Boerenblog

1 reactie

Helft adviseurs heeft geen toekomst

De schifting in adviseurs is reeds begonnen. De polonaiselopers verdwijnen, effectieve gebruikers van nieuwe media blijven.

Wie goed oplet heeft de snelle ontwikkelingen helder op zijn netvlies. Wyno Zwanenburg krijgt zelfs ruimte op de Nevedi-website om het einde van tradities aan te kondigen. Geen woord Spaans, een bedreiging voor adviseurs die denken dat alles niet zo’n vaart zal lopen, juist een grote uitdaging voor adviseurs die effectief de toekomst in willen gaan. Niet langer de baas die bepaalt hoe advisering plaatsvindt, maar de varkenshouder. FarmFocus geniet de ondersteuning van ondermeer NVV en LTO en bouwt gestaag verder aan doeltreffende faciliteiten en nieuwe media die uiteindelijk Varkenshouderij Nederland BV weer terug op de kaart zet. Hiermee kiest de varkenshouderij toekomst, alsook ketenpartners en adviseurs hun toekomst nu al kunnen invullen.

Varkenshouderij wacht te lang af

Op ons bedrijf zijn we reeds gezegend met een dierenarts en voeradviseur die het snappen. Eerlijk zijn, dit heeft ook een jaartje geduurd. De dierenarts komt elke maand, de brijvoerspecialist eens per twee maanden. Beide kunnen wel jaarrond 24/7 op ons virtuele bedrijfsportaal komen voor communicatie en informatie. Dit kunnen de medewerkers, handelaar, fokkerijspecialist en enkele van onze afnemers ook. Het doelloos in polonaise achter elkaar aan wandelen door de stallen is voltooid verleden tijd. Nieuwe media zijn in alle bedrijfstakken ingeburgerd en gaan de varkenshouderij zeker niet voorbij.

Bezoekverslagen niet meer van deze tijd

Het beroep van dierenarts is er op vooruit gegaan. Los van een enkele screening vinden er geen handelingen als vaccinaties meer plaats op moderne bedrijven. De dierenarts is daarmee adviseur geworden op gezondheidsgebied, gelijk anderen op het gebied van voer, fokkerij en dierstromen. Eenzijdige bezoekverslagen en logboeken, die als monoloog over de schutting geworpen worden en wellicht nooit de werkvloer bereiken, zijn absoluut niet meer van deze tijd. Naast fysieke communicatie vindt er in de nabije toekomst efficiënte digitale communicatie centraal plaats op de daartoe goed ingerichte bedrijfsportalen.

Samenwerking vraagt grote inspanning

Dit wordt aangevuld met documentatie, agenda’s, bedrijfsgegevens en certificeringsmogelijkheden. Het grootste verschil met vandaag is de regiefunctie van de varkenshouder. En daar moeten we eerlijk in zijn, die hebben we als varkenshouders nooit echt op ons genomen. We waren immers hartstikke druk met schaalvergroting en verbetering van technische resultaten. Elke tien jaar halveerde het aantal varkenshouders dat niet mee kon komen. Beide strategiën zijn echter op een dood spoor gekomen. De komende jaren overleven varkenshouders, medewerkers, ketenpartners en adviseurs die echt aan de slag gaan met rendement door samenwerking. Dat gaat nog minstens evenveel inspanning kosten als de schaalvergroting en technische resultaatverbetering van de laatste decennia samen.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Guillaume

    Dit had kon tien jaar geleden ook al,maar toen waren de boeren de polonaise lopers(bang zijn om de slag te missen in de schaalvergroting in wereldmarkt) en de adviseurs speelde daar op in(angst is een slechte raadgever),dus ook de varkenshouders zijn hier schuld van en de banken en voerbranche en overheid(Milieu en wetgeving)!Ook de fokkerij is te ver doorgeslagen in aantal levend geboren biggen die niet via de zeug voldoende weerstand binnenkrijgen en meer mee gedokterd moet worden, wat dus funest is voor het antibioticagebruik en de dierenartsenrekening en ook dure stallen vraagt(erg Duurzaam en gezond).Er is dus met oogkleppen geboerd. En de kleine boer is nu het eerste aan de beurt omdat deze al jaren te weinig voor hun dieren beuren en het voer(+advies) duur moeten betalen(de zogenaamde marktwerking) ,terwijl ze niet voor de overschotten(ZICH BEHEERST) hebben gezorgd.Dit mis ik in het verslag van DHR Hogenkamp e.v.a De grote bedrijven wordt toch wel het hand boven het hoofd gehouden door de grote periferie en RABO+LTO de "kleine boeren"(vooral vermeerderaars<400 zeugen of gesloten<1500 mv) zitten al jaren met deze problemen ik mis een sectorgedragen sociaal plan en niet op een goedkope manier koud gesaneerd worden op dit moment!!!
    Ben blij dat ook" Johnny" ook van schaalvergroting geprofiteerd heeft en tot inzicht komt dat rendement moet maken voor dat je uitbreidt en geen "polonaiseloper" moet zijn!Voor de vele "niet polonaise lopers" is het te laat en de rest blijft met de ellende achter,OF NIET???Ben benieuwt.

Of registreer je om te kunnen reageren.