruimte, speelmateriaal, de relatie mens-dier. Per land worden andere accenten gelegd. Voor het thema castratie geldt dat Nederland ver voorop loopt. De Duitsers houden zich nadrukkelijker bezig met staart couperen. Een tijdje terug ben ik naar Duitsland geweest om te zien hoe de stand van zaken is rond onderzoek naar de problematiek van het staartbijten.

Proefbedrijf Futterkamp
Leuk was de lezing van proefbedrijf Futterkamp. Dat doet onderzoek naar een vleesvarkensstal met een keurmerk van de Duitse dierenbescherming. Het is mooi om de zoektocht te zien. Vion, proefbedrijf Futterkamp en de universiteit van Göttingen werken samen aan dit project. Ik bedacht me tijdens de lezing dat het heel goed zou zijn als er meer onderlinge contacten waren tussen varkensproefbedrijven. De geldelijke middelen zijn schaars. Het is onzin om het wiel twee keer uit te vinden.

SP-bijeenkomst
In Tilburg bezocht ik een avond georganiseerd door SP Brabant. Het was een expertmeeting over de toekomst van de landbouw in Brabant. De belangrijkste vraag was: wat zou je doen als je de baas in de provincie was? De echt concrete zaken zijn moeilijk te benoemen. Ik zou een nieuw sociaal contract maken tussen boer en burger. In de directe omgeving van de boer. Daar moet het gebeuren. Laten we alsjeblieft niet vervallen in het aanscherpen van regels en maken van lijstjes. Dat is de dood in de pot. Ondernemers moeten zelf keuzes maken. Niet vinken, maar vonken!
Actie-organisatie Urgenda wil ruimte voor innovatoren en wil vooral projecten ondersteunen van mensen die gaan van 'denken naar doen'. Ik ben benieuwd wat het vervolg van deze bijeenkomst is en vooral wat de aanwezige politici hebben opgepikt.

Lupineoogstfeestje
Bij ons thuis hielden we een lupineoogstfeestje ter ere van de eerste oogst van lupinen als voer voor het lupinevarken. Het weer was mooi, de sfeer genoeglijk. Complimenten voor het lupinevlees dat de gasten konden proeven. Er waren onverwachte gasten met ontroerende woorden. Dank aan Urgenda en Kiemkracht die samen met ons het feestje organiseerden. Nu de lupine binnen is, graag nog een vergunning voor de bouw van de lupine-dartelstal. Maandag weer op naar de wethouder, kijken of we een goede stand kunnen bereiken met twee winnaars.

Of registreer je om te kunnen reageren.