Boerenblog

Blijven leren, ook van elkaar

Het was de afgelopen twee weken herfstvakantie in Nederland. Een tandje minder met vergaderingen, maar de beurs in Hardenberg en twee lezingen in Duitsland hielden me toch van de straat.

Vorige week stonden we met LTO Noord varkenshouderij op de beurs in Hardenberg (23 t/m 25 oktober). We spraken veel leden en ook niet-leden. De scholingsconsulent van de varkenshouderij, Dineke Rietveld, was ook in de stand. Zij inventariseerde de wensen op het gebied van scholing in de varkenshouderij. Grappig was dat er allerlei associaties naar boven kwamen over de eigen schooltijd. En niet altijd in de positieve zin. We moeten er aan werken dat de leerlingen van nu een plezierige schooltijd hebben, vooral gericht op hun persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk moeten ze hierbij ook de nodige vakkennis opdoen.  De opleidingen moeten zich richten op goed ondernemerschap. Maar niet alleen leerlingen moeten leren, ook ondernemers kunnen dat hun leven lang blijven doen. Ik zag dat nog niet bij iedereen, vaak ook door niet zulke positieve schoolervaringen. Er valt nog een wereld te winnen.

Antibioticagebruik reduceren
In Münster en Osnabrück gaf ik een lezing over diergezondheid in de varkenshouderij  voor mijn Duitse collega's, voor dierenartsen en ketenpartners. Centraal in mijn lezing stond de Nederlandse aanpak om het antibioticagebruik te reduceren. Verrassend dat we er elke keer in slagen om als afzonderlijke landen onze eigen systemen te ontwikkelen in plaats van te leren van elkaar. Te prijzen is dat ze in Duitsland geïnteresseerd zijn in de Nederlandse aanpak. Teleurstellend is dat Duitsland weer een eigen kengetal maakt om het antibioticagebruik te meten. De Europese Commissie zou een goede rol kunnen spelen in het harmoniseren van de verschillende kengetallen voor gebruik van antibiotica in de veehouderij. Ik vind dat dit snel geagendeerd moet worden om te voorkomen dat nog meer landen eigen kengetallen gaan ontwikkelen op dit gebied. Dan kunnen we straks weer appels met peren vergelijken.

Registratie bij vleesvarkens
Wat verder opviel is dat Duitsland begint met de registratie van antibioticagebruik bij vleesvarkens. Waarom niet ook de zeugen en biggen meteen meenemen? Nee, ze willen ervaring op doen met de vleesvarkens. Ook hebben ze in Duitsland al geconstateerd dat het niet meevalt om een geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen de dierenartspraktijken en de databank te realiseren. Ook dat hebben wij al ervaren. De Duitse overheid wil van overheidswege een databank opzetten. Intussen is QS bezig met een private databank om te proberen zelf het stuur in handen te houden. Ook op dit punt kunnen we nog veel van elkaar leren.

Staarten couperen
Wijzelf kunnen nog veel leren van de Duitsers als het gaat om de aanpak van het couperen van staarten. In Duitsland staat couperen sterk in de publieke belangstelling. Wij willen er proactief mee aan de slag. Het is dus prima dat wij ons in Duitsland oriënteren op de aanpak. We kunnen  leren van het Duitse onderzoek om er uiteindelijk uit te pakken wat in de Nederlandse situatie past. Niet twee keer het wiel uitvinden, niet twee keer hetzelfde onderzoeken. We moeten hierin slimmer zijn. Blijven leren dus. En ook zeker van elkaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.