Boerenblog

6293 x bekeken 28 reacties

De naakte waarheid

Door de vele sportevenementen kende de pers deze zomer geen ‘komkommertijd’. Wel zijn we geconfronteerd met snel stijgende grondstofprijzen. Dat geeft zorgen voor onze inkomenspositie.

Droogte en daardoor misoogsten zorgen dat de grondstofprijzen de pan uit rijzen. Sojaschroot kostte in maart 2012 nog €35 en nu ruim €50. Tarwe kostte in maart €23 en nu €28. Gevolg hiervan is dat ook de voerkosten bij de veehouders tot een recordhoogte stegen. Ook de grondstofprijzen voor humane consumptiegoederen als brood stijgen. Op dit punt brak een discussie over voedselzekerheid en strategische graanvoorraden los. Feit is dat Europa netto-graanexporteur is, dus geen directe zorgen over de Europese voedselzekerheid. Kijken we naar olie, dan ligt dat anders. We zijn netto-importerend en dus veel kwetsbaarder.
Veehouders zijn nooit blij met sterk stijgende grondstofprijzen, maar de tijd dat ze dan met de vinger wezen naar de akkerbouwers is voorbij. Voor Nederlandse akkerbouwers zijn de graanprijzen nu net kostendekkend. Per saldo is het onze taak te zorgen dat hogere productiekosten vertaald worden in een hogere opbrengstprijs voor de veehouder.

Europees overleg

Via mail en twitter heb ik snel contact met mijn Europese collega's. Ook tijdens mijn vakantie. Iedereen maakt zich zorgen. De Belgen hebben de conclusies van het uitgebreide raadscomité in Brussel nog eens tegen het licht gehouden. Zitten hierin aanknopingspunten om de situatie in de Europese varkenshouderij te verbeteren? Copa, onze Europese boerenorganisatie, schreef een brief naar de Europese Commissie om aan te dringen op de versnelling van de toelating van dierlijke eiwitten in veevoer. De Engelsen hebben hun overleg met de retailers geïntensiveerd. Mijn Engelse collega's namen het initiatief tot een Europees overleg.
De Duitsers gaven een korte presentatie waaruit bleek dat vraag en aanbod een directe relatie hebben met de prijs. Ook liet de grafiek zien dat we een prijsdoorbraak hebben: boven de €1,80 per kilo geslacht-gewicht. Wellicht straks door de €1,90-grens heen! Het klinkt fantastisch, maar de prijs hebben we hard nodig om uit onze kosten te komen en iets te verdienen. De conclusie is dat de prijzen stijgen door minder aanbod. Het marktprincipe werkt nog steeds het beste.

Opkoop van zeugen
In London presenteerde ik aan mijn collega's de resultaten van het onderzoek dat LTO en Boerenbond door het LEI hebben laten uitvoeren over een eventuele opkoop van zeugen om de markt gezond te maken, dan wel boeren te helpen om te saneren in verband met de verplichting vanaf 1 januari voor groepshuisvesting zeugen. Onze conclusie: wil je naar 105 procent zelfvoorziening in de EU gaan, dan moeten ruim 1,5 miljoen zeugen uit de markt worden gehaald. Politiek onhaalbaar en te kostbaar. Overigens is het aantal zeugen tussen 2008 en 2011 in de EU gedaald met 5,9 procent. Van 13,5 miljoen zeugen in 2007 tot 12,1 miljoen in 2011. Echter, de daling van het aantal zeugen gecombineerd met meer biggen per zeug per jaar en een hoger geslacht-gewicht geeft dat ongeveer dezelfde hoeveelheid varkensvlees wordt geproduceerd met minder zeugen.

Vette jaren?!
In London bespraken we het hele marktinstrumentarium en een aantal actiepunten. In de vergadering kondigden de Duitsers een prijsverhoging aan van 7 cent. Al met al een prijsstijging van een kleine 30 cent sinds begin juli. Daarmee wordt het verlies beperkt en komt de kostprijs weer wat in zicht.
Maar er moet meer gebeuren. Na vijf slechte jaren moet er nu een tijd komen dat we weer wat gaan verdienen. Om de verliezen te compenseren en wat spek op de botten te krijgen. Daarvoor moeten we wel ruim door de € 1,90-grens heen.
Het is goed om regelmatig met Europese collega's van gedachten te wisselen over grondstofprijzen en de varkensmarkt. Ook het probleem van de slechte doorvertaling van de voerkosten in de opbrengstprijzen hebben we besproken. We hebben diverse acties uitgewisseld.
Prins Harry stond naakt in de tabloids. Ook onze eigen naakte waarheid in de varkenssector is weer blootgelegd. De markt werkt soms traag, maar hij doet het uiteindelijk toch.

Laatste reacties

 • Flyinghollander

  De Duitser vinden het wiel uit?
  Dat vraag en aanbod invloed hebben op prijs.... ik val van mijn stoel af.

 • gerjan slingenbergh

  Ik ben blij dat ik dit nog mee mag maken Annechien, dat je nu toch eindelijk inziet dat vraag en aanbod de prijs bepalen. Nu kun ook je gelijk stoppen met het plan om de verdeling van de marge van de diverse ketenpartners te regelen.
  Want dat gaat dus nooit werken.

 • Hans Brasil

  Wel raar dat wanneer het slecht is, er moord en brand wordt geschreeuwd dat de varkensboeren de zwakste schakel in de keten zijn en altijd aan de laatste speen zitten, terwijl nu juist blijkt dat die zwakste schakel er zelf altijd de oorzaak van was, en zo meteen weer is, dat er teveel geproduceerd wordt!! Als je dan met de keten wilt overleggen, moet je dat nu doen, de hand in eigen boezem steken en zeggen: sorry slachterijen, transporteurs en supers, het lag niet aan u, maar aan ons zelf!! Dus LTO en NVV, als de sodemieter naar de gemeentehuizen en bezwaar aantekenen tegen welke uitbreiding dan ook.

 • John*

  uitbreiding is noodzakelijk om de arbeidsproductiviteit op peil te houden... meer vlees met minder werk. zeugenhouden en parttime baan is lastig te combineren.

 • joannes

  Wanneer uitbreiding noodzakelijk is voor de arbeidsproductiviteit en meer vlees met minder werk...... Heb je je wel eens afgevraagd wie dat vlees gaat opeten? Iets produceren waar geen behoefte aan is, leidt tot overproductie en prijsverlaging. Dus meer werken maar hetzelfde of minder verdienen. Waarom zou je dan werken of kapitaal riskeren? Of het leidt tot onderling concurreren voor dezelfde klant. En dat is wat er gebeurt: binnen Nederland en binnen Europa. Overigens de vleesconsumptie in de Westerse wereld is aan het dalen en zal bij hogere prijzen, ivm de crisis, zeker dalen. Het denken vanuit beschikbare arbeidscapaciteit is regelrechte onzin voor een gezonde markt waar in het vraag en aanbod balanceren een rechtvaardige prijs betaald moet worden voor de producent.

 • zozo

  John je bent een slechte rekenaar want hoe meer arbeidsproductiviteit in geld wil laten uitdrukken juist minder zeugen gaan houden vooral in deze barre tijden.Als je net teveel zeugen hebt is dat niet mogelijk en zal je vrouw moeten gaan werken en de medewerker betalen.Ik vindt juist de combinatie de kracht van een bedrijf net als vroeger het gemengde bedrijf helaas kiezen de banken en de periferie voor de grootschaligheid en roeien het gezinszeugenbedrijf uit(en collega's?).Maar daar kom je vanzelf een keer achter,het VION effect,als het bloed op is ben je uitgezogen.

 • John*

  momenteel verzorgen wij 500 zeugen per fte (40 uur) incl administratie en het kan nog scherper... als ik 250 zeugen heb voel ik me een parttimer en mag ik ook niet zeuren dat ik geen gezinsinkomen haal..

 • John*

  joannes de vleescomsumptie is vorig jaar gedaald omdat er niet meer vlees beschikbaar is... ik verwacht dit jaar een daling naar 37 of 38 kg. niet omdat de mensen minder willen consumeren maar simpelweg omdat er niet meer vlees ter verkopen is.

 • B bob

  Ik vind deze discussie echt heel mooi en konstructief en wil graag de deelnemers bedanken ! Is het voor jullie mogelijk om samen in een Denktank verder te werken aan een Gedegen onderbouwd Advies richting de gehele sector ? Ik denk dat dan zelfs Jonh* het licht zal zien en gaat werken aan Kwaltiet in de strijd om een deel in de Toekomstige exportmarkt !!
  Nog 1 tip : Blijf allemaal gewoon jezelf want er zijn genoeg anderen .

 • B bob

  Ik bedoel natuurlijk kwaliteit en niet kwalitiet ;-)

 • John*

  B bob, alles best maar ik zie het niet zitten om terug in de tijd te gaan. stro scheppen met een riek, relatief veel meters lopen om de dieren te verzorgen etc. Ik ben er van overtuigd dat er nu meer tijd is voor controle en verzorging van het individuele dier dan 20 jaar geleden. En het gebruik van antibiotica beperkt zich tot individuele behandelingen waardoor het verbruik zeker niet hoger ligt dan 20 jaar geleden. Neem gewoon eens een kijkje op de moderne bedrijven en vraag daar eens hoe ze werken!. Komend weekend kan je er meerdere bezoeken.

 • zozo

  Op mijn top verzorgde ik 700 zeugen in mijn eentje gem.40 uren incl zeugenadmin. in wekensysteem om even een statement te maken wat niet slimme/niet duurzame boeren graag doen..28,7 gespeend.Ik kan gewoon.. dom werken voor een ander.Parttimer toch veel leuker en ...gezonder voor het lichaam.Vooral als de periferie had een meerwaarde kunnen opleveren ipv prijs onderbetaling schaalgroottetactiek/eisenpakket opleggen om zichzelf te spekken langzame wurgtactiek.Bovendien is bv.250 zeugen in 2 weken-systeem zonder teveel toeters en bellen bedrijf toch veel beter voor het milieu en die korte afstandjes in Nederland en naar Duitsland.Wat zie je nu,de kleinere (parttime) boertjes vallen om en wat is het resultaat....dat de onderbetaalde ZZP er of Roemeen het werk moet doen om de begroting rond te zetten bij het grote megabedrijf.(zie ook bouwwereld)
  Nu wil LTO(oost) wil als belastingmaatregelen laten treffen voor de stopper om de vaak nog(goede) bruikbare gebouwen te slopen gaan stimuleren met......om de verpaupering tegen te gaan(ze worden te laat wakker,positief..?)Al met al veroorzaken de vooruitstrevers en de banken hun inefficientie problemen en landbouwlobby om hun falen te maskeren...ten kostte van het oude wiel,de boeren.

 • joannes

  John* met welk consumptie gebied reken je dan voor de 37 kg? en te weinig vlees beschikbaar!

 • gerjan slingenbergh

  John, wat vind jij belangrijker, marge of arbeidsproduktiviteit?

 • John*

  marge maken door een goede arbeidsproductivitiet vind ik belangrijk. Het enige waar ik geen invloed op heb zijn de opbrengstprijzen. maar ik heb er wel mee leren werken... Ik stuur dus op een lage kostprijs om slechte tijden te overleven om weer te kunnen profiteren als de markt weer goed is zoals dit jaar. Het lijkt mij makkelijker om een ondernemersinkomen uit een bedrijf van 500 zeugen te halen dan uit een bedrijf van 250 zeugen...

 • gerjan slingenbergh

  Marge maak je door goede opbrengstprijzen en niet door een hoge arbeidsproduktiviteit. De arbeidsproduktiviteit is de laatste decennia enorm vooruit gegaan en de marge onderuit.

 • Hans Brasil

  Hard werken (arbeidsproductiviteit) moet je doen omdat je het leuk vind, niet om er geld mee te verdienen. De Bijbel (jongerenbijbel) zegt in spreuken 10:22 Alleen de zegen van de HEER maakt rijk,
  zwoegen voegt daar niets aan toe.

 • John*

  probleem van zeugen houden is dat heel moeilijk is om er iets bij te doen.. ik wil 40 uur tot 50 uur in de week werken. een ondernemers inkomen is ongeveer 45000 euro.. als je 250 zeugen hebt is dat 180 euro per zeug / 3 euro per big. bij 500 zeugen 90 euro per zeug of 1,5 euro per big...

 • Jan Zonderland

  John, in je reaktie hierboven geef je zelf aan waarnaar je zou moeten streven nl 250 zeugen met een netto opbrengst van 180 per zeug en dat kun je dan doen in 20 tot 30 uur in de week.

 • zozo

  Jan Z.zo is het.Het varken moet jou dienen,wij niet alleen het varken.Laat de stal maar leegliggen want zolang er zulke boeren zijn die het systeem dienen word het nooit meer wat.@Hans,...John(respect) is een dienaar van veel heren.Ik niet.De buik vol is genoeg,dat zouden meer mensen moeten doen dan blijf je boer 'ieder ut ziene'.Herbronning zeggen ze bij het CDA iets wat boeren ook moeten gaan doen en zeker de periferie(samen),moet je nog wel kunnen,meestal komen de wijzen uut het Oosten.

 • John*

  leg mij dan maar eens uit hoe ik die 90 euro meer opbrengst kan realiseren met 250 zeugen? 3 euro meer toeslag? eerder 3 euro minder!.. 4 biggen meer grootbrengen.. 34 biggen per zeug moeten er dan de stal uitwandelen.. 90 euro lagere voerkosten? dan moet het voer 6 euro per 100 kg goedkoper in de silo komen.. dan heb je het nog niet gehad over de korting van ki en veearts.. boekhoudkosten die even hoog zijn... het is een hele opgave om die 90 euro per zeug realiseren bij 250 zeugen.

 • John*

  leg mij dan maar eens uit hoe ik die 90 euro meer opbrengst kan realiseren met 250 zeugen? 3 euro meer toeslag? eerder 3 euro minder!.. 4 biggen meer grootbrengen.. 34 biggen per zeug moeten er dan de stal uitwandelen.. 90 euro lagere voerkosten? dan moet het voer 6 euro per 100 kg goedkoper in de silo komen.. dan heb je het nog niet gehad over de korting van ki en veearts.. boekhoudkosten die even hoog zijn... het is een hele opgave om die 90 euro per zeug realiseren bij 250 zeugen.

 • Bison

  Er was een boer kwaad,...er gaf geen mens om.
  Boeren zijn elkaars ergste vijand,..ze concureren mekaar in de grond.
  De leveranciers en afnemers lachen zich het apelazerus....kassa!

 • zozo

  Ja John leg me dat eens uit.Ik val om van verbazing dat we dit toelaten en niet willen controleren.Vrachtwagentje vol is vol.Ook kort aan de grens van Duitsland en kleine oppervlakte Nederlandje.De periferie heeft de regie overgenomen en stelt die stellen hoge eisen aan dieren en stallen en omvang en BOER.Waarom hun eigen veilig te stellen zeker niet alleen de overheid en de burger.Geven ook de schuld aan de Supers maar steken het zelf in de zak en van de boertjes die niet mee willen groeien en investeren jatten ze langzaam de marges tussen de boeren zelf(ervaring). Beter zou je aangifte bij de politie moeten doen van fraude en corruptie.Maar ja als we het zelf al niet eens zijn kan ik er ook niet meer kwaad om worden.Er word gekozen voor de grote individualist verdringingsmarkt,dom dom dom.Uitzuig beleid regeert en voor de boer is er bijna??geen partij meer.Exit.

 • W Geverink

  Tja John. Door jouw manier van denken is de varkenshouderij (en de meeste andere landbouwtakken) afgegleden naar wat het nu is. Een zieke kapitaalintensieve sector waarin keihard gewerkt wordt voor weinig of geen rendement. Waar honderdduizenden Dollars in nieuwe gebouwen worden gestopt die niet te verkopen zijn. Over vijf jaar moet je in je eentje 750 zeugen verzorgen in tien of twaalf uur en nog eens vijf jaar later met een pijnlijk en versleten lichaam duizend zeugen. Uitbreiding van het aantal zeugen lost het probleem niet op is door de jaren heen gebleken.

 • John*

  varkensmarkt is gewoon verzadigd, de groei is eruit. Als een ander goedkoper varkens kan produceren dan jijzelf ben je de volgende afvaller. Ik wil graag varkens blijven houden dus ben gefocust op opbrengst - kosten = marge..

 • zozo

  Je kunt ook te graag willen en de werkelijkheid uit het oog verliezen.Verkeerde bril kan bijziendheid opleveren,de verkeerde focus.Ik wens je al het goeds John, jij mij niet zo te lezen.

 • politiek

  De naakte waarheid ...en kwaliteit...... Ik lees wat over kwaliteit in dit lijntje. Het European Food Safety rapport geeft aan dat de strijd tegen illigale stoffen in de veehouderij onverminderd doorgaat. De hormonenmafia als ook het gebruik van verboden diergeneesmiddelen ( antibiotica) Minister Veerman , CDA , gaf de sector ,,een laatste kans,, en dat de sector kan laten zien wat hij waard is. Jaren later is men nog steeds aan het ,,kansen geven,,. Belangenbehartigers wensen niet over de hormonenmafia te praten of al zeker niet om er iets aan te doen. Nederlandse contoleurs bepleiten meer een controle naar Belgisch model om deze praktijken aan te pakken. Onduidelijk is ( nog) voor mij of de belangenbehartigers veehouderij hier ook echt inspanningen in hebben gedaan. Het signaal wat minister Veerman krachtig heeft gegeven naar de sector veehouderij inzake die hormonenzwendel en gebruik verboden diergeneemiddelen ( zie kamervragen indeze ) ,is totaal niet opgepakt als ik de controleurs indeze moet geloven om te bepleiten voor nog krachtigere onderzoekmethodens en bevoegdheden. De (Z)LTO geeft overigens aan dat voedselveiligheid een verantwoording is van de overheid.... De naakte waarheid inderdaad.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.