Boerenblog

446 x bekeken 64 reacties

Weg met het samba-varken

De Nederlandse varkenshouderij moet zich richten op een ‘premium’ toekomst. Of willen we overspoeld worden met Braziliaans varkensvlees?

De samba- en de salsavarkens waren afgelopen week volop in het nieuws. Deze week onderhandelt de Europese Unie met de Mercosur -landen (Brazilië, Argentinië en Uruguay). Het Europees Parlement heeft een niet-bindende resolutie aangenomen waarin staat dat boeren en tuinders niet de dupe mogen worden van nieuwe handelsafspraken. Goed dat we als LTO in Brussel een lobbyist hebben, denk ik dan maar weer. Ook in het kader van de uitgebreide expertgroup varkensvleesketen is ons belang bij de Mercosur- onderhandelingen nogmaals bij de EU commissie onder de aandacht gebracht. We moeten niet meer toegeven op het principeakkoord van de WTO. We hebben al het maximale gedaan.

Veel reacties

Mijn blog van de vorige week heeft veel reacties opgeleverd. Dat is goed. Er is veel over gesproken. Dat was ook mijn bedoeling. Zelf zei ik in de LTO vakgroep: ‘Ik ben mijn roze bril kwijt’. Gelukkig heb ik die weer gevonden. Ik zie de kansen, maar we moeten wel aan de slag.
Hieronder een greep uit de reacties die ik de afgelopen week ontving.
• De status van het dier in de maatschappij verandert. Is dat blijvend? Wat heeft dat voor gevolgen?
• We moeten maatschappelijke organisaties betrekken bij onze plannen.
• Er is een tegengesteld belang tussen wijker en blijver. Hoe kunnen we die belangen samenbrengen?
• Communiceer met je omgeving als varkenshouder. Wees transparant. Laat zien wat er in die stallen gebeurt.
• Wie bepaalt het beeld de voorloper of de stopper?
• Hoe moet dat nu: 20% in de premiumsegmenten en de rest dan?
• Het jaar 2013 wordt een breekjaar. Daarna wordt het rustiger. Ieder heeft dan zijn plek en hopelijk zijn draai gevonden. Ook op het punt van ruimtelijke ordening. Verplaatsingen en nieuw vestigingen zijn dan nauwelijks meer aan de orde.
• Het is beter de gemeenten meer zeggenschap te geven over bouwblokken. Die kunnen beter maatwerk leveren.
• De sector halveert. Ongeveer 50% minder ondernemers.
• Varkenshouders richten zich primair op hun bedrijf en hebben weinig kennis van de markt en de omgeving.
• Niet iedereen is zich bewust dat hij tot de potentiële groep van stoppers behoort.
• Een afschuw van achterkamertjespolitiek: wees open!
• Er is een soort vervreemding gaande tussen boer en maatschappij.
• Zet je eigen beeld neer. Geloof in eigen kunnen. Geef vertrouwen en je zult vertrouwen herwinnen.

Stof tot nadenken

Ik ben blij met deze reacties. Het geeft veel stof om verder na te denken. Met onze vakgroep zullen we dat ook doen. De eerste drie sporen hebben we neergezet. De vakgroep wil tot een integrale visie op de toekomst komen via deze sporen:
* Verder op weg naar premiumsegmenten.
* Maatwerk als het gaat om ruimtelijke ordening.
* Een sociaal plan voor de bedrijven die stoppen.

Topgebied varkenshouderij

Verder heb ik afgelopen week nog gesproken over het topgebied Agro en Food. Eén van de topgebieden die het ministerie van ELI op de kaart heeft gezet en waarin ze willen investeren. Ik vind het belangrijk dat niet alleen grote ondernemingen meedoen, maar ook dat de individuele agrarisch ondernemer of groepen mee kunnen doen in het topgebied Agro en Food. Innoveren begint met DOEN. En juist kleinere bedrijven kunnen dat gemakkelijker en sneller oppakken. Zij kunnen in een veilige omgeving experimenten opzetten, zonder dat een hele bedrijfsvoering moet worden omgezet. Wij moeten aan de slag met het topgebied varkenshouderij. Kansen benutten op weg naar een premiumpositie van de Nederlandse varkenshouderij. Weg met het sambavarken!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  onno

  En gefeliciteerd agrarisch Nederland! Door het eeuwige zeuren en zanikken, het je laten uitspelen door de politiek, door de incompetentie van de landbouwleiders is de eigen concurrentie positie verspeelt. Het louter focusseren op het 'premium' segment is onzinnig..

 • no-profile-image

  Paul Jansen


  Een niet-bindende resolutie is net zo waardevol als een velletje closet-papier en omdat het er bij velen nogal dun doorheen loopt deze tijd volstrekt onvoldoende. ==== Pssst, moet je niet verder vertellen, maar wat Nederland zelf 50 jaar gedaan heeft, het verdringen van producenten op andere markten, wil het niet dat het hun zelf overkomt. Komt de dreiging uit de tropen of uit het oosten zal er wat verzonnen moeten worden om hier te kunnen blijven bestaan. Kostprijsvechten, Onno, is een verloren zaak en enkel het in licentie produceren voor een vragende, onderscheidende, markt kan je redden. Consumenten en kritische burgers bepalen in NW-Europa je bestaansrecht. ==== Vies van regulering, LTO is voor vrije markt, zet ik vraagtekens bij het saneren van de sector. Vraag: is saneren alleen het warm laten wegvloeien uit de sector van ondernemers of tevens het opkopen, laten vervallen, van varkensrechten? Dat laatste lost direct het mestvraagstuk op. ==== Weg met het sambavarken? Waarom? Wellicht liggen er in Brazilië meer mogelijkheden, denk aan klimaat en ruimte, om premium varkens te produceren als hier. Verder getuigd het niet van solidariteit met collega ondernemers elders. Roepen die massaal "weg met kaaskopvarkens"!!!! Hier in de achterhoek roepen Jovink en de voederbietels "eigen negers eerst". Dat kan omdat het aantal te overzien is.

 • no-profile-image

  onno

  @Paul, ik heb het niet over kostprijs vechten. Waarom in de vredesnaam denkt nederland in alle arrogantie, dat men alleen in holland een kwalitatief produkt kan maken? Ditzelfde kwalitatief goede produkt kan dus in Brazilie, Rusland, Argentinie etc geproduceerd worden, waar men niet ligt te jammeren over 100 of 200 varkens per ondernemer, de zogenoemde 'megastal'. Waar men nog wel efficient kan en mag werken, waar veritcale integratie een goede mogelijkheid geeft voor een normaal salaris voor de ondernemer. En nu begint dat in Nederland ook door te dringen met als gevolg een nieuwe hype creeeren, zonder te kijken naar de eigen kolossale stommiteiten.

 • no-profile-image

  Hans

  Kijk, Paul die snapt het!! en het geld wat vorig jaar is uitgegeven om Annechien een stukje van Brasil te laten zien, hadden ze beter Paul van kunnen sturen.
  Zet nu eens varkenshouderij in Brasil en Holland naast elkaar en laat daar dan is people, planet and profit op los, daar na de CO2 footpprint berekening en dan, om iedereen over de streep te trekken, zetten we 100 ton Brasiliaans varkenssvlees in de NL super en 100 ton Hollands varkensvlees in de Brasiliaanse super, wedden dat de Braziliaanse supermarkt eigenaar een scheur in de broek oploopt???Het zou mij ook niks verwonderen, dat als men een onderzoek zou uitvoeren, wie welke soja gebruikt, dat er uit naar voren komt dat de Nederlandse varkenshouderij voor een groter gedeelte verantwoordelijk is voor het ontbossen van het Amazone gebied dan de braziliaanse. De Braziliaanse varkenshouderij zit hoofdzakelijk in het zuiden, 500 tot 1000 km onder Sao Paulo. Daar verbouwen ze hun eigen soja en wat over is exporteren ze. Annechien, meid, toen je in het ziekenhuis lag, dacht je veel beter na dan nu. Nu ik je blog nogmaals overlees kijg ik sterk de indruk dat je in opdracht hebt geschreven.

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Die Hans wordt alleen maar zieliger, lees de laatste 2 regels nog maar eens na. De beste 25% varkenshouders verdient geld, 75% valt af. En dat die laatste misschien over 5 jaar voor wat minder varkens in Nederland zorgen, kan inderdaad nog wel eens een zegen zijn.

 • no-profile-image

  koetje

  Ineens woordvoerder voor Greenpeace geworden Hans?Dankzij de NL-varkenshouders kunnen jullie goedkoop bio-dieselen.

 • no-profile-image

  Hans

  Niet zielig, en ook geen Green-peacer, maar met klompen aan is het moeilijk samba dansen. Vertel is, wat het verschil is tussen biodiesel van soja of koolzaad? en wat is het verschil tussen grond gebruik voor papier van eucaliptus of biomassa van eucaliptus? Op welke alcohol rijdt je liever? die van suikerriet of die van mais? Ik heb nooit gezegd van "weg met die hollandse varkens" maar dat nu de bakens verzet worden, mag toch wel duidelijk zijn!!. Het hollandse varkensverhaal heeft 50 jaar geduurd en is nu over. Mogen jullie erover nadenken wie dat gaat invullen.

 • no-profile-image

  Han

  Hans en Paul zien de hele sector verdwijnen naar Brazilië. Het land waar de productie veel goedkoper is en waar al de regels m.b.t. dierwelzijn niet gelden. Als deze >hypocritie< de norm is, heb ik geen enkel respect mee rvoor de Nederlander. Als zijn uitgangs punt; "Wat ik niet zie, is er niet en dus is het goed". Waarom wel dierwelzijnseisen voor Nederlandse varkens en kippenvlees en niet voor geimporteerde vleeswaren?? Als de norm alleen is >goedkoop< zeg dan tegen de boeren sluiten die toko we wensen geen dierlijke productie meer in Nederland. Als Hans en Paul gelijk krijgen en de vleessector in Nederland is afgelopen vanwege dierwelzijnseisen en prijs dan kost dat de BV Nederland meer dan enkele werkeloze boeren en slachthuis medewerkers. Transport, veevoederfabricage, overslag grondstoffen in Rotterdam, export vleeswaren, etc. allemaal over en uit.
  Dit betekent een aanslag op Nederlands betalingsbalans.

 • no-profile-image

  onno

  @Han, het vervelende is dat het logistiek en economisch nogal meer zin heeft om 'toegevoegde waarde' te transporteren ipv grondstoffen.. Ik denk ook dat de politiek duidelijk moet zijn. Het kan niet zo zijn dat men in Nederland of Europa scherpe regels op de dierhouderij legt en vervolgens met een lach ergens anders vandaan importeert. Kan niet kloppen...Zoals je zegt: als men geen veehouderij in Nederland wil, moeten ze dat gewoon zeggen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Han, nee. Zo moet je het niet lezen. Je gaat produceren in een gebied dat er de draagkracht voor heeft. Bijv Oost-Europa of elders. Ruimte en mogelijkheden voor diervoeders. In NL ( madurodam in vergelijking met de wereld) gaat er wel een niveau van productie overblijven. Ook naar gelang draagkracht. Voeders voor dieren uit reststromen en niet voor humane geschikte voedselproducten. De waarde van de landbouwproductie inclusief de verwerkende industrie ligt niet in de basisproductie maar in de toegevoegde waarde. Van restproductie hoogwaardig eiwit maken is toegevoegde waarde. In Duitsland werken voornamelijk Oost-Europese loonslaven in de slachterijen en deze trend zal zich voortzetten in de Nederlandse slachterijen en zelfs op de boerderijen. Je argument over regels m.b.t welzijn etc gaat niet op omdat je als importland strengere eisen kunt stellen als dat er in Europa zelf nageleefd en/of gecontroleerd wordt. Nu moet je niet denken dat ik de boeren het land uit wil hebben maar ik ben voor spreiding van productie om concentratiegebieden met de bijbehorende overlast te vermijden. Je ziet wereldwijd de trek naar de steden en het verval op het platteland, het kapitaal trekt mensenmassa's aan. Kansrijke mensen maar meer kansarme. Dat moet anders. Hoe ik daarover denk weet je wel. Continentaal geregeld zodat ontwikkeling en welvaart op een lokaal niveau plaatsvinden en uitbuiting door kostprijsvechten van multinationals voorkomen wordt. Multinationals kunnen blijven bestaan alleen moeten zij hun activiteiten beperken tot het afzonderlijke continent.

 • no-profile-image

  koetje

  Die biodiesel zal mij verder een zorg zijn Hans,ik ben het alleen een beetje zat dat altijd de veehouderij wordt aangewezen als veroorzaker van de ontbossing voor sojateelt door de ngo's.Die olie is net zo belangrijk,ik had zelfs begrepen dat Brasil olie importeert uit Argentinië.Nou ja hebben we het wel vaker over gehad.

 • no-profile-image

  Hans

  Han, zeg maar aan welke dierwelzijns regels we moeten voldoen. Als we aan die welzijnsregels voldoen, zijn dan de grenzen open???? Maar nu, zullen we dan ook maar even de Braziliaanse milieunormen invoeren? Is kijken welk Nederlands bedrijf dan nog bestaanrecht heeft!!!

 • no-profile-image

  Hans

  Ik kan mij goed vinden in de reactie van Paul, het gaat er niet om dat wij "buitenlanders" de NL varkenshouderij de nek omdraaien, dat doen ze zelf wel. Het gaat erom dat de kwalitatief super goeie NL ondernemers worden geexporteerd, want op andere plaatsen met meer ruimte komt dergelijk hoog gekwalificeerd vakmanschap veel beter tot zijn recht, en kun je kansarme gebieden omdraaien tot kansrijk en kun je de trek naar de grote steden tegen gaan en het verval op het platteland een halt toe roepen. In Brasil hebben we daar erg veel ervaring in met wisselend succes.

 • no-profile-image

  Pool NL

  Jammer Hans dat jouw vluchtgedrag niet besmettelijk is voor de meeste Nederlanders. Je bent nu een allochtoon in een ander land en maak er wat van. Dat 75% van de reacties op dit forum uit het buitenland komt, zegt mij genoeg. Integreren valt nog niet mee.

 • no-profile-image

  john

  om te beginnen hans een minimum uurloon volgens nl norm.. kan toch niet zo zijn dat we ons zelf te goed voelen om ons eigen eten te maken.

 • no-profile-image

  Hans

  @John, kom op, uurloon welks de chinezen gebruiken om jou televisie in mekaar te zetten of Indiers die jou spijkerbroeken in mekaar naaien, anders had je geen TV en mag je in je underwear over straat.
  @Pool NL In Brasil kennen we geen allochtonen, iedereen die van samba varkens houd is van harte welkom!

 • no-profile-image

  boerenverstand

  Word het niet onderhand tijd dat ze bij lto niet iemand met verstand van ondernemen aannemen? als wij het samba varken gaan produceren kan 80 % van de varkens in nl weg. Of we gaan voor lage kostprijs of we stoppen in nl met 80 % van de varkenshouderij en gaan stuntsupermarkt vlees importeren.
  Dat dit nog niemand bij lto en leden snapt.

 • no-profile-image

  john

  ik wil gewoon niet van mijn voedsel afhankelijk zijn van een werelddeel ver weg.. net zoals men if afrika niet afhankelijk moet zijn van graan van elders en melkpoeder uit europa want jah als het dan ergens een keer tegenzit en het voedsel wordt schaars dan krijgen we ruzie in het land. energie, voedsel, kleding en huisvesting (basisvoorzieningen) moeten op het eigen werelddeel geproduceerd kunnen worden voor de daar geldende uurlonen. Om luxe goederen maak ik me niet zo druk een jaar zonder tv is prima uit te houden. langer doorrijden in een oude auto gaat ook wel enzovoorts

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Annechien, je maakt jezelf en de LTO wel erg belachelijk. In eerdere berichten pleit je voor vrije wereld handel en schrijf dat de opbrengst prijs uit de markt moet komen.
  En vervolgens vind je het niet redelijk dat er braziliaanse varkens geïmporteerd worden. Hypocritie ten top. In plaats van betere prijzen voor elke Europese varkensboer ga je je richten op de stoppers.
  Onbegrijpelijk

 • no-profile-image

  bb

  Maak je niet zo druk over dat Braz. varkensvlees. Structuur is dusdanig dat dit de eerste 5 jaar nog geen bedreiging is. Ik heb afgelopen najaar diverse varkensbedrijven bezocht in South en South West. Zeugenvoer was duurder als bij ons in NL (met bijproducten). Slechte financieringsmogelijkheden. Eerste zeugenbedrijf met groepshuisvesting was pas in aanbouw. Matige producties.
  Wellicht in Matto Grosso veel betere bedrijven, maar dan heb gelijk weer grotere afstanden naar de havens.......
  Ik zie er in elk geval geen concurrent in op de korte termijn!

 • no-profile-image

  bb

  vervolg op eerdere reactie:
  Blijft natuurlijk een feit dat belangenbehartigers zich wel eens meer mogen richten op gelijkwaardige productieomstandigheden ipv opbrengstverhoging middels invullen van een paar marktniches.
  Heel simpel als we in heel europa dezelfde welzijnseisen, arbo-eisen en milieu-eisen hebben en die ook stellen aan import vlees, kunnen we met iedereen de concurrentie aan!!!

 • no-profile-image

  Meindert van den Hengel

  Zijn er voldoende draagkrachtige consumenten die de producten van 300.000 geslachte premium varkens per week blijven kopen, ondanks dat de standaard kwaliteit maar 60% van de premium kwaliteit kost?

 • no-profile-image

  W Geverink

  Waar op de wereld vind jij 300000 premium varkens per week Meindert? Ik kan me bij het woord premium geen voorstelling maken waaraan zo'n varken zou moeten voldoen. Zou je dat kunnen uitleggen?

 • no-profile-image

  Meindert van den Hengel

  Een hele goeie vraag heer Geverink;Annechien moet hier op antwoorden.Het moet echter wel dat getal zijn zijn anders komt er toch een drastische sanering en zal de omvang van de sector te klein worden om van betekenis te zijn voor internationaal opererende toeleveranciers

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Onlangs is er in Duitsland nog een onderzoeker geweest die heeft geconstateerd dat er op dit moment zo'n 20% van de consumenten bereid is te betalen voor een premium product.
  In de driehoek Londen Parijs Berlijn ligt er dus een behoorlijke marktpotentie.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Wat is een premium varken of een premium product Annechien?

 • no-profile-image

  onno

  Prachtig onderzoek. En hoeveel % van de 20 gaat naar primaire producent? En als je nu eens premium produkt vanuit Brazilie of iets dergelijks kan importeren zonder de 20%? Verbazingwekkend dat er niets aan gedaan wordt om de geldstromen bloot te leggen. Zo'n moeilijk onderzoek is dat niet.

 • no-profile-image

  hans

  Kijk, ze beginnen het door te krijgen. Als ze in de driehoek Londen, Berlijn, Parijs de Hollandse varkens lusten, gerookt spek (sorry, spek met rookpoeder) waar zoveel water in zit dat het niet eens te bakken valt, dan lusten ze daar de Samba varkens helemaal wel. Is met rundvlees toch ook gebeurd?? Voedsel wat geproduceerd wordt, daar waar de zon schijnt, is altijd lekkerder.

 • no-profile-image

  Dokter

  Hans, neem je wel op tijd je pilletjes?

 • no-profile-image

  Han

  Aangezien nog de producent nog de klant / consument het voor het zeggen heeft, blijft er maar één baas over en dat is de >handel< met andere woorden het geld. Zij zullen uit eindelijk bepalen wat de boer mag maken en wat de consument op zijn bord krijgt. Willen we deze sta in de wg opruimen, zullen we zelf de afzet weer ter hand moeten nemen en een verdomd goed verhaal bij onze "betere" producten vertellen. Maar zolang de boeren vinden dat de handel het beste voor het boeren inkomen zorgt, zijn ze afhankelijk van deze geldwolven, die het presteren in één generatie multi miljonair te worden zonder veel risico.

 • no-profile-image

  hans

  ik zie die boeren uit het buitenland altijd reageren ik denk dat ze de nederlandse landbouw missen

 • no-profile-image

  Semigrant

  Vele emigranten zitten nog lang in de hoofddoekjesfase Hans. Met het ene been nog in het oude land. Als je nieuwe land zoveel beter is, zul je niet op Nederlandse sites en TV blijven hangen.

 • no-profile-image

  Janus

  Hoi Hans uit Veghel, Er zijn hier 5 'boeren', uit het buitenland, veelal oost-europa die dit forum domineren met hun wijsheden. Zijn die 5 'boeren' representatief voor al die boeren die door de jaren heen geemigreerd zijn?

 • no-profile-image

  Hans

  Juist Janus, en één van die boeren ondertekend met Hans Brasil. Als de voorzitter van LTO dan blèhrt "Weg met het Samba varken" dan mag je verwachten dat Hans Brasil ook zijn mening geeft. Maar tot nu toe is er nog geen zinnig woord van de LTO top naar buiten gekomen, zoals we al gewend waren.

 • no-profile-image

  janus

  Hans, Brasil, ik ben het volledig met je eens, maar als er dan zo'n opmerking komt van Hans uit Veghel dan vraag ik mij af of zo iemand het wel snapt.
  De opmerking van Hans uit veghel is wellicht deels van toepassing op die paar geemigreerde 'boeren' die 15 berichten pp per dag plaatsen, maar dan zijn er nog duizenden geemigreerde boeren die dat niet doen

 • no-profile-image

  Onderzoeker

  Janus, het hele forum bestaat uit een grote visite van hooguit 20 personen die je op alle onderwerpen tegen komt. Van een afspiegeling kun je dus nooit spreken met 0,000000000000000000001 procent.

 • no-profile-image

  Janus

  Precies, volgens mij kun ze er beter een chatbox van maken.

 • no-profile-image

  onno

  Janus, het zijn waarschijnlijk dezelfde 20 personen, die zich wel druk maken op een vergadering bij FC, terwijl de rest zijn koffie opdrinkt en dan naar huis gaat om daar bij de keukentafel gaan zitten mokken.
  Deze 20 personen proberen een discussie op gang te krijgen voor het voordeel van iedereen..

 • no-profile-image

  Hans

  Juist Onno, het probleem is niet dat die 0,000000000000000000001 procent steeds de waffel open heeft, maar dat die andere 99,999999999999999999999 procent zich altijd stil houd of niets te zeggen heeft. Schijnbaar steekt dat, en krijg je van die reacties zoals Hans uit Veghel en Semigrant. Echter, zo gauw de blonde cheerleader weer in haar handen klapt, dan zingen ze allemaaal weer uit volle borst mee: "En van je hela hola hou d'r de moed maar in. O ja nog een toegift voor Dokter Bernard: http://www.youtube.com/watch?v=BDtAyQi80C4

 • no-profile-image

  koetje

  wat dacht je van deze Hans?
  http://www.youtube.com/watch?v=_K4yxzew-rE

 • no-profile-image

  Han

  Onno het is nog erger na de vergadering gaat de 80 % aan de bar zitten mokken en drinkt nog een glas op kosten van de club. Dit wetend heb ik oude bestuurders gekend, die met deze 80 % een glas dronk aan de bar en hoorde wat er leefde bij de zwijgende massa. Hier kon het bestuur dan weer zijn voordeel mee doen bij het toekomstige beleid. De meeste bestuurders zijn te arrogant om zich aan de bar te zetten tussen het voetvolk.

 • no-profile-image

  Han

  Onderzoeker het is toch normaal dat er een klein percentage zich bezig houdt met het beleid. Reken maar even uit hoeveel mensen ons land besturen ca. 1000 politici en bonus directeuren tel er nog eens 1000 wetenschappers en top ambtenaren bij. Dan spreken we over 2000 mensen van de 16.000.000 inwoners en nu de 20 op ca. 100.000 boeren + tuinders. Kom ik tot de conclusie dat het % dat ons regeert kleiner is dan het % dat zijn inbreng heeft op blogs. Ik probeer hiermee aan te geven dat de meedenkers over het beleid van een land, organisatie etc. altijd een zeer beperkte groep is.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Janus, probleem nr. 1 is het feit dat heel veel mensen geen mening hebben, punt 2, als er toch nog zijn die een mening hebben, durven zij die niet te zeggen/schrijven in het openbaar. Bovendien ben ik tot de ontdekking gekomen (zij het wat laat) dat de gemiddelde boer en tuinder alleen aan produceren denkt, zonder na te denken wat de markt/consument aankan. De wereld-veranderingen zijn in volle gang, de glas-tuinders hebben daar al iets van geproefd, de rest zal volgen. Daar kan geen idealist iets aan veranderen!!!...

 • no-profile-image

  natuurboer

  Er is gekozen voor een vrije wereldhandel en nu komen er allemaal bedreigingen op landbouwend Nederland af. Is het politiek gezien wel zo verstandig geweest om voor die vrije markt te kiezen.? Discussies over landbouw die je tegenwoordig op internet en in de media tegenkomt hebben allemaal hetzelfde uitgangspunt. De vrije wereldmarkt. Discussiëren over continentale/regionale landbouw en vormen van marktbescherming/gelijk speelveld voor boeren schijnt niet meer mogelijk te zijn. Telkens gaat in de gevoerde discussies het vrijemarktprincipe weer de boventoon voeren. Ikzelf heb het vrijemarktdenken allang en breed ter zijde geschoven en verlegd naar het denken in termen van continentaal/regionaal/marktbescherming/gelijkspeelveld voor boeren.. En dan is meedoen met landbouwdiscussies voor mij niet interessant meer. Mijn landbouweconomisch denken gaat dan ook verder zonder die vrijewereldmarktprincipes. En hou ik me meer bezig met continentaal/regionaal produceren en marktbescherming/gelijk speelveld voor boeren. Ik geef toe dat vrijemarktdenken eenvoudiger zal zijn. Maar ik ben wel benieuwd welke van de twee gedachtengangen het sterkste zal blijken te zijn. De tijd zal het leren.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Geachte Natuurboer, marktbescherming moet instemming vinden bij de politiek. Dan komt de volgende vraag; wil de politiek dat ook ??? Noorwegen en Zwitserland bij-voorbeeld kunnen zich dat veroorloven. Voor NL als exportland--- die dan minder --- mogen/kunnen produceren wordt dat moeilijker. Goed Annechien vindt dat een Mercedes meer mag kosten dan een Fiat bij-voorbeeld, in principe heeft zij daar gelijk in!!!... Maar, wil de consument producten van extra-kwaliteit voor een hogere prijs, sommige wel, anderen weer niet. De boer/producent zal zelf zijn producten moeten vermarkten, daar zie ik mogelijkheden. Dat doet u toch ook @Natuurboer ???... groeten.

 • no-profile-image

  W Geverink

  We weten dat de wereldmarkt niet werkt voor boeren. Annechien vindt het daarom ook steets beter klinken om de markt te beschermen en "premium" vleesproducten te produceren voor de eigen markt. Dat is een goed idee, maar wat verstaan we onder premium producten. Sinds die vraag onbeantwoord bleef zal ik het zelf proberen te beantwoorden. Van reststromen en afvalproducten kan heel goed vlees en melk worden geproduceerd. Maar is dat premium vlees of melk te noemen? Is melk geproduceerd uit mais bermhooi uien en citrus pulp van dezelfde smaak en samenstelling hetzelfde als melk geproduceerd uit graskuil luzernehooi en gerst bijvoorbeeld? Ik denk dat kwaliteit en smaak veel te maken heeft met wat er in het dier gaat om het te produceren. Mais is prima voer voor een varken en is heel populair omdat het gemakkelijk te verbouwen is en een hoge opbrengst heeft. Jammer genoeg kan van mais alleen "Fiat" vlees geproduceerd worden. Daar versta ik onder vlees wat voldoet maar ver afstaat van speciaal of premium. In de states hebben ze heel veel van dat soort vlees en het is gewoon te proeven. Premium vlees wordt geproduceerd uit granen. Wit mals vlees met wat wit hard vet er op en in. Mercedes vlees met een super smaak.

 • no-profile-image

  boer

  Piet annechien snapt het gewoon niet de meeste auto,s op de weg zijn ook frans of in de buurt van japan, terwijl die mensen echt wel weten dat mercedis/audi of bmw beter is Ik rij zelf ook niet in 1 van deze drie omdat ik te weinig overhoud van mijn varkens en niet dat ik ze niet goed vind. En de consument besteed liever geld aan zichtbare dingen en vakantie en dan is bij de meeste het geld al een heel eind op. Ze gaan echt niet op feest pochen dat ze een stuk samba vlees kopen.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Beste Piet Slingerland, welke mogelijkheden heb je nog als boer om zelf je producten te vermarkten. Op de versmarkt hebben alleen tuinders die mogelijkheid. Het gros van de tuinbouwproductie wordt aan de consument aangeboden gelijk zoals het door de tuinder geproduceerd is. Bij de meeste akkerbouwers en veehouders zal de productie eerst een bewerking moeten ondergaan eer het aan de consument kan worden aangeboden. De consument koopt nou eenmaal geen rauwe melk, biggen, pootaardappelen of suikerbieten enz. rechtstreeks van de boer. De verwerkers zitten dan tussen de boer en de consument. En omdat de verwerkers bv Vion, Avebe, Cosun, FrieslandFoods Agrico e.a. wars zijn van samenwerking met de boeren, zal zelf vermarkten een hele opgave worden.

 • no-profile-image

  Sybren

  @Natuurboer: kijk opp deze links. Wordt in Amerika wel gedaan.
  http://www.rawmilk.org/default.php
  http://www.realmilk.com/where.html
  http://www.eatwild.com/

 • no-profile-image

  natuurboer

  Sybren, best interessante links. Alleen ik vraag mij af of er nog consumenten zijn die de kennis bezitten om rauwe melk om te kunnen zetten in eigen zuivel van b.v. boter, yoghurt ,vla enz.
  Bovendien kun je voor het maken van eigen zuivel geen tankmelk gebruiken. Dan heb je melk vers van de koe nodig. Bij tankmelk zal de room zich niet meer gaan scheiden tot boven op de melk. De room blijft dan voor een groot gedeelte IN de melk en komt niet boven op de melk drijven zodat je het er af kun halen/scheppen. Bij verse melk direkt van de koe gebeurd dat scheiden wel. Rauwe tankmelk waar de room/het vet in blijft zitten is ongeschikt voor verwerking tot boter,yoghurt of vla. Dan heb je toch verse melk direkt van de koe nodig. ( Rauwe tankmelk gaat in de zuivelfabriek door een centrifuge om de room er meer of minder uit te halen eer er verdere zuivelproducten van worden gemaakt). Bij verkoop van rauwe melk direkt aan de consument zul je dus ook een andere manier van melken moeten toepassen, om zonder tussenkomst van een melkkoeltank, ooit de consument van bewerkbare rauwe melk te kunnen voorzien. Tenzij de consument een minimelkcentrifuge wil aanschaffen en een minicursus zuivelbewerking wil volgen. Ook gezien de kwaliteitscontoles zal "premium"melk een stuk moeilijker aan de man te brengen zijn dan een premium varken.

 • no-profile-image

  Sybren

  Het zijn alternatieven. Ik koop ook nl liever verse brood bij de bakker dan de fabrieksbrood in de supermarkt met allerlei kunstmatige rommel erin.
  Dat premium gedoe, wat dat precies nou inhoudt. We wachten nog op een antwoord zoals Geverink stelde. Is weer een nieuw heilig woord net zo als "duurzaam".

 • no-profile-image

  W Geverink

  Ik zal je even uit je droom helpen Boer.Nl. Ik heb de Consumer Reports 2011 annual auto issue voor me liggen. Als je een "premium" automobiel wil kopen, koop je in volgorde Honda, Subaru, Toyota, Volvo of Ford. Mercedes en BMW horen bij de hekkesluiters met resp 57 uit honderd punten.

 • no-profile-image

  onno

  Zuivel hoort per definitie 'premium' te zijn. We gaan weer een hype creeeren na megastal en duurzaamheid..
  @Sybren, de FDA heeft dat al eens gestopt in Minnesota om direct van de farm rauwe melk te verkopen.
  Mijn inziens zitten we verkeerd te zoeken nu. Er is niets mis met de produkten die we nu verkopen, ook met de prijs is niets mis. Alleen krijgen we zo bar weinig daarvan in de portemonnee..

 • no-profile-image

  Han

  Hoe langer ik de blogs lees, hoe meer me het gevoel bekruipt, dat de boeren bang voor elke verandering zijn die hun kansen op een dikkere plak van de koek geven. Ik ken pootaardappeltelers die niet produceren voor één van onze handelshuizen, nee ze produceren rechtstreeks voor de gebruiker, zowel in binnen als buitenland. Ze hebben hun risico op niet kunnen verkopen, geminimaliseerd, door vaste afspraken te maken voor het nieuwe teeltjaar begint. Hun prijs is boeren prijs + marge van de handel. Er bestaan ook vleesproducenten die hun geslachte dieren keurig in diepvries pakketten verkopen aan een vast klanten kring. Weer is de winkel marge voor de boer. Zijn deze mensen uitzondering JA, worden ze gezien als buitenbeentjes JA. Er zijn zelfs die hun eigen yoghurt fabriek in het tanklokaal hebben staan en een eigen klantenkring van groot verbruikers (kantines, ziekenhuizen etc.) hebben opgebouwd. Zijn deze gek NEE brengt hun melk mee rop dan de FC prijs JA en veel meer zelfs. Ik denk dat veel boeren en tuinders koudwatervrees hebben en nog te weinig betrokken zijn bij de afzet van hun product.

 • no-profile-image

  Han

  Wil Annechien het Samba Varken weren uit Nederland en liefst West Europa dan zal ze hem >weg< moeten >concureren< op kwaliteit, prijs zal niet lukken. Er zal echt smakelijker vlees in het schap moeten liggen dat uit Annechiens stallen komt of ze zal de suggestie bij de koper moeten wekken dat haar karbonaatje lekkerder en gezonder is dan het Samba lapje. Zo de gevoelens bij de klant nu zijn, is de Mega stal gelijk aan slecht, ziekmakend vlees. Helaas de Mega stal past niet in het "Primium" plaatje van annechien.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Annechien heeft daar in groningen graan tot de beschikking van het eigen bedrijf. Daarom hoeft ze een klant niet wijs te maken dat het vlees beter is want de klant kan het zelf proeven. Met de graan varkens van haar eigen bedrijf zit ze qua marketing in een hele goeie positie. Voor de slachterijen is een varken een varken. Een slachterij is de fabriek waar de varkens worden gedemonteerd. De slachterij zegt wel dat ze voor kwaliteit gaan maar gaan achter de schermen alleen voor volume. Heeft de slachterij ooit gevraagd wat er in je voer zit? De meeste boeren weten het zelf niet eens. Zolang de ingredienten aan de eisen voldoen is alles best. Wat megastallen betreft weten we nog steets niet hoe groot die zijn. Zolang dat niet omschreven is kunnen de megabedrijven beter politiek correct en onopvallend uitbreiden met kleinere stallen en meerdere locaties zoals tot nu toe het geval is geweest.

 • no-profile-image

  Consument

  Je mag jezelf best verwaand vinden Hans, dat je al in meervoud begint te praten. Daar mee hoeven we jouw, sorry jullie vlees nog niet. Eet smakelijk.

 • no-profile-image

  Hans

  Erg flauw Roberd Bodde om een blog met de titel Weg met het Samba-varken te publiceren, en dan de commentaren van juist die Brazilianen te censureren, Ga dan schrijven Weg met de Parma-ham, is kijken hoe de Italianen dan reageren!!!

 • no-profile-image

  Han

  Hans waarom Weg met Parmaham. Zou heel dom zijn, onze varkentjes gaan naar Parma om daar Parma hammetjes te worden. Wie gooit nu zijn eigen glazen in?? Greving heeft een ijzersterk handels merk gevonden voor Annechien; Ham van Groninger graan en van Groninger bodem. er gaat >Niets Boven Groninger Hammetjes<. De Groninger metworst van Brabantse varkens is alom bekend. Breng dit handelsmerk terug naar Groningen en zie er is een Premium geboren.

 • no-profile-image

  Sybren

  Han, dat boeren bang zijn voor verandering is denk het menselijke angst voor het onbekende. Als boeren een dikkere koek willen hebben, moet het van hen ook komen.

 • no-profile-image

  maarten

  @Geverink. Je vraagt je af welke smaak of hoe het rantsoen de smaak beinvloedt.
  Een ouderwetse ambachtelijke slager in Zuidhorn prefereerde slachtkoeien, die tot diep in de herFst buiten liepen in de wei. Krachtvoer en vooral snijmais geeft een andere smaak en het vlees verkleurd direct als het in de koelvitrine licht. Het blijft niet donkerrood. Zelfkazende boeren verwerken hun rauwe melk, liefst van gras met een kleine krachtvoer of in de winter hooi. Ingekuild gras geeft niet alleen meer kans op boterzuursporen. Ook de smaak verandert. Ook voor varkens geldt niet alleen wat voor voer ze krijgen. Onze zeugen en mestvarken krijgen hoofdzakleijk graan met een kleine mineralen en eiwit aanvulling. Doordat ze in oude voormalig meststierenstal zijn gehuisvest, dit is 1 grote ruimte waardoor klimaatbeheesing uiterst moelijk is. Hierin draaien 2 lange mestkettingen want wij strooien redelijk wat stro in de hokken. De varkens blijven zo schoon, warm en dit absorbeert dierect de aanwezige ammoniak in de mest. Op deze wijze ruikt je varkens nauwelijks en dat geeft natuurlijke een andere smaak aan het vlees. Verder wordt hierbij ons als huisslachting normaal propaangas gebruikt om het varken schoon te branden. In Oekraine wordt ook wel stro gebruikt en dit wordt geprefereerd door de smaakliefhebbers.

 • no-profile-image

  Sybren

  Onno, idd ik denk dat rauw melk etc ook niet de oplossing van het hele probleem is, maar als sommige mensen het willen, prima. Ik vind het CSA concept van Han geen slecht idee. Ook denk ik dat willekeurige boeren meer zouden samenwerken om bijv een etiket op een streekproduct te zetten en evt samen een verwerkings apparatuur aanschaften etc etc. We moeten het in NL niet meer zoeken daat vergroting de enigste oplossing is en ik denk om alleen de coops te veranderen nog niet voldoende is. Groeten

 • no-profile-image

  W Geverink

  Dat het randsoen de kwaliteit en de smaak van varkensvlees bepaald staat als een paal boven water Maarten. Voer met Opel Kadett ingredienten maakt geen Mercedes vlees. En Mercedes vlees maak je niet door een "premium" sticker op Opel Kadett vlees te plakken. Stel dat de laatste 33% van de Nederlandse varkensstapel met binnenlandse reststromen gevoerd wordt, onder wat voor naam ga je dat varken of het vlees dan vermarkten?

 • no-profile-image

  Han

  Sybren of het CSA concept ooit in Nederland van de grond komt is de vraag. Dat achter de schermen er aan wordt gewerkt, kan ik garanderen en ieder die mee wil denken of doen is van harte welkom. Laten de Nederlanders hun angst voor het onbekend eens laten varen. Mijn ervaring is dat niet iedere verandering een verbetering is, maar het is wel een verrijking. Eén ding kan ik garanderen het CSA concept is geen oplossing voor DE Nederlandse landbouw maar wel voor een DEEL van de Nederlandse landbouw.

Laad alle reacties (60)

Of registreer je om te kunnen reageren.