Boerenblog

14 reacties

Zilveren en gouden standaard

Ook in Duitsland staat de veehouderij onder maatschappelijke druk. De thema’s zijn soms net iets anders, maar de druk is er wel.

In Duitsland is staarten couperen een hot thema. In de varkensdichte gebieden spelen dierenwelzijn en milieu, net als bij ons in Nederland, een grote rol. Een mestafzetprijs van €6 tot €8 per kuub ervaren Duitse varkenshouders als hoog. Ze vinden dat ze daar iets aan moeten doen. Toen ik dat hoorde, dacht ik: wat zijn wij jaloers op een dergelijke prijsstelling. De Duitse collega’s kijken dus met een andere bril. In Nederland moet de mestverwerking nog van de grond komen.

Marktherstel is kwestie van lange adem

Op een varkenshouderijdag van het Deutscher Bauernverband onlangs hield ik een inleiding. De marktsituatie werd die dag uiteraard uitvoerig besproken. Wanneer wordt het beter? Het marktherstel laat nog op zich wachten, was de inschatting van bijna iedereen. Substantieel minder varkens zijn er nog niet. Sterker, in het eerste halfjaar van 2011 zijn in de EU 1,8 miljoen meer varkens geslacht. Tonnen vlees die op de wereldmarkt afgezet moeten worden. De Europese markt is immers vol.
We exporteren ongeveer 10 procent van onze productie naar de wereldmarkt. De prijs wordt gezet op de Europese markt. Gelukkig loopt de export naar de wereldmarkt tot nu toe goed. Er is 20 procent meer geëxporteerd dan vorig jaar.
Er is wel een lichte daling van het aantal zeugen binnen de EU. De productiviteitsverbetering heft deze daling echter op. Dus is er per saldo een stabiel aantal biggen. Vooralsnog geen afname. De komende periode blijft dus zwaar. Bedrijven zullen stoppen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een afname van de productie. Marktherstel, vooral voor de biggenmarkt, wordt een kwestie van lange adem. Dat was de conclusie die we ook in Duitsland trokken. Ik kan er helaas niets anders van maken.

Lada of BMW

Een aantal inleiders concludeerde dat varkenshouders zich in een spagaat bevinden. Een spagaat tussen kostprijs en efficiency aan de ene kant en aan de andere kant de spotlight van de maatschappij gericht op de manier van produceren en maatschappelijke vragen over de vleesconsumptie. Ik ben van mening dat het niet alleen gaat om praten met de buren, maar dat vooral luisteren naar hen essentieel is.
Het aloude thema ‘hoe betalen we dat?’ voerde de boventoon in de discussie. Dus ook onze Duitse collega’s voeren die discussie. Als je vraagt, moet je ook betalen. Maar als je betaalt wilt krijgen, moet je ook onderscheidende producten aanbieden.
Varkensvlees wordt voor een groot deel gekocht op prijs. Kopen op kwaliteit is in de vleessector niet ingeburgerd. Bij bijvoorbeeld auto’s is het wel heel gewoon. Er is kwaliteitsverschil en een emotioneel verschil tussen een Lada en een BMW. Voor de een betaal je meer dan voor de ander. Geen discussie. Het is een vanzelfsprekendheid. Daar moeten we met vlees ook naar toe.

Kijken naar Engeland

In Engeland snapten ze dat al jaren terug. Daar ontwikkelden ze Freedom Food. Nederland volgde met het Beter Leven-kenmerk. Andere landen volgen. In Duitsland zijn ze nu bezig met de gouden en zilveren standaard. Uitdagingen oppakken en kansen benutten blijft ook voor ons de weg naar de toekomst.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Annechien je vergelijk van vlees en auto zal nooit opgaan. Bij de auto zie ik meteen dat mijn buurman een BMW rijdt en geen Lada en dus ****** is. Helaas zie ik bij vlees dat op tafel ligt het verschil niet tussen diervriendelijk en dierONvriendelijk. Waarom zou ik als consument dan extra betalen voor dat diervriendelijke vlees? Omdat DE burger wil dat zijn eigen boeren diervriendelijk en stankvrij zijn? Koop ik toch als consument het vlees daar, waar de mensen deze eisen niet stellen aan hun boeren en daardoor goedkoper zijn. Ik kom steeds weer terug op het twee sporen beleid van de politiek, de open wereldmarkt is heilig (zo goedkoop mogelijk) en thuis alles kwalitatief dicht timmeren maar het vangen van de bijbehorende prijs onmogelijk maken, door de openmarkt politiek. Dit heeft bij de indutrie al honderdduizenden banen gekost na WO II en nu is de landbouw aan de beurt. Ik betreur deze stand van zaken zeer, omdat hier op termijn geen voordeel in zie voor de>gewone< burger tot nu toe heeft de handel het meest geprofiteerd van de WTO.

 • no-profile-image

  Enig

  Han, Enig idee hoeveel deze 'handel' die jij zo verafgunst oplevert voor de Nederlandse samenleving?

 • no-profile-image

  W Geverink

  Het maakt niet uit hoe mooi en duur de garage was waar de lada geparkeerd heeft gestaan. Het is nog steets een lada! Al plak je BMW stickers over het Lada logo is het nog steets een Lada. Om een BMW prijs te ontvangen zal de consument toch die BMW moeten krijgen. Dat betekend het gebruik van BMW genetica en BMW voer voor een duidelijk beter en onderscheidend product. Als je daarbij vermeldt dat deze "BMW" ook nog in een beter dan gemiddelde garage heeft gestaan is dat een plus.

 • no-profile-image

  Han

  Grevink geldt dit ook voor etenswaar? Als dat zo is zou iedere burger met geld toch bij de Speciaal zaak kopen en de supermarkt mijden. Helaas voor boer en speciaal zaak is dit niet het geval. Hoe nu verder met het plus + plus vlees van Annechien en haar collega s? Of is de plus+plus op e keeper bescouwd gewoon varkens vlees, niet meer en niet minder?

 • no-profile-image

  Han

  @Enig idee. Waarom een schuilnaam? Hoeveel we aan de Wereld markt meer verdienen dan zonder weet geen mens. Het is nl. onmogelijk iets bestaands te vergelijken met iets wat er niet is. Ik zie dit handels verhaal net als het winst verhaal van de EURO ook hier zullen we nooit weten of zonder niet net zo goed geweest zou zijn dan de uitdaging waar we nu voor staan en waar niemand de uitkomst van kent en ook de kosten niet. Eén ding weten we wel, Europa is gespleten in het rijke Noorden en het corrupte Zuiden en het Rijke Westen en het Arme Oosten. (te am voor de euro) Mag jij zeggen hoe je hier ooit één economische en sociale eenheid van maakt. Ik weet het niet en of de politiek het weet ik vraag me dat af???

 • no-profile-image

  W Geverink

  @Han. Ik denk dat er gewed wordt op een markt die er maar in heel beperkte mate is, zeker nu de economie het laat afweten en consumenten voorzichtiger met hun centen zijn

 • no-profile-image

  Han

  Beste Geverink. Is de vrije Wereld Markt niet gemaakt om o.a. voedsel daar teproduceren waar het tegen delaagste kosten kan? Alle Nederlandse boeren blij zij dachten; "Wij zijn de goedkoopste en dus winnaar". Helaas er zijn leerlingen opgestaan die beter zijn dan de meester (Nederland) zij produceren goedkoper zonder kwaliteits verlies. Einde Nederlandse landbouw zeker nu we in Nederland extra kosten opgedrongen krijgen door de milieu freacks en vleeshaters. De markt voor speciaal vlees (scharrel, lupin etc.) zal beperkt zijn en de vegetariërs kunnen wel eens uitbreiden, omdat volgens publicaties vlees een negatief effect heeft op menselijk gedrag en daar komt bij dat als we vlees eten we de wereld laten vergaan door opwarming. Ik weet dat dit bang makerij is, maar het zal efect hebben op het gedrag van de angstige bevolking.

 • no-profile-image

  Geen

  Han,

  Je vergelijkt 2 dingen die niet met elkaar te maken hebben en al helemaal niks met de vraag die gesteld werd.

  De vraag was of je je realiseerde hoeveel de door jouw verafgunste handel oplevert voor de Nederlandse samenleving. Als je daar de cijfers van weet dan weet je ook hoe een 'gewone burger' daarvan profiteert.

  Waarom een schuilnaam?:
  A. Ik heb er geen behoefte aan dat mijn naam rondslingert op allerlei website, je zult mijn naam dus ook niet tegenkomen op internet
  B. Omdat een aantal van de actieve reageerders op deze website een reactie onder mijn eigen naam anders/verkeerd interpreteren en hun reactie op de persoon geven in plaats van op de stelling en/of vraag

 • no-profile-image

  denk eens na

  Annachien in duitsland hebben ze wel europesche welzijnsregels en zijn ze voor casteren. Als men daar iets meer wil dan zullen ze er voor moeten betalen, zoals je nu nog extra voor biggen van zeugen uit groepshuisvesting kunt beuren, dit zal na 2013 verdwijnen want dan is het toch verplicht en denk maar niet dat de duitse slachterijen meer voor onze welzijnsvriendelijkere varkens gaan betalen

 • no-profile-image

  Han

  @Geen, Idee. Volgens jouw is het eenvoudig uit te rekenen wat de gewone burger beter wordt van de vrije wereld handel als je weet hoeveel de Handel(aren) met deze activiteit binnen halen. Ik zie de link niet tussen bv. jouw verdienste en die van mijn buren. Eén ding wordt mij steeds duidelijker, de vrije wereld markt heeft ons niet uit de financiele crisis gehouden / gehaald. p.s. ik vind het jammer dat je onder eens chuilnaam moet reageren, omdat er mensen zijn die wel eens op je persoon zouden kunnen spelen. Dit is niet jouw manco, dit is hun zwakte / omheid.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Idd Han, met de vrije wereldmarkt worden vooral de voedselproducenten in de duurdere productiegebieden op aarde met de rug tegen de muur gezet. Andere landen kunnen het een stuk goedkoper en kwalitatief zeker niet slechter (in veel gevallen beter). De varkenshouderij zit in Nederland omdat er veel goede en gemotiveerde boeren wonen die varkens leuk vinden. Er is daardoor een infrastructuur omheen ontstaan waar je "U" tegen zegt. De locatie is voor de aantallen landbouwhuisdieren eigenlijk niet ideaal en heeft de politiek een kwart eeuw geleden al besloten dat het zo niet kon en er manieren gevonden moesten worden om de veehouderij in te krimpen. Dat lijkt nu te lukken.

 • no-profile-image

  natuurboer

  W.Geverink, dat de veehouderij in Nedeland in totaliteit gaat krimpen is nog maar de vraag. Vanwege het afschaffen van het melkquotum in 2015 lijkt het er meer op dat in Nederland een grote hoeveelheid varkens door melkkoeien vervangen zullen worden.

 • no-profile-image

  Piet Bijsterveld

  volg met veel interesse de discussie over
  de Ned. landbouwproblematiek. door decennialang de oren laten hangen naar de politiek,overkritische consument en grote multinationals is men nu totaal de weg kwijt. dierenactivisten bepalen de welzijnsnormen, de multinationals de voerprijzen,de politiek de milieunormen.
  de producent betaald zelf om zich aan deze Ned.regels te houden, en mag tot slot zijn produkt voor wereldmarktprijs verkopen. grote winnaar is consument
  die nog geen 20% v/h inkomen aan voedsel besteed. zelfgecreeerde dump
  de discussie beperkt zich al sinds jaren
  tot de gevolgen, maar allang niet meer
  over de oorzaken van HET probleem
  het groot,groter en grootst heeft nu wel bewezen niet de weg te zijn tot een betere beloning voor de boer. in brasil teelt overgrote meerderheid z'n eigen grondstoffen, benut de mest op eigen veelal gesloten bedrijf. evenals vroeger in Ned! InBrasil staan (gelukkig) minder stuurlui aan wal en is honger een belangrijker item dan een gecoupeerde staart. Helaas ook hier enorme integraties die ter bevordering van de export(en eigen portemonnee) de boer tot 30% minder betalen dan de vrije markt. dus te weinig om te leven en net teveel om dood te gaan. alle inzet en technologie ten spijt, produktiebeperking is de enige echte en blijvende oplossing, i.p.v steeds meer investeren in dierenwelzijn- en milieumaatregelen die constant veranderen. dat produktieverhoging alleen leidt tot een nog lagere prijs voor de consument, en niet tot verbetering v/h boereninkomen, dat is nu toch wel bewezen.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Ik denk dat je gelijk hebt Natuurboer. Voor een tijdje in ieder geval... Met alle grote stallen die uit de grond gestampt worden ziet het er naar uit dat melkveehouders zich klaarmaken om de bodem uit de markt te melken. De varkensboeren hebben zichzelf ook door overproductie de das omgedaan. Piet Bijsterveld omschrijft het goed. Kortom de producent die het goedkoopst produceerd overleefd dan mischien wel maar heeft nog steets geen cent te makken.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.