Boerenblog

2993 x bekeken 29 reactieslaatste update:5 jun 2012

Logistieke dozenschuivers

Supermarkten zijn niets anders dan logistieke dozenschuivers met slechts één productiemiddel; de kassa die binnen tien minuten casht en na een kwartaal uitkeert.

Boeren produceren voedsel, burgers consumeren. Bobo’s produceren rapporten, en niemand hecht daar nog waarde aan zolang het rendement van de voedselproducent ‘vergeten’ wordt. Vanaf €2 per kilo kunnen extra eisen worden gesteld aan varkenshouders. Geef het een etiket, noem het duurzaam vlees, whatever.

Duurzaamheid is geen containerbegrip
Vooropgesteld dat we in grote delen van Europa, waaronder Oost-Nederland, nauwelijks discussie voeren over imago, mega, landschappelijke inpassing, mestoverschotten en andere veehouderij-ongemakken. Vooropgesteld dat melk in 50 jaar in prijs gereduceerd is tot de helft, eieren tot een kwart en varkensvlees tot een vijfde. Ondanks deze harde feiten kunnen wij, moderne voedselproducenten, ons goed voorstellen dat duurzaamheid niet enkel een containerbegrip is, maar dat de maatschappij wensen heeft die nog gestalte moeten krijgen binnen de dierhouderij. De burger snapt ook heel goed dat prachtige handtekeningen van derden geen hout snijden, maar dat de producent de grootste inspanning moet plegen en hiervoor naar rato geldelijk moet worden beloond.

Klant is koning
Specifiek voor varkensvlees beginnen we te tellen met €2 per kilo-producentenprijs. Voor die prijs geniet het varken van veel welzijn. De stallen zijn goed ingebed in de omgeving en stoten nauwelijks geur en ammoniak uit. Kortom, de 2013-eisen worden niet alleen Europees gesteld, maar ook terdege nageleefd. Uiteraard kunnen plus-pakketten op maat worden gemaakt. Immers, de klant is koning. Voor €2,25 maken we varkens binnen Star, Tesco, Milieukeur of vergelijkbare concepten. Voor €2,50 halen we de box uit het kraamhok en laten we de staarten krullen. Voor €2,75 zetten we de buitendeuren open en voor €3 organiseren we jaarlijks landelijke barbecuedagen, gratis en voor niets. Dit alles onder het motto: ‘U vraagt, wij draaien. U bepaalt en betaalt’. Klinkt heel logisch, toch?

Logistieke dozenschuivers
Voor schone schijn kopen we niets, handtekeningen zonder eigen verantwoordelijkheid zijn van generlei waarde. Supermarkten zijn in de kern niets anders dan logistieke dozenschuivers met slechts één productiemiddel; de kassa die binnen tien minuten casht en na een kwartaal uitkeert. Wanneer inkopers enkel willen zwichten voor publieke druk van ngo’s als Wakker Dier en Varkens in Nood, zullen ook boerengezinnen naar dit succesvolle middel grijpen. Voor niks gaat de zon op. Niet veel voor weinig, maar weinig voor veel. Boeren moeten stoppen met navelstaren en zich verenigen in producentenclusters. Ketenpartners behouden hun marge, maar hebben een inspanningsverplichting naar het totale ketenrendement. Het hele probleem zit tussen de oren en is op te lossen.

 

Bron: FarmFocus

Laatste reacties

 • joannes

  Het draait om macht welke de boeren verloren hebben na jaren van subsidies, coöperaties die elkaar beconcurreerde en invloed misbruik bij de overheid. Zij dachten dat consumenten altijd te controleren waren voor het welzijn van de producent. Supermarkten daarin tegen moesten concureren met elkaar voor de gunst van de klant. Zij hebben dit met normen en waarden gedaan die hen interessanter voor de klant maakten dan overige verkoopkanalen. Je kan het succes van supermarketen niet verdedigen met machtmisbruik. Iets wat bij boeren organisaties niet vreemd is. Dat een van de financierings tools leveranciers krediet is kan je hooguit de slachterijen kwalijk nemen die dit leveren als een tool meer af te kunnen zetten. Het is een misverstand supermarket macht te vergelijken met de macht die boeren ambieëren.

 • agratax2

  Hebben de supermarkten met hun aandelen fondsen niet de buurtwinkel de nek om gedraaid en hebben ze door fusies niet de praktische concurrentie tot na genoeg nul terug gebracht? Stellen ze in naam van >de consument< niet steeds mee eisen aan de producten? Zijn het niet ZIJ die de betalingsnormen met voeten treden?

 • gerjan slingenbergh

  Alle genoemde prijzen zijn te realiseren, maar zolang de varkensboeren de produktie niet af willen stemmen op de vraag zal dat niet leiden tot een betere marge. En zolang er geen duidelijkheid is over het begrip duurzaamheid hoef je er ook niet over te discuseren.

 • Hans Brasil

  Klopt Gerjan, welke 'vraag' wil je aanhouden? Die van het aantal supers in Nederland? of die van het aantal supers tussen Londen-Parijs-Berlijn? of die van de hoeveelheid stront en stank die je in Nederland wilt hebben? of die van het aantal boerendochters die mischien wel met een gespecialiseerde verdoofd-biggencastreur willen trouwen? of die van hoeveel de Chinezen wel willen kopen? of die, die met het frisse neuzenprincipe werken? of die, die klassieke muziek in de stal hebben? wil je nog meer??? Oh ja, die Poolse dames in de kraamstal laten werken?.............Het is gewoon de noodkreet van een sector die aan het eind van zijn latijn is, ook al krimpt ze in tot één derde van de huidige omvang, zal nog geen nederlandse burger er een traan om laten

 • gerjan slingenbergh

  Europa moet voor de Europese markt produceren. De Europese regels moeten worden uitgebuit, i.p.v. ze als een last te zien. Alles wat anders dan volgens deze richtlijnen wordt geproduceerd moet worden geweerd van de Europese markt. Dat kan door heffingen of gewoon niet toelaten. Andere oplossingen zijn er namelijk niet.

 • agratax2

  Gerjan je voorstel is perfect. Helaas wenst de dozenschuiver de laagste inkoop en de grootste marge te realiseren. Zal jouw plan enige kans maken op succes, dan moet eerst de politiek zich realiseren, dat de vrije wereld markt ons niet uit de financiële crisis kan halen. Ik denk zelfs dat hij de crisis verergert.

 • John*

  het maakt de dozenschuiver niet uit hoe duur het vlees is bij inkoop zolang de concurrent het maar niet goedkoper heeft. Als concurrent a het vleesgoedkoper heeft maakt deze meer marge, heeft concurrent b het vlees duurder dan houd deze partij minder over en verliest uiteindelijk concurrentiekracht. net zoals in dozenschuiverwereld speelt hetzelfde verhaal in alle schakels in de keten: de partijen die voldoende overhouden aan de productie of verkoop zullen overleven alle andere zullen afvallen. Sturen op voldoende marge/reservering is het enige wat wij als varkenshouder kunnen doen. Een ding is daarbij wel belangrijk: zorg dat je meerkosten vergoed worden of maak anders gewoon bulk!

 • joannes

  wanneer de producent meer produceert dan de vraag heeft hij 3 mogelijkheden om zijn product boven de kostprijs af te zetten: 1) hij probeert de vraag te stimuleren ( meer verkopen aan dezelfde klanten of meer (internationale) klanten 2) hij verlaagt de productie of 3) waar de hele sector aan kapot gaat kostprijs verlaging met industrieële productiemethoden. Met een zelfvoorzieningsgraad van 200 % voor varkensvlees is het overduidelijk dat geen boer zich druk maakt over de nationale vraag maar zich al jaren inspant om zijn collegas eruit te concurerren met kostprijs verlaging. Het probleem komt uit eigen kring!!! De supermarkt koopt geen pond meer dan zijn klanten tegen een bepaalde prijs zijn te kopen. Je kan de supermarkt niet verantwoordelijk houden voor overproductie, kostprijs, of verkoopprijs. De supermarkt zal geen winkel openen die zijn kosten niet kan dragen!!!

 • John*

  joannes, en zo werkt... wij produceren in een volwassen sector. de marktvraag is al tijden lang en breed ingevuld. het enige waar we ons nog op kunnen onderscheiden is een lagere kostprijs dan de conculega's. dalen en bergen zullen we blijven kennen en dat maakt de blijvers scherp, creatief en sterk!

 • Mels

  Als er meer verdiend wordt wordt er meer geproduceerd,simpele economische regels waarbij ik in deze voorbij ga aan het feit dat het wel mogelijk moet zijn maar meer produceren gaat bij een goed verdien model gebeuren,zakt de prijs door overaanbod en zijn we weer net zover al nu en komt er weer een collum schrijver die hetzelfde gaat schrijven en is de cirkel weer rond.

 • agratax2

  Als de Nederlandse boer het wil en moet winnen op kostprijs vrees ik voor hem het ergste. Er zijn landen die goedkoper kunnen en waar de overheden nog wel eens een oogje toe knijpen als het gaat over steun voor producent of verwerker of transport. Nederland is in dezen één van de braafste jongetjes van de klas, omdat dat de heren handelaren / importeurs beter uitkomt en er grote groepen zijn die de boeren liever vandaag dan morgen zien vertrekken.

 • politiek

  @ John, je advies is eerlijk en duidelijk. Mijn vraag is echter , is Nederland de juiste locatie om ,,bulk,, te produceren.....Europa is zo groot .....of nog verder.....
  @ joannes, je advies is eerlijk en duidelijk. De zelfvoorzienigsgraad van Nederlands ,,bulkvlees,, is echter geen 200 % maar ergens tussen de 300 % en 400 %. Het probleem is nog erger als je steld bij punt 2. De belangen behartigers vinden het tot nu toe , ook allemaal best wat er gebeurd......
  ---Johnny neemt in het artikel ( gelukkig ) ook al meer afstand van de Nederlandse Bobo,s . Zijn argumenten over betalingstermijnen heeft hij ( helaas) nog niet doorgerekend naar eurocenten per kg vlees. Hij laat zich afleiden door LTO-Nederland . Wel rekend hij al in kwartjes per kg. vlees om de Nederlandse consument op vraag , te bedienen, en daar ligt de oplossing. De uitdaging is dus , hoe moet de varkenshouderij dit organiseren.??!!. Men moet voor die kwartjes per kg. duurzaam vlees gaan gaan en NIET voor die tiende eurocentvoordeelbetalingstermijn!!!!!!!!! per kg, waar LTO-Nederland alsmaar over wil discussieren??:!!

 • BetterCows

  De weg is lang Hogenkamp, melkveehouders hebben al vele producentenclusters en lopen hierop al zeer lang vooruit tov de varkenshouderij .Wij noemen het varkens gebeuren een cowboy mentaliteit, wat het was, is, en denken dat ,dat het zo blijft! Hoe lang is de melkveehouderij er mee bezig ? Uiteraard al heel lang. Leg er de glastuinbouw er maar langs . Het allerbeste systeem is door de sector zelf onderuit gehaald .Hoe lang is er door melkveehouders al geinvesteerd in de afzet ,al lang hoor . En wat heeft het opgebracht ? Ondanks dit alles eigenlijk nog maar een schamel rendement.Over de hele wereld zijn we bezig met vermarkten van produkten . Zullen we het maar niet hebben over de invessteringen in melkquota die er nog bovenop kwamen . Kortom U zeurt en klaagt wel maar leg er eens een collega sector langs en dan moet U tot de conclusie komen dat het eigenlijk in Uw sector best meevalt . In ieder geval leuker kunnen wij het niet maken!

 • denker123

  De producent moet de grootste marge halen op een produkt in plaats van de doozenschuivers,dus Cooperaties opkopen deze doozenschuivers.Anders gaat het op den duur andersom,in de V.S.kopen de grootwinkelbedrijven Kroger en Meyer al consumtiemelk bedrijven op,daar is het meest aan verdient,de volgende stap is mischien boerderijen!!!

 • sybrenm1

  Walmart en Safeway hebben naar ik meen al eigen melkveebedrijven.

 • John*

  met betrekking tot de productie voor nederland. ik produceer voor de driehoek londen berlijn parijs. in dit dicht bevolkt gebied komt de voorzieningsgraad ergens bij de 120% uit. Ik kijk niet naar de laagste kostprijs maar naar de hoogste marge. Opbrengstprijs volgt immers de kostprijs. Ik geloof ook niet dat de totale europese varkensproductie elders ingevuld kan worden, ook niet na het afschaffen van de graansubsidies. Het enige wat wij kunnen doen is onze productie verkopen voordat we beginnen met produceren (insemineren). zo wordt er nooit meer geproduceerd dan de marktvraag en hebben we uiteindelijk onze kostprijs + marge. Maar ook op deze manier zullen de bedrijven met de hoogste kostprijs afvallen. Er zijn gewoon bedrijven die de varkens goeiekoper aan kunnen bieden.

 • joannes

  Zoals ik de reacties begrijp van @john en @politiek zijn beide zich bewust van het overproductie probleem veroorzaakt door conkollegas. Mogelijk dat john nog wat bijstuurt met inseminaties maar veel invloed op de productie heeft geen ¨enkele¨ boer. Het probleem is een cultuur waarin de boer wordt gestimuleerd tot overproductie of zoals de scherpe, ambitieuze, ondernemer, het noemt verlaging van de kostprijs en daarmee margeverbetering. Het probleem is dat door gefocussed op de kostprijs te produceren de schaal moet vergroten om efficientere , maar ook duurdere, machines in te kunnen zetten. De varkens, maar ook de koeien, worden opgelegt in functie van de machine, bouw of FTE maat. Deze cultuur is al sinds een halve eeuw door de cooperaties en niet te vergeten de cooperatieve bank gecreerd. Sinds de jaren zeventig wordt varkensvlees geexporteerd naar oa Engeland, Italie en Duitsland. Dat gebied is alleen maar groter geworden door de jaren doordat de productie dat uitnodigde met lage kostprijzen. Inmiddels is de productie compleet afhankelijk van internationale handel. Boeren die graag groot produceren moeten zich relaliseren dat Nederland te klein is.

 • joannes

  Zoals ik de reacties begrijp van @john en @politiek zijn beide zich bewust van het overproductie probleem veroorzaakt door conkollegas. Mogelijk dat john nog wat bijstuurt met inseminaties maar veel invloed op de productie heeft geen ¨enkele¨ boer. Het probleem is een cultuur waarin de boer wordt gestimuleerd tot overproductie of zoals de scherpe, ambitieuze, ondernemer, het noemt verlaging van de kostprijs en daarmee margeverbetering. Het probleem is dat door gefocussed op de kostprijs te produceren de schaal moet vergroten om efficientere , maar ook duurdere, machines in te kunnen zetten. De varkens, maar ook de koeien, worden opgelegt in functie van de machine, bouw of FTE maat. Deze cultuur is al sinds een halve eeuw door de cooperaties en niet te vergeten de cooperatieve bank gecreerd. Sinds de jaren zeventig wordt varkensvlees geexporteerd naar oa Engeland, Italie en Duitsland. Dat gebied is alleen maar groter geworden door de jaren doordat de productie dat uitnodigde met lage kostprijzen. Inmiddels is de productie compleet afhankelijk van internationale handel. Boeren die graag groot produceren moeten zich relaliseren dat Nederland te klein is.

 • joannes

  Het vervolg: Degene die groot wil produceren in Nederland zou verplicht moeten worden een aantal kollegas uit te kopen. Daarmee kan hij de kostprijs verlagen, de marge vergroten en blijft het aanbod in Nederland gelijk. Voorzover de prijs in Nederland van Nederlandse boeren afhanklijk is kanbaliseert hij dan niet. Dat is cooperatief handelen!!! Maar ja dan krijg je zoiets als quota waaruiteindelijk ook omheengewerkt werd. Het beste is emigreren mijns inziens!!

 • agratax2

  Is productie verhoging altijd een kosten verlaging? Gaat productie verhoging, uitgedrukt in eenheden per bedrijf en per man niet gepaard met pittige investeringen uitgedrukt in kapitaal. Ik heb nooit een boer horen zeggen ik produceer zo en zo veel per Euro nee hij roept altijd ik produceer met zo weinig mensen, waarvan hij dan het aantal werkuren per jaar maar even weg laat om zichzelf niet al te depri te maken. Ik weet één ding zeker alle productie verhoging tot nu toe, die boeren hebben gerealiseerd, hebben niet geleid tot een betere levensstandaard voor de meesten van hen. Wel is duidelijk dat de banken en techneuten maar bovenal de handel er een mooie boterham aan over hebben gehouden.

 • joannes

  Agratax1: Het probleem is dat de berekening voor een voldoende inkomen voordurend bijgesteld moeten worden omdat er kollegas zijn die het nog net even goedkoper doen en daarmee de markt overvoeren. De handel is dan degene die de overproductie weer op weet te ruimen met een op ander creatief idee. Wanneer iets voor een lage prijs wordt aangeboden omdat het wegmoet kan je met wat extra inspanning wel weer een klant vinden.

 • W Geverink

  Idd joannes. Een goed voorbeeld van zo'n creatief idee is de met belastinggeld uit Brussel gesubsidieerde export van kippevlees naar Ghana, of varkensvlees naar Kameroen...

 • joannes

  Beste W Geverink, dus....... overproductie en kostprijsverlaging schuift ook nog belasting geld in de zakken van handelaren en ver weg landen omdat de politiek iets positiefs wil doen. En dat allemaal omdat we graag een moderne techniek willen inzetten om voor de wereldmarkt te produceren in een kikkerlandje. Kijk eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bevolkingsdichtheid
  Alle landen waar Nederlanders mee willen concureren hebben een bevolkingsdichtheid van lager dan 200 terwijl Nederland boven de 400 scoort. De US 32 . Hoe kan je hier van winnen: alles is goedkoper daar! En dan willen de boeren ook nog een prijsgarantie voor hun product. In enkele niche markten zal er mogelijk een prijs te maken zijn. De Schotten verkopen ook hun wisky over de hele wereld maar bulk productie is vragen om problemen. Maar ja zolang de Rabobank financiert, er milieu subsidies kunnen worden geclaimd en een gewoon stoppen, afrekenen met de belasting betekend, stuurt het hele apparaat naar meer productie.

 • jentje1

  joannes de profeet

 • John*

  in nederland produceren we zo ongeveer het goedkoopste van heel europa. Wij hebben zelfs geld over om aan de milieu en welzijns maatregelen te voldoen. Als het in nederland niet lukt dan zal de complete europese varkensproductie naar de andere kant van de oceaan moeten. En ja, net zoals er met de komst van de supermarkten vele kruidenierszaken, groentewinkels, bakkerijen en slagerijen zijn verdwenen in het straatbeeld zal nu ook de kleinschalige boer zijn biezen moeten pakken. op goed georganiseerde bedrijven worden nu al 500 zeugen in 40 arbeidsuren / week verzorgd met een bovengemiddelde productie. Een boer die 250 zeugen heeft werkt in weze parttime. En van een parttime salaris kan niemand een gezin onderhouden. Dit is gewoon de realiteit. Klagen heeft geen zin, werken voor je centen wel.

 • joannes

  John, je beschrijft precies wat het probleem is. Maar trekt de verkeerde conclusie. Met de grote , overigens noodzakelijke, productiviteits stijging wordt het, om een boer een redelijk zelfstandig bestaan te garanderen, te krap in Nederland. De benodigde overproductie moet de grens over tegen brandprijzen en daar wordt de bedrijfsvoering slachtoffer van internationale marktprijzen. Ondertussen stijgt voordurend het aantal dieren in Nederland om een schrinkende boerenstand een zelfstandig bestaan te garanderen. En dat in een gebied met een van de dichtste bevolkingsdichtheid. Kennisexport is al aan de gang en zal uiteindelijk in gebieden met een lagere bevolkingsdichtheid de voorsprong van nederland inhalen en de internationale prijzen nog verder onder druk zetten. De bevolkingsgroei is er niet in Europa maar in Azie en dat is ver weg voor exporteurs van Nederlandse kaas tegen premiumprijzen. Ze zullen melkpoeder voor brandprijzen verkopen.

 • John*

  over de opbrengstprijzen hebben op de manier helemaal niets te zeggen. 100 000 varkenshouders met de neuzen de dezelfde kant op krijgen zal ook nooit lukken dan blijft er toch maar een manier over om varkenshouder te blijven? marge * aantal = inkomen

 • joannes

  John je hebt helemaal gelijk wanneer dat de enigste criteria zijn, maar er zoals elke varkenshouders dat weet vanuit eigen ervaring, wanneer er teveel varkens in een hok gehuisvest worden vreten de sterken eerst het voer en vervolgens der eigen soortgenoten op. De vergelijking is banaal maar als een wet geldt het nog steeds. Darwinism

 • John*

  juist in deze situatie verkeerd de varkenssector zich nu.. in polen zijn de afgelopen jaren 12.000.000 varkens verdwenen hebben wij onszelf hier druk om gemaakt? De groei is eruit, de sector is volwassen.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.