Boerenblog

34 reacties

Samen ontsnappen

Omdat ons verdienmodel erg onder druk staat, wil ik nog eens uitvoerig ingaan op de positie van de varkenshouder in de keten. Het kernprobleem is dat varkenshouders er niet in slagen hogere voerkosten door te berekenen in hun opbrengstprijs.

In de eerste plaats kenmerkt onze keten zich door prijsconcurrentie. Niet alleen bij ons als varkenshouders, alle schakels in de varkensvleeskolom zijn te veel met uitsluitend prijs en kostprijs bezig. Van boer tot winkelvloer vechten we elkaar de tent uit en uiteindelijk zijn we allemaal verliezers.

Gevangenschap
Hierbij maak ik een vergelijking met het bekende prisoners dilemma. Alle gevangenen in de gevangenis wilden ontsnappen. Ze wilden dat allemaal in hun eentje doen. Dat lukte geen van allen. Pas toen ze gingen samenwerken lukte het om uit hun gevangenschap te ontsnappen. Wij zitten als  varkensvleesketen ook met zijn allen gevangen in het systeem. We onderkennen dat, maar vervolgens denken we allemaal dat wij de dans wel zullen ontspringen door het weer net iets beter te doen dan onze buurman. Als we allemaal voor onszelf blijven gaan, verliezen we uiteindelijk allemaal. Dit dilemma geldt voor de varkenshouder, de supermarkt en de vleesverwerker. Er wordt niets verdiend. Hoe lang laten we dit door gaan?

Duurzaam verdienmodel
Met het wijzen naar elkaar lossen we niets op. We moeten samen  een nieuw perspectief creëren door samen te kiezen voor een duurzaam verdienmodel voor alle schakels in de keten. Kwaliteit en onderscheid zijn dan belangrijk. Dat is ook waar LTO aan werkt. We hebben een brief gestuurd aan de partners van het verdrag van Den Bosch (Commissie van Doorn) met daarin onze hartenkreet: geen duurzaamheid zonder een duurzaam verdienmodel. De partners zijn wakker. Het besef en de behoefte om samen te ontsnappen worden steeds  groter. We hebben vervolggesprekken met slachterijen, vleesverwerkers en retailorganisaties.

In gesprek met NMa
LTO heeft ketenafspraken en doorberekening van kosten in de opbrengstprijzen geagendeerd en besproken met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Die is terughoudend, maar we zullen de NMa blijven confronteren met haar eigen grenzen. Ook de NMa moet ontsnappen uit zijn eigen prisoners dilemma. LTO kijkt welke speelruimte er binnen de huidige regels is en hoe we die maximaal kunnen oprekken naar onze situatie.

Afzetcoöperatie kan wel
Wat kan wel? Een afzetcoöperatie van boeren die afspraken maakt met één inkoper binnen één keten, over de verkoop van duurzamere producten. Bijvoorbeeld de verkoop van varkensvlees met één ster. Een oplossing zou kunnen zijn dat we meerdere van deze formules gaan uitwerken en daarin ook de voerprijscomponent meenemen.

Niet praten over prijzen
Praten over concurrentiegevoelige onderwerpen als prijzen mag niet. Dus het wordt spannend als het om het verdienmodel gaat. Maar als we dat zien in het licht van duurzaamheid zou dit wel mogelijk moeten zijn, vindt LTO. Het publieke belang moet dan zwaarder wegen. Het castratiefonds is een voorbeeld van een duurzaamheidsafspraak die wel mogelijk was. Dus is het zoeken naar wat wel kan. Dat doen wij.

Overleg of actie
De betalingsmoraal in de keten aan de kaak stellen kan ook. Evenals het verdienmodel agenderen binnen de uitvoeringscommissie van het Verbond van Den Bosch. De partners hebben erkend dat dit een belangrijk onderdeel is van het Verbond. Onze insteek is om het samen te doen via het overlegmodel. We kunnen in situaties terechtkomen dat extra druk nodig is. Daar loopt LTO niet voor weg. We hebben in het verleden vaker actie gevoerd met een concreet doel en resultaat voor ogen. Een voorbeeld daarvan is de actie richting supermarkten om het castratiefonds te realiseren. We hadden een concreet doel. We zaten in een impasse en het was nodig om een beslissende duw te geven door middel van acties. Daarin hebben we dan ook het voortouw genomen.

Het begint bij erkenning
LTO deinst niet terug voor acties, maar uiteindelijk begint het bij het erkennen in de keten dat er een duurzaam verdienmodel moet komen. Dat is stap één. Daarna volgt stap twee: samen ontsnappen aan de spiraal naar beneden. We kunnen beginnen met samen bouwen aan een duurzame keten, met ruimte voor onderscheid en eigen formules.

Laatste reacties

 • poldes

  Wil iedereen de spiraal naar beneden zien?

 • probe14

  Zo blijf je in ieder geval aan de praat. Waarom werkt de markt niet. Door schaalvergroting en slimmer zaken doen hoor je bij de blijvers. Waar LTO voor opkomt is de de middenmoot en achterblijvers. Zij zullen moeten schakelen anders redden ze het niet. En dat is niet leuk voor hen, maar zo werkt de economie nu eenmaal. Aanbod en vraag bepalen de prijs. Zolang ik als consument nog kiloknallers kan kopen, doe ik dat bij een modaal of laag inkomen. Ik wil toch ook een lapje?! Totdat ik het niet meer kan kopen voor dat geld. Dan zal ik er duurder aan moeten. Dus de markt is een prachtig instrument, dat zullen de blijvers (ook varkenshouders) met mij eens zijn.

 • jentje1

  de markt een prachtig instrument ???
  er wordt gezegd dat er vraag naar varkensvlees, waarom volgt de prijs dan niet.
  in belgie is er zogezegd niets verdient met slachten, waarom breidt comeco dan uit (van 200 nr 600 ton per dag) ? waarom gaat vanden avenne een nieuw slachthuis bouwen in oevel ? vele bedrijven worden kunstmatig in leven gehouden door uitgestelde betalingstermijnen ...

 • joannes

  overproductie valt niet op te lossen met overleg. Het probleem is simpel. Er wordt teveel geproduceerd in Nederland en daarom krijgen boeren problemen met hun omgeving. Er zijn te veel producenten. De efficientie heeft ervoor gezorgd dat er minder mensen in deze bedrijfstak kunnen werken. Met een zelfvoorzieningsgraad van meer dan 200 % kan je geen nederlander kwalijk nemen dat hij/zij protesteert tegen een productieplek die producten produceert die op internationaal niveau moet concurreren. Daar gaat ook de gehele overlegstructuur op mak. Er zijn 2 klantgroepen waarvoor geproduceerd wordt. De internationale die koopt met mondiaal bepaalde prijzen en de locale markt die mogelijk bereid zijn voor dierwelzijn te betalen. Dit los je niet op zonder je eigen productie structuur onder de loep te nemen en maat te stellen. Waarom wordt er in Nederland geproduceerd voor export naar Korea. In Rusland is er genoeg ruimte.

 • Mels

  Degene met het meeste geld,lees:Buffer,gaat het uiteindelijk winnen omdat de grootwinkelbedrijven nou eenmaal voor de laagste prijs willen inkopen,als je maar een goede lobby strategie hebt bij de Nma dan zal die het altijd voor hen opnemen,het kan en mag toch niet zo zijn dat de kosten van het maken van een product niet doorberekend kunnen worden,zou mooi zijn,dan was de diesel niet zo duur en de Volkswagen transporter nog enigzins te betalen en ga zo maar door.Elke schakel in welke keten dan ook rekent tot op de cent nauwkeurig uit wat het product hem kost,incluus de varkenshouder en de enige die niks mag verdienen omdat die volgens de Nma niets mag doorberekenen en geen afspraken mag maken is diezelfde varkenshouder.De andere schakels bereken alles door en maken afspraken tot en met.Ze kijken bij elkaar in het schap wat de producten kosten nota bene.Al is het gevaarlijk om de primare producent meer te laten verdienen want dan gaan ze meestal volgens de wetten van de economie meer produceren en zal dit weer tot gevolg hebben dat ditzelfde verhaal over een aantal jaar weer aan de orde is.

 • joannes

  Supermarkten hebben het veel eenvoudiger dan de varkenshouderij. Zij openen een vestiging omdat zij inschatten dat er voldoende klanten zijn die hun aangeboden assortiment zouden willen kopen. Zij bestuderen hun markt en kopen alleen de producten die zij met voldoende marge kunnen verkopen voor een gezonde bedrijfsvoering. Op het moment dat klanten geintresseerd zijn in diervriendelijk vlees tegen een bepaalde prijs zullen zij dit aanbieden. Oorspronkelijk wisten varkens vlees producenten wie hun klanten waren en wat ze wilden. Met de industialisatie zijn daar handelskanalen voor in de plaats gekomen die klantenwensen vertalen. De handelskanalen van nederlands varkensvlees zijn vooral gebasseerd op goedkope productie. Maak jezelf niet wijs dat overleg met de Nederlandse consument de oplossing is. Je kan alleen vragen of hij je nog een paar jaar tolereert tot je de volgende oplossing gevonden heb voor het camoufleren de overproductie

 • joannes

  @Mels ik begrijp dat je een echte producent bent. Een die eerst investeert, vervolgens werkt en dan verwacht dat er een klant is die je kostprijs + opslag betaald. Al sinds jaren is er een zogenaamde varkenscyclus in de economie bekend. Door het gegeven dat varkensvleesproductie de nodige doorlooptijd nodig heeft stimuleert de prikkel tot produceren altijd met een vertraging van de benodigde tijd (insemineren...........vleesvarken). Het gevolg is dat conkollegaas met elkaar meer gaan produceren bij hoge prijzen en daarmee automatisch een prijsverlaging programmeren. Verwachten dat klanten altijd de kostprijs + marge betalen betekend dat je geen enkele verantwoordelijkheid voor productie naar vraag wil nemen. Iets wat helaas nog steeds de bedrijfsgroep cultuur is. Wanneer er op de arbeidsmarkt een teveel aan een bepaalde beroepsgroep is moeten ze iets anders bedenken om hun geld te verdienen of emigreren naar een plek waar er wel behoefte is.

 • joannes

  @jentje1 tot op heden en hopelijk in de toekomst is er geen centrale planning in West Europa en is iedereen vrij zijn geld te investeren in waar hij denkt dat het voor hem of haar goed is. Dat kunnen slimme investeringen zijn voor het invullen van een nieuwe vraag of investeringen zijn die er op uit zijn om iets goedkoper en/of beter te produceren waarvoor voor bestaande vraag wordt geconcurreerd. In het laatste geval zal er dus altijd een bestaande producent zijn klanten verliezen. Hij wordt gedwongen of1) nieuwe klanten te vinden of 2) ook zijn productiemiddelen aan te passen, wil hij blijven bestaan. Wat ook kan, is dat de nieuwe speler zich vergist en niet rendabel is. Dit is de vrije markt!!!

 • jentje1

  vrije martk ??? denk je nu echt dat de vrije markt nog werkt. met een paar grote afnemers en de kleintjes die meelopen.
  zeker niet bij de varkens. elke afnemer weet dat als een varken slachtrijp dit weg moet. dit is anders dan vb aardappelen of tarwe. dit kan de boer verkopen wanneer hij wil ...

 • gerjan slingenbergh

  @ Annechien. Je lijkt het CDA wel; wij beslissen wat er gaat gebeuren en we doen het samen. Kun je aangeven welke mede supermarkt gevangene het moeilijk heeft? Hoe gaat het met het vlees voor export? Wat versta je onder duurzaam. Lupine is een gewas voor de zandgrond, hoe gaat het bij jou op de klei?

 • joannes

  jentje1 je hebt het moeilijk omdat jezelf gekozen hebt om varkensboer te worden, te investeren en varkens op te leggen. Wanneer er op het moment van levering geen klanten zijn komt omdat er teveel aanbod is en de verkoopkanalen het niet meer aankunnen,kan je alleen jezelf verwijten en/of je adviseurs. Dat dit tot problemen leidt is overduidelijk maar het zijn niet de problemen van klanten. De nederlandse klant is gewend varkensvlees tegen (mogelijk) relatief lage prijs te kopen maar dat is het gevolg van overproductie en export. De schouderkarbonade is jarenlang als bijproduct tegen brandprijzen op de nedelandse markt verkocht als bijproduct van de engelse bacon export industry. En zo zijn er meer voorbeelden.

 • joannes

  @gerjan uit je reactie begrijp ik dat je de Politiek en de Coöperatie als beslisorganen ziet die jouw individuele welzijn zou moeten kunnen borgen. Het CDA en de Coöperatie zijn belangen organisaties die hooguit een gezamelijk probleem aan de orde kunnen stellen en mogelijk, bij gewogen belangen vergelijking, in het voordeel van de varkensboer kunnen oplossen. De supermarketen hebben ook belangen organisaties maar zijn zich bewust dat wel of geen rendement afhangt van hun eigen bedrijfsvoering. Wanneer er geen klanten zijn voor een bepaald product /prijs wijzigen zij de prijs en/of nemen het product uit assortiment. Dat geldt ook voor de winkels. Winkelsluitingen komen ook voor. De varkensboer heeft het probleem dat hij op 1 beroep, 1 sector, 1 locatie, enkele afnemers, enz.... gokt met zijn geld en inkomen.

 • drientje

  Annechien, zo'n overleg is natuurlijk niet uitvoerbaar als 70% van de varkensproductie geëxporteerd word. Bovendien zitten 50% van de Nederlandse varkens al niet meer bij de gezinsbedrijven, maar (veelal overgefinancierde)
  BV s. Hier zitten de voerleveranciers en banken er zover in, dat er maar het minste hoeft te gebeuren, of de stekker wordt er uit getrokken.
  Deze partijen houden dus de situatie zolang mogelijk zoals deze nu is, anders moeten deze de schulden afschrijven. Het is triest, maar een oplossing lijkt me niet voorhanden.

 • jentje1

  beste joannes, ik ben geen varkensboer maar accountant van diverse actoren in de landbouwsector. uit diverse jaarrekeningen kan ik maar 1 zaak afleiden.
  de boer draagt het meeste risico. maar degene die voor en na hem komen kunnen wel hun kostprijs doorrekenen. in de verenigde staten is de prijs van de varkens nochtans wel gekoppeld aan de tarwe en maisprijs. de financiele situatie van sommigen van mijn klanten is schrijnend zelfs degene met goede technische resultaten.

 • joannes

  beste jentje1, dat de boer de meeste risico draagt heb ik begrepen en al duidelijk gemaakt in opmerking #12 maar dat is iets waar hij bewust of onbewust voor gekozen heeft. Dat voedsel productie bescherming en bijgaande subsidies in de US aan de orde zijn is een feit zoals er historisch jaren in verschillende landen en landengroepen (EU) voedsel als een nationaal strategisch belang werd gezien. Maar al deze argumenten zijn niet meer geldig voor een samenleving die een zelfvoorzienings graad heeft van 200+ % en de omgeving belast met allerlei vervelende neven effecten. (Stank, Transporten, Dierenleed, fiscale kosten voor overproductie, enz,enz,) En dan gaan ze ook nog eens Supermarketen als de boosdoeners zien terwijl die alleen verkopen wat verkocht wordt. Alsof dat hen kan redden. Zolang er accountants zijn die projecten alleen met technische resultaten op rendabel of levensvatbaar beoordelen zullen er overschotten zijn. Men moet geinformeerd worden over de verkoopbaarheid van het product en de risicos van een wereldmarkt zonder subsidies en bescherming. Nederland zit op het verkeerde spoor! De laagste kostprijs is geen garantie voor overleven of succes! Daarbij zullen diegene met de laagste kostprijs het bedrijf van hun wat duurdere kollegas belasten of zelfs vernietigen.

 • jentje1

  hoe kan je van een wereldmarkt spreken als dit een markt is van slechts een paar spelers. als men in europa niet zoveel zou produceren, dan had men in andere landen, rusland / china (die niet zelfvoorzienend genoeg zijn) nog meer ellende. dit noemt men economie. niet alleen de supers zijn de boosdoeners, ook de slachthuizen en exporteurs. de prijs buiten europa ligt beduidend hoger ivm wat de europese boer krijgt. de overschotmarkt wordt gecreeerd door de verwerkende industrie om de prijs hier in europa laag te houden. van subsidies ben ik zeker geen voorstander. dit houdt de slechte boer kunstmatig in leven. wel een eerlijke vergoeding voor werk, dierenwelzijn, milieuwelzijn.

 • joannes

  Jentje1 De nederlandse varkensvlees productie is voor 100+% afhanklijk van export bij een zelfvoorzieningsgraad van 200+%. Elke varkenshouder die uitbreid voegt daar meer productie aan toe die uiteindelijk geexporteerd moet worden. De vlees verwerkende bedrijven zijn al jaren in saneringsprocessen verwikkeld en proberen met assortiment upgrades e.d. het product op de wereld markt afzetten. Alles gefocussed op lage kostprijzen. Zolang er veel aanbod is zullen de verkoopkanalen proberen een prijs te vinden op de wereldmarkt. Maar deze wereld markt is afhankelijk van import restricties van import landen die vaak proberen eigen productie te beschermen en vooral grillig. De handel hangt af van contacten en vergunningen. Vrij handel buiten de EU is lastig voor vlees en melk. Alle uitbreiding van productie in Nederland zal dus altijd met moeite en tegen lage prijzen in een grillige politieke wereld plaatsvinden. Juist daarvoor is de varkenshouder hoeveel hij ook van zijn vak en bedrijf houdt in een hachelijke situatie. Mijn pleidooi is dat de wereld er omheen deze varkenshouder goed informeert over zijn risicos en hem geen valse hoop geeft met een ¨technisch¨ rendabel bedrijfsplan in deze wereld. De wereld is veel zekerder wanneer je in China start. Daar zijn miljoenen consumenten om de hoek die graag betalen voor varkensvlees.

 • jentje1

  export varkensvlees eu + 10% 1ste kwartaal 2011-2012, prijs varkensvlees eu + 5% 1ste kwartaal 2011-2012, tja er is geen vraag op de wereldmarkt ....

 • joannes

  Nou wat klaag je dan??? Zoals je ziet bij lage prijzen vind alles een prijs ook op de wereldmarkt maar het is niet genoeg voor een redelijk inkomen voor de varkenshouder. Daar is de discussie over begonnen. Waarom zou je in Nederland voor export vanuit de EU willen produceren tegen prijzen die onvoldoende zijn voor een redelijk bestaan. Ik neem aan dat die +5% niet voldoende zijn voor een goede basisprijs voor de varkenshouder. Mogelijk het effect allen veroorzaakt is door de currency veschillen: de € daling. Die is ook ongeveer 10% gedaald. Daar bouw je geen stal voor met een afschrijvings periode van........jaar.

 • hertha

  Lto en annechien,jullie zijn te laat met deze reaktie, jullie hadden dit moeten melden voordat we aan alle welzijns- en ammoniak gingen voldoen, maar eerst investeren en later klagen helpt niet veel.

 • John*

  leer der maar gewoon mee leven. Dit is de markt waarvoor we produceren. kan je niet met deze markt omgaan dan zal je toch een goed nadenken of je nog wel in deze sector wilt investeren!

 • jentje1

  ik stel alleen maar vast dat de prijs de export niet volgt ...
  wereldmarkt ? alleen in europa is groepshuisvesting verplicht vanaf 2013.
  de wereldmarkt prijs ligt trouwens ook hoger dan de europese varkensprijs.
  gewoon gezond verstand en geen pro of anti reactie zoals sommigen hier bezig zijn.

 • joannes

  In europa willen de klanten dierenwelzijn! In de US trouwens ook maar daar gaan ze uit van een ander basis.Dat heeft meer met het welvaartsniveau te maken dan met de dieren. Dat de prijs niet stijgt op de wereld markt heeft te maken met vraag en aanbod, contacten en politiek. (restricties,handelsverdragen, quota, enz) Wanneer er in Nederland vleesproductie over is wordt het eerst in de EU aangeboden en vervolgens over de wereld. Korea en Japan zijn bijvoorbeeld een tijd in de markt geweest of nog.....maar waar het om draait: Moet er in dicht bevolkt Nederland voor wereldprijzen geproduceerd worden. Ik ben van mening dat dit onzinnig is bij een 200+% zelfvoorzienings graad.

 • jentje1

  zijn de woorden van een groene

 • joannes

  Wanneer je niet wil zien dat er een overproductie is die tegen de grenzen van het mogelijke groeit heb je waarschijnlijk teveel belang bij een groep die ten koste van de rest zijn geld wil verdienen. Succes in de productie betekent niet ongelimiteerd groeien. Daar hoef je geen groene voor te zijn om dat te zien. De meeste bedrijven zijn voor economisch produceren rond een persoon of een machine eenheid georganiseerd en samen produceren ze 200+ % . Je hoeft geen econoom te zijn om het prijs risico te zien. Wanneer je dan de tegenpartij kwalificeert als groene wil je gewoon eigenwijs de wereld naar je eigen hand zetten. Succes!!! Huntelaar (topscoorder) zit ook op de bank omdat er maar 11 kunnen spelen!!

 • jentje1

  ongelimiteerd is al niet meer van deze tijd aangezen er mestrechten werden toegekend. prijsrisco : in rusland staat de varkensprijs € 3,20 per geslacht gewicht. het gaat erom dat de boer niet krijgt wat hij zou moeten krijgen aangezien er tussenpersonen zijn die met de winst gaan lopen.
  in nederland produceert men misschien 200%. wat is daarop tegen als andere landen niet zelfvoorzienend zijn. het enige probeem is dat de rest van de varkens/vlees kolom door een handvol spelers gedicteerd word waarbij ons ons kent en zodoende de prijs onderling bepalen en niet op basis van vraag
  milieutechnisch is het zeker verantwoord aangezien een nederlandse zeug die 28 biggen produceert evenveel stikstof en fosfaat als een oosteuropese zeug waar de technische resultaten beduidend lager liggen en waar er geen milieueisen zijn (emmissie arm bouwen , mestactie plan ) ik hoor hier alleen een reactie van iemand die tegenwelvaart en groei is en duurzaamheid wilt maar daar niet wilt voor betalen.

 • joannes

  Je blijft terug komen op het punt dat het feit je het vak verstaat je rechten geeft om te produceren tegen een prijs die kosten + marge compenseert. Alsof iemand met een rijbewijs en een taxi maar zonder klanten recht heeft op een inkomen. Zo werkt het niet in de maatschappij.

 • jentje1

  die taxichauffeur hangt af van duizenden individuele klanten en niet van enkele afnemers. wat een onnozele vergelijking. de vrije markt zoals jij pretendeert is er niet meer. en die taxichauffeur heeft ook geen investeringen lopen van honderduizenden euro's, krijgt ook geen andere regels opgelegd vanwege de overheid of europa betreffende welzijn en milieueisen.

 • jan9

  200% zelfvoorzieningsgraad maakt toch geen donder uit ? Heineken brouwt ook meer bier dan wij hollanders op kunnen ? Omwonenden van de brouwerij klagen ook over stank en andere overlast.

 • joannes

  Met het verschil dat er meer boeren zijn dan Heineken fabrieken die honderden mensen aan het werk heeft. Een boer levert weinig werkgelegenheid en veel overlast. Daarbij komt dat de boeren samen zich begraven in schuld en bij rentabiliteits problemen (door hen zelf veroorzaakt) voordurend om steun vragen: hetzij in geld hetzij in minimum prijsafspraken.

 • natuurboer

  De varkenshouderij is in de huidige situatie beland doordat men decennia lang geloofd heeft in de varkenscyclus. Maar er bestaat helemaall geen varkenscyclus in de landbouweconomie.

 • boerin in Frankrijk

  Het artikel maakt volgens mij dus precies duidelijk waar de situatie op slot zit. De NMA is er niet voor de belangen van producenten. Verdeel en heers, om een zo laag mogelijke prijs te krijgen. Geen vrije markt, die is er toch al niet door regels en voorschriften op het gebied van dierenwelzijn, milieu en de breder geldende handelsverdragen. Een beperkt aantal consumenten wil wel duurzaam geproduceerd vlees, maar het gros blijft voor de kiloknallers. En de supermarkten blijven in een machtspositie waarin ze keihard kunnen onderhandelen. Voor bananen- en koffieboeren zijn er de Max Havelaar keurmerken. Maar fair trade in eigen land is in feite ver te zoeken.
  Meer samenwerking, afspraken en vooral onderling vertrouwen onder producenten zou moeten mogen in elke beroepsgroep, om niet tegen elkaar te worden uitgespeeld. De NMA creëert een prisoners dilemma en houdt het ook in stand. De LTO is er voor de varkensvleesproducent, maar moet enorm schipperen in wat gezegd mag worden. Zonder de NMA zou de markt een stuk vrijer zijn. Maar door de processen rond geldstromen krijgen anderen de konsekwenties dan die ze veroorzaken, en dat maakt de markt zo gevoelig voor scheefgroei en uiteindelijk ondergang van op zich gezonde producenten.

 • jentje1

  het voer, het vervoer van het voer, de afvoer van de varkens, de slachthuizen, de versnijderijen, charcuterie met dank aan de kaboutertjes.

 • politiek

  Vergeet niet dat de LTO ingestemd heeft met de huidige wettelijke maatregelen en ook met de maatregelen die nog op de sector afkomen. Dat heeft men zeer beslist NIET gedaan onder voorbehoud of het economish of financieel uit kan op de gezinsbedrijven. Om nu maar wat modder te gooien richting NMa is erg zwak. Beter was het geweest als de LTO eens serieus naar wetgeving kijkt voor de leden en naar de wetgeving die in de toekomst nog op de sector afkomt en dan van zich laat horen. Als gezinsbedrijven geofferd moeten worden ten gunste van industriele bedrijven omdat daar de kostprijs lager licht weten ze bij de LTO bijzonder goed en noem maar eens op wat men ten tijde van acceptatie wetgeving heeft gedaan bij LTO. Dat is echt niet de schuld van NMa.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.