Boerenblog

485 x bekeken 50 reacties

Hogere voerkosten doorberekenen

Varkenshouders zijn onrustig. Het is 'overleven' bij hoge kosten. Van overheden hebben we weinig te verwachten. De koek moet groter en de kosten doorberekend.

Het is onrustig onder de varkenshouders. Over deze onrust is het relatief stil in de media. Zij uiten hun zorgen wel op de verschillende fora op internet. Het is te begrijpen dat zorgen omslaan in frustraties. De oplossing zit in het doorberekenen van de hoge voerkosten in de varkensprijs. Die oplossing is helaas niet dichtbij.

Onrustig

Onrust is er vanwege de slechte financiële situatie in combinatie met de nieuwe regels die op de rol staan voor 2013. Juist deze combinatie maakt het moeilijk en geeft varkenshouders en hun gezinnen veel kopzorgen. Als collega en LTO-bestuurder ben ik ook onrustig. Het hakt erin als je hoort van collega’s die noodgedwongen gaan stoppen. Soms zijn dit collega’s waar je dat niet van had verwacht. Dat roept onzekerheid op. Ook de vraag als bestuurder: “Wat kan ik doen vanuit de belangenbehartiging voor deze leden?”

De pijn zit in de markt

De vakantiemaanden zijn traditioneel moeilijk voor de vleesverkoop. De vleesindustrie gaat met vakantie. Er zijn voorraden opgebouwd en er wordt minder vlees afgenomen. Mooi weer en een hogere BBQ-omzet doen de vraag nauwelijks toenemen. Dus staat de opbrengstprijs onder druk, want het aanbod van vlees blijft er wel. Zo ook dit jaar. Normaal gesproken geen ramp. De onevenwichtigheid tussen kosten en opbrengsten doet ons rendement de das om. De grondstofprijzen blijven onverminderd hoog. Onze kostenkant is huizenhoog. De onkosten staan niet in verhouding tot de opbrengst. Bij de actualisatie van de kostprijzen is geconstateerd dat we 30 cent per kilo geslacht-gewicht tekort komen. En bij de biggen komen we €20 per big tekort. Dat hakt er heel fors in. Zeker omdat het om grote aantallen gaat.

Overleven staat voorop

Op de korte termijn staat overleven voorop. In de huidige situatie betekent dat snijden in kosten waar dat nog kan. Vanuit de belangenbehartiging kijken we waar we kunnen helpen. Voor de korte termijn de afzetketens op hun verantwoordelijkheid blijven aanspreken. Bij de overheden overbodige regels aan de kaak stellen. Een gesprek met banken en voerleveranciers aangaan en er bij ze op aandringen om alle mogelijkheden in te zetten om ondernemers met hun gezinnen door de moeilijke periode heen te helpen.
Bij sommige bedrijven zal stoppen de onontkoombare optie zijn. In die situatie moeten we ervoor zorgen dat gezinnen niet met restschulden blijven zitten en een nieuwe maatschappelijke start kunnen maken. Financiers, de coöperatieve Rabobank voorop, hebben hierin een verantwoordelijkheid. Dit zeker vanuit de marges en de winsten die ze maken. We moeten samen zoeken naar middelen om de pijn te verlichten. Dat kunnen ook fiscale oplossingen zijn om het stoppen te vereenvoudigen. Of een uitkering aanvragen in het kader van de bijstandsregeling zelfstandigen (BBZ) om een financiële brug te slaan tussen heden en toekomst.

Brussel blijft bij de vrije markt

Van overheden hebben we als vrije markt-sector weinig te verwachten. Dat wekt frustratie op, maar is wel de realiteit. Vorig jaar al is er in Europees verband uitgebreid aandacht geweest voor de financiële situatie in de varkenshouderij. Reflection Day in Brussel. Daarna zijn er verschillende vergaderingen van het uitgebreide raadscomité geweest. Ik ben ook deelnemer geweest aan die vergaderingen. De markt is opnieuw geanalyseerd en verschillende opties zijn besproken. De positie van de boer in de keten is belicht. De eindconclusie van al deze vergaderingen was dat de markt zijn werk doet. Daar houdt de Europese Commissie stevig aan vast.
Een beperkt aantal instrumenten blijft beschikbaar, zoals ondersteuning van particulierenopslag en in beperkte mate exportsubsidies. Daar zullen we het mee moeten blijven doen. Geen verdere financiële ondersteuning en absoluut geen aanbodsbeperkende maatregelen.
Het is teleurstellend dat al die inspanningen niet meer hebben opgeleverd en er richting melkveehouderij wél miljoenen beschikbaar zijn gekomen. Dit is echter nooit anders geweest en we moeten niet de illusie hebben dat dit gaat veranderen.
Ik zie geen mogelijkheden om hierin een draai te krijgen. Varkenshouders die het aanbod sturen is een goed idee, maar er is nog geen begin van afspraken op dit punt.
Lichtpuntje voor de toekomst is dat er in de EU ook wat meer aandacht is voor mededinging en de positie van de primaire producent in de keten. Dat hebben we als LTO gedaan gekregen. Mooi, maar het levert u voor dit moment geen rooie stuiver op.

Voer doorberekenen

Voor de langere termijn is het naar mijn overtuiging wel het spoor waarop we door moeten. Onze aandacht richten op het versterken van de positie van de varkenshouder in de keten. Door samen te werken en kritisch te kijken naar het functioneren van ketens. Worden alle kostenverhogingen en dalingen wel goed doorberekend in de keten? Voor ons als boeren aan het begin van de keten heel belangrijk. Want vaak trekt de boer aan het kortste eind. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de voerkosten wel doorberekend kunnen worden in de keten? Dat is voor de komende tijd onze belangrijkste uitdaging, maar het zal tijd kosten om resultaat te boeken.

De koek groter maken

Een ander aspect voor de toekomst is: hoe zorgen we ervoor dat de koek groter wordt? Maar dan wel zo dat er meer te verdelen valt en de varkenshouder een eerlijker prijs krijgt. Dat kan in deze markt alleen door de strategie van onderscheidende concepten. We moeten dan vooral zorgen dat we het aanbod zelf in de hand hebben. Het aanbod moet vooral niet hoger worden dan de vraag. Dan hebben we wellicht meer grip op het kunnen doorberekenen van kosten en het realiseren van een normale opbrengstprijs. Want daar gaat het uiteindelijk om.

Eigen bedrijf

Ondertussen moet u uw eigen bedrijf draaiende houden. Dat moet ik ook. Wellicht denkt u: ‘Ten Have praat gemakkelijk, want zij heeft verschillende takken op haar bedrijf’. Dat is zo, maar als ondernemer en bestuurder drukt de last van de situatie in de varkenshouderij zwaar op mijn schouders.
Ik kan u zeggen dat onze biogastak geen geld kost, maar ook weinig oplevert. De grondstoffen zijn ook daar duur en de opbrengstprijs lost dat niet op. Onze akkerbouwtak leverde vorig jaar geld op. Maar wij hebben een eenvoudig bouwplan. De varkenstak legt meer gewicht op het resultaat. En niet te vergeten de helft van onze tarwe gaat naar de varkens. Dus…. de tucht van de varkensmarkt gaat mijn bedrijf en mijn gezin niet voorbij. Laten we sterk zijn. Er komt zeker weer licht in de tunnel.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  Beste Annechien, alle zogenaamde oplossingen zijn korte termijn lapmiddelen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De rode draad in het verleden is dat er ieder jaar weer minder boeren komen of je wilt of niet, triest maar waar. Waarom zou dit in de toekomst anders gaan? Dit proces is alleen maar te stoppen door radicaal het roer om te gooien, en dan doel ik natuurlijk op een Europees varkensquotum. Het voorbeeld ligt bij de koeieboeren, dus we hoeven ons niet meer af te gaan vragen of zoiets zal gaan werken. Punt. Jou opmerkingen over de Rabo die ons tegemoet gaat komen is erg naïef, uit ervaring weet ik helaas dat ze zonder met hun ogen te knippen je failliet laten gaan, ook al is het helemaal niet nodig. Het is in de varkens net oorlog, ieder moet zichzelf redden. B.B.Z ? ook een lachertje, want bijna iedereen krijgt te horen dat je niet levensvatbaar bent. dus. Wat ik wel eens graag zou willen weten is het feit waarom de koeieboeren wel subsidie krijgen en andere sectoren niet. En, kun jij mij globaal eens vertellen wat een doorsnee bedrijf van, zeg maar, 60 koeien met 25 ha grond ieder jaar krijgt van de staat? En, kun jij dit niet voor de varkensboeren regelen, dat scheelt dan alweer een flinke slok op een borrel. Bij voorbaat dank.

 • no-profile-image

  janmetdepet

  Het is idd geen gemakkelijke situatie, maar nu willen dat de voerkosten worden doorgerekend is toch wel beetje hypocriet tegenover het verleden. toen in het verleden de tarwe en grondstoffen erg goedkoop waren, stelde er geen enkele varkenshouder voor om een deel van het toen toch wel hoge rendement af te staan aan de akkerbouwer (ben zelf geen akkerbouwer trouwens). dus dit nu vragen is toch wel dubbel,... Eveneens verwijzen naar subsidies in de melkveesector vind ik ook onfair, want de varkenssector was altijd de grote voorstander van de vrije markt, ging men de belemmering van een quotum en prijsregeluring er dan ook bij genomen hebben?
  Dat goed draaiende bedrijven altijd een rendement en een deel van de koek in de keten mogen hebben, kan iedereen natuurlijk maar voorstander zijn;

 • no-profile-image

  hans

  beste boer stuifzand die koeieboer,die jij omschreef,die beurt tussen de 25 tot 30000 euro per jaar.en achmien die heeft wel inkomen hoor dmv waarde stijging grond,en ze krijgt ook hectare toeslag over die grond,inkomen van lto,dus haar vermogen holt niet achteruit.
  de varkensboeren die betalen hun voer nog duurder want ook akkerbouwers beuren hectare toeslag,en ze krijgen de mest in de grond plus geld toe.de banken willen voorkomen dat het net zo gaat als met de huizenmarkt[waardedalingen]vandaar vlugger de stekker er uit,want als het langer slecht blijft gaan worden bedrijven onverkoopbaar[waaededalingen]risico willen en mogen banken niet meer nemen.bij de rundveehouderij is het risico niet aanwezig inkomen is nl waardestijging grond oplus hectaretoeslag

 • no-profile-image

  varkensboertje

  Aan de financiele situatie kan HELAAS geen belangenbehartiger iets veranderen. Wel de schijn hoog houden dat het allemaal wel goed komt. Ik wordt er langzamerhand schijtziek van dat elke vertegenwoordiger en of personen die zijn zakken direct of indirect vult met boerengeld constant zegt dat het allemaal wel goedkomt. Het gelul van er komen weinig biggen, de voerprijs gaat zakken, krap aanbod vlees enz enz enz, daar hebben we geen klote aan. Degene die zo'n lulkoek bij mij komt vertellen krijgt de wind van voren en als het hem niet aanstaat hoeft ie nooit meer terug te komen. De boer moet zijn eigen koers gaan varen desnoods in samenwerking met andere boeren maar zeker NIET meer luisteren naar adviseurs en dergelijken want die spelen mooi weer om de boeren hun zakken te laten vullen. Of ze willen spelen met jou centen en op de stoel van de boer gaan zitten, maar het fysieke werk doen nee dat niet. De boer blijft zitten met de ellende. Die betere tijden zullen er ooit wel komen, maar je kunt beter goed voorbereid zijn op slechte tijden en daar de bedrijfsvoering op baseren. Dat betekent snijden waar het kan, maar met de periferie heb ik geen medelijden.

 • no-profile-image

  Jopie Snel

  Annechien heeft haar hoofd in de schoot geworpen.Waar ze weken geleden nog op de bres sprong om bij supermarkten aan te geven dat ze meer moesten gaan betalen voor `t stukje varkensvlees laat ze nu gewoon de koude sanering plaatsvinden.Als je `t zo laat gebeuren als belangenbehartiger hoepel dan maar op.Je bent je strijdvaardigheid verloren.Gooi alle distributiecentra van de grote supermarkten eens dicht met blokkades,denk dat je Sonnleiter in Duitsland ook wel zover kunt krijgen.De marges worden bepaalt door de retail,dan moeten we hun maar eens laten voelen wat `t is om lege schappen in de winkels te hebben.Annechien loopt te veel aan de leidraad van VION (lees ZLTO)

 • no-profile-image

  watersnip

  Annechien,
  Ik heb je gewezen op twee eerdere reactie van mij op artikelen op agd. "schulden van stoppers niet afwentelen op blijvers" volgens de NVV en "10% minder gelten afgezet door Topigs".
  In deze reacties heb ik een scherpe analyse gegeven van wat er nu aan de hand is. Jij vroeg me dat nog eens te herhalen. Ik kan die reacties niet meer achterhalen op de website van agd dus ik probeer het opnieuw.
  Met name het artikel van de NVV heeft mij de ogen geopend. Er is een koude sanering gaande ingezet door de NVV (industriele bedrijven) samen met de voerindustrie om de kleinere gezinsbedrijven uit de markt te drukken. Mogelijk dat ook VION (lees ZLTO) hier ook aan mee doet. Wien van den Brink had ook geen gezinsbedrijf.
  Mogelijk is het idee ontstaan door de maatregelen van de overheid voor 2013. Om bovenop die investeringen nog een extra last te leggen. De grote bedrijven varen er wel bij. Zij kunnen, mogelijk door extra geld van de voerbedrijven ( van de enorme winsten) de kosten wel in de hand houden en enorme investeringen doen. Door de koude sanering van de gezinsbedrijven wordt het aanbod van varkens flink minder. En jawel, daar schreeuwde iedereen om. Dus hogere prijzen. VION profiteert door duidelijker logistiek qua aanvoer en zelfde sammenstelling. De voerindustrie is blij met minder, maar veel grotere afnemers, dus hun logistiek wordt simpeler en goedkoper. Hoera iedereen blij.
  Ik weet zeker dat je mij nu een complot denker zal vinden, maar dat ben ik normaal niet. Ik ben geen varkenshouder dan wel boer. Ik sta aan de zijlijn, maar krijg wel heel veel informatie over wat er in de sector gebeurd. De gezinsbedrijven worden opgeofferd voor de grote industriele varkensbedrijven. Dat zijn geen personen meer of maatschappen, nee dat zijn BV's. Je kent ze vast wel die bedrijven. Met beperkte aansprakelijkheid. Totaal geen binding meer met de agrarischse sector. Toe nu zeg, vind jij dat nog normaal? als vrouw die opkomt voor de gezinsbedrijven? Of hebben jullie ook een BV?
  Ik weet uit ervaring dat de vleessector (slachterijen en dergelijk) altijd al een maffiabende was. Maar nu hebben ze zich aangesloten met de voerindustrie en de grote, industriele, varkenshouders. In mijn huidige werk, heb ik veel meer informatie over de primaire sector en hun adviseurs.
  Mijn conclusie is dan ook dat de gezinsbedrijven doelbewust de nek om gedraaid. En het wrange is dat dat niet gebeurt door de overheid maar door de sector en de keten (!) zelf.

  Twee partijen die ook een rol spelen ben ik niet op ingegaan, RABO en EL&I. Ik heb daarover te weinig informatie.

  Over jouw rol ben ik ook niet ingegaan. Ik weet je positie niet helemaal te duiden en de verhoudingen binnen LTO en de verhoudingen van LTO met ZLTO.

  Graag een reactie.


 • no-profile-image

  Han

  @Annechien. Hoe denk je de voerkosten en eventuele andere kosten stijgingen door te kunnen berekenen in de door de varkenshouders decennia lang geeerde >vrije markt

 • no-profile-image

  guillaume

  Ja "watersnip",dit heb ik al jaren gemerkt,ook aan de voerboeren(ook kleine voercooperaties hogere prijs of mindere prijs kwaliteitverhouding) en de afzet gemerkt(pesterijtjes als aan het adres van kleine varkenshouder).Je wordt compleet genegeerd ook door de NVV.Nu is farmfocus ook zo'n clubje het grote b.v elan voorop.Ook het verschil in uitbetaling is zeer divers en groot je wordt kompleet uitgemolken. Ook door de echte cijfertjes voor je weg te houden.Het is geen eerlijke sector meer de Rabobank heeft hier een grote vinger in de pap samen met de LTO.Nu is het moment om alle kleintjes de nek om te draaien en word er schijnheilig geklaagd door de grote.b.v. bankboeren terwijl ze samen met de handel en slachterijen onder een hoedje spelen.Diverse grote handelaren een tweeprijzensysteem aan het voeren zijn en mekaar de hand boven het hoofd aan het houden zijn. En maar klagen=valse emoties.Zelfs een accountantkantoor doet er aan mee,(grote varkensboeren bureau)ook met allerlei persberichtjes met een woordvoerder met een dubbele grote boerenpet op met de zoveelste creatieve rekensom met mening.(hoe groter hoe beter je kunt rommelen met de cijfers)
  Het is draaiboek is compleet in mekaar gezet maar nu wordt het menens dankzij de voerprijsverhoging.Het wordt wat voor de toekomst dat zulke varkensboeren voor een veilig stukje vlees moeten zorgen,als je op zo'n manier de macht in varkensland naar je toe wilt trekken wil ik er zeker geen stuk vlees van hebben van zulke machts wellustige varkensboeren.Bah walgelijk en doorzichtig.

 • no-profile-image

  bertha

  Ik denk eerder dat Annechien nog blij is als er een hoop varkensgezinsbedrijven weg zijn. Ze vind het ook vreemd dat het eigenlijk nog rustig is, als alleen een beetje kletsen op boerderij.nl Maar volgens mij is Annechien onze voorzitter en moet zij eigenlijk zorgen dat een inkomen verdiend kan worden. Ik denk dat Annechien niet weet wat een gezins varkensbedrijf is. Op haar eigen varkensbedrijf heeft ze denk ik geen mestkosten en misschien ook nog wel allemaal subsidies en dan misschien nog veel geld omdat je voorzitter bent voor die grote boeren. Ze vind wel dat die gezinsbedrijven zonder schulden moeten achterblijven ,maar zij snapt helemaal niet welke pijn er is op die bedrijven. Iedereen mag verdienen aan de varkens, het voerfabriek, de slachterij , de grote varkensboeren, de winkels en in alle andere landen zijn er betere prijzen als hier , dan vind ik niet dat je kunt zeggen dat je een goede bestuurder bent. Annechien ik vind dat je niet zoveel moet twitteren en meer voor de gezinsbedrijven moet doen. Annechien je moet het licht niet uitdoen in de tunnel bij je collega,s die het minder gemakkelijk hebben nu.

 • no-profile-image

  Agrarier

  @Bertha
  En niet de schuld bij jezelf zoeken, dat je misschien als ondernemer de verkeerde besluiten hebt genomen? Wie heeft jou verboden land te kopen voor je eigen mest? En ga maar door, een spiegel voor houden zou ook niet verkeerd zijn.

 • no-profile-image

  boeren hebben macht

  Annechien je beste tak is toch je inkomen van lto dus daar de meeste tijd insteken.Maar vion is 100 % zLTO dus kan ze niet voor een hogere varkensprijs aktie gaan voeren

 • no-profile-image

  Han

  @Ik heb weinig verstand van varkens voeren, maar ik weet wel dat de eigen tarwe als voer net zo duur is als de markt waarde van de tawe. Hier ligt voor Annechien en haar collega s een groot probleem. Levert afleven tawe meer geld op dan afleveren varkens vlees. Zo ja dan ben je als ondernemer fout bezich als je vakens / vlees aflevert in plaats van tarwe, als ondernemer moet je dan de moed hebben de varkens tak op non actief te ztten..

 • no-profile-image

  Han

  @Watersnip. Wees gerust de schulden zullen niet afgewenteld worden op de blijvers, ze zijn reeds verrekend in de huidige voerprijzen en rentepercentages. Echte ondernemers wachten niet met tot verliezen daar zijn en gaan dan over tot terug halen. Nee ze calculeren eenvoudig altijd een percentage oninbaar in.

 • no-profile-image

  boer

  Beste Annechien, één belangrijk punt wil ik nog even toevoegen aan mijn vorige verhaal n.l. de mestproblematiek. Er komen steeds meer berichten uit de praktijk dat er gewoonweg te weinig fosfaat op het land komt. Ik heb altijd al gezegd dat de mestwetgeving gebruikt wordt om de boerenstand weg te saneren. Zelfs de akkerbouw begint last te krijgen van de te lage bemestingsnormen. 125 kg fosfaat zou weer normaal moeten zijn, minimaal. Landbouwkundig en milieutechnisch is dit prima te verdedigen. onvoorstelbaar dat bijna niemand protesteerd tegen de huidige veel te lage normen. De N.V.V, de L.T.O. werkelijk niemand hoor je hierover. Wel braaf met de ambtenaren meelullen. Wanneer je ieder jaar de normen naar beneden haalt krijg je vanzelf een mestoverschot. Dus Annechien, samenvattend. Als jij met jouw club zorgt voor een Europees varkensquotum, dat ook andere sectoren die enorme hoeveelheden subsidie krijgen gelijk de koeieboeren en eens echt protesteerd tegen de veel te lage mestnormen, zodat mest weer geld gaat opbrengen, dan ben je voor de korte en lange termijn verzekerd van een gezonde sector! Graag jouw reactie op mijn verhaal. Bij voorbaat dank.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  IK zal even kort reageren op al uw reacties. Ik gun alle boeren een goed inkomen. Dus én de varkenshouder én de akkerbouwer. De doorberekening van de kosten: uiteindelijk moet de consument de kosten betalen. Waar ik geen van de mensen die hier reageren over hoor is dat er teveel varkens zijn. Wij hebben meer aanbod van varkens dan dat er vraag is. Willen we dat niet onder ogen zien? Dan de gezinsbedrijven en grote BV bedrijven. Wij gunnen een ieder een bestaan. En nee, wij hebben thuis geen BV. Zeker het gaat me aan het hart dat er vele bedrijven moeten stoppen. Voor de betrokken varkenshouders is dat heel pijnlijk. En triest. Zeker als je gedacht had dat je verder kon gaan met je bedrijf.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  @Watersnip Mijn positie is onafhankelijk. Ik ben niet met VION getrouwd. De enige met wie ik getrouwd ben, is Menno. Natuurlijk is het zo dat VION een ZLTO onderneming is. Maar vanuit belangenbehartiging hebben wij geen directe invloed in het bedrijf. Wel hebben we overleg met de mensen van VION. Net als we dat ook met andere slachterijen en de organisatie van slachterijen hebben. Overigens is het zo dat de slachterijen momenteel geld verliezen. Hilckmann en Compaxo verlaagden de prijzen om de verliezen te beperken. Daar hoor ik niemand over. Zo heel gewoon dat VION en Van Rooij de prijzen gelijk proberen te houden? Ondanks verliezen. Mensen we moeten het licht wel in elkaars ogen blijven zien. Er moet rendement in de hele keten gemaakt worden. Dan kunnen we investeren in de toekomst.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Ik ben wel heel verbolgen over het feit dat in Belgie Delhaize een eindejaarsbonus van 7% vraagt van de toeleveranciers. Tot nu toe heeft Delhaize nog niet gereageerd. Dus dat moeten we even afwachten. Als het klopt, dan is dat machtsmisbruik. Wel is het zo dat ook bij andere producten in de winkel fabrikanten aan de supers moeten betalen voor promoties e.d. Ik vind dat dit niet klopt. Supers moeten voor hun eigen promotie betalen. En daarvoor geen bonus van de leveranciers vragen. Als LTO bepleiten we ook een bescherming voor de vele producenten in het kader van de mededinging. Nu is het zo dat vooral de consumenten die met velen zijn beschermd moeten worden door de mededinging. Wij vinden dat de focus en bescherming ook richting boer moet, omdat die ook met velen zijn en er maar een paar retailers zijn. Een soort minimumprijs zou misschien nog niet ze gek zijn om die terug te krijgen. Dat als bescherming van de boer. Wat vinden jullie daarvan?

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Elders op deze site staat de blog van Robert Bodde met als titel: de markt moet verlichting geven. Met slechts vier reacties. Bodde trekt hier harde conclusies. Misschien een idee om die ook eens mee te nemen in de reacties op dit blog over de marktsituatie.

 • no-profile-image

  hans

  achmien dat er teveel varkens zijn klopt,echter dit neemt niet weg dat onze kostprijs te hoog is tov het buitenland.afvoer mest ,investering in luchtwassers ed,oppervlakte per dier,aanpassing roosters enz kost ons als vleesvarkenshoudertoch wel 25 tot 30 euro per vleesvarkens plaats,terwijl de cosument hier niet na kijkt bij het kopen van het vlees.dit verschil in concurentie moet gelijk getrokken worden en daar licht ook een taak voor jou om dat in gang tezetten.

 • no-profile-image

  boer

  Beste Annechien. Graag zou ik jouw reactie lezen over mijn 3 punten. Te weten: Quotum op de varkens zodat de aantallen gereguleerd worden, 2, gelijk speelveld, in ieder geval de subsidies. Dus een kippenboer of varkensboer moeten evenveel subsidie krijgen als een koeieboer. Voor de grond- en mestmarkt zijn we elkaars concurrenten. Ik merk aan de reacties wel dat de subsidie voor een koeieboer een enorm taboe is, dit punt moet zo veel mogelijk verzwegen worden, triest. 3, mestnormen omhoog, is in één klap het mestoverschot de wereld uit. En het allerbelangrijkste natuurlijk, dit is op alle punten te verdedigen. Ga nou in ieder geval geen verhaal vertellen dat dit allemaal niet kan om wat voor reden dan ook. Overigens maak ik mij geen illusies dat er wat gaat veranderen. Het is allemaal politiek en iedereen weet dat de politiek corrupt en onbetrouwbaar is. De kranten staan er dagelijks vol van. Graag antwoord.

 • no-profile-image

  varkensboertje

  Annechien, je wijst nu met je vingertje naar de varkensboeren en zegt: weten jullie niet dat er teveel varkens zijn?? Maar een paar uur eerder schrijf je in je blog dat de voerprijs doorberekend moet worden. Dit rijmt niet met elkaar, sterker nog het is de grootste onzin! Ik wil het niet op de persoon spelen, maar ik vraag me af of jij de kar helemaal alleen moet trekken bij LTO. Waar komen jou hersenspinsels vandaan? Van de discussies op internet of zitten er bij LTO nog varkensboeren/bestuurders? Niet dat ik daar veel vertrouwen in heb maar goed. Volgens mij is iedereen serieus de weg kwijt. Haal je de ideeen van internetdiscussies, prima dan wordt ik je nieuwe spindoctor. Alvast een voorschotje. Op dit moment zijn er maar een paar winnaars, dat zijn de consumenten en de supermarkten. Tegen de consument moet je nooit strijden dus blijft de supermarkt over. Als ik de situatie van Delhaize bekijk kan dit niet de manier van werken zijn ook al is er varkensvlees teveel. Het is gewoon de zaak uitknijpen. We zijn veel te lief tov de grotere machten. Dit betekent oorlog en die begint nu. Ga er maar eens over nadenken hoe we de supermarkten hun leven kunnen laten beteren. Want alles waar supermarkten mee pronken dwz (welzijn, beter leven, duurzaam, milieuvriendelijk, stervlees, kiloknallers om klanten te lokken) wordt op rekening van de boeren gedaan. Tot slot. Het moet inderdaad uit de markt komen zoals Bodde en jij zeggen, de superMARKT wel te verstaan!

 • no-profile-image

  eric jansen

  Beste Annechiem

  Misschien of wel zeker ben ik het niet altijd met je eens . Maar waar ik een beetje ziek van wordt dat mensen het hier op jouw persoonlijke situatie spelen. Het gaat ons echt niks aan of jij nu een Bv een VOF of welke rechtsvorm thuis hebt en met wie.

  En wat vion betreft mensen doe eens je best om een jaarverslag te lezen en kijk dan een naar de omzet van vion en dan de winst je schrikt . Maar ons probleem is
  dat we niks tegen de veearts of de voer man durven te zeggen. als je de moeite neemt om de quote 500 lees kom je daar toch een deel bekende namen tegen die ook actief zijn in de varkenshouderij denk daar een over na .

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  @Boer Ten aanzien van quotum. De wereld is geliberaliseerd. Melkquotum gaat eraf. De EU commissie heeft duidelijk gesproken dat ze een liberale vrije varkensmarkt voorstaan. Natuurlijk kunnen wij lobbyen voor een quotering van varkens. Maar het NIET vertellen hoe "Brussel" hier over denkt is ook voor de gek houden, vind ik......
  Dan ten aanzien van de Brusselse subsidies. We hebben jarenlang geprofiteerd van een lage voerprijs dankzij het Brusselse systeem van prijsondersteuning. We gaan over naar een nieuw GLB 2013. Langzamerhand zal er ook ondersteuning komen voor de maatschappelijke wensen die er voor de varkenshouderij komen. Er zijn nu al een paar voorbeelden. De subsidieregeling voor duurzame stallen. De ondersteuning voor eensterrenbedrijven vanuit het GLB. Deze omvorming zal verder gaan. Voor nu is ons standpunt: Voor wet en regelgeving is het Europese niveau ook in ons land leidend. Wil "de maatschappij" meer dan de EU wettelijke basis moet daarvoor betaald worden. Dat kan via de markt, maar ook via een ondersteuning fiscaal of subsidie. Dat is vrijwillig en het is uiteindelijk de ondernemer die dan zelf de keuze heeft.
  De mestnormen. Deze worden afgesproken met Brussel in het kader van de derogatie. Ze staan vast. Daar waar mogelijk proberen we voor ruimere normen te lobbyen. Dat moeten we dan kunnen onderbouwen met feitelijke rapporten die de ruimere normen onderbouwen. Dan maken we kans van slagen.

 • no-profile-image

  Jonas

  Het jaarverslag van Vion is uiteraard van het begin tot eind gemanipuleerd, dmv creatieve boekhouding. Dat is heel simpel met zo veel zusterbedrijven. En al zouden de cijfers wel kloppen: Vion heeft de varkens zeg twee à drie dagen in haar bezit, dan worden ze weer verkocht. Een varkenshandelaar heeft ook een gigantische omzet, maar die heeft de varkens slechts een uur in zijn bezit, de tijd dat ze op de vrachtwagen zitten. Ik heb de varkens 11 maanden in bezit voordat ze geleverd worden. Het is dus appels met peren vergelijken als je de winst gaat vergelijken met de omzet.

 • no-profile-image

  eric jansen

  Beste Jonas

  Ik bedoel ook niet het gemiddelde varkensbedrijf maar ander grote bedrijven
  Nutreco /agrifirm / De Heus


  Eric Deurne

 • no-profile-image

  Dierenvriendin

  Het is zo jammer, dat er over varkens nog steeds gesproken wordt door de intensieve veeboer/in,, ofdat het maar dingen zijn, het gaat ze alleen maar om geld, ze geven niets om het dier!
  En dat gesleep met dieren moet nu ook maar eens afgelopen zijn, een schande is het..

 • no-profile-image

  Jonas

  Beste Eric, dan nog bestaat er een groot verschil. Een voerfabriek produceert een produkt. Vanuit vele verschillende grondstoffen voor een zo laag mogelijke prijs zonder dat de gezondheid en de groei van het varken in gevaar komt. Dag in dag uit is dat pas- en meetwerk (ik heb geen belangen bij de voerindustrie).
  Een slachterij doet niet meer dan een produkt in stukken snijden en tegen elke prijs verkopen aan de retail.
  Daar mag van mij ook een verschil in financiele waardering in zitten.

 • no-profile-image

  Jeroen

  @Annechien,
  De wereld is geliberaliseerd. Melkquotum gaat eraf. De EU commissie heeft duidelijk gesproken dat ze een liberale vrije varkensmarkt voorstaan.

  Dit willen ze je laten geloven, wacht maar tot de prijs de pan uitschiet, zullen we zien hoe liberaal we zijn. Waarom zijn de grenzen in WTO dan nog niet open, als we toch zo liberaal zijn?

  En dan subsidies, ze moeten daar mee ophouden, het in standhouden van iets wat niet rendabel is!

 • no-profile-image

  Han

  @Annechien. Nu komen de leiders van de varkenshouders met het verhaal >er zullen collegas afvallen<. Ja helaas waar, maar waarom niet enkele jaren geleden de collega s vertelt dat de zware tijden niet oplossen door meer te maken. M.a.w. waarom deze mensen niet het advies gegeven hun toko te verkopen, toen productie waarden en stallen nog iets waard waren. Nu zijn al deze zaken tot onder een minimum gezonken en gaan we >krokodile tranen huilen<, omdat ondernemers niet de moet hebben hun bedrijf te sluiten op een moment dat ze zelf nog de baas zijn. Nee ze wachten tot een ander het licht komt uit doen en de rekening achter laat. Ik denk dat een ondernemer die met elan zijn bedrijf, zich ook moet realseren dat er een moment komt van sluiten en wel op een wijze dat hij zelf baas blijft over het proces,.

 • no-profile-image

  guillaume

  De leiders en bestuursleden hebben dit(voorkennis)waarschijnlijk bij de eerste info gezeten.Het verhaal is nu dat er teveel productie is.Mestproblemen worden weer aangezwengeld.De Rabobank zit bewust klem met de grote bedrijven waar een te grote financiering in zit en gemoderniseerd en uitgebreid hebben en dus gered moeten worden.De gezinbedrijven met een grond(onderpand) of megagroot en in de toekomst verplichte koppelingmest(be)verwerking.Ook hebben van de grotere handel(jaartje of vijf) ook een betere prijs gekregen en grotere voer en veterinaire kortingen gekregen+begeleiding).De Vion daartegen zit zowel bij de afzet en de retail en zeker ook in handel en kadaververwerking en geloof ook nog een farmaceutische poot+ZLTO.De gezinbedrijven zonder enig onderpand en verouderde bedrijven moeten dus wijken.Bedankt belangenbehartigers en periferie voor het al jaren geld verdienen aan de nu kleintjes en het geld bij de grote (boeren)laten.Zo kunnen we het allemaal en geeft aan hoe de schaalvergroting tot slachting van het individuele belang en bezit in dit land."Who is next"Daar hoor je nooit meer wat van,de deuren voor een open sector worden nu door een handvol commerciele bedrijven die met smart staan te wachten de voedsel kolom te beheersen.En de boer kan naar het museum.Ik hoop dat er geen enge ziekte uitbreekt,daar hoor dan ook niets meer van n.m. gesloten sector.

 • no-profile-image

  boer

  Annechien, je hebt mij een nietszeggend, papagaai antwoord gegeven. Als het moeilijk begint te worden dan hoor je continu Brussel,Brussel en nog eens Brussel. Ikzelf en vele met mij stemmen op een Nederlandse partij en niet op Brussel. Wanneer toch bijna alles in het heilige Brussel word beslist dan kunnen de meeste van die kloteambtenaren en politici wel oprotten. Ze zeggen zelf tussen de regels door dat ze er eigenlijk voor piet snot bij zitten. Dan loopt in ieder geval onze staatsschuld wat minder hard op. Wanner je een beetje bijdehand bent dan zie de rode draad echt wel lopen. We worden systematisch naar de klote geholpen. Enkele voorbeelden: Een mestoverschot creëren die er helemaal niet is, maar die de boerenstand klappen met geld kosten. Ammoniakmaatregelen die ons ook weer gigantisch op kosten jaagt, terwijl het zelfs zo krom is dat de schadelijkheid van ammoniak nog nooit scheikundig is bewezen. En zo weet ik nog wel een paar voorbeelden te noemen. Zoals gezegd, ik maak mij inmiddels geen illusies meer dat er nog eens wat gaat veranderen. Alles blijf gewoon weer bij het oude. Ontstellende op kosten jagende eisen en zakkenvullend politici die er vooral voor hun eigen portomonnee zitten. Niks nieuws onder de zon dus. Wat een giga bende!

 • no-profile-image

  bertha

  ik ben het wel eens met boer drijfzand. Ik weet ook niet wat Annechien doet en bereikt heeft. De kosten hier bij ons in Nederland zijn alleen maar veel hoger geworden en dan zegt Annechien dat dat door die ambtenaren in Brussel komt. Ook zegt ze dat er teveel vlees is , maar je kan ook zeggen dat men de afzet niet goed geregeld hebben. Onze belangen behartiging. Ze gaan toch niet zeggen dat men geen vlees wild in de wereld. Kijk maar eens naar China en die hongersnoodlanden. Het interesserd ze blijkbaar niet en als de subsidies maar op het eigen bedrijf goed geregeld is dan vind men het goed. Ook mag je natuurlijk niet aan de subsidies komen van de rundveeboeren. Zelfs Annechien verdedigd die subsidies lees ik, terwijl ze voor de belangen van varkens gezinsbedrijven moet strijden. Zo blijf je wel dikke vriendjes met die ambtenaren in Brussel denk ik en met andere betuurders als je niet voor de eigen achterban opkomt.

 • no-profile-image

  Realist

  @Bertha,

  Waarom ga je zelf je varkens niet aan China verkopen, als ze daar zo duur zijn?

  En dan niet egen iemand zeggen, anders gaat iedereen het weer doen.

 • no-profile-image

  Jos Bleumink

  Terugkijkend in de tijd zie ik twee rechte ruggen, die van Brinkhorst en van van Aartsen; in die tijd is de ellende begonnen met allerlei wetten etc.etc.; helaas kunnen we niet meer terug en eten we over 10 jaar Duits varkens vlees voor degeen die het nog betalen kan; compleet a/h buitenland overgeleverd;de geschiedenis herhaalt zich.....

 • no-profile-image

  b eikelboom

  dan maar stoppen met aanpassen als ze er niet voor willen betalen wie niet betaald bepaald ook niet

 • no-profile-image

  natuurboer

  Wel Jos Bleumink, je mag op de website van het productschap voor vee vlees ook wel eens rondneuzen. Dan kom je tot de ontdekking dat Nederland al jarenlang evenveel varkensvlees importeert dan Nederland consumeert. Zodoende kun je een situatie krijgen dat al het in Nederland geproduceerde varkensvlees de grens over gaat en de Nederlandse consument varkensvlees uit het buitenland op het bord krijgt voorgeschoteld. Best aannemelijk dat het zo in de praktijk zal gaan. Want het Nederlandse varkensvlees heeft de hoogste certificering qua voedselveiligheid en daardoor de meeste waarde. En buitenlandse consumenten betalen vast meer voor het Nederlandse varkensvlees dan de Nederlandse consumenten zouden willen betalen, ...denk je niet?

 • no-profile-image

  Jos Bleumink

  Beste natuurboer,
  Het land dat in Europa het dichtst bij de eigen grootste dekking qua verbouw van grondstoffen zit bepaalt nu en zo straks in het land zelf en bij de buren! Ook onder Europese regelgeving.

 • no-profile-image

  ik zie het

  berichtje aan alle jaloerse varkensboeren.
  ten eerste gun ik iedere hardwerkende boer ( elke sector ) een goed inkomen. de europese subsidi,s worden uitgekeerd aan alle grondeigenaren, die hierover grondrente betalen, voor diegene die hier nog een schuld op hebben. echter, de subsidi,s zijn in de meeste gevallen lager dan de grondrente. nog niet eens gesproken over risiko op waardedaling van de grond, zoals in het buitenland gebeurt is ( gevolg: onderwaarde )

  ik vind dan ook totaal onredelijk dat er mensen zijn die vinden dat er subsidi,s verschoven moeten worden van grondeigenaren naar niet grondeigenaren, (varkensboeren)

  bovendien heeft de grondloze varkensboer zelf gekozen om zonder grond te boeren, en te werken met mestafzet.

  ten laatste wil ik zeggen dat ik zelf ook het liefst zonder subsidi zou willen boeren, maar ook zonder subsidi kan een melkveehouder het hoofd niet boven water houden, zolang de marge zo klein blijft.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Reageerder Ik Zie Het Gewoon Realitisch, met jou uiteenzetting over subsidie voor grondgebruik kan ik wel instemmen. Maar dat is niet de enigste subsidie voor de melkveehouderij. De kalvermesterijen en grasdrogerijen draaien ook voornamelijk op subsidie. En die twee bedrijfstakken zijn sterk gerelateerd aan de melkveehouderij. Waardoor de subsidie voor die twee bedrijstakken ook gunstig uitpakken voor het uiteindelijke bedrijfsresultaat van een melkveehouder. Bovendien zijn het de varkenshouders die als afvalverwerkers de wei(poeder), als afvalproduct van de kaasmakerijen, via het varkensvoer tot waarde brengen. Wat mij betreft mag je wel wat milder over de varkenshouderij oordelen.

 • no-profile-image

  ik kijk er gewoon

  wij beuren ongeveer 400 euro per ha subsidi incl melktoeslag en slachttoeslag. hier kan ik de grondrente niet van betalen, en we maken geen gebruik van de grasdrogerij, of andere subsidi mogelijkheden. dat een boer subsidi krijgt, betekent nog niet dat hij dit overhoud, op het einde van het jaar. ik ben 2009 nog niet vergeten, het jaar dat wij 100.000 euro verlies hebben geleden. daarom zeg ik, ik gun iedere hardwerkende boer een goed inkomen, en ga nooit een andere sector in kwaad daglicht zetten, zoals er op dit forum wel veel gebeurd.

 • no-profile-image

  boer

  Realistisch, Wat een simpel gelul over grondrente, waardedaling en grondeigenaren. Subsidie is subsidie. Waarom een sector dit heeft gekregen is totaal niet relevant. Kun je ook wel zeggen dat er per varkensrecht een x bedrag subsidie aan gehangen wordt. Of voor ieder ei dat er geproduceerd wordt. Dit gebeurt ook niet. Verder kiest een varkensboer niet bewust om grondloos te zijn, simpel omdat er in de meeste gevallen geen geld is voor de aanschaf. Koeieboeren (en in veel mindere mate akkerbouwers, waarvan akte, hoewel zij het qua inkomen veel slechter hebben door de jaren heen in vergelijking met de koeien.) beginnen altijd te steigeren als je het over de hun toegekende subsidies hebt. Ze zien het altijd als een persoonlijke aanval. Alsof ze weten dat het zwaar onterecht is dat zij dit wel krijgen en de varkens-, kippen-,nertsen-,konijnenboeren enz. niet. Zielig.

 • no-profile-image

  realistische

  jaloers zijn, dat is pas zielig, ik kan mijn mening tenminste onderbouwen.

 • no-profile-image

  realistische

  annechien, geef jij je mening eens over mijn mening.

 • no-profile-image

  john

  koeboeren beginnen al te klagen dat gesubsidieerde vergisters de mais voor hun neus wegkopen.. ik zie hier in de buurt overal stallen voor meer dan 200 koeien gebouwd worden terwijl er niet minder bedrijven komen: voor het voer moeten straks meer kilometers gemaakt worden en meer concurrentie op het voer dichtbij.. stijgende lasten dus. En nu maar rekenen met gesubsidieerde saldo's. Voor mij hoeven er geen subsidies in de varkenshouderij. Van slechte tijden wordt je sterker. Alle overbodige kosten eruit, kijken waar nog verbetering zit en wachten op het moment dat het weer beter wordt! We hebben alles zelf in de hand behalve de opbrengstprijs. Blijvers zijn overal mee bezig behalve de opbrengstprijs want die hebben we toch niet in de hand! De rest wel en daar moeten we ons op focussen. Iedereen heeft last van hoge voerkosten. Maar ga eens na hoe dit effect op je bedrijf zo minimaal mogelijk invloed heeft. Als gemiddeld de voerkosten 40% stijgen en ik kan de voerkosten met 25% stijging beperkt houden heb ik veel bereikt in deze markt. Tel maar eens het rendement per kg voer in plaats van gemiddeld aanwezig varken. En dat voor alle groepen dieren op het bedrijf. van guste zeug, lacterende zeug en vleesvarken in de laatste mestfase. Op de delen waar het rendement laag is kan veel verdiend worden!

 • no-profile-image

  jopie snel

  Jongens Annechien kan `t niet meer aan, ze reageert niet meer.Effen ps op de plaats.

 • no-profile-image

  beter leven

  Ga vanaf nu mee doen aan beter leven concept met 2 sterren .
  Dat is weer nieuw ,maar dan een beter leven voor varkenshouders .
  Gewoon stoppen als je nog kunt en iets anders gaan doen .
  sucses

 • no-profile-image

  Veehouder

  Helaas de hoge voerkosten die een jaar geleden voorspeld waren zijn nu het grootste probleem. Maar de voerprijzen moeten voor de akkerbouwer ook omhoog. Dat betekend dat de opbrengstprijs van het vlees omhoog moet! Dit geld ook voor de melkprijs e.a.! Dit alles te samen is het zwaar weer voor de voedeslproducent!!! Maar als je terug denkt aan het gevoerde beleid door de overheid in Nederland, kon het niet goed gaan! Denk hierbij aan de reconstructie en welzijns eisen die veel te hoog zijn gegrepen! De partijen die daar aan de tafel hebben gezeten, hebben het verstand op nul gezet en rammen maar!!! Nieuw bouwen van goede stallen is nodig, maar niet door rammen in een tijd van zware crisis. Dan houdt je geen boer en geen sector over. Of is dat de bedoeling van de milieumafia en al die goede landbouwgrond wil vervangen door onkruid en moeras! Als het zo doorgaat zijn er in Nederland binnenkort geen boeren meer! Je kunt met regels hard voor op lopen, maar dan zijn hardlopers doodlopers.

 • no-profile-image

  Boer

  Erg jammer dat onze voorvrouw vooral druk is met randzaken als lupinevarkens, twitteren en varkenshotels. Hoofdzaak nummer 1 heeft bij LTO absoluut geen prioriteit. Het hotel mag over enkele jaren door de allerlaatste NL varkenshouder geopend worden. Dubbel feest.

 • no-profile-image

  Woopie

  Ja, het beter leven concept is een goed idee, wie doet er allemaal mee? Niet allemaal tegelijk, succes, boeren.

 • no-profile-image

  Ananta

  De vleeseter zal in de toekomst veel meer voor zijn vlees moeten gaan betalen.
  Zo kan het niet langer doorgaan. De Natuur is ons te kostbaar!
  En nogmaals boeren zoek naar alternatieven!

Laad alle reacties (46)

Of registreer je om te kunnen reageren.