Boerenblog

5 reacties

Eén geluid

Het is tijd dat LTO en NVV kiezen voor vergaande samenwerking.

De varkenssector is groot in daden, maar klein in aantal spelers geworden. Het is inmiddels ‘ons kent ons’. Zo is ook de initiatiefgroep ontstaan die vindt dat nu het moment is gekomen om op te roepen tot vergaande samenwerking tussen LTO-vakgroep Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Dat een dag na verschijning van de open brief met deze oproep al zoveel positieve reacties binnenstromen, onderstreept de urgentie en de wens van leden. Naast tientallen mondelinge reacties zijn er inmiddels al ruim 350 ondertekeningen van varkenshouders en ketenpartners.

Twee boegbeelden vertrekken
De route is onomkeerbaar. We leven niet meer in 1994, toen er zeker goede gronden waren voor de oprichting van de NVV op 21 april en vervolgens de totstandkoming van LTO op 21 december. Twee jaar later volgden verkiezingen voor vakgroepvoorzitters en bekleedde Wien van de Brink korte tijd het voorzitterschap bij beide organisaties. Binnen LTO werd hij opgevolgd door Chris van Gisbergen, die op zijn beurt in 2004 opgevolgd werd door Annechien ten Have. Binnen de NVV werd Van de Brink opgevolgd door Willie van Gemert, die op zijn beurt in 2006 opgevolgd werd door Wyno Zwanenburg. Zowel Ten Have als Zwanenburg leggen binnenkort hun voorzitterschap neer. Dat is een van de twee aanleidingen om als initiatiefgroep nu naar buiten te treden.

Voorgenomen opheffing PVV
De andere aanleiding is het voornemen van het kabinet VVD-PVDA om de productschappen op te heffen. Er moet hoe dan ook een nieuw platform komen waarin varkenshouders en wellicht ketenpartners elkaar vinden. Bij de andere sectoren zal dit natuurlijker verlopen, doordat ze dominante ketenspelers kennen. FrieslandCampina zal een flink aantal taken naar zich toetrekken binnen de melkveehouderij, VanDrie doet hetzelfde binnen de vleeskalverhouderij en zo zijn er een aantal sterke marktpartijen meer. De varkenssector moet het zelf organiseren. Dat vormt geen bedreiging, maar eerder een uitdaging, waarbij de positie van de primaire voedselproducent goed geborgd dient te worden. We achten de bestuursleden van beide organisaties zeer capabel, de aanzet dient vanuit de leden te komen.

Eén woordvoerderschap per dossier
Slechts twee aanleidingen voornoemd, slechts twee stappen om de ledenwensen ook op korte termijn om te kunnen zetten in haalbare resultaten. Ze zijn echter niet vrijblijvend. Naast de roep om vergaande formele samenwerking willen we vóór 30 juni 2013 zien dat er vanuit deze samenwerking nog slechts één woordvoerderschap bestaat per dossier. Twee aanleidingen, twee stappen. Alle suggesties dat er meer aanleidingen zijn en dat er meer stappen gevraagd moeten worden, zijn voor ons als initiatiefgroep totaal niet aan de orde. Realisme is ons allen niet vreemd. Wat we nu voorleggen wordt door vrijwel de complete varkenshouderij gedeeld. De stappen zijn klein voor bestuurders, maar groot voor de varkenshouderij.

Onderteken de oproep
Er zijn zeven initiatiefnemers, allen varkenshouder en begaan met deze mooie tak van voedselproductie. Zowel leden van LTO als van de NVV. Aanleiding en initiatief zijn over enige tijd totaal niet meer van belang. Het resultaat des te meer. Hiertoe moet de samenwerking breed gedragen worden en dat vraagt van alle leden stappen. Iedereen, varkenshouders en ketenpartners, die de oproep een warm hart toedraagt vragen wij dan ook om de eerste kleine stap te zetten. Onderteken de oproep en lees gelijk de volledige open brief op www.1varkensgeluid.nu. Er staan reeds honderden namen van collega’s onder, groot en klein en vanuit het gehele land. Het eerste gesprek met de betrokken bestuurders verliep positief. De eerste vakgroepvoorzitter plaatste direct al zijn ondertekening. Geen woorden, maar daden. Geen ja maar, maar één geluid.

Laatste reacties

 • bertes

  oke. dan een belangenclub voor de grote boeren en een voor de kleine

 • jan9

  En eentje voor de fanatieke en een voor de passieve boeren !

 • agratax2

  Johnny we hebben de hele dag de mand vol over één Europa en hoe goed dat wel niet is voor de economie en de vooral de agrarische sector. Prachtig maar zo gauw het over belangen behartiging gaat kruipen we allemaal weer als een slak in ons huisje. Wanneer gaan we als landbouw eens als één Europese boer met één boeren belang (geld naar werken) richting Brussel en slaan eenvoudig de eigen hoofdsteden over. Europa beslist al zoveel, waar de lokale regeringen zich alleen maar op stuk kunnen bijten als ze nog iets voor hun boeren willen betekenen, dat aankloppen bij de landspolitiek alleen maar frustratie oplevert naast jaren van hoop zonder besluitvorming. Waarom willen we als Europese boeren elkaar beconcurreren tot de dood er op volgt. Is de maatschappij gediend met een voedselproductie, die handen is van enkele heel grootte jongens, die hele keten beheren? Dit gebeurt als we door gaan met de vrije markt, zoals bv. in Roemenië gebeurd via Smithfield, die eerst daar de kleintjes omzeep helpt en daarna verder Europa in gaat. Dan te bedenken dat dit groot kapitaal aan de haal gaat met de subsidie die voor de 'kleine' producenten bedoeld was. Hier is misschien een halt aan toe te roepen met één grootte Europese boeren club die niet bestaat uit nationale (nationalistische) organisaties met allemaal hun eigen wensen en eisen en daarmee de politiek de kans geven 'verdeel en heers' toe te passen.

 • Mels

  Agratax,daarom direct alle subsidies afschaffen en ook veel minder aan EU uitgeven want we zijn mans genoeg in Nederland om onze eigen wetgeving te maken,dat die gestoeld is op de Europese gedachtengang is alleen maar prima maar laten we de EU weer maken tot waar ie voor bedoeld is,samenwerken aan een goed lopende economie met vrij verkeer van mensen en goederen.Het kan nooit de bedoeling geweest zijn om DIT logge geldverslindende orgaan in de benen te helpen,of wel natuurlijk zodat een bos proleten uit alle landen hun toch al gevulde zakken verder kon vullen.

 • joannes

  Varkenshouders beperk je tot Nederland, dat is groot en specifiek genoeg. Europa is een geld verslindend avontuur waar de ambtenaren met alle mogelijke middelen eerst het budget zo hoog mogelijk proberen te krijgen middels belastingen en vervolgens aan herverdeling beginnen met de arme regios ¨stimuleren¨en de rijke regios ¨afromen¨. Alles onder het argument synergy die alleen bij de multinationals voordelen opleveren! Het gevolg is dat in die arme regios vrienden gezocht worden voor gesubsidieërde investeringen en corruptie uitlokken en de rijke regios beperkt worden in hun productie middels regelingen. Kortom laat dit initiatief van samenwerking wel de focus houden op Nederland.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.