Boerenblog

701 x bekeken 21 reacties

Moedeloos

Drie dagen in Brussel en wat levert het op voor de varkenshouders?

Al drie dagen ben ik naar Brussel geweest als lid van de uitgebreide expertgroep varkensvlees. Die drie dagen is niet een probleem, dat hoort erbij. Maar het zit me dwars dat onze inspanningen in Brussel nog zo weinig opleveren. Het blijft vooralsnog bij het maken van uitgebreide analyses. Er is oog noch oor voor echte oplossingen. Een afrondende en concluderende vierde vergadering is belegd op 6 mei 2011.
Het is raar, maar ik heb geen enkel idee wat dit traject moet opleveren. De invloed van Brussel op de bijna geheel vrije varkensmarkt is zeer gering. In de ‘randen’ van het EU-beleid zijn er nog wel een aantal mogelijkheden. Voor 6 mei 2011 komt er nog een informeel overleg waar de conclusies worden voorbereid. Ik ga in elk geval de komende dagen mijn hersens nog eens pijnigen wat nu de concrete punten zijn die de EU commissie moet invullen. Onze vakgroep zal daarover ook nog eens goed nadenken.

Boeren krijgen steeds minder

Interessant bij de expertgroep was de presentatie over de positie van de varkenshouder in de vleesketen. Grotendeels is het zo dat de boer een steeds kleiner deel krijgt van de ketenkoek. De toegevoegde waarde zit niet bij de boer. Die wordt ingevuld in de rest van de keten. Dat is iets om over na te denken. Een andere boerenwijsheid werd ook besproken. Als de prijzen stijgen, zie je dat snel in de winkel. De doorberekening naar de boer gaat veel langzamer. Bij een daling van de prijzen is het maar de vraag of dit in de winkel terug te vinden is. Deze feiten moeten volgens mij nader worden bestudeerd. Ook in de Nederlandse context moeten we hier verder over nadenken.

Tevreden over traject stoppen met castreren

Afgelopen week kwam de stuurgroep voor het project ‘stoppen met castreren’ weer bij elkaar. Dat was een belangrijke vergadering. We zijn tevreden met de voortgang. We zijn internationaal bezig, dat is van groot belang. Zonder internationale marktacceptatie kunnen we immers geen verdere stappen maken.
Het overleg met het Duitse QS en met de buitenlandse onderzoekers is goed op gang. Van die consultatie en van de evaluatie van ons programma beginnen we de effecten te zien. Men raakt geïnteresseerd in de menselijke neus als detectiemogelijkheid. Gezamenlijk blijven nadenken en doen leidt tot gezamenlijk inzicht. Daarmee gaan we ons doel bereiken.

Doortimmeren aan de weg

Met een klankbordgroep van mensen uit de veevoerindustrie, dierenartsen, belangenbehartigers, de industrie en de pers hebben we de voortgang van het onderzoek om te stoppen met castreren uitvoerig doorgenomen. Daarnaast geven we periodiek een digitale nieuwsbrief, beren op de weg, uit. In november organiseren we een internationaal congres. Nog steeds ben ik blij dat we ruim twee jaar geleden een onderzoeksprogramma voor vijf jaren hebben opgesteld. Hierbij hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken elk 500.000 euro per jaar aan dit onderzoek te besteden. Het onderzoek vanuit het bedrijfsleven wordt betaald door het Productschap Vee en Vlees. Nederlandse varkenshouders betalen mee aan dit onderzoek.

Topgebied

Binnen LTO spraken we dinsdag over de invulling van de topgebieden Agrofood en tuinbouw. Dit is één van de topgebieden die ELI de komende jaren financieel wil ondersteunen door het aanjagen van innovaties. Willen we als boeren hiervan gebruik kunnen maken, dan zal er binnen korte tijd veel moeten gebeuren. Noud Janssen zit vanuit LTO in de bedrijfslevengroep voor het topgebied Agrofood. Wat mij betreft zorgen wij ervoor dat er ruime aandacht is binnen het topgebied voor de individuele boer en tuinder. Nieuwe zaken beginnen immers klein. Als het perspectiefvol is en zich bewezen heeft, worden kleine zaken gekocht door grote bedrijven. Daar is niets mis mee. Let wel: versterking van de marktpositie van boer en tuinder moet bovenaan staan. Over de manier hoe we dit kunnen realiseren blijven we nadenken.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jeroen

  " Bij een daling van de prijzen is het maar de vraag of dit in de winkel terug te vinden is"

  En dit is nieuw? Kijk eens naar de bezineprijzen. Of patatje>het gulden teken is verandert in een Euro en krijgt de akkerbouw meer?
  Zolang er te veel is verandert er niks en alleen waar ze in Brussel(overheid) niet eerlijk in zijn is, dat er bij een dreigend tekort wel word ingegrepen, want dan krijg je onrust bij je bevolking.

 • no-profile-image

  Patrick

  Als we zien wat er in Belgie mee de (praatjes)strategie van de Boerenbond is gebeurd dan is het wel duidelijk gezien het resultaat dat dit weing oplevert , meer nog en de reden van mijn aanzet tot reactie. Anderhalve week terug vooraleer naar Hongarije te vertrekken sloeg ik snel nog wat vlees in om mee te nemen . Ikzelf was geen Belgische beenhouwerij meer binnengestapt sinds eind december(dat doet mijn vrouw) maar ik wist niet wat ik zag : Varkensvlees hoe meer ik kocht hoe goedkoper het werd (en niet weing...) voor een ongelooflijk klein prikje had ik zowel een deftige lading biefstuk als ontbeende ribstuk, Ik zou geen varkens willen kweken als ik die prijzen zag , de rillingen kwamen op mijn lijf hoe zulke situaties in gods naam mogelijk zijn.

 • no-profile-image

  john

  ik ben boer geworden om voedsel te maken voor de bevolking. Maar willen wij als wat verdienen moeten we dat net niet doen! De enige manier om een gezond inkomen te halen is bewust een tekort creeren kijk maar de akkerbouw gewassen.. Alleen als er een tekort is worden wij weer beloond en geaccepteerd voor onze inzet.

 • no-profile-image

  john

  kan iemand uitzoeken of het toegestaan is om een leveringstijd van 12 maanden voor varkensvlees op te nemen in mijn leveringsvoorwaarden? Het duurt ook 12 maanden voor ons product klaar is. Als we dit allemaal doen stoppen we zelf de malaise.

 • no-profile-image

  onno

  Moet Brussel ervoor zorgen dat meer geld uit de keten bij de veehouder komt? Dat slaat ook nergens op. Men wil wel minder regels, maar als er iets is moet Brussel het oplossen. Wordt eens volwassen!
  Annechien moet niet naar Brussel gaan, maar naar hoofdkantoor van VION. Of naar de KVK om een nieuwe slacht coop te starten..

 • no-profile-image

  Han

  Onno. Je kunt uitvaren tegen Annechien, maar zolang we het normaal vinden dat eten over de hele wereld wordt versleept, om maar zo goedkoop mogelijk voer voor de mensen te hebben, zal het pas veranderen als er een ramp gebeurt. De oplossing moet gezocht worden in mondiale productie beperking. Als we dat niet doen, zullen de boeren elkaar financieel uitmoorden. Gebeurt dit echt, dan heeft de politiek voor zichzelf een nagenoeg onmogelijke uitdaging gecreëerd. De Russen hebben om financieele redenen hun voedsel productie ook laten verslonzen. Met als gevolg >rijke voedesel importeurs< en een verarmd platteland, dat nog decennia nodig zal hebben om er boven op te komen als dat ooit lukt. En gezien de geschiedenis zich steeds en overal herhaalt, kunnen we de borst nat maken.
  Wil Annechien meer uit de totale vlees keten halen zal ze meer schakels aan zich moeten trekken!

 • no-profile-image

  onno

  @Han, dat ben ik met je eens. Ondergetekende is een redelijk voorbeeld van investeringen in onder ontwikkelde gebieden in de landbouw, dacht ik zo. Doet niet af aan het feit, dat Annechien aan het verkeerde paard staat te trekken.

 • no-profile-image

  Hans

  Hoe wil je nou ooit aan die lui uit Brussel vertellen dat de Nederlandse boeren, die zichzelf het neusje van de zalm vinden, die samen met de Denen de veroorzakers zijn van teveel biggen en dus teveel slachtvarkens, die van iedere 3 kg geproduceerd vlees er 2 kg van exporteren, die in Nederland een gigantisch fosfaatoverschot creeren, terwijl er in de rest van de wereld een tekort aan het ontstaan is, enz. enz. enz., dat Brussel deze mannen nou ook nog is moet ondersteunen??? Brussel heb wel wat "beters" te doen. Die Hollandse varkensboeren hebben maar één probleem: Ze zitten op de verkeerde plek

 • no-profile-image

  Henk

  En Hans zit kennelijk ook op de verkeerde plek, gezien zijn voortdurende frustraties.

 • no-profile-image

  kobonde

  hier i Denemarken worden er al 4 jaar zware verliezen geleden in de vearkenshouderij nu ziet het er weer wat beter uit en worden er al weer volop uitbruidings plannen ingedient bij de gemeente onze ene buurman wil van 850 naar 1700 zeugen en de ander van 1200 naar 2900 maar natuurlijk zijn er ook bedrijven die stoppen voor bedrijven van onder de 500 zeugen is het heel moeilijk de koppels zijn te klein . en de banken zijn niet geintereseerd in dit soort bedrijven.

 • no-profile-image

  Sybren

  @Hans, wat is je voorstel? Alle NL en Deense varkenshouders die 2/3 produceren (voor de export dus) naar Brasil te laten emigreren? Ik ben het eens met je dat er in NL teveel wordt gehouden en ziedaar @Kobonde's reactie dat de varkenshouderij in DK weer beter gaat en ze bezig zijn uit te breiden. Krijg je weer teveel productie en dus teveel aanbod. Blijft hetzelfde liedje. Trouwens goed dat Annechien in B russel is gaan praten om de promblemen aan te kaarten, maar ik denk niet dat dat veel op zal leveren. Men is teveel in de ban van de vrije markt daar dat er misschien maar beter een productiemindering moet komen zoals @John stelt.

 • no-profile-image

  Renske

  Als je ale reacties leest wordt je moedeloos. Maar het is een wel de waarheid. De overproductie zorgt er voor dat er rust is bij het overgrote deel van de bevolking. Dat er een kleine groep hard werkende mensen er aan onder door gaat, is hun zorg niet! Het ergste is dat onze eigen cooperaties voorop lopen in het roversnest! Zouden de leden nog zitten te slapen? Je moet toch samen een vuist maken tegen het onrecht! Je hebt alles zelf in de hand(eten) , laat je niet voor de gek houden. Wees geen slaaf van je bedrijf, en een ander gaat er mee lachen!

 • no-profile-image

  w geverink

  Als je met 500 zeugen de kost niet kan verdienen wordt het met duizend zeugen ook niet beter. Al dat economy of scale gedoe loopt op niets uit. Hier gingen bedrijven van 35000 en 50000 zeugen gesloten net zo failiet als andere bedrijven.

 • no-profile-image

  vijf

  Hoogste tijd voor duidelijke taal en harde aktie doen werknemersvakbonden toch ook.

 • no-profile-image

  Han

  Als ik de meeste reactie lees, krijg ik het gevoel dat de gevolgen van een vrije wereld handel nog niet zijn door gedrongen bij de meesten. Zelfs Annechien een vurig voorvechster van de vrije wereld handel als het haar uitkomt, denk dat nu Brussel even een rem op de vlees importen gooit en de export stimuleert, zodat de prijzen van de karbonades weer in de lift zitten. Zolang alle boeren denken deze neerwaartse prijsspiraal te kunnen bestrijden met een ongebriedelde productie uitbreiding,wedden ze echt op het verkeerde paard. Grevink gaf dat al aan. De handel en politiek heeft met de Vrije Wereld Handel een uitstekende zet gedaan, de voedsel middelen worden steeds goedkoper door een ongeremde productie verhoging. Hoe lang zal deze kruik nog te water gaan voor zij barst?

 • no-profile-image

  onno

  @Han, de kruik gaat vanzelf kopje onder.. De hoeveelheid fosfaat is eindig. Dus zal daar waar het voer verbouwd wordt ook de dieren naartoe verhuizen. Aangezien transport ook steeds duurder wordt zal men geen mest met de volgende boot terug sturen naar bijv Brazilie, Rusland of wat dan ook..Tenminste, dat hoop ik toch niet. Het zou kompleet mesjogge zijn.

 • no-profile-image

  Anton

  Uit alle reacties lijkt toch de conclusie getrokken te kunnen worden dat de vrije wereld markt faalt om vraag en aanbod van voedsel in balans te houden en zeker niet verantwoordelijk gemaakt moet worden voor de wereldvoedselvoorziening. Er is duidelijk nog steeds een rol voor nationale en internationale overheden op dit gebied. Maar hoe kan een "vrije handel" predikende overheid opeens weer ingrijpen in de handel in voedsel? Is de handel's liberalisering te ver doorgeslagen? Het voedsel daar produceren waar het het beste kan klinkt logisch, maar wat als er dan in tijden van droogte, branden etc. de export in paniek wordt stopgezet, zoals vorig jaar? Of als Hans' varkensvlees de plas niet over kan omdat Brazilie een MKZ uitbraak heeft? En de speculanten een lol met de "opwaartse prijsdruk" door dit soort zaken, want die hebben altijd nog wel ergens wat liggen!
  Het lijkt erop dat het oude systeem van quota en prijs controles zo gek nog niet was, zeker voor de producenten, maar kennelijk duur voor overheden. De huidige meer en meer "free for all" situatie heeft de controle over onze voedselproductie en ook zekerheid verschoven van overheid naar handel met als eerste gevolg dat producenten hun zekerheid van bodemprijs kwijt zijn en als tweede gevolg dat consumenten misschien tijdelijk profijt trekken van kiloknallers maar later als de productie keldert nog weleens van een koude kermis kunnen thuiskomen. De farao en Jozef hadden het een paar duizend jaar geleden al beter voor elkaar!
  Ik denk dat er inderdaad nog heel veel ketenoverleg nodig is om te zorgen dat het begin van de keten, de producent, een redelijk aandeel krijgt en het eind van de keten, de consument, niet teveel betaalt. Iemand wide Annechien naar de KvK sturen om een nieuwe slachterij te starten: misschien maar een nieuwe producent/consument cooperatie en al die tussenstappen, die toch de grootste prijsopdrijvers zijn geworden, er tussenuit halen?

 • no-profile-image

  Sybren

  Anton, deze vragen hebben we al vaker over gediscussiëerd in verschillende fora.
  De tussenstappen, dus de handel en de coöps (lees corporaties) heeft de politiek mee hun gekregen en houden de boeren mooi in haar greep. Volgens Annechien in een reactie van een aantal van haar blogs terug is de meerdeheid van haar achterban voor de vrije handel. Volgens mij wordt er niet genoeg naar andere mogelijkheden gekeken en alle ups en downs tegen over elkaar gewogen, maar blijkt men deze tunnelvisie er maar doorheen te willen drukken. Soms blijkt dat wij op dit forum de enigen zijn die anders daarover denken en als roependen in de woestijn zijn. Het verdwijnen van al de tussenstappen, dus meer consument/producent coöperaties zou mooi zijn, misschien zoals de CSA ideeën die Han al heeft aangegeven of iets dergelijks. Ook regionale, dus continentale productie ipv gesleep met voedsel over de hele wereld en dumpen maar waar het goedkoopst is. Alleen de handelaren worden er beter van, maar de meesten echt niet.

 • no-profile-image

  Hans

  Jawel Anton, maar Jozef en de Farao kenden God, en ik vraag mij af of ze in Brusssel God wel kennen? Mijn vraag: Waar loop je een groter MKZ risico? In de wijde Baziliaanse hooglanden met 20 km afstand tussen de bedrijven of in de Peel? Wat is het verschil tussen een week stroomuitval in Holland of een maand stroomuitval in Brasil? Kijk Anton, als de EU boeren niet meer kunnen meedoen met de wereldmarkt, dan moeten ze eruit stappen en voor eigen burgers produceren, net zoals Canada doet met haar melk, maar dat houd dan ook in dat ze de export moeten afschaffen en daar wringt hun financiele schoen

 • no-profile-image

  onno

  @Anton, de vrije wereldhandel in agrarische goederen is natuurlijk maar zeer beperkt, doordat boeren gesteund worden in slechte tijden en door subsidies. Dat moet ook uiteraard anders is het risico dat er geen voedsel geproduceerd wordt ook aanwezig. Lees het artikel maar eens over de Australische katoenboeren..
  Ik zei dat Annechien maar naar de KVK toe moet om een nieuwe slachterij te starten ZONDER al die tussenschakels die daar weer tussen zitten, met overbetaalde randdebielen. Heeft iemand het jaarrapport gelezen van RFC? Ik snap niet dat de leden dit allemaal accepteren. Een enorme winst dat in eigen vermogen gedrukt wordt "voor als het eens wat slechter gaat" Terwijl als dat gebeurt de leden kreperen. Mijns inziens worden de uitebetaalde prijzen in de zuivel wel eens op een borreltje met Arla, Nordmilch en RFC afgesproken. Onbegrijpelijk..

 • no-profile-image

  Anton

  Hans, inderdaad Jozef en de Farao kenden God, maar ik geloof dat die voor beiden wel een andere naam had! Toch werkten ze leuk samen om de voedselveiligheid voor 7 slechte jaren te garanderen: helaas staat niet beschreven of ze subsidies per fedan gaven, interventie pleegden en wie de kosten van opslag en opslag verliezen betaalde. Als de veterinaire dienst in beide landen even goed uitgerust en op de uitkijk staat, betrouwbaar en transparant is dan denk ik dat je in Brazilie inderdaad beter af bent en makkelijker de zich snel verspreidende dierziekten voor kunt blijven. Toch komt tot nog toe MKZ in Brazilie vaker voor dan in Nederland. Ik denk dat je gelijk hebt als je je afvraagt of we in Nederland ten koste van veel zaken zoals milieu en ruimte in een klein landje voor de export moeten blijven produceren. Misschien is dat wel het moeilijkste om toe te geven dat we onze beperkte ruimte misschien anders moeten gaan gebruiken: knuppel in het hoenderhok: 100.000 boerenfamilies beheren alle open ruimte in Nederland- misschien moet dat dan maar voor de taken waar de meerderheid in Nl kennelijk voor is gezien de oppositie tegen megastallen etc. De Nederlandse burgers gaan dan betalen voor de groene ruimte onderhoud, laagproductieve koeien met minder ammoniak uitstoot gaan de wei weer in, de scharrelvarkens ook lekker naar buiten en dan moet jij garanderen dat je Braziliaanse bulk varkens vrij van E. coli, Trichinen, antibiotica etc. zijn als ze hier binnenkomen. Er zal nog wel wat water door de Amazone en Rijn stromen voordat zo'n toekomstvisie acceptabel gemaakt kan worden voor iedereen. Ondertussen bloggen wij vrolijk voort en brainstormen wat af!!

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.