Boerenblog

Voedseldebat

Het 150-jarig bestaan van de KNMvD. De eerste verkiezing van het beste varken van Nederland. En een gesprek tussen Louise Fresco en Marianne Thieme in Buitenhof.

Op het congres van de 150 jaar oude beroepsvereniging van dierenartsen KNMVD sprak Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering van Universiteit Utrecht. Hij bracht niet veel nieuws, maar gaf toch stof tot nadenken. Als eerste zijn definitie van duurzaamheid: het streven naar houdbaarheid. Die houd ik erin.
De kern van zijn betoog is dat we als eerste van specialisatie naar een meer geïntegreerde vorm van landbouw gaan. Integraal duurzame stallen zijn daarvan een voorbeeld. We zijn dus op de goede weg. Samenhang en verbinding staan daarbij centraal. We lossen niet alleen het ammoniakprobleem op, maar kijken ook naar de behoeften van mens en dier. Deze opgave hebben we in Varkansen benoemd.
Ten tweede: productieprocessen worden als kringlopen georganiseerd. Herstel van het gemengd bedrijf, een samenwerking tussen akkerbouw en veeteelt. Kijk naar het mineralenbeleid. Mineralen op maat vanuit de veehouderij voor de akkerbouw. Het mineralenprobleem moet ook in samenhang worden opgelost. De komende mestwet geeft daartoe een aanzet. Maar we moeten meer én door: het varken als kringloopdier. Het varken brengt veel restproducten uit de (voedingsmiddelen)industrie tot waarde. Hierbij hoort de ontwikkeling van de teelt van eiwitten in Europa. Tot zover zijn we goed bezig.

Gezonde dieren is de uitdaging
Een uitdaging is de gezondheid van onze dieren. Ook hier moeten we naar een geïntegreerd samenhangend systeem. Robuuste dieren, in balans gefokt. Het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar moet leidend zijn, niet het aantal levendgeboren biggen. De biggen die geboren worden, moeten gezond groot worden. Dat moet het thema van onze fokkerij worden. En daar kan nog wel een tandje bij.
Op het congres van de KNMvD zei voorzitter Hellebrekers dat de beroepsvereniging de interne dialoog opstart. Dierenartsen moeten zorgen voor adequate na- en bijscholing. De dierenarts als regisseur op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. We moeten wel oppassen dat er niet te veel regisseurs op het boerenerf komen. Feit is dat de dierenarts een prominente rol moet spelen op het boerenerf als het gaat om dierenwelzijn en diergezondheid. Dat vraagt de nodige veranderkracht van deze beroepsgroep.

Het beste varken
Een mooie opsteker voor de varkenshouders van de Heyde Hoeve in Gerwen (N.-Br.). Hun varken is tot beste varken van Nederland gekozen op de delicatessenbeurs in Houten. Veel positieve aandacht voor de smaak én het varken. HeijdeHoevers, gefeliciteerd! Urgenda en Foodlog bedankt. Volgend jaar weer.

Het 'Hamburgergesprek' bij Buitenhof
Louise Fresco bracht afgelopen week haar boek Hamburgers in het Paradijs uit. Er is veel aandacht voor ons eten: schaarste en overvloed. Zondag 7 oktober voerden Louise Fresco en Marianne Thieme een gesprek daarover in het tv-programma Buitenhof. Op sommige punten waren ze het met elkaar eens. Maar door de verkokerde visie van Thieme leidde dit gesprek niet tot een gedeelde visie. Alleen de uitnodiging aan Fresco om een bezoek te brengen aan de nepkippenvleesfabriek van de vega-slager liet Thieme breeduit lachen. Tot slot: de nepkippenfabriek staat in Ochten (Gld.) en niet in Wageningen. Dat zou Thieme toch moeten weten...

Of registreer je om te kunnen reageren.