Boerenblog

Vertrouwen in de toekomst

Terugkijkend op 2011 heb ik aan de ene kant een zwaar gevoel, maar aan de andere kant is er ook hoop op beter. Het laatste wint.

2011 gaat bij mij de boeken in als een turbulent jaar. De eerste weken van het jaar werden we geconfronteerd met de dioxinecrisis in Duitsland. Het vertrouwen in de Duitse aanpak van de crisis was zoek. Ook in Nederland dreigde de varkensprijs diep te zakken. Met vereende krachten in de gehele keten hebben we dat voorkomen. De particuliere opslagregeling door Brussel ingezet, ondersteunde de varkensprijs.

Ongehoord

Richting de zomer kregen 26 varkenshouders te maken met een ongehoorde diefstal! Ons bedrijf was één van de ‘bezochte’ bedrijven. Verbijsterd en onthutst was ik. Enorme media-aandacht voor één dag was het gevolg. Mijn blog erover kreeg een recordaantal lezers. Door onze vasthoudendheid heeft de nVWA afgelopen week eindelijk actie ondernomen richting Ongehoord om een einde te maken aan het tentoonstellen van kadavers.

Geen steun

Vele uren heb ik in Brussel doorgebracht bij de uitgebreide expertgroep. Helaas was het resultaat nihil. Maatregelen om varkenshouders te ondersteunen blijven uit. Jullie zijn een marktgerichte sector en daar moet je het mee doen, is de Brusselse mening.

Duurzaamheid

De commissies Van Doorn en Alders kwamen met hun rapporten naar buiten. Over megastallen en al het vlees duurzaam in 2020. Opmerkelijk was de ondertekening van Het Verbond van Den Bosch door een aantal grote retailers. Dat biedt perspectief. Er verandert iets in het kruideniersdenken. De uitdaging ligt er om als varkenshouders hier op aan te haken met steun van alle ketenpartners. De winnaars van morgen nemen duurzaamheid mee in hun bedrijfsvoering. Duurzaam moet marktgedreven worden. Overigens concludeerde de Europese ambtenaar Gavinelli dat ook bij het World Meat Congres in Bonn (D.). Onze lijn krijgt dus Europese navolging. Daarvan ben ik overtuigd.

Mestakkoord

Een belangrijk feit dit jaar is het mestakkoord met als kern de verplichting mest te verwerken. Daarmee hebben we een oplossing van een decennia slepend probleem in het vooruitzicht. Van kostenpost naar opbrengstpost. We moeten als veehouderij klantgerichter worden. We maken biofosfaat en moeten luisteren naar onze klanten en daar de marketing op richten. Voor het zover is, moeten we nog wel wat peentjes zweten om tot realisatie te komen.

Imago

Onze kanjers haalden meer dan een €0,5 miljoen binnen door de Alpe ‘d HuZes te fietsen. Super. Al die Varkens zijn cool-shirts stellen de varkenshouderij in een positief daglicht. Ook het Weekend van het Varken trok weer meer bezoekers dan vorige jaren. De belangstelling van varkenshouders voor hun imago neemt sterk toe. Varkens Vandaag werd opgericht. Belangrijk, want hier geldt dat een goed imago begint bij je eigen uitstraling. De varkenshouder is zijn eigen ambassadeur. Dit jaar kwam er een nieuwe LTO-folder: Open. Richting alle burgers geven we daarmee aan dat we niets te verbergen hebben en met iedereen via de voordeur de dialoog aan willen gaan.

Kansen

Topsectoren was een woord dat u veelvuldig kon lezen in mijn blogs. Als LTO hebben we hier veel inspanning voor verricht. De verbinding tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen leidt tot nieuwe kansen en meer kracht in de agrarische sector. Het bedrijfsleven neemt hierin het initiatief. Dat is nieuw. Dit vroeg veel inspanning van onze organisatie. De Nederlandse groeidiamant groeit verder en LTO is daarbij.

De lijnen voor de toekomst die we hebben uitgezet, liepen ook dit jaar door. De cursus Het nieuwe veehouden leidde tot een aantal Sbir-aanvragen. Veel veehouders dachten na over de toekomst. VarKansen met programmaleider Han Swinkels wil de innovatie verankeren in de regio’s. VarkensNET had vele activiteiten en bereikte veel varkenshouders. Er was een prijs voor een megamooie varkensstal. De vragen van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Het stimuleren van de vermarkting van onze producten in premium segmenten door middel van het convenant vermarkting dierlijke producten.

Antibiotica

De reductie van antibiotica kreeg ook veel aandacht dit jaar. Bedrijven werken hier hard aan en velen merken dat het lukt. Het gebruik is al met 30 procent teruggelopen. Verder was er aandacht voor het veevoerspoor, het varkensbesluit, wilde zwijnen en de Europese discussie over het stoppen met castreren. Er was een heus Europees congres in Amsterdam. Opnieuw deden we mee in de organisatie van de Summerschool in Sterksel. Veel zaken passeerden de revue. Mijn conclusie: we moeten doorgaan op de ingeslagen weg.

Inspiratie

Voor mij persoonlijk was het winnen van de eerste Agrarische Persprijs een heel mooi compliment. Vooral het motto van het beeld dat ik kreeg, staat in mijn geheugen gegrift: alles draait om de gouden inspiratie die binnenin ons ligt. Als ondernemer en bestuurder is dat voor mij een belangrijke leidraad en inspiratiebron. In goede en in minder goede tijden.

Kerst is net achter de rug. Het is een tijd voor familie en vrienden. Tijd om na te denken. Ik wil deze blog graag eindigen met u een hart onder de riem te steken. Het motto van de Persprijs is ook voor u bedoeld: alles draait om de gouden inspiratie die binnenin ons ligt. Heb vertrouwen en geloof in de toekomst. Zoek verbindingen en laten we samen werken aan een gezonde en mooie toekomst. Ik wens u en de uwen alle goeds voor 2012.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.