Boerenblog

1 reactie

De wereld verandert

Marktgedreven. Vier jaar geleden kon ik me daar nog niks bij voorstellen. Nu leeft het veel meer. Sterker nog, we doen er alles aan om de marktgedrevenheid te bevorderen.

Ik was op een stakeholdersconferentie in Brussel over de stand van zaken rond de invoering van groepshuisvesting voor zeugen. Het ging vooral over de vraag hoe we de verplichting per 2013 gaan handhaven. De EU wil goed monitoren en de landen op hun verantwoordelijkheden wijzen. We hebben de te volgen procedures uitvoerig besproken. Ik blijf aandringen op strikte handhaving. In de wandelgangen sprak ik nog met Eurogroup for animals over het castratiedossier.

Vanuit Brussel vloog ik naar Washington. Daar was ik op uitnodiging van de EU-commissie. Onze landbouwraad, Martin Olde Monnikhof, had de afspraken voor de eerste dag georganiseerd. Op de ambassade spraken we eerst met Dale Moore van het American Farm Bureau. Vervolgens met iemand van de USDA, het ministerie van landbouw. Daarna lunchten we met mensen van het American Meat Intitute en tot slot gingen we naar de National Pork Producers Council.

Marktgedreven
In 2008 bracht ik ook een bezoek aan de Verenigde Staten. Ik schreef daarover een blog met als titel Marktgedreven. Die term past nu nog naadloos. De algemene mening in de VS is dat de overheid niets op het boerenerf te zoeken heeft. Boeren weten zelf hoe het moet. Als de markt een bepaalde maatregel afdwingt, is dat prima. Ook voor de ondersteuning van boeren geldt dat de nieuwe trend is dat men verwacht dat de directe betalingen afgebouwd worden. Wel is verzekeren een optie. Daar wil de overheid aan meebetalen. De overheid ondersteunt ook onderzoek. Dat waren een paar algemene zaken die ik ook voor de discussies in Nederland en de EU kan meenemen.

Lucht op de markt
De varkenshouderij in de VS heeft goed verdiend, in tegenstelling tot varkenshouders in Europa. Volgens een dame van de USDA komt dat omdat de productie die plaatsvindt via de grote integraties door de jarenlange verliezen langzamerhand is afgebouwd. Dit gaf de varkenshouders lucht op de markt. Ook bij de sterk stijgende grondstofprijzen behielden ze nog een goede marge.

Verloren oorlog
Ook voor de VS geldt: meer vlees met minder dieren. De productiviteit stijgt. De export naar derde landen loopt fantastisch. De wisselkoers van de dollar werkt in hun voordeel. Wat er het komende jaar gebeurt, is voor de Amerikaanse collega’s afwachten. De verwachting is  toch een kleine stijging van de productie van 2 procent. Vooral belangrijk is hoe de Chinese markt zich ontwikkelt. Daarover zijn ze minder optimistisch. Groepshuisvesting noemde de dame van de USDA een ‘verloren oorlog’. Ook in de VS wordt groepshuisvesting de norm.

Hoe gaat dat nu in Nederland?
Het doel van mijn bezoek was het seminar Market-driven Animal Welfare in the EU and the US van het European Institute. Ik mocht daar vanuit boerenperspectief vertellen hoe we in Nederland werken aan een beter welzijn. Inderdaad ook gedreven door de markt. Vier jaar geleden kon ik me daar nog minder bij voorstellen. Nu leeft het veel meer. Sterker nog, wij doen er alles aan om de marktgedrevenheid te bevorderen. Het staat in het LTO-basisprincipe als het gaat om dierenwelzijn. Namelijk: de basis is de Europese wetgeving. Als er meer moet, dan kan dat via de markt. Het is de individuele keuze van ondernemers.

Versnelling kan door stimulansen als subsidies en fiscale maatregelen. Castratie is daarvan een mooi voorbeeld. In een paar jaar naar non-castratie van 40  procent van de varkens. Dat hadden wij van tevoren nooit gedacht. Een voorzichtige stap met het Beter Leven-keurmerk (1 ster van de Dierenbescherming) is ook zo’n goed voorbeeld. Het buitenland kijkt met grote ogen hoe de markt zich hier in Nederland ontwikkelt.

Daarover ging mijn verhaal in Washington. Gelukkig kreeg ik positieve reacties. Nederland binnen de EU en daarbuiten staat goed op de kaart. De lijn die ik hier beschrijf past een-op-een op de nieuwe Europese strategie dierenwelzijn. Met daarbij meer informatie voor consumenten en een goede opleiding voor veehouders.

Consument wil betalen voor goed leven
Ook in de VS worden marktonderzoeken gedaan. Ik wil er een paar noemen. Carolyn Dimitri, professor of food studies aan New York University, onderzocht dat sommige consumenten twee tot drie keer zoveel willen betalen als de dieren een gegarandeerd goed leven hebben gehad. De universiteit in Kansas deed in 2011 een consumentenstudie waar ze concludeerde dat 20 procent meerprijs haalbaar is voor producten met een gecertificeerd verplicht label waaruit blijkt dat de zeugen in groepshuisvesting of kippen niet in kooien zijn gehouden. Het is belangrijk om dit soort marktvragen goed naar het boerenerf te vertalen en te zorgen dat boeren ook daadwerkelijk een meerprijs krijgen.

Mensen maken het verschil
Global Animal Partnership (GAP), ofwel het Amerikaanse Beter Leven-systeem, heb ik uitvoerig besproken met Miyun Park. Vier jaar geleden sprak ik haar als vicepresident van de HSUS, een dierenbeschermingsorganisatie. Sinds 2009 is ze directeur van GAP. Van wetgeving naar een marktgedrevenheid. Ook daar. Het bevalt haar goed. Ze heeft plezier in haar werk. Op een positieve manier werkt ze aan een beter leven voor boerderijdieren. Ze ziet dat het boeren die meedoen goed gaat. Ik vond het prachtig om te zien welke vorderingen er in vier jaar zijn gemaakt.

Op Foodlog schreef ik een stukje over mijn ontmoeting met Miyun. Whole Foods Market is een samenwerking met GAP aangegaan. In zo’n vier jaar zijn er nu 1.800 boerenbedrijven die meedoen in het vijfstappensysteem. Dus ook in een zeer marktgedreven economie verandert de wereld en wordt dierenwelzijn belangrijker. Het zijn de mensen die het doen. Zij maken het verschil. Dat is de boodschap die ik mee terug nam naar Nederland.

Eén reactie

  • berloo

    de consument betaal NIET voor dierwelzijn. de een ster varken ligt voor de zelfde prijs als het gangbare. in de schap. anders koopt ze niet.
    kijk bij plus supermarkt. de vrij uitloop ei ligt ook met de zelfde prijs als de scharrel ei, in de schap. andes koop de consument niet.
    anders zouden de supermarkten het lef wel hebben om meer te vragen.
    de boeren die gaan voor extra dierwelzijn worden meer uitgeknepen als de boeren die gas geven met meer schuren bouwen en vol proppen.

Of registreer je om te kunnen reageren.