Redactieblog

Coulant ministerie

De stoppersregeling biedt vooral vleesvarkenshouders een flink aantal opties hun bedrijf tot 2020 voort te zetten.

 

Onlangs kwam het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar buiten met een overzicht van emissiebeperkende maatregelen voor veehouders die niet konden of wilden voldoen aan het Besluit huisvesting, maar toch nog een aantal jaren willen doorboeren. Dit kan binnen de zogenoemde Stoppersregeling, onderdeel van het Actieplan Ammoniak Veehouderij. De regeling biedt varkenshouders de kans met relatief eenvoudige middelen te voldoen aan de ammoniakwetgeving. De stoppersregeling is tijdelijk. Zo het er nu voor staat loopt deze in 2020 af. De lijst met emissiebeperkende maatregelen binnen de Stoppersregeling is te vinden op de website van kenniscentrum Infomil.

Ruimhartig

Een bestudering van de regeling leert dat er keuze is uit een ruim aantal maatregelen om het bedrijf emissiearm te maken. Dat geldt zeker voor vleesvarkensbedrijven. Met bijvoorbeeld zuur, ander voer en desnoods tijdelijke leegstand, kom je een eind. Van de varkenshouder wordt wel verlangd dat hij kan aantonen dat zijn bedrijf minder ammoniak uitstoot door het toepassen van één of meerdere maatregelen.

Een varkenshouder die minder dieren houdt, mag de overige rechten verleasen of verkopen. Al met al vermoed ik dat de regeling, in combinatie met wat creativiteit van de varkenshouder en zijn adviseur, perspectief biedt om in nogal wat gevallen het bedrijf voort te zetten.

 

Minpunt

De Stoppersregeling heeft een pluspunt, dat tegelijk een minpunt is. Het is namelijk zo dat deze open staat voor nieuwe emissiebeperkende technieken waar uitvinders in de loop van de tijd mogelijk mee op de proppen komen. Dat gegeven zal varkenshouders weerhouden nu de keuzes te maken. Stel dat zich in oktober een techniek aandient die precies bij een bedrijf past, dan zou het jammer zijn om nu te investeren in schuine putwanden, wat mogelijk lastig te realiseren is. Dit maakt de keuze lastig hoe door te gaan en nodigt uit de keuze vooruit te schuiven tot 2020. De gemeenten willen voor 1 januari 2013 wél duidelijkheid. Zij zijn handhaver op dit terrein.

Of registreer je om te kunnen reageren.