Boerenblog

42 reacties

Snelle opkoopregeling gewenst

Het is de hoogste tijd dat er een flink tekort aan varkens komt. Het buigt en barst aan alle kanten in de varkenshouderij. Als we nu eens een opkooptender organiseren.

Of het komt omdat ik dagelijks alle kanten van de varkenshouderij ervaar, zie en spreek, weet ik niet. Wel weet ik dat talloze gezinnen alle levensvreugde ontnomen is, dat eerste leveranciers op omkiepen staan en dat meerdere varkensbedrijven geen medicijnen en entstoffen meer geleverd krijgen. Dat banken plotseling geconfronteerd worden met lege voersilo’s en vele tonnen aan opgelopen debiteuren en dat noodkredieten worden verstrekt. Dat bedrijven aan nieuwe eigenaren zijn geholpen, waarbij miljoenen zijn weggeboekt. Dat varkens tot drie keer toe verpand zijn. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wachten op de buurman

Ondertussen regeert de gelatenheid in de sector. Iedereen houdt de schijn op. Niemand staat op en zegt: ‘laten we de beurzen in oktober eens schrappen en de €5 miljoen die we daarmee in de zak houden besteden aan een masterplan’. Veel varkenshouders wachten op de buurman die omsodemietert, ondanks zijn mooie bedrijf, zijn harde werken en prachtige gezin. 80 procent is ziek. 40 procent daarvan is terminaal en 40 procent mag het infuus behouden. 20 procent redt zich altijd. Je mag ze goede ondernemers noemen, wellicht hebben ze meer talenten aangeboren gekregen.

100.000 zeugen

Wijzen naar anderen lost niks op. Leveranciers die dachten de zaken goed voor elkaar te hebben, ervaren nu aan den lijve dat er geen geld meer binnenkomt. Slachterijen zitten met smart te wachten tot ze weer eens 'nee' kunnen verkopen aan hun afnemers. Er moeten fors minder varkens komen en snel. Als we in Nederland nu eens beginnen met een opkooptender die inhoudt dat varkenshouders inschrijven voor welk bedrag ze hun vergunningen en varkensrechten willen inleveren. Vanaf het laagste bedrag halen we minimaal 100.000 zeugen uit de markt, vervolgens rolt dit zich over Europa uit.

€75 miljoen

Degene die al op het punt van leegdraaien staat, wil graag voor €500 meedoen. Degene die nog lang niet klaar is voor 2013 wellicht voor €1.000. Zeugen en biggen verkopen de mensen zelf. Aan de stallen worden geen directe eisen gesteld, behalve dan dat er nooit meer varkens in gehouden mogen worden. Ruwe schatting: 100.000 zeugen x €750 = €75 miljoen. Natuurlijk kun je zeggen dat in betere tijden er wellicht weer uitgebreid wordt. Laat deze betere tijden zich dan eerst maar eens weer aandienen. Wat vandaag onder de oppervlakte brandt is onmenselijk en niet langer acceptabel.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  Johnny. Niet dat ik me niet kan vinden in je verhaal. Het water staat menigeen tot aan de lippen of is dat zelfs al overstegen. Maar de grote vraag is. Wie gaat dat betalen? De overheid? Ik zie het als de zoveelste roep om marktregulering. Dat is toch wat iedereen niet wilde? Liberalisering en globalisering waren de toverwoorden. Zie landbouw breed de gevolgen van jarenlang onachtzaam dit beleid te achtervolgen en denken dat dit het is. Niet alleen de landbouw overigens. Nu de vrije markt zijn werk doet is dit automatisch het gevolg denk ik dan wel eens. Als men profiteert van de vrije markt is er niets aan de hand en hoort men niemand, maar o wee als de vrije markt roet in het eten gooit. Dan lopen we met zijn allen op een hoop en vinden we dat er wat gedaan moet worden. Ik heb al wel eens eerder gereageerd op een ander blog dat ik vind dat elk respecterend land een fatsoenlijk landbouwbeleid moet hebben waarbij levensvatbare inkomens verdiend kunnen worden door de boeren, de primair producenten. Dit betekent in mijn ogen ook weg met de liberalisering, globalisering en weg met de vreselijke WTO onderhandelingen waarbij veel landen de oren laten hangen naar de grillen en wetten van de USA onder het mom van vrije marktwerking maar ook een land waarbij boeren meer gesteund worden dan wij denken. Produceren voor inlandse markt tegen een eerlijke prijs en invoerheffingen op prioducten die niet onder gelijke omstandigheden geproduceerd zijn, in de landbouw o.a. dus op basis van milieu-, dierwelzijn-, kwaliteits- en ander maatschappelijke eisen. Daarnaast als de overheid hier voor op moet draaien is dat dan wel zo eerlij ktegen over andere sectoren waar per dag het ene bedrijf na het andere bedrijf omvalt? Ook hier vaak hard werkende mensen, ondernemers en werknemers, die hun brood zien vervliegen in deze barre tijden. De economische groei is eruit en er zal in de westerse landen eerder gesproken moeten worden over economische krimp. Maar ja dat is politiek niet te verkopen en brengt alleen nog maar meer onrust maar via de achterdeur zal iedereen de komende jaren geconfronteerd worden met een minder besteedbaar inkomen. Dus de vicieuze cirkel gaat hier weer op. Want mensen hebben minder te besteden en hebben wel de vaste lasten van woning, die overigens alleen maar zal stijgen bij de meeste als gevolg door de lagere waarden van de woningen en dus meer top hypotheken zullen er komen op de woningen bij renteverlengingen, energie die alsmaar duurder wordt. Kortom een heel deel van het inkomen van de burgers ligt vast en als er dan bezuinigt moet worden wordt er weer als eerste naar de dagelijkse levensbehoeften gekeken, en die moet dus weer zo goedkoop mogelijk zijn en zal men dus als men de keuze heeft voor een stukje goedkoop vlees elders geproduceerd in de wereld tegen mindere eisen dan we die in NL kennen dat op het bord komen van de mensen. Nee de crisis is nog lang niet over en zal in grotere omvang op ons neerdalen. Ik kan het helaas niet positiever zien, er zal nog heel veel ellende over heel veel gezinnen komen en dan niet alleen bij de veehouders en landbouwers. Om e.e.a. om te buigen dienen we dus een heel ander politiek en economisch systeem op te bouwen wat gebaseerd is op duurzaamheid. Pas als er voor een ander systeem gekozen wordt, o.a. marktregulering, en de politiek en de economie ook duurzaam zijn geworden gloort er mogelijk weer licht aan de horizon.

 • no-profile-image

  ikke

  het is niet mijn bedoeling om mensen tegen mij in te jagen, of te kwetsen, of op welk andere manier pijn te doen. Maar als je er dieper over nadenkt, dan had de varkens pest ook wel iets goed in zich, namelijk een vermindering van het aanbod. Op het moment van uitbraak en daarna voor sommigen veel ellende, dat realiseer ik me. Maar er komt na verloop wel een tekort aan varkens.

 • no-profile-image

  Jan

  De klok loopt snel, een opvolgende weblog stond al eerder op de nieuwbrief van www.farmfocus.nl

 • no-profile-image

  Han

  Ik wil niemand persoonlijk kwetsen, maar voor mij is niet duidelijk waarom de boeren (in zijn algemeenheid) altijd wachten met bedrijfssluiting tot iemand anders het licht komt uitdraaien. Waarom zijn boeren wel ondernemers als het gaat over >starten van een bedrijf< maar niet zogauw het moet gaan over >bedrijfs sluiting<. Boeren kijken zoals vele ondernemers naar de buurman en tegelijk verstrijkt de tijd om nog iets (verdienste) van het verleden te redden. In mijn beleving is je bedrijf stoppen een beslissing die automatisch voortvloeit uit het starten van je bedrijf. begrijp me goed ik ken de beweegredenen, hoop op betere tijden, om door te gaan tot buitenstaanders het licht uitdraaien. De voorgestelde opkoopregeling (warme sanering) zal geen uitkomst bieden voor de sector, goedkoop producerende landen vullen de leemte in no time op. Ik kan alleen maar hopen dat de politiek nog wat geld vindt om de wijkende varkensboeren financieel te steunen zodat ze niet de rest van hun leven met de gevolgen zitten.

 • no-profile-image

  gerjan Slingenbergh

  Marktregulering is de oplossing voor betere prijzen in de varkenshouderij.
  Tot voor kort dacht de LTO dat de Nederlandse varkensboeren die beperking niet wilden. Of is Annechien nu ook wijzer geworden?
  Als je het aanbod wilt reguleren dan moet dat in Europees verband want anders vegen de nederlandse varkensboeren de weg schoon voor anderen. Als dat niet gebeurt dan is dit een zinloze aktie, jammer. Bovendien dienen er afspraken gemaakt worden voor na de dip, als de prijzen zijn hersteld. Doet men dat niet heb je binnen no time dezelfde situatie.

 • no-profile-image

  boer

  Wat een gejammer, Johnny.Toch heb jij zelf ook hieraan mee geholpen door zwaar uit te breiden in het verleden toen het niet op kon. Ikzelf heb nog steeds dezelfde hoeveelheid varkens als 20 jaar terug, dus aan mij ligt het niet. Maar ja wat nu, net als met Griekenland, blijft het bij oeverloze discussies. Toch zit er in de huidige uitzichtloze situatie ook wel een stuk gerechtigheid in, nl. de grote stoere jongens die altijd met hun grote mond in de boerderij staan, versus de kleine boer die altijd in de hoek wordt( werd) gedrukt. Wie is er nu beter af? Alhoewel ( helaas )de grote wel over zullen blijven want zij zijn vaak to big to fail. En wie betaald deze rekening weer? juist ja, de kleinere boer, zoals altijd.

 • no-profile-image

  Jan

  Arme boer drijfzand, we hebben medelijden met jou.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Er werd vaak gelachen om de varkensboeren die aan de afgelopen opkoopregelingen deelnamen. Veel mensen denken nu van had ik er toen maar aan mee gedaan, maar nu gaan de eventuele centjes die dat mogelijk maken jammer genoeg naar Griekenland. Sterkte en wijsheid gewenst, ook voor de melkveehouders uiteraard die op het punt staan hun productierechten op te geven.

 • no-profile-image

  Biggenfokker

  Nou ik ben als Johny hard gegroeid laatste 15 jaar maar heb veel mensen een goed pensioen betaald met hun rechten op kopen dus zeg niet dat dat het probleem is. Probleem is dat iedereen van 18 biggen in 1985 naar 28 in 2011 is gegaan en zelfde aantal zeugen.

 • no-profile-image

  bel

  opkopen van biggen lukte na de pest ook al niet. Vrijwillige bijdrage is niet mogelijk bij ondernemers. Ook het communisme zoals de Noor in zijn eerste reactie voorstelt, is niet de oplossing. In de varkenshouderij is nog steeds veel geld te besparen, ik zie op veel bedrijven nog kilo's en kilo's voer in de put liggen, verwarmingen volop stoken, lichten aan, teveel personeel, noem maar op. Die 20% van Johnny zit daar bovenop.

 • no-profile-image

  boereke

  Grote fokbedrijven heb geen lagere kostprijs maar een hogere opbrengst prijs .Alleen wil iedereen een opkoopregeling alleen komt ie er niet. [ heeft nvv al met bleker over gehad]

 • no-profile-image

  john

  we zitten nu midden in shake out. Het kwaad financieel is al geschied. Als we deze crisis door zijn gekomen en de rendementen straks weer beter zijn wordt het tijd om naar business model gaan waardoor we ons rendement er ook ophouden. Produce on Demand bijvooerbeeld. Niet meer maken dan markt vraagt. Dit betekent dat een varken een levertijd krijgt van 11 maanden.

 • no-profile-image

  naam

  Op zich een goed idee om een deel van het aanbod uit de markt te kopen. Ik vind wel dat dit dan vanuit de varkenshouderij sector moet worden gefinancierd, niet van belastingeld. Wel graag ook vleesvarkensbrijven leegdraaien en niet alleen zeugenbedrijven anders kun je een tijdje later weer aan de gang

 • no-profile-image

  jan

  Varkensrechten brengen nu nog geld op en ammoniakrechten ook. dus nu stoppen.

  Nederland produceert 3 keer zoveel als er opgegeten wordt, wil je dit overschot allemaal opkopen?

  Lijkt me een goed plan als je iemand kunt vinden die dit wil betalen.

 • no-profile-image

  Ed Bakker

  Sjaak je kon het niet juister zeggen ben het helemaal met je eens Maar het lijkt wel of bij de meeste landen de landbouw een sector is waarvan de regering denkt zeur niet aan m'n hoofd en zoek het zelf maar uit ,enkele goede uitzonderingen zijn o.a Frankrijk ,Duitsland en of we willen of niet de USA Wat mij in NL tegen staat is het opgeven van goede landbouwgebieden voor parken natuurgebied enz.enz.

 • no-profile-image

  Sjaak Mocking

  Beste Bel Bob. Zal vast wel niet je echte naam niet zijn, maar vooruit maar. Bij mijn weten heb ik het woord communisme niet in mijn mond genomen. Marktregulering gelijk schakelen aan communisme, dan denk ik dat je horizon maar eens moet gaan verruimen. Landbouw voorziet in de primaire levensbehoeften van mensen. Vrije marktwerking werk niet. Niet de boeren worden hier beter van maar de tussenhandel en vele andere die graaien. Landbouwproducten kennen een lage prijselasticiteit. Met andere woorden, een heel klein beetje overschot doet de opbrengstprijs vele malen harder laten kelderen. Een klein beetje krapte laat direct scherpe opbrengststijgingen zien. Daarom is de landbouw niet geschikt in mijn ogen voor een liberale markt en is meer gebaat bij marktregulering waarbij de boer een eerlijk prijs verdient. Maar sluit je ogen maar.Het communisme was al failliet, nu dus ook het kapitalisme, of zeg je gewoon er is niks aan de hand, er is niks aan de hand, er is niks aan de hand. Dat noemt men struisvogelpolitiek en in de regel schiet men daar ook niets mee op, eerder verder weg van huis. En met Han ben ik het volkomen eens. Als je ondernemer bent maak je diverse keren een balans op. Doorgaan, investeren, of stoppen.

 • no-profile-image

  Patrick

  Met alle respect voor iedereen moet ik vaststellen dat het binnenste van een piramide brand te beginnen van onder moet ik vaststellen dat diegene zoals Jonny (iemand uit het bovenste van die piramide)die tot voor kort nog altijd goud en zilver zag aan het einde van de tunnel stillaan ook grif begint toe te geven dat het schrijnend word en daar is ook eerbiedig op neer te kijken . Juister kon hij het niet verwoorden alvast. Mijn inziens is dat niet enkel de varkenshouderij is die de klos is maar de ganse economie en onverwijl zal de koopkrachtdaling overslaan op lagere varkensprijzen waarbij er mee afbouw nog steeds genoeg zullen overblijven vanwege het lagere verbruik . Europa zie maar eens de akkerbouw in Belgie KREUNT onder deze prijzen je zou haast gaan meehuilen als je een verbouwereerde vriend 6 ha aardappelen ziet rooien voor zijn mestvee dit op huurland van 1000 euro/ha. . Jonny we zitten in een wervelstorm bovenop een draaikolk waar de ganse economie ingaat zonder uitzondering in Luik sluit Arcelor metal in 2008 de grootste barometer van de crisis . In Hongarije hoorde ik vanavond nog dat er geen intresse is om tarwe aan te kopen en dat zegt veel betekend geen export . De vraag naar mais is de laatste 10 dagen iets aangewakkerd 168 euro btw inn momenteel . In de laatse 15 jaar was de graanopslag in H steeds binnen de 3 maanden na oogst leeggezogen door de export nu niet het schort waarom ? omdat er gewoon een pak minder varkens zijn in W europa en volgens mij worden de cijfers van varkenspopulaties angstvallend geheim gehouden door diegene die er alle belang bij hebben. Europa kreunt terwijl men in Brussel enkel geintresseerd is om branden te blusen boven Athene dit terwijl het in gans Europa brand op vele plaatsen zelfs nog erger dan Athene.

 • no-profile-image

  guillaume

  De hele varkenshouderij lijkt wel op een piramidespel.Alleen de NL.boer verliest de regie omdat we gewoon te duur zijn als varkensproductieland. Wie anders daar over denkt moet dan maar doorgaan maar nu op eigen kracht en geen rentevoordeeltjes van de Rabobank.Want het concurentieverschil zit vooral in het verleden, hoe meer ik leen en groter, hoe goedkoper de rente(euribor).DE wijkers hebben vaak veel meer rente betaald en minder voor hun dieren gekregen omdat de periferie ze al minder betaalde(structuurbeleidVION/grote handelaren/voerconcerns).Als deze rentevoordeeltjes(2a3%) en prijsverschillen nu eens in een pot werden gedaan en de wijkers daar nu eens een vergoeding voor individuele concurentievervalsing door de (RABO)banken en periferie(voersector).De Rabobank als geheelfinancierder van de agrosector nou een versnelt dit weggeboekte geld eens ging terugbetalen aan de wijkers dan komen we al een heel eind.Want als je schaalvergroting aanmoedigd heb je als bank ook een ZORGPLICHT bij verstrekken van hypotheken!Niet alleen voor de grote varkens en mengvoederbedrijven.Geloof dat ik een van de hoofd veroorzakers en enkele lokale banken hiervan wel weten waar we het over hebben.DE Rabo zit volgens Dirk Duijzer goed bij kas dus daar zou ik de bal maar eens neerleggen.Een bank met ideeen en kapitaal.Of heb ik het nou helemaal mis!

 • no-profile-image

  Sjaak

  Er zijn al verschillende banken geholpen door de staat met vele miljarden euro's.
  Is er misschien nog ergens ruimte in de begrotingen om ook de boeren die willen/moeten stoppen aan een acceptabele toekomst te helpen? Dit gaat gegarandeerd geen miljarden kosten maar wel een hele hoop boerenleed besparen.

 • no-profile-image

  john

  die miljarden euro's zijn al terug betaald met fikse rente. De klanten hebben het betaald.Ik Zie het nu wel zitten om alle biggen acuut op 0,4 op te leggen in heel europa! Alle boeren doen dan mee aan productievermindering zonder hulp van de staat. binnen 11 maanden 25% minder vleesvarkens! |Veel goedkoper als opkooprgelingen. Als de markt weer gezond is de biggen weer naar 0,35 dan zitten er op 100% voorzienining in europa.

 • no-profile-image

  Keutelboer

  Beste Jonh wie gaat dat dan controleren en wat zijn de sancties als men zich hier niet aan houd . We zijn allemaal goud eerlijk en al zeker als het om geld gaat . Zie wat onze top managers voor werk leveren . En zie ze worden bij goed en slecht werk beloond met een bonus . Denk maar niet dat dit gaat werken . De Nederlandse boeren zijn het onderling al niet eens laat staan dat dit Europees gaat en kan gebeuren . Je moet het eigenlijk vergelijken met de dorps kruidenier van vroeger . Enkele groeide uit tot supermarkt en de rest werkte nog lang door voor een honger loontje tot het niet meer ging . En die over bleven moesten ook groeien om te kunnen blijven bestaan . Velen van hen zijn moeten stoppen of overgenomen door weer grotere concurrenten . En deze strijd duurt nog steeds voort . En eigenlijk gaat het in elke bedrijfstak zo . Dus dat financiële leed van de landbouw is in alle sectoren aan de gang of geweest als de koude sanering zijn werk heeft gedaan . En niet vergeten de werknemers die soms velen jaren bij zulke bedrijven gewerkt hebben en nu thuis zitten en meestal in verband met hun leeftijd ook niet of moeilijk aan nieuw werk kunnen komen . En soms na enkele jaren hun huis eerst op moeten eten om een uitkering te krijgen .Deze strijd zal nooit stoppen als iedereen probeert het grootste stuk van de koek te krijgen . Toen het goed ging had iedereen een behoorlijk stukje en nu het slechter gaat heeft degene die machts positie opgebouwd heeft het grootste stuk van de koek .Met als gevolg dat er weer meer mensen zijn die weer minder geld beschikbaar hebben om bv duurder vlees en groenten enz te kopen . Zo dat de boer nog minder voor zijn product beurt . Want de tussen schakel met machts positie levert niets of weinig in van zijn marge . Dit noemen we vrije markt . De boeren zullen het eerst onderling beter eens moeten worden om zelf ook een soort machts positie op te bouwen . waarmee ze zelf eventueel de aanvoer hoeveelheid kunnen regelen of zelf de tussen schakels in handen krijgen . Zolang het verdeel en heers gedrag heerst zal er nooit een oplossing komen .

 • no-profile-image

  Piet

  Van 0,3 naar 0,4 betekent 25% minder zeugen op bijna alle bedrijven en is daarmee een veel te eenzijdig kostbare ingreep. Laat dan de 25% bedrijven stoppen die niet meer gemotiveerd zijn om door te doen. Dit hoeft relatief weinig te kosten en gezien de tientallen miljoenen aan voerschulden willen voerleveranciers graag meedoen. Banken strepen nu al vele miljoenen weg en hebben ook baat bij een snellere sanering. De overheid kan faciliteren bij het intrekken van rechten en vergunningen. Nou wat let ons dan nog?

 • no-profile-image

  T Peters

  zou het geen oplossing zijn dat er bij verkochte rechten 20 % afgeroomd word?

 • no-profile-image

  john

  misschien voor de stoppers wel, de prijzen van de rechten stijgen dan weer. voor de blijvers is het een nadeel: de kosten van de rechten drukken door in de kostprijs. En met het aandeel wat verkocht wordt in nederland zie ik het mestprobleem niet snel krimpen. De rechten laten vallen zal eerder tot een oplossing leiden.

 • no-profile-image

  guillaume

  Alle mest die niet op de Nederlandse grond geplaatst kan worden is over,oud verhaal.Bij alle scenario's die we bedenken komt een ding bovendrijven.Iedereen die mest overhoudt en geen grond(met grond een andere kostprijs?) heeft betaald de rekening.De blijver betaald voor de mestverwerking,is niet erg als het kostenplaatje gunstig is en de mestwet faciliteerd(overheid)afzet restproducten.Daarnaast moeten toch de banken(b.v.de Rabo stroppenpot is vol en de spaarrente laag en is nog.. ??triple a) voor een fatsoenlijke vergoeding voor het stoppen komen en daarnaast de rechten laten vallen bij bedrijfsbeeindiging behalve als deze grondgebonden is.Ook zou de de overblijvers gewoon op hun rechten afgeroomt moeten worden procentueel naar het percentage onder de kostprijs zit.Nu bv. 20 % krimpen.Zit de Markt weer goed(per jaar en per regio bekijken en heb je vrijheid om het op te lossen gezamelijk).Heb je een totale kostprijs van 1,53 incl.mestafzet en gezinsinkomen(personeel) en 2013 gereed,dan hoef je niet te krimpen.De banken hebben de sleutel voor ingang voor de stroppenpot.De overheid voor de aanvullende fiscale regelingen die ook uitweg bieden om te stoppen,belasting op ondergrond en subsidie op sloop en staking. Net als prijsafspraken in de vleeshandelkartel zouden de boeren dat ook kunnen en eerlijke kloppende en voor iedereen vergelijkbare marktprijzen.Hoe langer dat deze vervelende situatie doorgaat hoe hoger de kostprijs.Je kunt ook gewoon niets doen zijn de rechten niets meer waard zoals nu is dat een fooi,de aanvullende fiscale maatregelen zijn ook slecht. Zo blijft iedereen maar aanmodderen en doet de(vrije)bankwerking zijn werk en blijven de verdien model varkenshouders over mits de berekeningen kloppen./wel graag snel handelen.Dan is stoppen of doorgaan niet zo'n moeilijke keuze meer en hou je een geloofwaardige sector met meer vertrouwen over.Als de varkenssector weer vertrouwen en draagvlak laten wil uitstralen in Nederland moet je deze koude sanering omkeren tot een fatsoenlijke anders krijg je nooit wat je hebben wilt,want als je de stoppers afsmeert krijg je dezelfde hardheid op je eigen bordje terug.De strijd tegen het hyperkapitalisme is al begonnen wereldwijd,hopelijk dat dit ook weer niet op de varkenhouders afgerekend wordt.De multinationals in de agroindustrie hebben hetzelfde kunstje geflikt.(leegzuigen boeren begint het mee en verdeeldheid zaaien eronder word je groot en machtig) De burger begint het al door te krijgen de varkensboeren zijn al zo ver maar sommige hebben het nog niet door of willen het niet horen uit lijfsbehoud=menselijk maar geen "duurzame" oplossing. Of denk ik te simpel?

 • no-profile-image

  Charly's Devil

  De intensieve veehouderij is eind jaren 50 aan haar opmars begonnen. In 1986 is er door de mestwet een halt toegeroepen. In die tijdspanne is de varkenshouderij in West-Europa los gekomen van de voederproduktie op eigen West-Europese bodem. De import van voedselgrondstoffen vanuit overal ter wereld voor de humane voeding van de mensen gaf als bijprodukt een afvalstof. Deze werd in de landbouw afgezet: De natte voederprodukten en ook gedroogde.
  Dat ging goed, en de landbouw ging over tot ook zelf importeren. De intensieve veehouderij in West-Europa groeide uit zijn voegen, en de grondgebonden varkens- en pluimveehouderijen in Frankrijk en Duitsland werden gesloten. Inmiddels zijn we weer aangeland op de ommekeer sinds enkele jaren. De CLM wil ernaar toe dat het voedsel daargeproduceerd wordt waar het geconsumeerd wordt. De mestwetgeving had al de integratie van de akkerbouw in de varkenshouderij aangemoedigd. In Duitsland verbouwt men al varkensvoer op eigen bedrijf in grotere getale dan voorheen. Ook in NL zijn er bedrijven mee bezig.
  Conclusie: Linksom en rechtsom zal de varkenshouderij meer grondgebonden worden. De varkensproduktie zal voor een deel Nederland verlaten, tenzij de verplichte mestverwerking/distillering financieel een betaalbare kaart wordt. Zoniet dan is het net als de textiel een ten dode opgeschreven branche.

 • no-profile-image

  dujo

  Ik vind het overdreven om te stellen dat 80% van de varkensboeren ziek is, er zijn nog heel veel gezonde bedrijven, die alles vlot kunnen betalen, ook zijn er bedrijven met neveninkomsten, die houden het heel lang vol, tot slot zijn er ook bedrijven die alles hebben afgelost, ook die redden het altijd.

 • no-profile-image

  x

  Als er een opkoopregeling komt voor zeugen, is het logisch dat ook alleen de zeugenhouders voor de kosten moeten opdraaien.
  Bijv. een heffing op slachtzeugen
  Stel 20 euro * 400.000 per jaar * 3 jaar = 24 miljoen
  Een vaste bijdrage per zeug.
  Stel 50 euro per zeug opgegeven bij landbouwtelling
  is 45 miljoen
  Dit bedrag hoeft niet ineens opgehoest te worden, maar in bijv. 3 jaar.
  De uitkering bij de stoppers die ook niet mee hoeven te betalen uiteraard, is dan ook in fases tot 2014
  De stoppers moeten uiteraard varkensrechten inleveren
  Dit voorkomt een lange koude sanering, de varkensrechten blijven waarde houden, het mestoverschot komt beter in evenwicht. De biggenprijs herstelt sneller.

  Europees gaan regelen, wordt veel te complex en niet uitvoerbaar.

 • no-profile-image

  john

  die sanering waarin we nu zitten heeft iedere zeugenhouder al veel geld gekost. Dit jaar zelfs al meer dan die 50 000 die jij stelt. voerwinst loopt 150 euro achter bij 5 jarig gemiddeld. (450 zeugen * 150.000 = 67500) . Deze ronde zijn er alweer voldoende zeugen weggesaneerd. Richtting 2013 verdwijnen er nog veel meer dus daar hoeven we geen regeling voor te bedenken. De rechten blijven ook onbenut en worden dus minder waard. Waar wij als aan sector aan moeten denken is de manier waarop wij de volgende dip ingaan. van zaad tot karbonaat duurt gewoon 12 maanden. Nu kunnen we wel een bedrijf wegkopen maar dan hebben we alsnog 1 jaar lang last van de productie van het weggekochte bedrijf + de wegkoopsom. Bij elkaar opgeteld is dat duurder dan de dip ingaan en wachten tot het beter gaat. Mijn voorstel zou zijn om geld bijeen te leggen en daarmee zeugen opkopen in de maanden januari, februari en maart. De traditionele biggendaling na de zomer blijft dan misschien uit en de lage varkensprijzen in januari ook. 10 euro per zeug per jaar zou voldoende kunnen zijn. Elke geslachte zeug in de eerste 3 maanden krijgt dan een slachtzeugenpremie van 30 euro te geven. Dit zou voldoende stimulans moeten zijn om in deze periode eens goed de bezem door de zeugenstapel te halen. fokgelten zijn de eerste maanden ook relatief duur dus extra vervangen met fokgelten is dan ook zinloos. De stopper stopt toch wel. De blijver heeft zijn centen in de toekomst hard genoeg nodig. Dus zonde om de centen aan de stopper te geven.

 • no-profile-image

  Gerrit

  Zo lang hoeft een bedrijfssanering niet te duren. Heb er hier in de omgeving al vele voorbeelden gezien inmiddels van slechts 2 maanden i.p.v. 12. Alle zeugen tot 100 dagen dracht naar VION, biggen als slachtbig weg. Inmiddels hebben banken naar schatting al zo'n 50 miljoen uit de stroppenpot getrokken. Op één Brabants bedrijf pas 2 miljoen weggestreept. Wie stoppen wil, levert zijn sleutels in en klaar is Kees. De voersector zal naar schatting meer dan 100 miljoen wegstrepen, daar houden ze in hun voerprijzen al duidelijk rekening mee...... Wanneer banken, voerindustrie en boeren niets willen organiseren, dan moet het maar flink uitzieken. Dat ben ik wel met John eens.

 • no-profile-image

  Han

  Dujo, Drenthe. Dat er bedrijven zijn die zich nog wel reden dankzij neven inkomsten is wat mj beteft geen punt. Alleen noem ik deze bedrijven niet gezond, ze overleven nl. door (subsidie) geld van elders (neven tak) Een dergelijk bedrijf is niet over te nemen voor een full time varkenshouder zonder neven inkomsten. Dus economisch ongezond!

 • no-profile-image

  Judo

  Eens Han, het zijn juist deze varkenshouders die zich af vragen waarom anderen een groot bedrijf moeten hebben. De vraag waarom zij naast hun loondienst nog varkens moeten hebben is meer gerechtvaardigd.

 • no-profile-image

  jd

  oh, de grote bedrijven beginnen jaloers te worden op de kleintjes en wie krijgt de meeste subsidie? De grote! Wie is economisch ongezond?

 • no-profile-image

  guillaume

  Ja Nederbelg,zo is en was het altijd al.Daarom krijg je ze nooit op een lijn.John,Han,Ik ken ook hele grote bedrijven met een medewerker waarvan de vrouw fulltime naast de deur werkt om het privepotje te vullen,omdat dan alles in het bedrijf gestopt word.Sommige boeren kicken gewoon op een groot bedrijf en vinden dat ze hoe grotere hypotheek ze hebben de bank ze niet laat vallen met hun mooie grote stalletjes met hun gesubsidieerde Euriborretje en luchtwassertje.In de pluimveewereld staan ook al bedrijf(jes) leeg.Het gaat erover of je bedrijf rendement opleverd,de rekenfoutjes komen er vanzelf uit.En dierrechten blijven volgens Dirk Duizer,dan is een opkoopregeling niet nodig.Ga eerst de mest maar eens duurzaam wegwerken en dan heb je ook geen opkoop nodig. Zo ga lekker even geld verdienen met neveninkomsten.

 • no-profile-image

  x

  Kijk, als we niks doen dan verdwijnen de zeugenplaatsen ook wel, alleen kost het de blijver en de stopper veel geld.
  Het duurt veel langer voordat er minder zeugen komen. Met opkoopregeling en intrekking van varkensrechten kunnen straks de varkensrechten weer naar richting 150 euro en anders worden ze waardeloos. Op een bedrijf met 4000 rechten is dit toch een afwaardering van 6 ton.
  De welzijns- en emissie-eisen van de overheid zijn hier wel mede oorzaak aan.
  Dus een bijdrage van de overheid voor een opkoopregeling zou zeker op zijn plaats zijn.

 • no-profile-image

  john

  met neven inkomsten is niets mis!. iedere varkenshouder kent de varkenscyclus en probeert zich zo goed mogelijk tegen een dal in dekken. Of dat nu gebeurt met neven inkomsten, lage financiering, geen vreemde arbeid, investeren in kwaliteit, koppeltoeslagen etc. Als je met zeugen begint moet je incalculeren dat je elke 5 jaren 2 jaar onder de 400 euro voerwinst draait. Die klap moet opgevangen kunnen worden met alle mogelijkheden die er zijn. Lukt dit niet dan is het bedrijf niet meer levensvatbaar.

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Wat een flauwekul. Wanneer neveninkomsten noodzakelijk zijn om de varkens overeind te houden, kun je neveninkomsten beter omzetten in hoofdinkomsten. Het bedrijf is dan óf hobby (mag geld kosten) óf niet levensvatbaar.

 • no-profile-image

  guillaume

  Zeugenhouderij is mijn hobby,vooral de marktwerking en onderhandelingspositie is en was leuk. Dat hebben we niet meer, gezien de opschaling van de periferie.De manier hoe dit tot stand is gekomen blijkt dat boeren gemakkelijke prooien zijn van banken,periferie en overheid.Hierdoor ontstaan steeds meer hobbybedrijven met te grote schuld,daar helpt werken niet meer bij.Ik denk als varkenshouder altijd in grote lijnen,de lijn die nu uitgestippelt wordt is de lijn van afhankelijkheid waarbij samenwerken alleen voor de grote varkenshouders weggelegd is als laatste strohalm. Zolang die zichzelf nog steeds de beste vinden wordt dat ook niks,laat staan een opkoopregeling die veel te laat komt.Laat dan nu maar eens zien dat je geen hulp nodig hebt,daar was je al afhankelijk van al willen sommige laten geloven dat dit niet zo is.Vergeleken met het buitenland hebben we hier prutsbedrijven dus lekker doorgroeien en voor goedkope dierrechten wordt al gezorgt.e showroom van Johnny is groot genoeg.

 • no-profile-image

  john

  neveninkomsten zijn soms noodzakelijk om een crisis door te komen zoals de deze. Als neveninkomsten structureel nodig zijn om het bedrijf overeind te houden is het inderdaad hobby. Bedrijven die nu op meer dan 2000 euro gefinacierd zitten en 100% afhankelijk zijn van het inkomen uit het bedrijf hebben het nu behoorlijk zwaar. laat zeggen dat je nu geen winst of verlies hebt. door 80 afhankelijk te zijn van je bedrijf krijg je toch nog wat geld binnen uit de neventak. en is het gewoon mogelijk om een boterham te smeren. zonder in te teren op je vermogen.

 • no-profile-image

  boer

  Johny vinden de bobo, s wel goed dat je over de crisses praat of zouden lto ,nvv rabobank en voerindustrie over eigen rendementen hebben gehad?
  10 % minder varkens is goed voor kleine en grote boer.

 • no-profile-image

  Biggenfokker

  Er zijn hier in de buurt veel professionele zeugen houders met meer dan 600 zeugen die de laatste jaren alles vernieuwd hebben dus ook flinke financiering en deze hebben er meestal geen neven tak bij. Maar komt goed nvv is plus 1

 • no-profile-image

  Kees

  Waar ben je het beste mee af? Een bedrijf wat 2013 klaar is met een schuld van € 2500 / zeug of een bedrijf wat niet klaar is met een schuld van € 1000 / zeug? Beide kunnen niet zomaar stoppen (en beide kunnen wellicht niet doorgaan).

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.