Boerenblog

2103 x bekeken

Eén varkensgeluid

Dinsdagavond overleg met de initiatief groep Eén varkensgeluid. Aandacht voor het voerspoor en het gebruik van sociale media bij onze leden. Een ronde tafel met de Slowaakse varkenshouders.

Een groep van zeven varkenshouders vindt dat dat LTO en NVV één varkensgeluid moeten laten horen. Ze vragen hun collega’s om die wens te onderschrijven. Het signaal van deze varkenshouders is helder. Ik sta hier helemaal achter. Het is een logisch vervolg op een steeds betere samenwerking. Er liggen mogelijkheden om de samenwerking stap voor stap uit te bouwen. Dat proces moet zorgvuldig en we moeten er de tijd voor nemen. Vertrouwen opbouwen en geven en nemen. Het is mensenwerk. Dat blijft voorop staan.

Winst boeken op voerspoor
Nevedi en LTO werken samen aan het voerspoor. Het sluitstuk in de vorm van de verordening ‘minimum P-efficiëntie’ wordt uitgewerkt. We hebben gekozen om samen met de IKB-organisaties een vergelijkbaar systeem op te zetten als voor de verordening ‘antibiotica’. Zo hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden en beperken we de administratieve lasten voor de varkenshouder. Via de vakpers hebt u ongetwijfeld vernomen dat het voor de NVV nog een stap te ver is om tot een wettelijk sluitstuk te komen. Dat vind ik jammer, te veel koudwatervrees.
Net als bij antibiotica zijn alle veehouders samen verantwoordelijk om de fosfaatproductie zo ver mogelijk terug te dringen en beneden het in het vierde actieprogramma vastgelegde plafond van 173 miljoen kilo te houden. In 2011 hebben collega-rundveehouders zich via een convenant met de mengvoerbedrijven verplicht tot een maximum voor het brutofosforgehalte in het mengvoer. Dankzij het rundveeconvenant is het de totale veehouderij gelukt om in 2011 voor het eerst in vier jaar de fosfaatproductie fors onder het plafond te brengen.
Tot nu hebben de varkenshouders zich te weinig laten zien in het voerspoor. Ik roep alle varkenshouders op niet te wachten tot de verordening van kracht wordt in 2013. Bereken nu samen met uw mengvoerbedrijf de P-efficiëntie in uw bedrijf. Zorg dat u via voer- en managementmaatregelen de vastgelegde efficiencynorm haalt (nog even nakijken). U verlaagt daarmee niet alleen het fosfaatoverschot op uw bedrijf, maar vergroot ook de slaagkans van de gezamenlijke inzet van LTO Varkens en NVV voor een verantwoord mestbeleid van Economische Zaken.

Sociale media: een kans?
Ik bezocht twee ledenavonden over de sociale media en de agrarische sector. Bij LTO Liniedijk en LTO Heerenveen. Een gemengd gezelschap bij LTO Liniedijk. Leuk was de samenwerking met Peter van de Pol, een rozenbottelteler. Wij samen waren een mooi stel volgens de voorzitter. En dat was ook zo. Leuk om te horen wat een ondernemer met sociale media doet. Daarbij kunnen we altijd wat van elkaar leren.

Slowaakse varkenssector heeft het moeilijk
Vrijdag was ik in Bratislava voor een rondetafelgesprek met de Slowaakse varkenssector onder het toeziend oog van de staatssecretaris van landbouw van Slowakije. Het thema was de varkenssector in 2020. Gé Backus gaf een presentatie van de Nederlandse situatie. Van Slowaakse zijde werd ook een presentatie gegeven. Het rondetafelgesprek was een afscheid van de Nederlandse landbouwpost in Praag. Vanwege bezuinigingen wordt de landbouwpost opgeheven. In plaats van een receptie werd dit rondetafelgesprek gehouden.

Ondernemen zit in je genen
De Slowaakse varkenssector heeft moeite om de omslag van het communisme naar het meer liberale beleid van de Europese Gemeenschap te maken. Bij het communisme werd alles door de Staat geregeld. Ook in Slowakije kampen de varkenshouders met hoge voerprijzen en opbrengstprijzen die onder druk staan. Dus ook nu wordt er snel naar de overheid gekeken. Het aantal zeugen is van 1990 tot 2008 sterk gedaald: van 235.000 naar 40.000 zeugen. Sinds 2008 is er een stabilisatie van het aantal zeugen. Dit jaar verwacht men zelfs een kleine toename. Buitenlandse ondernemers zorgen voor de toename. De technische resultaten zijn zeer mager. De verwerkende industrie is heel zwak. Rond 80 procent van de binnenlandse productie wordt geëxporteerd.

Maar €500 per maand
Verder is er een slechte economische situatie in Slowakije. Ongeveer 80 procent van de bevolking woont op het platteland. Per persoon wordt soms maar €500 per maand verdiend. Ja, dan snap ik wel dat het voeden van de monden belangrijker is dan consumentenwensen als duurzaamheid en dierenwelzijn. Ook is me weer duidelijk geworden dat een land zonder een goede verwerkende vleesindustrie hopeloos is. Ook al heeft Vion het nu economisch zwaar. Het is in ons aller belang op tijd de bakens te verzetten. Voor de Slowaakse varkenssector is het van groot belang om de ogen van de overheid naar de markt te richten; de varkensvleesketen organiseren door samen te werken. Daar is nog heel wat werk aan de winkel. Zo heeft ieder zijn problemen. Met één varkensgeluid kan ook daar gewerkt worden aan oplossingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.