Redactieblog

468 x bekeken

Teruggaaf btw voor varkenshouder

Den Bosch - Een opterende varkenshouder krijgt een deel van de btw terug van een oude investering in een biggenstal. Bij de bouw van de biggenstal is een nieuwe onroerende zaak ontstaan waardoor de herzieningsregeling van toepassing is.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:

Belanghebbende, X, heeft een fokvarkensbedrijf en laat in 1998 tegen een al bestaande varkensstal een nieuwe biggenstal bouwen van 272m2 die hij in 1999 in gebruik neemt. De bijgebouwde stal is specifiek geschikt voor biggen, terwijl de oude stal is ingericht voor de huisvesting van zeugen. De biggenstal heeft vier eigen buitenmuren, een eigen ventilatiesysteem, een eigen rioleringssysteem, en een zelfstandige elektriciteitsgroep. Op grond van de welstandsvoorschriften is dezelfde steensoort gebruikt, het dak van de biggenstal is 50 tot 75 cm hoger dan het dak van de oude stal. De inspecteur heeft X op zijn verzoek een btw-beschikking afgegeven waardoor X vanaf 1 augustus 2005 over zijn prestaties omzetbelasting is verschuldigd. Over het tijdvak 1 augustus 2005 t/m 31 december 2006 legt de inspecteur X een naheffingsaanslag omzetbelasting op. In geschil is of X recht heeft op herziening van voorbelasting zoals X bepleit en de inspecteur weerspreekt.

Hof Den Bosch oordeelt dat de bouw van de biggenstal aan te merken is als het vervaardigen van een nieuwe onroerende zaak. Het hof verwijst daarbij naar jurisprudentie van de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het hof stelt vast dat de biggenstal geheel los van de varkensstal kan worden gebruikt en dat de functie van de biggenstal naar maatschappelijke opvattingen verschilt van die van de bestaande varkensstal, te meer omdat de biggen niet kunnen verblijven in de varkensstal en omgekeerd ook niet. Met de bouw van de biggenstal in 1998 is een nieuwe onroerende zaak ontstaan waarop de herzieningsregeling van toepassing is. X heeft recht op teruggaaf van een deel van de destijds niet in aftrek gebrachte omzetbelasting. Het hof verklaart het beroep van X gegrond, vernietigt de uitspraak van de rechtbank en vermindert de naheffingsaanslag.

Meer informatie: Hof 's-Hertogenbosch, MK I, 3 september 2010, nr. 09/00095

Of registreer je om te kunnen reageren.