Boerenblog

509 x bekeken laatste update:16 mrt 2012

LTO zit er bovenop

Over ledenwerfacties en het nut van een belangenorganisatie.

Een goed begin van de week met de slotbijeenkomst van de ledenwerfactie van LTO Veluwerand. Een LTO-dag met de federatieraad, overleg voorzitters dierlijke sectoren en een overleg met staatssecretaris Bleker. Bij de innovatievarkensvleesketen vooruitkijken en herijken. En de varkensprijzen onder de loep nemen.
Leden binden en leden werven
LTO Veluwerand heeft een ledenwerfactie gehouden. Ruim 70 ondernemers werden ontvangen tijdens huiskamerbijeenkomsten. Als slotstuk had de LTO-afdeling een bijeenkomst georganiseerd met ‘kopstukken’ van LTO.  Natuurlijk was voorzitter Siem Jan  Schenk aanwezig samen met hem Marieke Hoste, lobbyiste in Den Haag. Ook Bert Loseman, voorzitter Vakgroep Vleeskalverhouderij en Klaas-Johan Osinga, beleidsspecialist, waren van de partij. Als kopstuk voor de varkenshouderij mocht ik ook aanschuiven. Steeds weer hoor ik dat mensen zich afvragen of de stem van de kleinere sectoren wel hard genoeg doorklinkt binnen LTO. Daar moeten we voor blijven werken. Tijdens de gesprekken was er veel aandacht voor het mestbeleid en voor de overdaad aan regels en administratie. Ik sprak met een ondernemer die gekort was op de toeslagrechten vanwege het feit dat hij geen Natuurwetvergunning had. Daar was ik door getroffen. Zeer onrechtvaardig in mijn ogen.
LTO bewijst nut
Bij navraag bleek dat LTO dit probleem heeft aangekaart, waardoor de VVD daarover vragen heeft gesteld in de Tweede Kamer. Bleker zegde vervolgens toe dat de kortingen worden ingetrokken. Provincies moeten deze onzinnige controles op de NB-wet stoppen, zolang er geen vergunningen worden afgegeven. Zo ziet u maar: LTO zit er bovenop. De vanzelfsprekendheid waarmee mensen vroeger lid werden van een belangenorganisatie wordt steeds minder. Meer en meer moeten deze organisaties zich extra inspannen om leden te binden en nieuwe leden binnen te halen. Een groot compliment voor LTO Veluwerand voor de inzet en het organiseren van een prima bijeenkomst.
Blijvende onduidelijkheid
LTO sprak met staatssecretaris Bleker over PAS/Natura 2000, de topsectoren, de commissie duurzaamheid en de warmtebonus bij vergisters. We vroegen aandacht voor de varkenshouders bij wie de vergunningverlening stokt vanwege onduidelijkheid omtrent Natura 2000. Hierdoor is er een reëel risico dat deze bedrijven niet in 2013 klaar zijn met aanpassingen voor welzijn en milieu. In sommige provincies is er geen werkbaar toetsingskader, in andere provincies is er een forse achterstand bij de vergunningverlening. Ook blijkt dat in de praktijk problematisch bij bedrijven die tussen 1994 en 2010 hebben uitgebreid, maar daarvoor geen natuurbeschermingswetvergunning hebben gekregen.
Innovatie varkenshouderij gaat door
In de groep Innovatie Varkensvleesketen hebben we gekeken naar de voortgang. Een innovatie is een bestendige verandering in de praktijk. Flexibele netwerken en een intensief samenspel met wisselende rollen tussen bedrijfsleven, overheid, onderzoek en maatschappelijke organisatie spelen een belangrijke rol bij innovaties. We moeten beseffen dat innovatie meer is dan nieuwe techniek. Het is ook een verandering in structuur, cultuur en verdienmodellen. Pas als aan al die dingen is gedacht, wordt een innovatie breed uitgerold in de praktijk.
Gesprekken over varkensprijs
Even naar de dagelijkse praktijk. We hebben de dynamiek rondom varkensprijzen nog eens onder de loep genomen. Bij de vermeerderaars ziet het rendement er goed uit dit jaar. Bij de vleesvarkenshouders is dat anders. Die zitten al enkele jaren onder het langjarig gemiddelde. Dat moet anders. Maar hoe? Druk zetten bij vleesverwerkers die ook niets verdienen? De retailer aan zijn jasje trekken? Hoe zit het nu met vraag en aanbod? Collega-vermeerderaar heeft een sterkere positie in de keten. Tijd voor een paar goede gesprekken  de komende tijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.