Boerenblog

Nieuws in de zomer (2): schitterende Schuttert, varkensgezondheid en voedselschaarste

Op je gemak de krant doornemen in de zomervakantie. Onze buurtgenoot Hendrik Jan Schuttert haalt de Telegraaf Sport met als kop: ‘Schuttert schittert’.

Een eerste prijs voor Hendrik Jan Schuttert (22) op een prestigieus paardenconcours in Engeland. Dat levert een prijzengeld van €66.000 op. Onlangs hield familie Schuttert een groot concours op haar eigen terrein in het naburige Ommen. Vier dagen een sportief treffen, maar ook twee ingelaste congressen. Ik werd daarvoor gevraagd als inleider en als bezoeker.
Het eerste congres had als titel: 'Ondernemen met hindernissen', bedoeld voor ondernemers in de regio. Een bont gezelschap, variërend van bouwbedrijven tot transporteur en van notaris tot tandarts, was op aanwezig in de grote tent. Mijn inleiding liet veel parallellen zien tussen onze branche en andere branches. Een toekomstig boerenbedrijf zal nauwelijks nog verschillen van andere bedrijven.
Schaalvergroting, productieverhoging, ondernemersregie, niets is ondernemers vreemd. Uiteraard een inleiding met efficiënte informatie- en communicatiedeling als rode draad. Alle 100 aanwezigen zagen het belang van rendement door samenwerking wel in, van nature doen veel ondernemers dat dan echter wel graag alleen.

Varkensgezondheid
De tweede bijeenkomst ging over varkensgezondheid. Inleidingen vanuit slachterij en farmacie over vooral longaandoeningen. Er waren drie boeren aanwezig in de volle tent (namens organisatie, EPP en FarmFocus). Schuttert had vooral de periferie uitgenodigd. Varkenshouders in het algemeen kwamen er niet zo best vanaf in de inleidingen.
Namens firma Schippers zette Mart Smolders ons lachwekkend neer als boeren die aan de keukentafel van alles roepen over hygiëne, maar in de stal maar wat aanrommelen. Ons communicatievermogen naar medewerkers en adviseurs laat volgens hem eveneens te wensen over. Alweer het belang van een informatie- en communicatiedeling.
Nu is kritiek leveren op een ander in de keten altijd makkelijk wanneer die ander er niet bij is. Dat zien we op bijeenkomsten maar ook in de stal regelmatig terug.
Varkenshouders in het algemeen en ik wellicht in het bijzonder kunnen er trouwens ook wat van. Een gerespecteerd dierenarts uit dezelfde Schuttert-familie heb ik na afloop van de bijeenkomst om persoonlijk advies in deze gevraagd. De geboren Ommenaar, werkzaam in Zuid-Nederland, heeft mij waardevolle goede raad gegeven, waarvoor nogmaals dank.

Brood en spelen
Wat dagelijks in bijna alle kranten voorbijkomt, zijn toch wel de misoogsten en de dreigende schaarste aan voedsel. Voor arme landen een ramp, zij geven immers vaak al 70 procent van hun besteedbare inkomen uit aan voedsel, prijsstijgingen van tientallen procenten zijn dan domweg ondraaglijk. De rijke westerling merkt er weinig van. Misschien stijgen de uitgaven voor voedsel van 12 naar 16 procent, maar dan nog blijft het in verhouding tot het totaal een zeer laag aandeel voor de eerste levensbehoeften.
De politiek wordt echter zenuwachtig. Voedselschaarste leidt onherroepelijk tot volksopstanden, de Arabische Lente vond daarin nog niet zo lang geleden zijn oorsprong. Veel langer geleden wisten de Romeinen het al; 'geef het volk brood en spelen'. In beide zijn boeren goed. Steeds meer belevingsboerderijen produceren 'spelen', ze zijn vooral gericht op verkoop van emotie en halen meer en meer hun inkomen hieruit. Aan de andere kant de voedselboerderijen die op efficiënte en grootschalige wijze voor "brood" zorgdragen; goedkoop voedsel van prima kwaliteit.
Voorspellen blijft zonder glazen bol lastig, toch gaven Duitse topmannen van slachterijen ons moed op de Schuttert-bijeenkomst. "De omslag naar structureel duurdere vleesverkopen is aanstaande en op korte termijn komt de volgende 10 cent bij de boerenprijs op". We zullen zien wat de noteringen gaan doen. De kosten blijven in elk geval hoog. Maar de boer kan op bedrijfsniveau de kosten veel beter beïnvloeden dan de noteringen. Voor zowel opbrengstenvermeerdering als kostenvermindering biedt samenwerking in de voedselketen aantoonbaar rendement.

 

Farm Focus

Of registreer je om te kunnen reageren.