Boerenblog

1618 x bekeken 1 reactie

Dierhouderij in het middelpunt

Naast vakmanschap en duurzaamheid is moed nodig om de toekomst tegemoet te gaan. Het Deutsche Bauernverband neemt ook dat mee in zijn beleid.

Vorige week maandag nam ik deel aan een informatiebijeenkomst voor Friese varkenshouders over de vierjarige praktijkproef PRRS. Het doel is niet uitroeien, maar beheersen. Varkenshouders kunnen zich opgeven. Vervolgens krijgen ze een bedrijfsbezoek en daarna valt de definitieve beslissing over het al dan niet doorgaan van de proef.

Het gaat niet om PRRS alleen. Ook bijkomende ziektes zullen we via dit programma beter kunnen beheersen. Het helpt ons minder antibiotica te gebruiken. Ik vind het belangrijk dat we als Nederland er in slagen om PRRS te beheersen.
Met moed naar de toekomst

Woensdag was ik op een werkconferentie van het Deutsche Bauernverband (DBV) in Bonn. De tweedaagse werkconferentie had als thema ‘Hoe zal de dierhouderij zich ontwikkelen naar de toekomst toe?’ Een aantal vragen stond centraal. Welke principes en waarden hebben agrarisch ondernemers in hun verantwoordelijkheid als dierhouder? Waardoor is de dierhouderij succesvol en zal dat in de toekomst ook blijven? Hoe zorgen we voor draagvlak in de maatschappij?
Mijn bijdrage was een blik van buiten. Hoe boeren we in Nederland met de buren? Welke ontwikkelingen zijn er? Al met al ook voor mij een mooie werkconferentie. Lastig is wel dat je toch met een taalprobleem zit. De juiste finesses van de woorden zijn soms moeilijk te vatten. Eerder in juli 2011 stelde DBV zijn leidmotief vast. Mij intrigeert daarin dat er naast geloofwaardigheid, vakmanschap, duurzaam en samenwerken ook moed in is opgenomen. Want moed is nodig om de toekomst tegemoet te gaan. Goed dat ze dat in Duitsland meenemen.
De wereld verandert

Centraal in mijn inleiding in Bonn stond het feit dat de wereld verandert en opener wordt. Maar ook dat ieder verantwoordelijk is. Zowel consument als producent. Ik kreeg veel vragen over castratie. Hoe zit dat nu met de supers in Nederland? Hoe gaat dat met marktconcepten?
Op de ledenbijeenkomst in Spier (Dr.) hield varkenshouder Eric van den Heuvel een inleiding. Het ging over de bacteriehuishouding op onze bedrijven. Van doden naar beheersen, was zijn stelling. Met deze benadering kunnen we MRSA uitbannen, is zijn overtuiging. De aanwezigen in de zaal waren zeer geïnteresseerd, ik weet zeker dat ze dit verhaal mee naar huis hebben genomen om er mee aan de slag te gaan. Voor de belangenbehartiging stond mestverwerking centraal. Bij de boerensuper peilden we de belangstelling van leden om mee te doen. Er wordt gewerkt aan een businessplan.
Dierhouderij in het middelpunt

In de Tweede Kamer konden moties worden ingediend over de dierhouderij. Daarover hadden we contact met een aantal Kamerleden. Een kleine 1.000 mensen hielden een demonstratie in Amsterdam over de dierhouderij. Staatssecretaris Bleker denkt na over grenzen aan de groei. De ondernemers die meededen aan de cursus ‘Het nieuwe veehouden’ hadden een terugkomdag. Ondertussen moeten u en ik gewoon ons bedrijf voeren, een goede koers uitstippelen voor de toekomst. Dat valt niet altijd mee. Gelukkig is er nog plezier in het werk en kun je je soms heel even verstoppen op de boerderij. Even verder geen gedoe.
Vakgroeplid Mark Tijssen is herbenoemd voor een nieuwe bestuursperiode. De vakgroep is op sterkte en zal alle zeilen bijzetten om de goede focus te houden terwijl de dierhouderij in het middelpunt staat.

Eén reactie

  • pdenh1

    Gegeven de grootte van ons land en de grootte van de agrarische veredelingsindustrie lijkt consolidatie wenselijk en verbetering van de structuren noodzakelijk , zowel terzake van milieu, dierenwelzijn, dierziekten en afzetstructuren, opdat productie en consumptie in evenwicht en harmonie met elkaar kunnen leven , zowel nationaal als internationaal, mede in gegeven door ons grote exportbelang. Studies in elke sector zijn noodzakelijk, zodat strategie en beleid kunnen worden ontwikkeld en de sectoren niet door de waan van de dag worden beinvloed. Er is werk aan de winkel!

Of registreer je om te kunnen reageren.