Boerenblog

Van bezoekverslag naar communicatie

Dierenartsen onderstrepen met manifest 'Noodzaak van gezonde varkenshouderij' een betere communicatie.

Angst omzetten in kracht

Het is glashelder dat we op gezondheidsgebied in Nederland ver achterlopen op vele andere Europese regio’s. Denemarken heeft het verhaal beter staan dan de gezondheid, maar veel Nederlanders in Oost-Duitsland boeren met SPF uitstekend en weten dat om te zetten in klinkende munt. Daar is geen enkele discussie over en als eigenheimer uit Holland ben ik daar gezond jaloers op. Het manifest van de dierenartsen snijdt hout. Als varkenshouders moeten we er positief op inspelen. Het stuk straalt angst en onrust uit. Dat moeten we omzetten in kracht, dan is de kans op succes vele malen groter.

Koren op de molen

Het volgende citaat in het manifest is natuurlijk koren op de molen van FarmFocus: ‘Belangrijkste reden is misschien wel dat er vaak meerdere adviseurs bij een varkenshouder aan tafel schuiven. De afgegeven adviezen, ook van dierenartsen, zijn niet zelden tegengesteld. Het is voor een varkenshouder dan lastig kiezen. Resultaat is dat er vaak niets gebeurt of dat varkenshouders voor de weg van de minste weerstand kiezen.’ Een varkenshouder kan vandaag naar hartenlust shoppen in adviezen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt dierenartsen en andere adviseurs vinden die het met jouw ‘aanpak’ eens zijn. Boer blij, adviseur blij.

Petje af

Tegengesteldheden in beroepsgroepen nemen rechtevenredig toe met het aantal genoten studiejaren. Neemt niet weg dat de praktijkdierenarts de meest stabiele adviseur is op een varkensbedrijf met vrijwel altijd vaste (wettelijk verplichte) bezoekintervallen van vier weken. Daar waar dagelijks nog honderden voeradviseurs op pad gaan, wordt naar schatting twee derde van de ‘varkens’ door nog maar 50 dierenartsen bedient. Petje af hiervoor. Eenduidigheid in deze groep is zeer te prijzen, tot vandaag zijn de verschillen in visie tussen de diverse praktijken nog levensgroot en dat is funest voor de gezondheid in de varkenshouderij.

Bezoekverslagen verleden tijd

Waar we vandaag nog mee moeten beginnen is het acuut afschaffen van bezoekverslagen en logboeken. Het zijn monologen, waarvan de varkenshouder er meerdere per maand over de schutting geworpen krijgt. Vaak belanden ze niet eens op de werkvloer. Bespaar de moeite en stap over op werkelijke communicatie op moderne leest en betrek hierbij actief de varkenshouder, zijn medewerkers en adviseurs. We hebben het binnen FarmFocus praktijkrijp, inclusief volledig dynamische rapportagemogelijkheden op periode, personen, diergroepen en onderwerpen. We willen het iedereen graag demonstreren, maar wat stappen we met zijn allen moeilijk van tradities af.

Gezond volwassen

De traditie is dat als voorbeeld een grotere praktijkdierenarts een ‘vriendengroep’ van 150-200 mensen heeft op zijn/haar 40-50 varkensbedrijven. Vraag niet hoe divers van aard de communicatie vandaag verloopt. Er is geen centrale communicatieplaats op de plek waar die hoort: het (virtuele) varkensbedrijf. Telefoon, mail en fax worden gecombineerd met polonaises van adviseurs door de stal. We worden pas echt gezond wanneer we eerst de communicatie- en informatiestromen op de bedrijven volwassen opstarten. Uiteraard moet de varkenshouder regie nemen, maar hij kan daarbij ondersteund worden, net als op het moment dat hij zijn productie wilde verhogen van 20 naar 30 biggen. Ook toen stonden velen hem graag met raad en daad bij.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.