Redactieblog

2 reacties

Rapporten genoeg

Vorige week verscheen weer een rapport over de varkenssector. In hoeverre de aanbevelingen boeren vooruit helpen, is de vraag.

Geweldig, weer een rapport met aanbevelingen hoe het verder moet in de varkenshouderij. Dit keer komt het van de hand van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) onder de naam De Nederlandse varkensvleesketen richting 2020, van speelbal tot speler. Het rapport komt voort uit het ketenoverleg dat begin vorig jaar is ingesteld toen het financieel heel slecht ging in de varkenshouderij. In het rapport voeren begrippen als verticale integratie, verduurzaming en onderscheidend vermogen de boventoon. Dat wordt als volgt verwoord: de Nederlandse varkenssector moet zich richten op de behoeften van de Noordwest-Europese consument.

Het rapport toont veel overeenkomsten met aanbevelingen van de commissie Van Doorn. Deze werkgroep onder leiding van oud Vion-topman Daan van Doorn pleit ook voor verduurzaming, ketenproductie en duurzaamheid.

Ontwikkelmogelijkheden
In het LEI-rapport worden vier scenario’s geschetst met ontwikkelmogelijkheden voor de sector. Een scenario heet: duurzaamheid dicteert de markt. Daarin wordt amper nog antibiotica gebruikt en is mest een waardevolle grondstof. Varkensvlees moet onderscheidend zijn op smaak, bijvoorbeeld. Zaken dus die de consument raken en die uit te leggen zijn. Dit betekent dat de autonomie van varkenshouders afneemt, schrijven de auteurs. Anderen beslissen voor hen.

De oplossing
In hoeverre rapporten van dergelijke bobo’s als Daan van Doorn en het LEI varkenshouders vooruit helpen, is de vraag. Een opmerking als ‘mest wordt een waardevolle grondstof’ is makkelijker geschreven dan uitgevoerd. Het mineralenprobleem is al 20 jaar oud en nog lang niet opgelost.

Een ander ding waarbij vraagtekens te plaatsen zijn is de verdere ketenintegratie. Varkenshouders zijn nu prijsnemer en niet in staat meerkosten door te berekenen, speelbal dus van de markt. In een situatie van vergaande ketenintegratie levert de boer autonomie in, aldus het LEI. Volgens mij blijft de boer dan speelbal van de grote ketenpartijen.

De discussie over marges in de varkenssector wordt al meer dan een jaar hevig gevoerd. Het meest kansrijk om tot een beter verdienmodel te komen acht ik de geschetste weg tijdens het Producentendebat vorig jaar bij Johnny Hogenkamp in Dalfsen (Ov.). Dat komt er op neer dat varkenshouders zich organiseren en zélf de regie gaan voeren. Dan ben je minder een speelbal van de markt of ketenpartners.

Laatste reacties

  • agratax1

    Zijn deze rapporten geschreven voor de boer om zijn inkomen te verduurzamen of is de doelstelling de industrie (financieel) te verduurzamen over de rug van de boer. Hoe mooi de rapporten ook zijn, de boer zal de sluitpost blijven bij de verdeling van het consumenten geld. Wil de boer zich financieel verduurzamen, zal hij het heft in eigen hand moeten nemen en de poten onder de stoel van handel en industrie weg zagen en hopen dat de kwaliteit bewakende overheids instanties dit niet onmogelijk maken door hun regelgeving.

  • info140

    Net zoals de opmerking 'mest wordt een waardevolle grondstof' is ook zijn eigen opmerking veel makkelijker geschreven dan uitgevoerd: 'Dat komt er op neer dat varkenshouders zich organiseren en zélf de regie gaan voeren.'

    De regie over wat: zijn eigen bedrijf of een flink stuk van de keten?

Of registreer je om te kunnen reageren.