Boerenblog

Zomerreces

De Tweede Kamer is met reces. Voor LTO-belangenbehartiging nadert eveneens de vakantietijd en ook ik ga de ‘rust’ van bedrijf en gezin opzoeken.

Maar eerst nog een drukke week met een presentatie bij de ‘summerschool’ en veel overleggen. Een breed LTO-overleg over de uitdagingen rondom natuur; een bijeenkomst van het QLL-bestuur (kwaliteitssysteem transport landbouwhuisdieren) en een gesprek over de uitgangspunten voor de begroting 2013 van het Productschap Vee en Vlees. Na de productschapsvergadering nog een aantal Kamerdebatten en als afsluiting de Binnenhof -barbecue.

Blijven leren
Ook dit jaar mocht ik een bijdrage leveren aan de zogenoemde summerschool. Dit is een kortdurende cursus van twee weken over de varkenshouderij. Tijdens de cursus worden de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector besproken. Ook werken de cursisten aan een opdracht. Dit keer was de casus: maak vier verschillende typen varkenshouderijbedrijven klaar voor 2020. Wat zouden de cursisten doen? Een plan van aanpak en advies.

Op de eerste dag hield ik een presentatie over het Verbond van Den Bosch in de praktijk. Tevens wierp ik een blik in de toekomst ter inspiratie voor de plannen van aanpak van de cursisten.

Leuk was ook de barbecue na afloop van de cursusdag, met veel enthousiaste mensen. Dit is een mooi initiatief van het bedrijfsleven samen met HAS Den Bosch en CAH Dronten. In de avond nog even naar de bijeenkomst van de Pro Dromi-varkenshouders, een enthousiast en leergierig netwerk. De varkenshouders gaan de nieuwe kraamhokken in de praktijk proberen en hun ervaringen delen.

Natuur en kwaliteitsborging
Dinsdag 3 juli nam ik deel aan het brede LTO-overleg in Venlo over de uitdagingen rondom het thema natuur. Daarna had ik nog een gesprek met Vion in Boxtel. Vervolgens ging ik op weg naar een bestuursvergadering van QLL. Dit kwaliteitssysteem voor diertransport vordert. Er is bijna overeenstemming met de NVWA over de beladingsnormen en de aanvangsperikelen zijn bijna opgelost.

Bleker onverbiddelijk over groepshuisvesting
Het Tweede Kamer-seizoen werd afgesloten met veel debatten. Tijdens het algemeen overleg over de landbouwraad op woensdag 4 juli stond de Europese invoering groepshuisvesting op de agenda. Ik was thuis, maar via internet, sms en mail hield ik contact en werkte ik snel. Onze vraag over de vier weken na inseminatie is duidelijk beantwoord. Geen sprake van! Staatssecretaris Bleker was ook onverbiddelijk op het punt van uitstel voor de invoering van groepshuisvesting. Geen uitstel in het algemeen. Dat willen wij overigens ook niet. Wel willen we een beperkt aantal knelgevallen vanwege trage vergunningsproblematiek onder de aandacht brengen. Als de overheid snel handelt, kunnen ook deze problemen met spoed worden opgelost. Maar dan moet er wel iets gebeuren. Een briefje schrijven naar de gemeenten is dan niet voldoende.

Wordt de klok teruggedraaid?

Als een duveltje uit een doosje kwam er in het debat over dierziekten nog een aangenomen motie over de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De taak van de GD met betrekking tot dierziekten moet genationaliseerd worden. Draaien we de klok terug? Een tegengestelde beweging: in plaats van een terugtrekkende overheid een overheid die weer taken naar zich toetrekt. Wie zal dat betalen? Waren de dames en heren Tweede Kamer-leden nog wel helder? Na het reces en de verkiezingen zullen we zien wat er met deze motie gaat gebeuren.

Productschappen werken door
Verder bespraken we de uitgangspunten voor de begroting van het Productschap Vee en Vlees voor 2013. Met de brief van Kamp en Verhagen met twee opties en een initiatiefwet van Aptroot en Lodders is de situatie absoluut onduidelijk. Duidelijk is wel dat de bundeling medebewind gewoon doorgaat en dat er verder nog gewerkt moet worden aan één huis voor de PBO. Hoe en wat zal het komend jaar wel duidelijk worden.

De jaarlijkse parlementaire barbecue gaat gewoon door, productschapsdiscussies of niet. Ik verwacht dat dit evenement zeker blijft bestaan. In de kranten stonden weer mooie plaatjes van parlementariërs die zich het vlees en alles wat daarbij hoort, heerlijk lieten smaken. Die houden wij erin.
Tijdens de vakantieperiode verschijnt mijn blog onregelmatig. Tijd om even op adem te komen en thuis rustig te genieten van de zomer en het werk in de stal en op het land. Een goede zomer gewenst.

Of registreer je om te kunnen reageren.