Boerenblog

8 reacties

De mars naar Zaandam

Twee gesprekken voerde LTO met Albert Heijn. Samen besloten we tot een rondetafelgesprek over de verhouding tussen supermarkten en boeren. De inzet is helder: een eerlijke prijs voor iedereen.

LTO voerde vorige week twee gesprekken met Albert Heijn. Dit als vervolg op de brief die we hadden verzonden naar aanleiding van de eenzijdige 2 procent korting. Het eerste gesprek was een verkenning, waarbij Albert Heijn uitsprak de commotie rondom de eenzijdige korting te betreuren. In het tweede gesprek is afgesproken dat Albert Heijn en LTO Nederland het initiatief nemen tot een rondetafelgesprek. Daarbij spreken beide partijen met relevante stakeholders over de verhoudingen tussen supermarkten en boeren en telers. Albert Heijn en LTO nodigen hiervoor supermarkten en overige stakeholders uit.

Relatie analyseren
Dit initiatief is vergelijkbaar met de aanpak van het Verbond van Den Bosch en past prima bij de afspraken uit de Verklaring internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (Imvo) van de Sociaal-economische Raad (SER) uit 2008. Daarnaast geven Albert Heijn en LTO een onafhankelijk onderzoeksinstituut de opdracht een analyse te maken van de relatie tussen primaire producenten en de supermarkten. Vanuit die analyse komt een agenda voor de rondetafelgesprekken.

Geen ruimte voor knelgevallen
Met staatssecretaris Henk Bleker spraken LTO en NVV dinsdag 25 september over de invoering van groepshuisvesting per 2013. De invoering op zich stellen we niet ter discussie. Zeer teleurstellend is het feit dat er geen ruimte komt voor knelgevallen, zoals verplaatsers, mensen met financiële problemen en ondernemers met vergunningsproblemen. De enige actie die het ministerie gaat uitvoeren is een belronde langs gemeenten en provincies. Voor ondernemers die in de knel zitten, rest niets anders dan een oplossing zoeken binnen de muren van de stal of met hun bedrijf stoppen.

Het bedrijfsleven heeft met Bleker afgesproken samen een actieprogramma op te zetten voor verdere verbetering van de toepassing van groepshuisvesting voor de vroege dracht. Want ook daar liet Bleker geen twijfel over bestaan. In Nederland moeten zeugen vanaf vier dagen na dekken in de groep. Een goed bericht is dat naar schatting 93 procent van de varkenshouders per januari 2013 voldoet aan die EU-verplichting.

Prioriteiten in onderzoek en innovatie
Als onderdeel van zijn inwerkprogramma sprak ik vorige week ook met Daan Somers, de nieuwe bedrijfsleider van VIC Sterksel. Ik heb hem gezegd dat ik hecht aan Sterksel als ‘het ondernemende praktijkcentrum’ met oog voor praktische innovaties. Daarom is het belangrijk voor het topsectorenbeleid de prioriteiten in onderzoek en innovatie in de varkenshouderij scherp en toekomstgericht neer te zetten.

Onze plannen moeten eind september, samen met alle andere, zijn ingediend. Ik zie diverse samenwerkingsverbanden ontstaan. Het is belangrijk om synergie te zoeken en de overlap eruit te halen. Er zijn veel meer programma’s dan dat er geld is, dus moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Hoe ver kijk je vooruit? Kan onze achterban de stappen vooruit volgen?

Toekomstgericht, maar met de benen in de stal
Ik ben van mening dat we ons moeten richten op de toekomst, maar wel met de benen in de stal moeten blijven. Het gaat immers op praktische en economisch rendabele toepassingen. Hierbij geldt dat Nederland vooroploopt in kennis en innovatie. Dat moet zo blijven. Dat maakt ons sterk en daarin moeten we dus investeren. Deze investering betaalt zich op termijn altijd uit.

Heldere inzet
Al dat praten is mooi, maar we moeten samen investeren. Onderzoekjes leiden af van het doel. De suggestie op Foodlog.nl om te onderzoeken ‘Wat boeren en tuinders kunnen leren van andere duurzame producten in de supermarkt’, vind ik wel een goede. De inzet van de gesprekken is helder: uiteindelijk een eerlijke prijs voor iedereen. Het is zaak dat wij van de boerenkant ons goed voorbereiden. Bij de kabinetsformatie hebben de partijen een heldere inzet voor de onderhandelingen. Die moeten wij ook formuleren.

Laatste reacties

 • bertes

  AH zal zeggen tegen groot aandeelhouder LTO van VION. willen jullie vlees blijven leveren???? ja' . mond houden. ga maar over politiek praten. daar trappen de boeren wel in.

 • joannes

  Laat ze even het puntje van de financiering meenemen in dat gesprek. De boeren financieren hun eigen productie en die van de retailer. Wanneer melk of vlees met 7 dagen houdbaarheid , maxiaal 4 dagen in het AH circuit, voor 90+ dagen gefinancierd moet worden door de verwerkers/boeren. Kortom waarom moeten de producenten het distributie apparaat financieren?

 • gerjan slingenbergh

  Annechien, in de kwestie AH gaat het erom dat AH contactbreuk pleegt en je kunt diverse rondetafel gesprekken, convenanten afsluiten, verdragen ondertekenen maar dat helpt dus allemaal niets. Dit was een uitgesproken moment om te zeggen: AH jullie krijgen vlees op gemaakte voorwaarden of jullie krijgen geen vlees. De LTO onderhandelaars zitten daar voor hun eigen portemonaie niet die van de boeren.

 • Marco22

  Allemaal stront van de bekende stier.AH zal ja en amen zeggen en vervolgens gewoon 2% korten. Goed bedoeld van lto maar is geen partij voor AH, dat zijn vion en RFC en die hoor je niet ( die moeten gewoon hun handel kwijt dan boeren korten) ook hier geld BBA

 • fransderondhoeven

  zeer mee eens agmmac ah is gewoon gebakke lucht net als griekenland dat geld komt ook nooit meer terug net als bij ah als die morgen de betalingstermijn naar 14 dagen moet zetten is het gedaan met appie

 • leftturn

  is het niet beter gewoon te stoppen met den bosch en ons verder niet meer voor de gek te laten houden. onderhandelingen moeten met het mes op tafel, dit mag ah ook. gewoon als leverancier nee zeggen. vrijdag maar weer enkele centjes erbij??

 • agratax2

  gerjan. De onderhandelaren zitten er niet >voor< de portemonaie voor de boeren maar de portemonaie >van< de boeren. Met andere woorden voor eigen 'gewin' maar vooral om de boeren koest te houden. Ik ben het helemaal met je eens de boeren moeten eens hun tanden laten zien. Als Vion morgen even geen vlees aflevert is er geen handelaar die dat kan overnemen van vandaag op morgen zonder een prijsaanpassing naar boven. Het wachten is het moment dat AH zelf gaat produceren tegen normale kosten, m.a.w. het vlees wordt duurder. Ahold aandeelhouders verwachten een minimum rendement dat ver boden de bankrente ligt een boer mag hopen dat hij bankrente vangt.

 • Flyinghollander

  Zolang er overschot is gaat een retailer echt niet meer betalen.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.