Boerenblog

1 reactie

Rendement naar het boerenerf

Vanavond een LTO-symposium waarbij boeren en slachterijen met elkaar in debat gaan, over 14 dagen het producentendebat. Alles om meer rendement naar de varkenshouder te sluizen.

Vanavond organiseert LTO-varkenshouderij het symposium Hoe haal ik meer uit de markt?. De Rabobank doet uit de doeken hoe de Europese varkensmarkt in elkaar zit. Daarna belicht Gé Backus het wel en wee van de Nederlandse varkensmarkt. Derde spreker is Frits Kremer. Hij laat zien hoe maatschappelijke ontwikkelingen vertaald kunnen worden in commerciële kansen. Centraal bij de drie inleidingen staan de volgende vragen:
* Waar liggen de kansen voor Nederlands varkensvlees in de markt?
* Wat betekent dit voor de organisatie van de afzet van Nederlands varkensvlees?
* Hoe kan de Nederlandse varkenshouder een duurzame inkomenspositie verwerven?
Hierover gaan we in debat met varkenshouders en slachterijen.

Dit zijn de vragen die ons voortdurend bezighouden. Als LTO organisatie, maar ook als individuele varkenshouders, proberen we deze vragen te beantwoorden. Dat valt niet mee. Tijdens het LTO symposium, maar ook tijdens het producentendebat van FarmFocus op 10 mei 2011 bij Johnny Hogenkamp, zoeken we naar antwoorden. Het producentendebat is voor en door varkenshouders. Centraal staat ook hier de vraag: Hoe zorg je voor rendement op het boerenerf?

Nma moet meer rekening houden met de varkenshouder

Een vraag die ons ook bezig houdt is hoe het zit met de mededinging in relatie tot de boer in de keten. Afgelopen week was er een LTO studiebijeenkomst waarin verschillende voorbeelden werden besproken. Vanuit de varkenshouderij brachten we het voorbeeld van de Fidin in. Die wil ons aanklagen bij de Nma als we het gebruik van de 3e en 4e generatie antibiotica via IKB willen verbieden. Met het uitwerken van verschillende ‘casussen’ proberen we bij de Nma meer begrip en kennis te krijgen over de positie van de primaire producenten. LTO vindt dat de Nma die meer moet (gaan) beschermen.

Zonder korte termijn geen lange termijn

Afgelopen week spraken we met onze vakgroep over al deze vragen. Hierbij hebben we bevestigd dat we een onderscheid moeten maken tussen de korte en lange termijn. Voor de korte termijn streven naar meer rendement door samenwerking. Efficiënt werken. Voor de lange termijn moeten wij investeren in de markt. Investeren in smaak en kwaliteit. Zelf zorgen voor niet inwisselbare producten. Zo creëer je schaarste en verover je een eigen positie op de markt en in het schap. Er is nog een lange weg te gaan. Vandaar dat de korte termijn heel belangrijk is. Om er morgen te zijn, moet je vandaag overleven.

Voerspoor is niet vrijblijvend

Afgelopen woensdag was de presentatie van het plan van LTO en Nevedi om de uitstoot van fosfaat via veevoer te reduceren. Het dringt om het fosfaatoverschot terug te dringen. Al een aantal jaren overschrijden we het fosfaatplafond in Nederland. Heel miniem, maar toch. Daarnaast maakt het veevoerspoor deel uit van de strategie om het mestoverschot terug te dringen. Vanuit twee kanten dus noodzaak om snel aan de slag te gaan. Uiteraard met behoud van gezonde dieren. En dat kan. We hoeven echt niet zoveel te reduceren als in de MIAR-tijd. We beginnen vrijwillig. Iedereen moet echter meedoen. We kunnen de reductie niet overlaten aan de buurman of de concurrent. Per 2012 komt er een verordening waarin de verplichting wordt neergelegd.

Volgende week geen blog. Hopelijk de week erop wel weer. Tot dan.

Foto

Eén reactie

 • no-profile-image

  denk eens na

  Annechien je laat je gebruiken; Je wil ,een beter rendement maar europesch niet minder varkens { want vion wat 100 % eigendom is van zlto ziet dit niet zitten die willen een zo laag mogelijke grondstof prijs]
  We moeten vrijwillig 10 miljoen fosfaat inleveren maar verplicht mee doen ???????
  leg dit maar eens uit. Mijn voerfabriekant heeft mijn voor gerekent dat dat gem 4,5 euro 110 kg kost DUS ga ik vrijwillig nooit meedoen. Je laat je hier gebruiken door siem jan schenk om ruimte te maken voor groei melkveehouderij in 2015.
  Als we in nl iets teveel fosfaat produceren moeten ze rechten uit de markt nemen tot er BETAALBARE mestverwerking is.

Of registreer je om te kunnen reageren.