Commentaar

1 reactie

Krachten bundelen moet

De uitdagingen voor de varkenshouderij zijn groot. Professionele belangenbehartiging is onmisbaar.

Over de samenwerking met LTO zegt NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg in Boerderij Varkenshouderij nr. 45 (7 augustus 2012): "Er zijn veel onderwerpen en dossiers waarop we niet van mening verschillen." Vrij vertaald: er zijn geen punten waarover serieuze meningsverschillen bestaan. Dat is op zich geen nieuws. Onder het voorzitterschap van Zwanenburg zijn NVV en LTO steeds verder naar elkaar toe gegroeid. Op de belangrijkste dossiers – markt, mineralen en dierenwelzijn – hebben beide organisaties gelijke standpunten. Met als enige verschil dat de NVV zijn standpunten een enkele keer kracht bijzet door op straat actie te voeren.

Omdat serieuze meningsverschillen ontbreken is het makkelijker dan ooit om de krachten te bundelen. De noodzaak om te komen tot één belangenbehartiger is er zonder twijfel. De uitdagingen voor de varkenshouderij zijn groot en vragen om een professionele organisatie. Zo is er nog altijd veel onzekerheid in het mestdossier. Een flinke concurrentieslag met melkveehouders ligt op de loer. Daarnaast ligt de sector steeds vaker onder vuur als het gaat om dierenwelzijn en antibiotica.

De varkenshouderij moet harder vechten dan ooit voor haar bestaansrecht. Het helpt dan niet dat er twee belangenbehartigers zijn die elk via de eigen organisatie of het productschap zaken willen regelen. Het optuigen van het antibioticaregistratiesys-teem heeft vertraging opgelopen vanwege een dubbele bezetting aan de vergadertafel. Twee IKB's helpt wat dat betreft ook niet.

Dan is er nog een praktisch probleem. Er zijn simpelweg onvoldoende bestuursleden om twee professionele organisaties in de benen te houden. De groep varkenshouders die beide clubs vertegenwoordigen wordt almaar kleiner. Zwanenburg is bezig aan zijn laatste bestuursjaar, ook de termijn voor Annechien ten Have loopt dit jaar af. Ze beraadt zich. Nieuwe bestuurlijke zwaargewichten staan niet in de rij. Ook dat maakt krachtenbundeling noodzakelijk.

Eén reactie

  • Jonas Brabant

    jouw vrije vertaling klopt niet Guus, er zijn wel degelijk punten waar serieuze meningsverschillen over bestaan. Alleen over de meeste punten niet. Dat is heel iets anders.

Of registreer je om te kunnen reageren.