Boerenblog

1 reactie

Gouden Krul

Onlangs hield ik presentaties voor een groot bedrijf en een delegatie uit de Verenigde Staten. Verder stond de week in het teken van public relations en communicatie.

Maandag hield ik een presentatie voor een delegatie journalisten en onderzoekers uit de Verenigde Staten. Ze brachten een bezoek aan Nederland. De Nederlandse ambassade heeft dit bezoek georganiseerd. Het thema was de duurzame veehouderij, vooral gericht op kip en varken. Een plezierig vervolg van mijn bezoek aan de Verenigde Staten dit voorjaar en opnieuw een mooie gelegenheid om te laten zien hoe wij in Nederland bezig zijn met duurzaamheid, waarbij de P van Profit voorop moet blijven staan.

Discussiëren over inkoopspecificaties
Dinsdag hield ik opnieuw een presentatie, maar nu voor een van de grootste producenten van voedingsmiddelen. Dit bedrijf oriënteert  zich op de specificaties voor 'duurzaam vlees'. Vanuit boerenperspectief ging ik in op deze specificaties en kon ik benadrukken dat de boer niet vergeten mag worden. Markt en boer moeten samenwerken om een goed rendement te krijgen, waarbij een goed verdienmodel voor alle partijen in de keten de basis moet zijn.

Onze bedrijven laten zien
Binnen LTO en het Productschap Vee en Vlees spraken we over public relations en communicatie. We bespraken de plannen voor dit jaar. Het Weekend van het Varken wordt weer gehouden, dit jaar op 8 en 9 september. Een prima gelegenheid om onze bedrijven te laten zien aan de burgers. Inzet van ons allen wordt gevraagd. Denk er over na om uw bedrijf open te stellen. Of kijk of u een collega die zijn bedrijf openstelt kunt helpen. Als er veel mensen komen, moeten die ook te woord worden gestaan. Geef je op! Wij zorgen voor voldoende informatiemateriaal.
Ook VarkensVandaag ondersteunen we met gelden die vanuit de heffingen van het Productschap door varkenshouders bijeen zijn gebracht. De Stichting Varkens in Zicht krijgt geld voor het Weekend van het Varken en de uitbreiding van het aantal zichtstallen. We streven naar een landelijke dekking. Zo is er deze maand een nieuw bedrijf in Lunteren bijgekomen.
Via Veeteelt.nu zorgen we voor digitale schoolbordlessen over de veehouderij. Al 12 procent van de scholen maakt hiervan gebruik. Vraag eens bij de school bij u in de buurt of ze Veeteelt.nu kennen. De lessen sluiten aan bij de methodes die op school worden gebruikt.
Vergeet ook niet het initiatief voor de mooiste varkensstal met de uitreiking van de Gouden Krul. Dit initiatief van de NVV wordt door ons ondersteund. Doe mee en mail een foto van een mooie varkensstal, inclusief uw motivatie waarom deze stal de krul verdient naar info@goudenkrul.nl.
Kortom, dit is mijn oproep aan alle varkenshouders om het bedrijf te laten zien aan de omgeving. We zijn immers megagoed bezig.

Concrete stip op de horizon
Ook zijn we bezig een film te maken voor onze leden-varkenshouders. In deze film willen we een beeld geven van de varkenshouderij in 2020. Waar gaan we met elkaar naartoe? Vaak wordt gesproken over 'de stip aan de horizon'. Wij willen de stip aan de horizon concretiseren en in beeld brengen. We zijn nu druk met het script en de invulling.

Ook thuis veel te doen
Het valt niet altijd mee om mijn bestuurlijke werk te combineren met het werk thuis. Zeker niet als ik met ingrijpende veranderingen bezig ben. Voor beide geldt dat je soms helemaal in beslag genomen wordt. Deze week heb ik veel aandacht en energie besteed aan de plannen voor ons bedrijf. We hadden gesprekken met de aannemer. Moesten nadenken over de verdere procedures in het kader van de ruimtelijke ordening. Het is zo'n traag proces. We staan nu op het punt om de notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER-aanvraag in te dienen bij de gemeente. Ondertussen proberen we een calculatie te maken van de bouwkosten. Standaarden voor ons nieuw stalconcept voor het lupinevarken zijn er niet. Dus ook dat vraagt veel overleg. De calculatie hebben we nodig als basis voor ons businessplan. Want daar staat of valt alles mee.

Eén reactie

  • politiek

    Duurzame veehouderij moet gericht zijn naar de burger, dus de consument. Duurzame veehouderij gericht naar kip en varken is GEEN duurzaamheid. De gewone Nederlandse burger heeft al zoveel signalen afgegeven naar de Veehouderij. Onder andere over voedselveiligeid, een onderwerp wat niet besproken kan worden met de sector. Denk aan het antibiotica gebeuren, MRSA gevaren dus. Hormonen, die kankers veroorzaken en geboorteafwijkingen bij kinderen. Tevens geeft de maatschappij aan welke manier van de dieren huisvesten men liever ziet. Welzijn dieren dus en dan ook nog liever op de meer normale gezinsbedrijven die passend zijn in omgeving . Inderdaad in de film die men aan het maken is , zal men echt niet de slachtoffers laten zien die in het ziekenhuis liggen. ( of op het kerkhof) De uitnodiging me open te stellen ga ik aan. In dat kader heb ik ook onderzoekingen laten doen inzake hormonen. Je mag wel de factuur ontvangen , maar niet de uitslagen. Economisch of financieel belang van de Staat weerhoudt dat. Een reclameblaadje maken heeft echt geen zin als je niet open en transparant bent naar de burger. Graag zou ik reacties ontvangen waarom die economie van de sector belagrijker is als volksgezondheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.