Commentaar

10 reacties

Artikel 5

Met de stoppersregeling vermindert het aantal varkens niet.

Het eind is in zicht van het lang slepende ammoniakdossier. Bij nieuwbouw is er geen discussie: investeren in emissiebeperking, meestal in luchtwassers. Bijkomend voordeel: de stank is ook grotendeels weg.
Voor bedrijven die onder het Besluit Huisvesting vallen is de zaak ook duidelijk: voor juli 2013 moet het bedrijf emissiearm zijn. Dat is vaak al geregeld via nieuwbouw en uitbreiding.
Resteert alleen nog de groep kleinere bedrijven. Ook die moeten emissiearm zijn vanaf juli 2013, maar daar is een prachtige uitweg voor. Onder 3.000 vleesvarkens of 750 zeugen biedt de stoppersregeling soelaas. Een simpele melding bij de gemeente (wél voor 1 juli) volstaat. Daarna is met simpele (voer)maatregelen in combinatie met lagere bezetting of tijdelijke leegstand door te boeren tot 2020 zonder grote investeringen.
De regels zijn duidelijk, maar of ze zijn te handhaven? Achter elke boer een ambtenaar die wekelijks de varkens telt? Dit wordt een geval van Artikel 5: door de vingers zien tot het bedrijf stopt, zolang het op papier maar klopt. Want tijdelijke leegstand, daar geloof je toch niet in? Ik moet de eerste varkenshouder nog tegenkomen die de verleiding van een leeg hok kan weerstaan. Dus ligt het voor de hand dat de varkensstapel nauwelijks krimpt door ‘2013’.
Je kunt nu al zien aankomen dat rond 2018 het hele circus opnieuw begint. Dan zal de roep klinken voor verlenging van de termijnen. Begrijpelijk, en daar is ook niks mis mee. Deze gedoogregeling stelt Brussel tevreden en voorkomt kapitaalvernietiging. Wie met een te klein bedrijf toch nog slagen wil maken, investeert wel in luchtwassers. Wie geen slagen maakt, stopt uiteindelijk toch. Of dat nu in 2020 of 2030 is, wat maakt het uit. Uiteindelijk worden op het gros van de te kleine bedrijven de stallen gesloopt of krijgen ze een andere bestemming. Het kost niemand wat, rust op het platteland. Eind goed, al goed.

Laatste reacties

 • zeugenbedrijf1

  Juist door het toestaan van alternatieve maatregelen zoals voermaatregelen en een lagere bezetting zal de afname van de varkensbedrijven na 2013 de normale tendens blijven volgen.Deze bedrijven kunnen hun beslissing om door te gaan immers herzien.Het stoppen wordt immers niet belemmert door een investering die men nog terug wil verdienen,die men bij nader inziens misschien beter niet gedaan had.Verkoop van deze bedrijven is ook na de verplichte milieu-investeringen vaak geen optie.

 • berloo

  wat heeft iedereen toch een grote hekel aan kleine bedrijven. boeren die willen uitbrijden, kunnen dat alleen als anderen stoppen. de markt prijzen stijgen alleen als boeren stoppen. gemeenten kunnen alleen uitbreiden als boeren stoppen. de banken en voer-mannen en adviceurs kunnen niks verdienen aan de kleine boer, wand hij bouwd niet.
  rest nog de burger, die vind het maar stinken en wil alleen parfum ruiken in het buitengebied.
  alleen nog het streekprodukt. ja die moeten we straks in het buitenland kopen. voor de kleine boeren is in nederland geen plaats.
  bedenk wel dat de emmisie beperkingen alleen verplicht zijn uit brussel over de grote bedrijven. de IPPC bedrijven. kleiner is alleen de eis van Nederland zelf.

 • veehouderij.dejong1

  @berloo
  Dat kleinere bedrijven moeten investeren in ammoniakverlaging heeft te maken met Europese Regelgeving, dit is geenzins een eenzijdige eis vanuit de Nederlandse overheid.
  U bent in deze onjuist op de hoogte.
  Bovendien stoppen kleinere bedrijven allang niet alleen als gevolg van wetgeving.

 • Jonas Brabant

  @dejong: als u gelijk heeft valt België buiten Europa! Berloo is in deze dus goed op de hoogte.

 • jonge boer, Wvl

  idd, berloo heeft gelijk, de nederlanders zijn weer heiliger dan de paus

 • berloo

  en zo is dat. heb na vraag gedaan bij de Heer Willem Bruil. Hoogleraar Agrarisch Recht. (colum schrijver van Boerderij.nl.)
  en die schreef mij; Brussel eist de toepassing an de beste beschikbare technieken alleen van de grotere bedrijven (IPPC). Nederland stelt dat ook voor de kleine bedrijven verplicht (besluit huisvesting)
  Nu mijn mening. voor jaren terug stonden de boeren die willen groeien opslot. door emotie politiek. en hebben de LTO en NVV met de provincie enz. afgesproken. als elders kleine boeren stoppen, verplaatsen we zo de ammoniak. en daar is uit gekomen dat dan maar alle bedrijven terug moeten. gewoon om te dwingen te stoppen. anders duurt het te lang. dan kunnen de boeren niet snel groeien.
  ik weet ook wel dat de belangenbehartigers voor de schermen het erg vinden voor de kleine boeren. maar achter de schermen gebruiken ze de belangen van de kleine, voor die boeren die willen groeien. en toch blijven boeren lid.
  dat geld ook voor het mest uit rijden. die moet meteen in de grond. toen dat begon. was bewezen; dat wel de geur meteen vrij komt. maar na 12 uur de ammoniak. toen kwam het idee; voor het imago. gaan we meteen onder werken. dat deden de boeren niet meteen allemaal. en is het wet geworden. en is het imago verbeterd?

 • John*

  in nl brengen de varkens niet of nauwelijks de kostprijs op; de grote oorzaak zit hem in het feit dat de helft van de varkens in afgeschreven stallen liggen. Niets mis mee. In de oude stalletjes wordt vrolijk doorgeproduceerd terwijl ondernemers die net flinke investeringen gedaan hebben het gruwelijk zwaar hebben. Wil die laatste groep gaan verdienen zullen er flink wat oude stalletjes moet verdwijnen en is er dus een noodzaak om de regelgeving streng te handhaven.

 • Jonas Brabant

  @John: Als er een paar grote verdwijnen telt dat veel harder door, per slot van rekening hebben de kleintjes de markt niet kapot gemaakt, en dan was er ook geen strenge regelgeving nodig geweest.

 • John*

  ik heb het niet over grote bedrijven die flink geinvesteerd hebben maar over gezinsbedrijven die nu net alle stallen gemoderniseerd hebben naar de eisen van 2013.. de kostprijs ligt daar hoger dan in een afgeschreven stal zonder nieuwe eisen.

 • John*

  groot of klein maakt niet veel uit in het kader van milieu en welzijn. 400 km verderop worden bedrijven van 8000 zeugen gesloten uit de grond worden gestampt, deze bedrijven hebben meer invloed op de markt dan een bedrijf in nederland dat van 800 naar 1600 vleesvarkens groeit.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.