Boerenblog

555 x bekeken laatste update:14 feb 2012

Uitstapje over de grens

De invulling van de verplichting tot mestverwerking hield me deze week bezig. Daarnaast was er een uitstapje over de grens, waar vaak dezelfde problemen spelen.

Deze week stond de invulling van de verplichting tot mestverwerking centraal in de belangenbehartiging. Op twitter las ik dat een LTO-lid vond dat we te veel meegingen met de politiek. Er was geen overschot, vond ze. Even een schip inhuren en naar Afrika met ons fosfaat. Probleem opgelost.

 

Ik kan vertellen dat LTO en NVV zelf gevraagd hebben om verplichte verwerking. Niks politiek. Er is wel degelijk een overschot. Waarom anders die torenhoge prijzen. Nee, we moeten het heft in eigen hand nemen en aan de slag met mestverwerking. Doen we dat niet, dan krijgen we binnen een paar jaar een probleem en blijven de mestafzetkosten stijgen. We moeten samen het mestprobleem oplossen. Iedereen moet daaraan een bijdrage leveren. Daarom moet er een wettelijk verankerde plicht tot verwerking komen. Anders gaat ons dat niet lukken. We zweten er al wel 30 jaar mee. Nu moet het echt gebeuren.

 

Over de grens dezelfde problemen

Woensdag ben ik naar een 'mekkerdag' geweest van een Ferkel Erzeugergemeinschaft. Het thema was: Waar een wil is, is een weg. Wie niet wil, vindt altijd een reden. Landbouw met nieuwe opgaven. Vooral de relatie met de maatschappij stond centraal. Hoe weten de buren wat er in jouw stal gebeurt, als de deur altijd gesloten is? Hoe betrek je onderwijs bij de agrarische sector? Een professor in de marketing hield de aanwezige varkenshouders de spiegel voor. Hij kwam van buiten de sector, maar had de moeite genomen een aantal websites van varkenshouders onder de loep te nemen. Ja, dan valt er nog wel wat te verbeteren.

 

Kennis delen

De professor liet het op een speelse en leuke manier zien. Ik heb me bijzonder vermaakt. Zelf hield ik ook een presentatie. Over de manier waarop wij gebruikmaken van social media. Over de thema’s die in Nederland in de spotlight staan. Duitsland en Nederland hebben heel veel overeenkomsten. Het tempo varieert soms, evenals de kwesties. Staarten couperen is in Duitsland hot. Bij castreren waren wij het eerst. Antibioticagebruik speelt in toenemende mate ook in Duitsland. Ook zij gaan een database maken. Ik heb vooral gevraagd niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar vooral de kennis te delen. Ik hoop dat het kengetal dierdagdosering ook in andere landen gebruikt gaat worden. Ik heb het in elk geval onder de aandacht gebracht.

 

Zijn de productschappen te redden?

Binnen de LTO-gremia wordt volop gesproken over de toekomst van onze productschappen. Hoe verder? Waar kunnen we helpen? Wij willen de productschappen in slimme en slanke vorm graag behouden. We werken aan een alternatief. Of dit lukt, is nog onzeker. Dat hangt vooral van de politiek af. de komende week staat dit onderwerp opnieuw op de agenda.

 

Ziekte van Aujeszky

LTO-leden stellen mij vragen over de Aujeszky-zaak. Opnieuw komt de vraag naar boven of ook niet-NVV-leden een vergoeding krijgen. Dit is een oude zaak, waarbij het overigens zo is dat een vergoeding wordt betaald uit het geld dat varkenshouders destijds aan het Landbouwschap hebben betaald. Als er geen Aujeszky-zaak was geweest, dan was dit geld naar het Productschap Vee en Vlees (PVV) gegaan. Konden we besparen op de PVV-heffing of extra projecten doen. Als er geld te kort is, wordt een heffing ingesteld om te veel betaalde Aujeszky-gelden te kunnen terugbetalen. De varkenshouders van nu betalen dan ook voor de varkenshouders die gestopt zijn. De vraag is wat we hiermee opschieten.

 

LTO dringt bij de Sociaal Economische Raad (SER) aan op het hanteren van het gelijkheidsprincipe. Dit houdt in dat de gerechtelijke uitspraak ook van toepassing wordt op LTO-leden in de varkenshouderij. Met de SER, in zijn hoedanigheid van vereffenaar van het vermogen van het Landbouwschap, is LTO Nederland overeengekomen om via arbitrage uitsluitsel te krijgen over het gelijkheidsprincipe. Die arbitrage zal de komende maanden plaatsvinden. Dus nog even geduld.

Of registreer je om te kunnen reageren.