Commentaar

23 reacties

Onderbouwd inenten

Biggen worden massaal gevaccineerd. Dat is vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt niet houdbaar.

Biggen worden steeds vaker gevaccineerd. In totaal worden jaarlijks zo’n 40 miljoen vaccinaties gegeven. Drie vierde deel van de Nederlandse biggen wordt geënt tegen het circovirus, de helft van de dieren krijgt een vaccin tegen mycoplasma. Van alle biggen wordt verder nog 10 tot 15 procent geënt tegen PRRS. De hoge vaccinatiegraad vertaalt zich in hogere gezondheidskosten op zeugenbedrijven. Reken maar na: het vaccineren tegen circo en mycoplasma kost €2,5 × 28 biggen = €70 per zeug. Tel daarbij de entingen voor de zeug tegen parvo, vlekziekte en PRRS op en de totale entkosten bedragen al snel €110 per zeug per jaar. Dan is er nog geen geld uitgegeven aan advies van de dierenarts of antibiotica. Het is dus geen wonder dat Agrovision steeds hogere gezondheidskosten registreert. Waarschijnlijk ook nog eens een forse onderschatting van de werkelijkheid. Vaak worden gezondheidskosten pas later of niet correct in de boeken gezet.
Dat de gezondheidskosten fors oplopen is zorgelijk. Op de eerste plaats vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Een voerwinst die €100 lager ligt als gevolg van een fikse rekening van de dierenarts zet de marge gelijk fors onder druk. Op bedrijven waar dit speelt wordt het waarschijnlijk niet altijd direct herkend. Hoge gezondheidskosten sluipen er vaak langzaam in. Op lange termijn is het niet houdbaar.
Ook speelt hier nadrukkelijk een maatschappelijk aspect. Het valt niet uit te leggen dat de diergezondheid alleen op peil is te houden met een structurele inzet van vaccins. Hiermee wordt de kern van het probleem vaak niet aangepakt. Verschillende varkenshouders bewijzen dat door goed management en hygiëne de inzet van vaccins fors kan worden beperkt. Dit laat onverlet dat vaccineren een goed instrument is om naar een hogere gezondheidsstatus toe te werken of om incidentele problemen de kop in te drukken. Daarnaast zijn er afnemers die eisen stellen op dit punt. Zet vaccins dan wel bewust en goed onderbouwd in.

Laatste reacties

 • Hogman1

  Mijn zoontje heeft voor zijn 5-de levensjaar ook al 16 entingen gehad.
  En de gezondheidsstaat in ons huishouden is best wel ok.
  Een preventieve enting is totaal anders dan het medicijngebruik wat nodig is voor een uitbraak van bijvoorbeels circo.
  Als je koeien met apen gaat vergelijken is het hek van de dam.

 • joannes

  Hogman1 het verschil is dat je zoontje maar ook die virussen en bacterieën nu zo´n vijandige omgeving voor ontwikkeling, ziekte, ervaren dat ze zich daar weer op aan gaan passen. Ze zeggen weleens water kruipt waar het niet kan gaan. Nu dat is het leven van micro organismen. Het zal zich aanpassen en in een resistente vorm weer opduiken. Om dat process te vertragen zou het beter zijn die 12 mlj varkens in Nederland gewoon niet te enten. Dan krijg je zicht op ziekte haarden en kan je die daar ter plekke uitroeien. Dat is veiliger voor de mensen.

 • kalkar

  Volgens mij worden de entingen door de mester betaald. Simpel verhaal dus. Guus, ga eens de praktijk in, dan had je dit geweten. Ambtenaren die dom lullen hebben we al genoeg.

 • leo,s vriend

  ok Joannes, en dan weer ruimen? met de bekende beelden van grijpers?
  Kom op zeg, vele ziektes zijn de laatste eeuw uitgeroeid door entingen, een zegen voor de mensheid en de dieren.

 • joannes

  mts.menkhort1; het is maar wat je wil: de schijn dat je veilig bent of een zwakke schakel die je kan vervangen. Het economische risico is te verzekeren voor de betrokken boeren en de methodiek moet uitgelegd kunnen worden aan de burgers dat deze taktiek resitentie voorkomt en daarmee veiliger is voor de bevolking. Het zwakke eraan is dat we niet op een eiland leven. Over gehele wereld worden medicijnen en vaccinaties ge- en misbruikt. Ik ben geen deskundige maar ik vind dat resistentie verhaal en ontwikkeling behoorlijk bedriegend. De wereld wordt steeds communicatiever en een virus of een bacterie kan veel schade aanbrengen voordat er weer een vaccin of een medicijn voor is.

 • politiek

  mts.menkhorst1. Ik kan geen enkele ziekte opnoemen die uitgeroeid is door entingen zoals u aangeefd. Wel het tijdenlijk terugdringen van een doorbraak van een besmetting. Wel dat bacterien /virussen die de ziektes veroorzaken resistent raken tegen gebruikte entingen en antibiotica,s. Van generatie 1 inzake antibioticagebruik veehouderij , wordt er nu ook al generatie 4 gebruikt begrijp ik die eigenlijk voor de humane sector bedoelt was. Mogelijk en hopenlijk heb ik ongelijk. Graag uw mening.

 • John*

  Als de biggen door deze 2,5 euro aan entingen gezond blijven, goed groeien en nauwelijks uitval te geven dan moet er in de mesterij met deze voerprijzen 10 kg minder voer per varken verbruikt worden. Dus met 0,1 dalen of de uitval met 2,4%. Misschien moeten we de kosten van de entingen ook maar meenemen in de voerwinst? Deze gezondheidsuitgaven voor de vleesvarkenshouder komen als voerwinst bij de zeugen die ze daarna weer aan gezondheidskosten kwijt is. Maar als je naar de bank moet ziet het er natuurlijk wel leuk uit dat je 75 euro (15%) meer voerwinst draait door het enten van de biggen.

 • Hogman1

  Joannes
  13 Jaar geleden SPF zeugen uit Engeland gehad.
  Anderhalf jaar vrij van alle ziektes totdat er een uitbraak van Circo kwam.
  In die tijd was er geen vaccin tegen circo,Het gevolg 30 % uitval.
  Alles en iedereen is erbij geweest en niemand wist het.
  Bij mij moet elke big geent zijn en mijn medicijngebruik is al jaren nihil
  Ik vind het een mooi streven van u om nergens voor te enten maar het is Russisch Roulette en dat eindigt vroeg of laat tot je (financiele} dood

 • pigs

  politiek.aujeszky is zover ik weet in heel wat europeese landen uitgeroeid met een slimme entstof

 • John*

  ausjeskey is niet alleen de entstof maar ook het beleid er omheen wat het tot een suces maakt!.

 • joannes

  Hogman!, zoals ik al aangaf, alleen met een gecontroleerde en verzekerde ¨zwakke¨ schakel kan je entvrij produceren! Tot die tijd hebben we een andere Russische Roulette: micro organisme en virussen die zich verder ontwikkelen en resistent worden bij 12mlj NL varkens en/of bij mensen! Maar zoals ook John* met ausjeskey aangeeft, alleen entstof is niet voldoende, ook beleid moet worden gedefiniëerd. En dat beleid wordt steeds moeilijker met zo veel meer spelers, in wereld wijde handel en daarmee reis en transport stromen. Vandaag is er een artikel, dat de Oekraine vooral uit Brazilië importeert. Nu daar ga je met beleid...... Dus het zal er wel op uit draaien dat lokaal enten en lokaal vooral de vreemden er buiten houden in een afgesloten ruimte de veiligste omgeving is!

 • kalkar

  Hogman 1: zo is het. Heb zelf rond de jaarwisseling circo uitbraken gehad met 20-30 % uitval. De meeste als slijters naar de noodslachting. Dit vergeet je nooit meer. Fokkers hebben, naar ik meen, begin jaren negentig het abortus blauw verhaal gehad. Circo en abortus blauw enten van de biggen is een absolute noodzaak. Myco kun je over dubben. Heb nu zelf de laatste jaren bijna geen ziektes meer, ( longen) en de uitval is bijna niet te meten, zo weinig. Dus enten is dé oplossing.

 • John*

  melkertje nu ent je circo en blauw, wat wordt de volgende?? entingen moeten ingezet worden om iets definities uit te roeien. Gelukkig hebben we over een paar nog maar een duizend ondernemers over in de nl varkenshouderij. allemaal professoioneel ingesteld, die gaan voor kwaliteit en gezondheid. De saldo boeren hebben dan het loodje gelegd (zelfs de slechtste big is dan te duur) en voor de hobbyboer wordt het voer te duur. uiteindelijk wordt er een betere regie gevoerd.

 • kalkar

  Vreemd dat veel mensen zoals Johnny zo in de stress schieten als het over zoiets onschuldigs gaat als entingen. Mensen worden ook vele malen geprikt. Het is de normaalste zaak van de wereld. Dus reageer niet zo overspannen graag.

 • joannes

  melkertje! als 16Mlj mensen met 12 Mlj varkens op een kluitje leven,nb met Schiphol en Rotterdam in het leefgebied, en er ontwikkelt zich iets nieuws wat resistent is, ben je meer dan 30% van je varkens kwijt en mogelijk ook wat van de mensen. Dus: ¨wat niet weet ,wat niet ziet!¨ gaat hier niet op! De voorbeelden heb je zelf al een keer ervaren schrijf je. Vergeet niet dat een bacterie of een virus pas achteraf een naam en een vaccin krijgt, nadat het heeft ¨huisgehouden¨.

 • B bob

  Varkens zijn qua genetica (DNA) nagenoeg gelijk aan de mens . Bij mensen is duidelijk dat de weerstand na het gebruik van een antibioticakuur erg verzwakt is . Dan is een ziekte makkelijker op te lopen. Als je dus veel preventief ( en als groeistimulator) met antibiotica strooit in de stal maak je de Dieren dus extreem vatbaar. Ik heb Familileden in Nederland die de dierenarst eigenlijk zelden zien en gewoon de zieke dieren op tijd apart zetten om een grootschalige besmetting te voorkomen. Door deze werkwijze hou je de dieren die een aangeboren sterk immuunsysteem over om mee te fokken en voor je de zwakke dieren gewoon af. Deze manier van werken is natuurlijk onmogelijk als je slechts enkele centen marge hebt op een Varken maar ik heb het over Biologische veehouders die gewoon een riante vergoeding krijgen voor hun Product.

 • John*

  melkertje ik schiet niet in de stress als het over enten gaat... maar enten is zeer specifiek.. ent je voor het ene dan speelt weer het andere en visa versa. het zou mooi zijn als we met een goed ent beleid weer van een aantal vervelende kiemen afkomen. met de aujeskey is het ook gelukt en dat nog in een periode dat de varkenshouderij veel meer versnipperd was als nu.

 • leo,s vriend

  politiek,Wat dacht je van de DKTP prik bij mensen?en blauwtong,aujeszky,kvp
  Dat is alleen wat me even te binnen schiet,als je even googled denk ik dat er nog vele bij komen.
  (uitroeien is misschien een te groot woord omdat er alleen 'regionaal'wordt geent,uitbannen is misschien een beter woord)

 • politiek

  Entingen is eigenlijk een lichte besmetting van het dier/mens. Het lichaam maakt antistoffen zodat het beschermd is tegen een zwaardere onverwachte , ongewenste besmettig. Momenteel worden er steeds ,,slimmeren,, entstoffen gebruikt wat eigenlijk al geen smetstof meer is maar wel het effect geeft dat het lichaam antistoffen maakt , beschermd dus , voor een niet gewenste ziekte. Uitbannen/uitroeien van ziektes kun je er zonder meer niet mee. Wel het in grote regionen terugdringen en waarom zou je het dan niet doen als je die techniek of mogelijkheid hebt van die entmogelijkheden. Bacterien/virussen kunnen zich echter weer wel aanpassen of muteren waardoor weer een doorbraak van een andere besmettingsvariant ervan. Entstoffen worden dus ook telkenmale aangepast. Ook het daadwerkelijk meemaken van een ziekte is in weze een enting. Zelfs tientallen jaren later kunnen er antistoffen tegen die ziektes actief blijven . Beschermstoffen dus. Ook bij die nakomelingen van mens en dier ervan . Intensieve veehouderij gebaseerd op die entstoffen is eigenlijk in Nederland al een vereiste en een soort ,,verzekeringspremie,, Dit om de onverantwoorde antibioticagebruik terug te dringen. ( MRSA , ESBL ) Of deze manier van veehouderij , zo dicht op elkaar wat ook forse besmettingsgevaren naar elkaar geeft , allemaal wel zo slim of verantwoord is heb ik wel mijn twijfes over

 • B bob

  Het dierenartsgilde en de farmacheutische industrie werken graag mee aan die 'verzekering 'waar Politiek op doelt.Het preventief enten van de mens heeft zijn doel nooit volledig bereikt en ook de intensieve Veehouders zullen ten alle tijden een groot gedeelte van hun marge af blijven dragen aan de gezondheidszorgen. In de praktijk blijkt dat de veestapel in zijn geheel steeds zwakker wordt doordat met verzwakte bloedlijnen doorgefokt wordt. Die neergaande spiraal zie je niet bij de ECHTE Biologisch veehouders aangezien die contineu selecteren op weerbaarheid(immuunsysteem) en niet voornamelijk op groei zoals in de reguliere sector het geval is

 • kalkar

  B Bob, wat een dom gelul. Alles wordt er bijgehaald tot verzwakte bloedlijnen aan toe... Stresspipo's noem ik jullie. Praktijkmensen weten wel beter.

 • leo,s vriend

  Politiek,Vertel jij dat tegen een kind dat half verlamd is door polio?: Nee enten is dom,je kunt beter polio krijgen want dan ben je in wezen ook geent.

 • Mozes

  De pokken zijn doormiddel van enting geheel uitgeroeid. De Nederlandse en Duitse varkensstapel zijn door entingen geheel vrij geworden van Aujeszky.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.