Boerenblog

436 x bekeken 6 reacties

Denk met ons mee over GLB!

Help mee met nadenken over de kansen voor de varkenshouderij in het nieuwe landbouwbeleid.

De afgelopen week heb ik gesproken over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), de invulling van de topsectoren, het nieuwe veehouden en over de varkensvleesketen. Echt een opsteker zo’n avond met enthousiaste melkveehoudsters in Schoonloo.

GLB ook van invloed op de varkenshouderij

Wat heeft de varkenshouderij nu te maken met het GLB? Ik hoor het veel varkenshouders hardop denken en soms ook zeggen. Wij zijn toch van de vrije markt? Nou ja, we hebben een aantal marktinstrumenten zoals particulier opslag van vlees en exportrestituties. Belangrijk zijn ook het systeem van importtarieven om onze markt toch een beetje te beschermen. Maar deze instrumenten staan niet in vergelijking tot bijvoorbeeld de EU-bedrijfstoeslagen in de akkerbouw, de melkveehouderij en de vleeskalverhouderij.
Het GLB wordt gewijzigd. We hebben ook als varkenshouderij te maken met de gevolgen hiervan. Neem bijvoorbeeld de hoge en fluctuerende voerprijzen waarmee we worden geconfronteerd. Die zijn deels een gevolg van meer vrije markt en het beleid op het punt van biobrandstoffen. Wij voelen als varkenshouders de effecten stevig in onze portemonnee. Ons huidige verdienmodel is niet berekend op die sterk schommelende voerprijzen. De doorberekening van hoge voerprijzen in onze opbrengstprijs voor de varkens, vindt onvoldoende plaats.

Varkenshouderij moet gebruikmaken van nieuwe GLB

In 2013 wordt het GLB herzien. In de opmaat daar naartoe zien we al veranderingen. Zo kunnen varkenshouders nu al gebruikmaken van regelingen die betaald worden vanuit het GLB-geld. Denk aan de regeling voor stimulering van duurzame stallen, programma’s om netwerken te ondersteunen en de subsidieregelingen voor luchtwassers.

Workshop: denk mee!

Woensdag 9 november is er in Utrecht een workshop over het nieuwe landbouwbeleid. Ook markt en keten staan centraal. Wat moet er gebeuren om de concurrentiekracht en de verduurzaming van de varkenshouderij te versterken? Hoe kunnen we innovaties en nieuwe initiatieven ondersteunen en stimuleren? Wat is daarbij de rol van Brussel?
Ik wil meedenken vanuit de volgende stelling: ‘vlees is een maatschappelijke dienst’. Markt en consument zijn de vragende partij. Varkenshouders moeten worden geprikkeld om die vraag in te vullen. Dat kan via onderscheidende concepten. Het is moeilijk om deze concepten op gang te brengen. Hierbij kan de overheid helpen. De markt moet uiteindelijk bepalen en betalen.

Maatschappelijke ontwikkelingen stimuleren

Maatschappelijke ontwikkelingen moeten een vertaling krijgen naar de markt. Voor het gehele marktsysteem van de onderscheidende concepten goed op gang is, kan de overheid door stimulansen die beweging op gang brengen. Daarmee kan ze maatschappelijk gewenste ontwikkeling sturen door kansrijke innovaties te ondersteunen. Meer dierenwelzijn, minder ammoniakuitstoot, een efficiënt gebruik van mineralen, energiebenutting en het verbeteren van de CO2-footprint zijn voorbeelden van maatschappelijke vragen. De overheid kan het mes aan twee kanten laten snijden als ze innovaties en marktconcepten waarin maatschappelijke wensen en markt aan elkaar worden geknoopt stimuleert. Dit rechtvaardigt naar mijn mening voldoende financiële ondersteuning voor de varkenshouderij vanuit het vernieuwde GLB en het nieuwe topsectorenbeleid.

Ideeën zijn welkom

Varkenshouders kunnen hierbij denken aan een stimuleringsregeling voor duurzame stallen, het ondersteunen van proeftuinen in innovatienetwerken en het afdekken van ondernemersrisico’s bij bedrijven die in het diepe springen bij het implementeren van vernieuwingen. Een tijdelijke bescherming van producenten in nieuwe markten in het kader van mededinging kan ook een idee zijn. Wellicht moeten we het verdienmodel op een geheel andere wijze vormgeven. Hoe kunnen we beter samenwerken in de keten rondom een marktconcept? Allemaal ideeën en vragen.
Wilt u meehelpen met nadenken over de mogelijke kansen in dat nieuwe landbouwbeleid voor de varkenshouderij en andere sectoren? Kijk naar het twitterverslag woensdagmiddag 9 november onder #toekomstglb en doe mee! Ook via een reactie op deze blog kunt u suggesties doen. Ik neem ze graag mee.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Agrarier

  Annechien,

  Lees je eigen weblog de verschillen?
  Voermarkt vrije prijzen, maar wel importtariefen?
  Voerprijzen die door verplichte GLB minder effectieve landbouwgrond brengt met daarbij ook nog die bio-brandstof, wat betekend, dat de graan prijzen echt niet gaan zakken de komende jaren.
  Maak je hard voor een compleet vrije markt! Geen hulp niks en laat het ondernemerschap vrij.

 • no-profile-image

  Hans

  Annechien, ik citeer even uit je blog: "de invulling van de topsectoren, het nieuwe veehouden en over de varkensvleesketen." Misschien wordt het tijd om de andere sectoren eens aan het woord te laten!

 • no-profile-image

  Han

  Annechien je spreekt over een markt die vraende partij is. Dit is mijns inziens en denkfout, Markt is een plaats waar vraag en aanbod samenkomen. De consument is de vragende partij en bepaalt uit eindelijk wat hij / zij over heft voor het product in jouw geval >varkensvlees<. Als je de markt met al zijn fluctuaties wilt omzeilen zul je indrdaad in een heten moeten gaan zitten. Deze keten moet dan van stal tot aanrecht bepalen wat en hoe het product er uitziet en welke prijs wordt gehanteerd. De keten moet door de vraag en het specifieke van het product worden gestuurd. Er zal volgens mij een merknaam of productie proces bescherming moeten zijn om andere leveranciers buiten de keten te houden. Willen we dit zeer strikt doorvoeren dan zal er een vorm van samenwerking moeten zijn met één of meerdere retail organisaties die hun schap alleen vullen met vlees dat binnen de keten is geproduceerd. krijg je als keten deze garantie niet van de heren retaillers dan blijf je vechten tegen beter weten in. Mijn ide lijkt op marktbescherming en strijdig met de gedachte van vrijhandel. Maar het is niet eel meer het Bier kartel, waarbij jij van mij je tap krijgt en jij mijn afzet garandeert. Dit mag dus waaom bij de vlees verkoop niet??

 • no-profile-image

  guillaume


  Niet te ver voor de muziek uitlopen,eerst proef van bekwaamheid afronden LTO en Friends.Vertrouwen win je zo niet.
  Eerst de N.L. Europese sanering opkoop zeugenplaatsen(vergoedingen) realiseren daarna weer verder kijken,nu krijgen we het scenario genoemd door" Agrarier wereld",of zijn jullie stiekum met hem eens.De markt doet zijn werk,maar de beste innovatie is een Europees een tekort stimuleren,dat geeft meer vertrouwen.Daarna de productie per bedrijf voorlopig op slot(vleesquotum/bigquotum),de echte (voorlopers)ondernemers komen dan vanzelf bovendrijven. Dan kun je pas verder met keten productie etc,en kunnen de blijvers eerst hun financiele situatie op de huidige kredietverstrekking op orde maken.

 • no-profile-image

  p.jilesen

  Bese Annechien,

  Ik wil best meedenken maar ik wil niet aan een dood paard trekken.
  Waarom niet?
  Wil je met partners iets bereiken dan moet je als producentgroeperingen met een woord spreken.
  Mocht dat op korte termijn niet lukken, ga dan als LTO met je natuurlijke partners praten en tegen Wyno zoek partners bij de particuliere slachterijen en vleesverwerkers.
  Op deze manier ontstaan 2 integraties waar een gezonde concurrentie is die als doel moeten hebben gelijke beloning voor geinvesteerd kapitaal en arbeid voor alle schakels.
  Producenten zijn vrij om daar aan deel te nemen, op deze manier ontstaat er een 2 prijzen systeem dat verdedigbaar is.
  Als boeren willen uitbreiden passen ze er wel voor om uit te breiden of ze moeten kunnen deelnemen aan de produktielijn cq integratie die toegevoegde waarde brengt.
  Ik besef dat dit niet op korte termijn verwezelijkt kan worden maar in mijn ogen moet dit juist NU gebeuren.
  We staan aan de vooravond van een nog nooit vetoonde sanering, die biedt ons ook kansen laten we die met 2 (paar!) handen aangrijpen.
  Niets doen is de dood in de pot dat ben ik met je eens.
  Annechien en Wyno, succes.
  Met vriendelijke groet, Peter Jilesen
 • no-profile-image

  Boer

  Woensdagavond naar Dalfsen, Annechien, Wyno en Steven Lak samen. Wat wil de varkenshouder nou eigenlijk zelf?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.