Boerenblog

55 reacties

Crisis aanpakken

De Duitse overheid moet direct alle met dioxine verontreinigde partijen vlees, melk en eieren uit de markt nemen. Nederlandse slachterijen moeten hun gegarandeerd dioxine-vrije vlees beter vermarkten.

Het is crisis in de varkenshouderij. Die crisis komt van twee kanten: hogere voerkosten en veel lagere vraag naar en afzet van vlees. De Duitse consument laat varkensvlees liggen vanwege dioxine in het veevoer. Duitse slachterijen hebben afgelopen week daarom al enkele dagen geen varkens meer afgenomen. De prijs die de boer beurt keldert hierdoor. Begin dit jaar werd 13 cent per kilo minder uitbetaald en voor komende week dreigt een verlaging van nog eens 20 cent. Dat is 30 euro minder per afgeleverd varken. Dat is onacceptabel. De verliezen worden bij wijze van spreken met het uur hoger.
Niet alleen leveren de varkens ineens veel minder op, ook de voerkosten zijn met 22% fors gestegen ten opzichte van begin vorig jaar. Een extra kostenpost van €12,50 per vleesvarken. .
Ten opzichte van eind vorig jaar verliest een varkenshouder extra ruim € 42,50 per varken. Dat is voor het gemiddelde gezins bedrijf 6.000 euro per week. Dat houdt niemand vol.

Er is actie nodig!

De oorzaak van deze crisis ligt in de voersector en juist daar blijft het angstvallig stil. De supermarkten hebben een dominante positie. De slachterijen worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat veroorzaakt een constante prijsdruk. En de varkenshouder is de zwakste schakel in de keten. Hij wordt het kind van de rekening als er niet deze week in de keten stappen worden gezet.
We kunnen onze leden niet in de kou laten staan. Er is actie nodig. Maar moet dat een blokkade van de slachterijen zijn? Niet leveren? Harder onderhandelen met de inkopers van supermarkten? Nee, dat denk ik niet. Oplossen van de crisis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle schakels in de keten. Want als de zwakste schakel breekt, hebben alle andere schakels daar evenveel last van. Dus moeten we SAMEN aan de slag. Eerst maatregelen om de korte termijn te overleven. Daarna met elkaar eens goed doorpraten welke structurele aanpassingen nodig zijn voor een duurzaam toekomstperspectief voor de varkenshouderij.

Deze acties worden NU ingezet:

1. LTO vraagt de Nederlandse overheid de Duitse regering onder druk te zetten om per direct rigoureuze maatregelen nemen: haal verontreinigde partijen vlees, eieren en melk direct uit de markt.
2. We nodigen alle ketenpartijen uit om maandag 17 januari crisis-ketenoverleg te voeren om samen acties uit te zetten.
3. Wij gaan met retail overleggen om de huidige marktprijs te handhaven. Dat moet het dumpen van vlees door Duitse slachterijen aan banden leggen.
4. Nederlandse slachterijen moeten de kwaliteit van gegarandeerd dioxinevrij-varkensvlees uit Nederland commercieel uit buiten.
5. Wij zullen dit weekeinde alle ketenpartijen informeren.

Hoe dan ook. Nederlandse varkenshouders mogen niet de dupe worden van een crisis die andere partijen in de keten hebben veroorzaakt.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  domme albert

  Het is allemaal te treurig voor woorden . Maar zou er allemaal maar niet teveel ruchtbaarheid aan geven in Nederland.
  Of je moet 100% zeker weten dat de Nederlandse consument geen ongewenste verbanden gaat leggen.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Nee, teveel ruchtbaarheid moet niet. Maar in stilte naar de haaien gaan, is helemaal wat. Dan maar liever strijden voor onze varkenshouders. Het is echt een dik probleem. Dus ik vind dat de de NL supers om te beginnen de prijs in NL minimaal moeten vasthouden op huidig niveau. Enfin zie de acties die ik beschreef.

 • no-profile-image

  Realist

  Overproductie en oneerlijke concurrentie vanuit Duitsland maken varkensboeren en vleesindustrie kapot.
  (Ondanks beste knowhow en modernste productiemethoden gaat de Nederlandse varkensvleessector naar de haaien)

  Hoe het in de andere levensmiddelensectoren zit, weet ik niet, maar in de varkensvleessector hebben we nu reeds sinds jaren te maken met het feit dat de Nederlandse boer van het slachthuis minder krijgt voor zijn varken dan wat het hem heeft gekost. De dioxinecrisis fungeert als accelerator om de strop rond de nekken van de varkensboeren aan te draaien.

  Tevens hebben we, wanneer we één stap verder gaan, te maken met het feit dat ook de slachterij en de vleesverwerkende industrie reeds jaren te maken hebben met de omstandigheid dat de door hen toegevoegde meerwaarde niet wordt beloond door de supermarkten, waardoor het voor de slachterijen en de overige vleesverwerkende industrie onmogelijk is om marge te maken, laat staan om de boer een faire prijs te betalen voor zijn varken.

  De oorzaak is vrij simpel. Een kwestie van teveel aanbod t.o.v. de vraag. Er is namelijk nauwelijks een meer open en vrijere markt dan de varkensmarkt, welke dus werkt volgens het aloude vraag-en-aanbod-principe. Aangezien, Europees gezien, het aanbod varkens veel groter is dan de vraag naar varkensvlees, is de prijs van varkensvlees gekelderd en zijn niet meer de kostprijs van de primaire grondstof plus de daaraan toegevoegde meerwaarde (slachten, snijden, verpakken, etc.) bepalend voor de prijs, waarvoor het vlees in de supermarkt ligt. De varkenshouders produceren Europawijd teveel varkens, waardoor de supermarkten constant in staat zijn om te gaan shoppen bij diegene, die het zwaarst onder druk staat om zijn product verlieslatend te leveren.

  Maar er is meer aan de hand. Er bestaat bijv. tussen Nederland en Duitsland grote verschillen in de productieomstandigheden qua “loonbepalingen van land tot land” (in Duitsland is geen minimumloon), keuringskosten, etc. etc. Hierdoor is een scheefgroei ontstaan in de varkensvleesmarkt. De Duitse slachterijen zijn de laatste jaren gigantisch gegroeid, Duitsland is daardoor van een importerend land een exporterend land geworden. Op zich past de in de ideeën over een vrije markt, zoals wij dat in Europa hebben gewild. Dat, vooral vanwege de afwezigheid van een minimumloon in Duitsland, vrije slachttijden (24/7), lage keuringskosten, etc. etc., de vleesindustrie in Duitsland zo heeft kunnen groeien is dan wel een trieste vaststelling, vooral wanneer je je bedenkt dat juist die grote Duitse slachterijen onze Nederlandse varkensmarkt kapot maken.

  Wij wilden binnen Europa allemaal vrij kunnen handelen en Europa zou één moeten worden. Tan aanzien van het vrije handelen is het doel gehaald. De Duitsers kunnen het varkensvlees, ondanks een duurdere inkoop van het varken, goedkoper produceren en goedkoper (terug)leveren in Nederland dan de Nederlandse producenten. Hoe kan dit nou, vraag je je af. De varkensfokkerij en mesterij en de Nederlandse varkensvleesindustrie zijn altijd zulke belangrijke Nederlandse economische activiteiten geweest. Hoe heeft die verschuiving zo snel plaats kunnen vinden ? Simpelweg door de hiervoor vermelde ongelijke omstandigheden. Dus wel een vrij Europa, maar niet één gelijk Europa, en dat maakt het voor de Nederlandse vleesindustrie onmogelijk om fair te concurreren tegen de Duitse slachterijen, waardoor het ook voor de Nederlandse slachters weer onmogelijk wordt gemaakt om de boer een faire prijs voor het varken te betalen.

  Ook het feit dat de Duitse vleesindustrie een aantal jaren geleden nog importerend was en dus kwam vanuit een 85%-dekking van hun vlees voor de nationale markt, speelt een belangrijke rol. Eerst hebben ze ervoor gezorgd dat ze zoveel slachtcapaciteit hadden dat ze 100% zelfvoorzienend werden. Toen de Duitsers merkten dat ze met hun, door de overheid gesteunde en gecreëerde, mogelijkheden goedkoper konden produceren dan andere West-Europese landen (geen minimumloon, 24/7-industrie, etc.) zijn ze nog verder gaan uitbreiden en zijn exporterend geworden.

  En dat was de nekslag voor de Nederlandse vleesindustrie. In zijn algemeenheid kun je stellen dat 70% van het door de Duitse producenten geproduceerde vlees zijn afzet vindt bij de nationale supermarkten, waarvoor een faire prijs wordt betaald. De overige 30% wordt geëxporteerd, voor zeer lage prijzen naar de buurlanden (België, Frankrijk en Nederland) en voor veel geld naar Rusland etc. Per saldo is het voor de Duitse slachterijen goedkoper om meer te produceren dan ze strikt noodzakelijk nodig hebben. De goedkopere productiekosten geven hun de mogelijkheid om, zoals dat bij een productiebedrijf werkt, door meer te produceren de kostprijs naar beneden te brengen. Dat dit ten koste gaat van de Belgische, Franse en Nederlandse vleesindustrie is schijnbaar niet zo belangrijk voor onze politici. Als de omstandigheden gelijk zouden zijn, zou dit nooit lukken, maar kennelijk heeft de EG en de Nederlandse regering er geen moeite mee dat er zulke grote verschillen tussen de landen bestaan, waardoor oneerlijke concurrentie in die zo “vrije” en “gezamenlijke” markt juist wordt ondersteund. De Duitsers produceren meer en teveel, maar doordat ze meer produceren wordt hun kostprijs lager. Ze verkopen nationaal voor goede prijzen en verkopen het overschot bij de buren tegen dumpprijzen.

  De Nederlandse supermarkten profiteren hiervan, maar in principe is dat hun goed recht. Het is een vrije markt. Ze kopen het “overschot” van de Duitse slachterijen, dat ze altijd tegen de laagste prijs kunnen inkopen. Maar tegelijkertijd dwingen ze daarmee de Nederlandse leveranciers om tegen dezelfde prijzen te leveren, hetgeen alleen maar kan (of zelfs dat nog niet) wanneer de varkenshouder zijn varkens goedkoper levert. En dan kom je dus in de bekende vicieuze cirkel, want die Duitser koopt daarna dan ook graag weer die goedkopere varkens. Indirect houden dus ook de Nederlandse varkensboeren deze negatieve spiraal in stand door hun varkens in Duitsland te verkopen.

  Onder de huidige politieke omstandigheden is aan deze situatie niets te doen. Het enige dat we aan onze regering kunnen vragen is om de omstandigheden, waaronder de Nederlandse vleesindustrie moet werken gelijk te maken aan de Duitse of andersom. Dan zijn in ieder geval de zaken, welke je als “valse concurrentie” kunt betitelen uit de wereld.

  Om een halt toe te roepen aan deze situatie, waarin nagenoeg elk onderdeel van de bedrijfskolom verlieslatend is geworden, moet er Europa-wijd overleg komen tussen de politiek, varkensboerenorganisaties, de varkensvleesindustrie en de supermarkten. Dit lijkt een onhaalbare kaart. Maar, nu aangejaagd door de dioxinecrisis, zou het moment dat de varkensboeren Europawijd massaal gaan stoppen weleens niet meer zo ver weg kunnen zijn. Dat moet toch ook de heren van de supermarkten aan het denken zetten.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Realist, jij hebt een hele goede analyse gemaakt. En hoe gaan we nu verder? Wat gaan we doen? Helpt het om voor de poort van de Nederlandse slachterij actie te gaan voeren? Wat vind jij van de door ons uitgezette acties om de brand NU te BLUSSEN?

 • no-profile-image

  Realist

  Naar mijn bescheiden mening heeft het geen zin om actie te gaan voeren tegen de slachterijen. Zij zitten in principe in hetzelfde schuitje als de varkensbedrijven. Naar mijn mening is het zaak om snel en direct op Europees hoog niveau te gaan communiceren. Misschien dwing je dit door acties af maar dat betwijfel ik.

  Een aantal simpele vragen (maar waarschijnlijk zonder bevestigende antwoorden);

  Is het mogelijk om alle hoofdrolspelers van alle grote retailorganisaties van heel Europa bij elkaar te krijgen.

  Zo ja, zou het dan mogelijk kunnen zijn om de Nederlandse en/of de Duitse regering ervan te overtuigen dat of de concurrentie op primaire levensbehoeften nationaal gevoerd dient te worden op basis van “gelijke monniken, gelijke kappen” of, als de concurrentie op primaire levensbehoeften internationaal gevoerd wordt, dat er Europa-wijd gelijke (productie-)omstandigheden gecreëerd worden.

  Zo ja, is het dan mogelijk om deze retail-organisaties ervan te overtuigen dat er, ook in hun belang, dringend behoefte is aan goed georganiseerde, structureel werkende en voor alle partijen in de bedrijfskolom positief werkende, veranderingen ten aanzien van de prijszetting van het varkensvlees ?

  Zo ja, zou het dan niet mogelijk zijn om Europawijd, afhankelijk van de nationale omstandigheden, tot een rechtvaardige totstandkoming en verdeling te komen van de differentiële waardering voor de toegevoegde waarde, welke in de verschillende onderdelen van de bedrijfskolom worden toegevoegd, zodat uiteindelijk iedereen krijgt waar zij of hij recht op heeft ? En zodat varkensvlees voor een faire prijs in de winkels ligt. Ik ben ervan overtuigd dat de consument er zeker die extra ± € 0,50 per kg. voor over heeft indien zij ervan overtuigd kan zijn dat het een faire prijs is voor een fair product.

  Zo ja, zou het dan mogelijk zijn om, in het verlengde van de (zie hiervoor) reeds geregelde afspraken met de retail, met de vleesindustrie (slachthuizen, verwerkingsbedrijven, etc.) afspraken te maken omtrent het doorzetten van de afspraken in de retail naar alle bedrijven, werkzaam in de vleesindustrie, zodat aan de inkoopkant een prijs voor de varkens wordt betaald, op basis van de door een onafhankelijke partij gecalculeerde kostprijs, afhankelijk van de nationale omstandigheden. Wat de verkoopkant betreft, gaan we er bij deze vraag vanuit dat de retail zich al heeft verbonden aan deze faire prijszetting.
  Als er op al deze vragen bevestigend geantwoord zou kunnen worden, dan zou er misschien een mogelijkheid bestaan om, met behulp van de politiek, die ook overtuigd moeten worden van het feit dat in deze primaire sector, waarin gigantische kapitaalsinvesteringen gedaan moeten worden voor de lange termijn, de vrije markt niet goed werkt, een basis liggen om aan tafel te gaan zitten.

  Waarschijnlijk zal dit een utopie blijven, naar mijn bescheiden mening. Er is teveel wantrouwen tussen de verschillende sectoren van de bedrijfskolom en er is geen bereidheid om hier verandering in aan te brengen. Reeds vaker zijn er in het verleden pogingen gedaan om vraag en aanbod op elkaar af stemmen, hetgeen nooit tot echte resultaten heeft geleid. Dit is een vreemde maar realistische vaststelling, waarbij naar mijn mening maar één oorzaak is aan te wijzen en dat is de menselijke drang om steeds meer te willen, iedereen kijkt zeer egoïstisch naar zijn eigen persoonlijke belang en probeert “at the time” te profiteren van bepaalde marktsituaties, zonder daarbij na te denken of de markt structureel daar behoefte aan heeft. Dat is het risico van een vrije markt.

  Als ik ongelijk zou krijgen en dus de diverse partijen wel bereid zouden zijn om met elkaar te praten, moet duidelijkheid komen omtrent de volgende zaken;
  - Een faire, door een onafhankelijke organisatie vastgestelde, kostprijsberekening van het varken, gedifferentieerd van land tot land
  - Totale structurele behoefte aan vlees, gedifferentieerd van land tot land
  - Een berekening van het structureel benodigd aantal varkens, gedifferentieerd van land tot land
  - Een faire, door een onafhankelijke organisatie vastgestelde, kostprijsberekening van alle toevoegingen van de verschillende schakels in de bedrijfskolom, gedifferentieerd van land tot land.


 • no-profile-image

  Realist

  Ondanks dat zich de crisis in de varkenssector Europawijd manifesteert, lukt het het waarschijnlijk niet om de alle belangenbehartigers uit heel Europa bij elkaar te krijgen.

  Wat de Nederlandse varkensboeren dan nog zouden kunnen doen is zo snel mogelijk werken aan productievermindering. Tevens zou ik hen adviseren om geen varkens meer te leveren aan Duitse slachterijen, aangezien die indirect hun doodvonnis tekenen.

  Daarnaast zouden we de Nederlandse supermarkten kunnen vragen om geen Duits vlees meer in te kopen omdat dat ook een nagel is aan de doodskist van de Nederlandse varkenshouderij.

  Indien we de Nederlandse supermarkten ervan zouden kunnen overtuigen om geen Duits vlees meer in te kopen en de varkensboeren kunnen bewegen om geen levende varkens meer aan de Duitse slachterijen te verkopen, is de vraag aan de Nederlandse slachterijen of zij in staat zijn om het gat in te vullen dat ontstaat als de Duitsers geen vlees meer leveren aan de Nederlandse supermarkten en tegelijkertijd of zij in staat zijn om de 100.000 varkens, die nu de grens over gaan, in Nederland kunnen slachten tregen een voor de varkensboer faire prijs.

 • no-profile-image

  Han

  @Realist. Je plannen klinken goed! De vraag is, zijn ze uitvoerbaar, zonder in conflict te komen de WTO? Ik denk dat iedere vorm van handels regulering accuut wordt aangevochten door betrokken handelaren / importeurs en ze zullen winnen. Ieder varken dat Nederland of zelfs Europa minder produceert, zal elders in de wereld (Brazilië,USA) gemaakt worden. Op termijn zal het alleen maar verlies opleveren voor de boer. Een oplossing is; "Maak de consument chauvinistisch, zodat hij / zij gaat voor Nederlandse / Europese producten en de import ondanks prijsverschil >links< laat liggen".

 • no-profile-image

  Patrick

  Zolang Vion Hilckman Tönies Westvlees Covavee en nog een bus vol slachthuis- CEO's niet aan een zeel gaan trekken komt men als varkenshouder geen stap verder. Dat ze aan een zeel zouden kunnen trekken is al even onwaarschijnlijk als de politiek in Belgie.
  En apro po ze hebben toch al ooit eens een poging gewaagd die toen al was afgezegd nog voor ze gepland was.
  De enige mogelijkheid is de supers treffen aan hun verkoopspunten maar dan wel weten dat de prijszetters zich vooral niet in Belgie of Nederland bevinden . Het is vooral bedenkelijk dat het zover is moeten komen vooralleer aktie komt het is al 4 jaar over en out en in die tijd hebben de echte schuldige zich verspreid als een niet meer in één hand te nemen slurie. Mijn laatste bedenking daarbij is er een van eigen ervaring : Die supers zijn echte manipulators bij hun toelevering ,kapitaalsintensieve huizen als slachthuizen hebben volgens mij tegen beter weten in zich al enkele jaren laten meeslepen in deze manipulatie en kunnen ze er ook niet meer van tussen zouden ze dat wel doen dan tekenen ze hun eigen ondergang en daar draait het nu hem eenmaal om , verder om niets meer!!!!

 • no-profile-image

  Realist

  @Han. Dat is ook een goed idee Han, alleen zal het langer duren om de consument direct te beïnvloeden. De top van de Nederlandse supermarkten is sneller te bereiken. Het is niet de bedoeling om aan kartelvorming te doen, maar aan lijfsbehoud van de Nederlandse varkenshouders en Nederlandse vleesindustrie. Het is niet fair dat èn Nederlandse varkensboeren èn de Nederlandse vleesindustrie onder compleet andere omstandigheden moeten werken, waardoor er daadwerkelijk sprake is van valse concurrentie. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn van onze politiek.

 • no-profile-image

  Realist

  De slachterijen nu blokkeren of onder druk zetten heeft alleen maar een negatief effect. Ook zij staan aan de rand van de afgrond. Deen-Hobu schijnt afgelopen vrijdag al omgevallen te zijn. Ik denk dat we nu, voor de korte termijn, de bittere pil, veroorzaakt door de dioxine-crisis, moeten slikken. Maar tevens moeten we, samen met Henk Bleker en met de grote retailers, maandag meteen vragen of ze bereid zijn om ervoor te vechten om de Nederlandse varkenshouders en de Nederlandse vleesindustrie te behouden !! De EU-commissie kan niet zeggen dat wij een kartel willen vormen. Nee, we willen slechts dat de wedstrijden in deze belangrijke Nederlandse "tak van sport" in de concurrentiesfeer onder gelijke reglementen kunnen worden gespeeld. Dan kunnen we n.l. elke westrijd aan, maar niet als er voor Duitsland andere regels gelden dan voor ons. En daar is op het moment sprake van !! Ze kunnen niet zeggen dat we niet mogen praten met de Nederlandse afnemers van vlees omdat dat de vrije handel zou blokkeren als aan de andere kant dezelfde commissie toestaat dat onze buren onder compleet andere omstandigheden kunnen werken, hetgeen nu juist wel directe VALSE CONCURRENTIE is. De Britten hebben overigens ook zoiets weten te creëren, als ik me niet vergis.

 • no-profile-image

  Adviseur

  Waarom kan in de vleesvarkenshouderij niet wat in de vleeskalverhouderij wel kan? Gewoon de vleesvarkens op een redelijk voergeld houden, zodat de varkenshouder weinig risico's loopt en een goed inkomen heeft. Er blijven dan enkele voergeldgevers over die zulke grote aantallen varkens houden dat ze een sterke partij richting de slachterijen en voerleveranciers kunnen vormen en daardoor betere prijzen kunnen afdwingen. Denkbaar is ook dat de voerleveranciers deze rol op zich nemen. Ze kunnen dan mogelijk in de toekomst ook de slachterijen overnemen. Van Drie regelt ook zelf het voer en de afzet van de kalveren en de kalverhouders ontvangen een voergeld waarmee ze over het algemeen een redelijke boterham hebben.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Realist, in je eerste twee comments kon ik je een heel eind volgen maar nu ga je in de fout. Nu moeten er volgens jou maatregelen komen die Nederlandse belangen beschermen. Wat denk je dat in die andere Europese landen jarenlang geroepen is over de voordelen van de Rotterdamse haven, met invoer van goedkope grondstoffen, waardoor er hier zo'n grote productie in de intensieve veehouderij is ontstaan. Nu dat voordeel omslaat in een nadeel mag je niet gaan wijzen naar anderen. ===== Jouw beredenering over een Europese kostprijs berekening met landenstructuur betekent dat er in NL 75% productie verdwijnt. Ik ben ook voor spreiding over Europa maar wie gaat dat betalen? ===== Ander belangrijk punt is dat er bij LTO in vrije markt gedacht wordt en vormen van quotering/prijsregulatie niet meer in hun woordenboek staan.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Adviseur, de vleeskalverhouderij is een bijproduct van de zuivelindustrie en wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de EU. Totaal niet te vergelijken met de varkenshouderij.

 • no-profile-image

  Het is allemaal

  Realist, slachterijen aan de rand van de afgrond???? VION is een miljardenbedrijf en met Tonnies is het al niet anders. Niemand gelooft toch in de zielige verhaaltjes die hun loopjochies Van Balkom en Van der Lee verspreiden? (Z)LTO is eigenaar en daarom valt daar ook niets te verwachten. Annechien is best van goed wil, maar heeft alleen mandaat om iets te zeggen over een kettinkje en een balletje in de stal. VION en Wakker Dier doet Huijbers zelf wel.

 • no-profile-image

  Realist

  Hai Paul. Dat ben ik niet helemaal met je oneens. Maar, ik ben op zich voor een vrij Europa, onder gelijke omstandigheden. In principe mag dan elk product voor de primaire levensbehoeften daar geproduceerd worden, waar het binnen Europa het goedkoopst kan. Dit gebeurt binnen de Verenigde Staten ook. Maar het moet dan wel onder de omstandigheden van "gelijke monniken, gelijke kappen". Daarnaast moet binnen Europa vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. Dat ik dit binnen Europa graag gedifferentieerd zie van land tot land, is om inzicht te krijgen in de landelijke mogelijkheden, zodat eventuele tekorten en overschotten onder elkaar verdeeld kunnen worden. Daar dienen dan quoteringsafspraken over gemaakt te worden. Op zich zou het ideaal zijn indien ieder land zichzelf zou kunnen bedruipen, maar dat is denk ik onmogelijk, alleen al uit klimatologische verschillen. Nee, juist in die optiek, zouden de Europese specialisten op het gebied van varkens en varkensvlees, de Nederlandse varkensboeren en de Nederlandse vleesindustrie, zich weer kunnen profileren met hun specialismen. En kunnen dan dus op een correcte wijze worden beloond voor hun vakmanschap en hun toegevoegde waarde.

 • no-profile-image

  Realist

  Het is heel simpel uit te rekenen dat er door de Nederlandse vleesindustrie al jaren fors is ingeteerd. Er zijn altijd uitzonderingen, maar die heb je onder de varkenshouders ook. Zowel de boer als de vleesindustrie krijgen niet wat ze, bedrijfseconomisch verantwoord, zouden moeten krijgen. Als je daar niet van overtuigd bent, dan moet je zeker niet in gesprek gaan en gewoon afwachten, wie "de langste" heeft. Ik voorspel je dat de de varkensboeren dan niet winnen !!! De realiteit onder ogen zien en proberen een oplossing te vinden, die voor alle partijen goed is. Nu zijn het alleen de supermarktyen, die nog verdienen aan vlees. Dat is niet fair !! Misschien kunnen we de gezamenlijke retailers daarvan overtuigen. Het onderling vertrouwen is maar "dunnetjes", maar als er geen overleg komt, is de uitkomst heel erg voorspelbaar !!

 • no-profile-image

  robert bodde

  Jullie focussen je nu vooral op de retail. Die is misschien lastig, maar niet het echte probleem. Bedenk: voor de retail is vlees altijd een belangrijk produkt, die slacht echt de kip met de gouden eieren niet. Nee, het echte probleem is wegval van consumentenvraag naar varkensvlees. Dat moet je keren. De consument moet er weer vertrouwen in krijgen dat het varkensvlees vrij is van dioxine, dat het ongevaarlijk is dat lekkere spul weer te eten. Wat daar de weg voor is? Geef als particuliere sector (lees: de grootste Duitse slachterijen) een garantie af dat er geen vlees op de markt komt dat teveel dioxine bevat. Dat alle varkens waarvan het vlees de drempelwaarde nadert (zeg: >80 procent drempelwaarde) gedestrueerd worden. Kost niks. Want zoveel dioxine zat er niet in t voer, en anders mest je die dieren maar naar 150 kilo geslacht en doe je ze naar Italië. Koop dan voor de buhne nog eens direct 5.000 varkens op en de zaak is weer tam, de consuent gerustgesteld en de exportmarkten blijven of gaan weer open. Zie Vion 2006.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Vraaguitval is moeilijk aan te pakken!!!... Duitsers zijn bovendien zéér gevoelig als het om voedsl gaat !!!... @Han schreef reeds; de consument moet chauvinistischer worden!!!... Voor veel landen binnen de EU is dat geen probleem, behalve voor Nederland !!!... denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Realist

  Met de verbetering van de vraaguitval is het structurele probleem van overaanbod en ongelijke marge-verdeling tengevolge van ongelijke productie-omstandigheden niet opgelost !!

 • no-profile-image

  robert bodde

  @ realist: is ongelijke marge-verdeling en structureel (gering) overaanbod nu HET probleem? Lijkt mij niet. NU speelt het weggevallen consumentenvertrouwen. Dat moet direct aangepakt, die andere zaken kunnen nog wel vier weken wachten.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @ Robert, u hebt gelijk!!!... Toen u, uw reactie schreef was ik bezig met de mijne. Achteraf twee zielen één gedachte. Telepathie kan man dat ook noemen. Uiteindelijk zijn wij boeren/producenten afhankelijk van vraag en aanbod !!!... Niets méér en ook niets minder !!!!!.....

 • no-profile-image

  Patrick

  Op hongaars grondgebied zie ik al jaren de zelfde prijzen achter de frigotoog voor ribstuk achter - voorhesp enz in al die jaren is de prijs van levend echter gedaald die achter de frigotoog niet .
  Mischiens ook een opsteker om de twee eens in evenredigheid te laten zetten .
  Lijkt mij ook een beginpunt om de consument aan te trekken .

 • no-profile-image

  Realist

  Dan nog maar een paar duizend stallen erbij !! Die vraag komt wel weer terug, zij het structureel lager dan het aanbod. De supermarkten beginnen nu al te lachen !! De boeren betalen dan veel langer het gelag !! Korte termijn politiek blokkeert eerder structurele oplossingen. Daar ben ik tenminste bang voor.

 • no-profile-image

  Realist

  Indien we nu niet zo positief mogelijk gebruik maken van deze crisis, waar wij part noch deel aan hebben, door direct met de supermarkten aan tafel te gaan zitten om de structurele problemen op te lossen, ben ik bang dat iedereen over een jaar weer klaagt over onmogelijke varkensprijzen. Bij een blokkering van de Nederlandse slachthuizen, zullen de Duitse slachthuizen zich kapot lachen, want dan spelen we de Nederlandse supermarkten in de kaart door hen nog meer vanuit Duitsland te laten halen. En de Duitsers kunnen toch hun vlees kwijt. Daarmee schieten we in onze eigen voeten.

 • no-profile-image

  arie van bommel

  annechien. door jou opstelling van praten,praten en nog eens praten(wat al 4 jaar gebeurt terwijl we steeds dieper in het moeras zakken) ben ik na ruim 20 jaar gestopt als lid van de zlto. het is nu weer de nvv die reageert op de onstane situatie zoals ik en met mij vele andere menen dat het hoort. ik wens jou veel wijsheid toe de komende dagen

 • no-profile-image

  eric

  Ja dat er iets moet gebeuren wisten we al wat langer ,maar deze dioxine crises heeft blijkbaar vele nu pas wakker geschut.
  Voor mijn bedrijf betekent dit gelach zo'n 2000euro verlies extra per week ,deze schade zullen we wel weer nergens kunnen verhaallen.misschien kan de overheid hier iets aan doen, middels de schade claimen bij de Duitste overheid ,maar ik heb hier een hard hoofd in.
  Wel kunnen de overheid en belangen organisatie er voor pleiten dat de Duitse overheid alle risco partijen vlees en eieren uit de markt neemt om zo in ieder geval zo snel mogelijk het consumenten vertrouwen terug te winnen ,de kosten hier voor zullen ze moeten claimen bij de vervuilers.
  Om structureel de prijzen op een hoger niveau te krijgen moeten we de supermarkten op hun verantwoordelijkheden richting consument wijzen ,in nederland hebben al zeer vele geinvesteerd voor 2013
  maar zien hier nu geen compensatie voor ,en de consument is best bereid om voor een beter dierwelzijn wat meer te betalen,maar de supermarkten blijven simpelweg prijs inkopers en wijzen hiervoor met de vinger naar de consument ,dat deze niet bereid is meer te betalen ,dit noem ik simpelweg verschuilen achter onwaarheden.
  Daarom is het hoog tijd voor acties
  ik zie niets in slachterijen blokkeren
  Maar meer in publieks vriendelijke acties
  door bv op een dag bij alle Nederlandse supers voor de deur bv gehakt ballen verkopen tegen een correcte prijs en hiervoor bv 25 c per kg te doneren
  aan Big Challenge,en zo op deze manier aandacht vragen voor de te lage vleesprijzen.
  Dus publieks vriendelijke en dan kunnen we in 1 dag behoorlijk wat vlees wegwerken .
  Verder kan men de schuld wel neerleggen bij de Duiste slachterijen
  maar de meer prijs die zij betalen willen de meesten van ons ook van profiteren
  en wat te denken van alle biggen die voor export naar Duitsland gaan , omdat we een exporterend land zijn ,zijn we ook een groot gedeelte afhankelijk van Duitsland,hier kunnen we niet omheen.zou dit wel zo zijn dan hadden we nu ook geen last van de Dioxine crises.
  Dus collega's tijd voor collectieve acties
  En ook alle aanverwante sectoren moeten mee doen,ik stoor me al jaren dat deze bedrijven zo stil zijn en wel aan ons willen verdienen ,zeker voerfirma's
  banken dierenartsen accountants en verdere toelevaranciers en andere erfbetreders die goed aan ons verdienen
  zouden is naar buiten moeten treden door ook acties met ons te voeren , zij zijn hier uiteindelijk ook mee gebaat.
  Eric van Zutphen

 • no-profile-image

  nu is het

  Dioxine heeft niets met de acties te maken. Er is door zeer slechte inkomens te laatste jaren zo gegroeit en die 13 cent verlaging onlangs heeft ons wakker gemaakt. Dat we besotemieterd worden door oa de slachterijen. TOEN had lto iets moeten doen maar ze verrekken het gewoon omdat het hun eigen cooperaties is en nu de NVV acties voorbereid willen ze inneens een graantje meepikken ???? Huigelaars zijn het en dus niet meer nodig voor de varkenshouders, nee gelukkig hebben we de NVV die nu echt opkomt voor ons

 • no-profile-image

  Internationale Varkensboer op rust

  Ik lees net op AGD iets van dezelfde orde in Belgie.
  Boerenbond : Afwezig
  Den Drietand : Afwezig
  Veva : Wakker
  en nu is plotseling de ,, Belgische Varkenssector" uit hun hok gekomen wie dat ook moge zijn , Den drietand oogt al tussen de tanden te klappen en straks gaat den boerenbond ook een bocht naar rechts nemen of is die nu plotseling de Belgische varkenssector geworden.
  Eens benieuwd

 • no-profile-image

  eric

  Ja door nu is het genoeg ,ik weet dat er meedere denken zoals u maar dit is ook de bottelnek van onze sector zowel nvv als lto doen goede en minder goede dingen (cq te weinig ) voor onze sector ,maar verdeelheid ien naar elkaar toe wijzen is een slechte fundring van onze sector daarom roep ik ook op voor collectieve actie's ,en dat het kan zien we de laatste tijd aan de intensie om gezamelijk minder fosfaat te produceren
  waar alle dierlijke sectoren incl veevoerbrance de problemematiek gaan oppakken dus colletief !!!!!!
  Eric v Zutpen
  En gewoon eerlijk je naam er onder zetten is niets mis mee

 • no-profile-image

  john

  we kunnen iedereen in de keten wel de schuld geven maar kijk eens goed naar ons product: tussen het insemineren van de zeug en het opeten van de hamlap zit twaalf maanden! Komen we in de situatie van overaanbod dan zal er minder geproduceerd moeten worden. Biggen slachten, varkens minder zwaar maken en minder insemineren zijn mogelijkheden om dit doel te bereieken. Maar wie neemt de eerste stap. Welke boeren stoppen er met insemineren, wie koopt de biggen op en wie maakt de varkens minder zwaar? Als alle drie tegelijk gedaan worden zijn we binnen een jaar uit de verliezen. maar nu is het spelletje wachten tot de eerste niet meer kunnen/willen. Daarna zal over 1,5 a 2 jaar het aanbond varkens structureel afnemen. Heel de sector blijft 2 jaar lang in de verliezen hangen voordat er verbetering komt.

 • no-profile-image

  WW

  @nu is het, genoeg, misschien heb je wel gelijk, nu kan het in een keer wel maar ik stuur haar wel een bos bloemen als ze morgen de NVV eisen weet in te willigen

 • no-profile-image

  Realist

  Ik hoop dat mijn eerste indruk mij bediregt. Ik krijg n.l. de indruk dat toch iedereen stiekem weer aan het "zwartepieten" is en hoofdzakelijk naar eigen belang (hetgeen op zich begrijpelijk is) kijkt zonder het totaaloverzicht te behouden. Ik voorspel dat we dus gewoon doorgaan waarmee we al bezig waren, n.l. het failliet van zowel de varkenssector als de vleesindustrie voorbereiden.

 • no-profile-image

  Adviseur

  @Paul Jansen 14:05
  De financiering door de EU heeft hier niets mee te maken en die gaat er op (korte) termijn ook af.
  Het gaat om de prijsvorming en daar zit een groot verschil tussen vleeskalveren en vleesvarkens. Bij vleeskalveren krijgen de boeren een redelijk voergeld en heeft de grote eigenaar van de kalveren de voerprijzen in de hand en ook de slachterij. Hij bepaalt dus (grotendeels) de prijs die nodig is om alle partijen in de keten een redelijk tot goed rendement te bieden. Nogmaals: waarom zou dat in het geval van vleesvarkens niet kunnen? Laat bijv. de voerleveranciers de biggen opleggen in voergeldstallen en de onderhandelingen aangaan met de slachterij. De boeren kunnen dan een redeljk inkomen krijgen en de voerfabrieken hebben voldoende macht om met de slachterij te onderhandelen over een goede prijs dan wel om de slachterij over te nemen en vervolgens de strijd aan te gaan met de supermarkten.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  @adviseur in plattestad: u kent uw klassieken niet zo goed. Rond 2003 waren de ook toen al zeer goed renderende en puissant rijke voercooperaties (denk aan hun vele hectaren grond middenin de stads- en dorpskernen) niet bereid te investeren in hun dochter Dumeco. NCB-beheer (ZLTO) investeerde toen grof in de aankoop van Dumeco, Moksel en even later de Hendrix Meat Group waar uiteindelijk Vion uit onstond. Vion is nu een slag te groot voor de NL mengvoerbedrijven die alleen in hun corebusiness investeren, in overname van mengvoerbedrijven over de grens (met name Duitsland en Oost Europa). Dus ik denk dat het een beetje luchtfietserij is om te denken dat de mengvoerbedrijven nu wel bereid zijn in de keten te investeren.

 • no-profile-image

  udengemert

  nvv en lto jullie hadden jaren geleden al ets moeten doen aan de markt prijs niet nu het ivm dioxine zo loopt.Deze prijsdaling is nog te verklaren.Om nu actie te gaan voeren zoals de nvv wil vind ik echt een dom iets.Dit is weer eens jaren te laat. Als ik slachterij was betaalde ik ook niet meer als de varkensboeren toch wel leveren.Het is goed om een signaal af te geven , maar als er niet iets structureels verandert ik weet ook niet wat dan verandert er voorlopig niets.Maar om met een clubje boeren voor een poort voor de slachterij te gaan staan bleren zie ik niet zitten. succes

 • no-profile-image

  Han

  Zo lang we accepteren dat er een vrije wereld handel moet zijn, moeten we accepteren dat we niet de goedkoopste kunnen zijn. Onze kosten zijn eenvoudig hoger, door import van voer (onze graan productie is veel te laag), ons (over bevolkte) land vereist dat we erg duur moeten bouwen (luchtwassers, mest silo's etc.). We hebben alleen mest afzet op afstand, te veel dieren in concentratie gebieden. Daarnaast zijn onze lonen hoger dan elders op de wereld. Als klapper op de vuurpijl hebben we te maken met een antie dierhouderij sentiment bij bij de burgerij. Deze lobby heeft meer macht dan d eboeren omdat ze eenvoudig kunnen roepen en niets te verliezen hebben. De boer moet manouvreren tussen zijn gelijk en gelijk krijgen maar wel zo dat hij zijn bedrijf in de benen kan houden. zolang wij als boeren denken dat we onmisbaar zijn voor de BV Nederland en voor de voedselvoorziening, zullen we altijd aan de laatste TIT hangen. Iedere politicus weet immer; "De boeren lopen niet weg, ze vechten door. Geef ze dus net te veel om dood te gan en ze produceren". Werden de boeren het maar een keer eens over minimale prijzen en de politiek werd het eens eens over betere handels voorwaarden, waarbij de eigen productie en arbeid ook een plaats krijgt.

 • no-profile-image

  jos

  als je iemand de schuld moet geven moet kijk dan eerst in de spiegel, dan naar de handelsondernemingen in de agrarische tak, ZLTO - NVV - NMV en de rest die ik vergeet, samen met de banken die altijd maar al te graag klaar staan met nieuwe lenigen, die praten alleen maar over groot - groots - nog groter, maar vragen zich niet af waar het vlees heen moet . Elke dag zeggen ze, het komt een keer goed want, omdat de wereld bevolking door groeit moet er steeds meer eten geproduceerd worden. Alleen dat zeiden 35 jaar geleden de leraren op de landbouwschool ook. Hoe lang moeten wij daar dan nog op wachten ????

 • no-profile-image

  Gerard Donkers

  Naar mijn mening wordt hier op dit forum een “inteelt discussie” gevoerd: Er wordt door een beperkt aantal persoenen op elkaar gereageerd, zonder verder te komen. Deze discussie moet veel breder getrokken worden, en landelijk op TV gevoerd.
  Naar mijn mening (als varkenshouder) schetst de schrijver de problematiek vrij helder, en moeten zijn suggesties ter harte worden genomen.

  Ik wil graag een paar gedachten aan de discussie toevoegen en wil me beperken tot de varkenshouderij:

  • We moeten constateren dat iedere schakel in de keten een boterham heeft, behalve wijzelf. Op een of andere manier laten we dat gebeuren. Ik ben benieuwd wat er gebeurd op het onderwerp”mestverwerking” een volgende uitdaging.
  • De varkenshouderij kende geregeld crisis van verschillende oorzaak en omvang. Deze crises konden we deels opvangen door het rendement op het bedrijf: de Varkenscyclus zorgde voor dalen en pieken in het ondernemersinkomen. De pieken gaven "spek op de ribben” om tegenslagen te overwinnen. De Varkenscyclus kennen we niet meer lijkt het, wat naar mijn mening de invloed is van het grootwinkelbedrijf. (GWB). De varkenshouderij is transparant, en iedereen kan berekenen wat de kostprijs is van de big of de kg varkensvlees.
  • Enige tijd geleden is er onderzoek gedaan naar de macht van het GWB op de prijsvorming (monopoliepositie). De uitkomst van dat onderzoek was het “GWB niet onevenredig veel misbruik maakte van hun positie” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • De stijging van de voerprijs wordt mi veroorzaakt door de run op commodities: Beleggers zoeken andere beleggingsmogelijkheden agv de financiële crisis. De primaire producent betaalt duur voer en krijgt die hogere kosten niet terug omdat de consument een goedkoop voedselpakket moet worden aangeboden. (brood en spelen houdt de meute rustig).
  • Veel mensen in Nederland hebben de mond vol van “verduurzamen” : Er moet volgens hen meer aandacht komen / zijn voor de 3 P’s: people, planet profit. Degenen die dat verkondigen kijken wel naar de people en de planet maar niet naar de profit. Terwijl juist vanuit de profit aan people en planet gewerkt kan worden. Het 1 Ster vlees is daar een voorbeeld van. Een prachtig en goed concept, maar de in de uitvoering mankeert het aardig. Naar mijn mening MOET het concept uitgaan van “kostprijs-plus” Dan is het een duurzaamconcept. Nu hebben de deelnemers aan het 1 Ster-concept iets minder verlies dan de producenten van het”standaard vlees” . En verlies is niet duurzaam.


  De maatschappij krijgt de varkenshouderij die ze verdiend: zonder duurzame beloning geen duurzame varkenshouderij.

 • no-profile-image

  Fair play

  Voor mijn Hoeft Annechien vanavond niet te overleggen als zij haar insteek niet veranderd, Meer krediet ruimte bij de bank betekend dus dat de varkenshouder het dioxine probleem gaat betalen, geen enkele schuld hier aan maar wel de rekening. Vlees op slaan betekend, het hele jaar door met dat vlees om d oren te worden geslagen en dat dus de varkensprijs dit jaar dus structureel laag blijft. Van mij mag ze thuis blijven deze standpunten word het doodvonnis over de sector.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Zonder duurzame beloning, geen duurzame varkenshouderij'', schrijft @Gerard Donkers, zo is het!!!... Maar wij leven in een vrije-markt economie!!!... Niet alleen in NL of EU, ook daar buiten!!!... Doemdenken hou ik niet van, beslist niet!!!... Toch denk ik dat enige voorzichtigheid op zijn plaats is, in deze oncalculeerbare tijden.

 • no-profile-image

  Han

  @Gerard Donkers. Helaas moet ik je gelijk geven. Het aantal mede schrijvers / denkers is gering. Mag ik hieruit concluderen, dat de rest het roerend eens is met de gang van zaken of zijn ze zo realistisch en denken er is geen uit weg mogelijk.===== @Fair Play. Je hebt ook gelijk, dat de varkens houder of de overheid de >dioxine schade< gaat betalen. De vervuiler, hij is achter haalt, dank zij track and treacing heeft nooit voldoende kapitaal om de gehele gevolg schade te vergoeden. Hiermee is aangetoont, dat het hele systeem van certificering en terug zoeken van de schuldigen niet tot de door de overheid beoogde schade betaling leidt. Het hele bureaucratische verhaal is dus goed voor de werkgelegenheid, maar beschermt de consument niet voor schade en garandeert zeker niet dat de geleden schade wordt vergoed. En deze >utopie< had de politiek wel toen ze het verhaal aan ons verkochten.

 • no-profile-image

  mike

  Jammer van de nederlandse slachterijen dat ze het vermarkten laten liggen en hun winsten opkrikken over de ruggen van de gezinsbedrijven. Mijn vraag aan Annechien is de volgende: binnen <> wordt er ook meegefietst door een Vion team die al een toezegging hebben gedaan van 100.000 euro, is het niet beter voor de sector om genoegen te nemen met minder opbrengsten (die over de ruggen van gezinsbedrijven wordt bijeengebracht) en dit team te vervangen door een team dat wel begaan is met boerengezinnen?

 • no-profile-image

  onno

  Het is inderdaad een beetje 'inteeltdiscussie'. Maar ja, ik heb regelmatig op vergaderingen gestaan waar je na afloop te horen krijgt dat ze het helemaal met je eens zijn. Alleen tijdens de vergadering hoor je niemand.
  @Han, de vetknoeier heeft al surseance aangevraagd..
  Het is toch wel lachwekkend hoe coops denken. Ik heb zelf al eens met directeuren om tafel gezeten ergens in het oosten van Europa, waar men klaagde dat er zo weinig melk voorradig is, of ik niet een oplossing wist. Jawel, betaal de melkveehouders eens fatsoenlijk..Kunnen ze voer kopen.. Nee, dat had ik toch niet goed begrepen,ze wilden de melk zo goedkoop mogelijk hebben. Tja, met die instelling kunnen ze over 10 jaar de fabriek wel sluiten. Helemaal geen melk meer... Deze discussie is gehouden met een zeer grote Franse coop.. Tekenend...

 • no-profile-image

  Realist

  Zie de site van het AGD. De kern van het probleem zit hem in de overproductie en de oneerlijke concurrentie vanuit Duitsland. De Fransen hebben hier nu een officiële klacht voor ingediend bij de Europese commissie. En terecht !!!

 • no-profile-image

  Han

  Onno. Helaas moet ik je weer gelijk geven m.b.t. de melkprijs. De heren gaan ook voor Russische en Oekrainse omstandigheden, te kort aan verse melk, uit van Wereld prijs voor de boeren, deze laatste zitten met een surplu aan verse melk en dus een lage prijs. Nee de Fransen maar ook Nederlanders maken bij Moskou hoofdzakelijk toetjes en daarmee torenhoge omzetten per liter met bijbehorende winst, maar het verse melk te kort oplossen via prijzen en begeleiding ho maar. Het mag geen geld kosten, want het hele project in het Oosten heeft maar een minimum gekost. Alles gekregen uit de ontwikkelingspotten voor Oost Europa en de rest hebben de boeren gefinancierd in Europa, ook zonder rente te berekenen. Zij zijn aandeelhouder en zien volgens mij donders weinig terug van de winsten in hun melkgeld. Nee de directie investeert dit liever in de volgende fabriek in verweggistan onder dezelfde condities liefst. En de Europese boer maar risico dragen op plaatsen waar hij geen enkele controle kan uit oefenen en ook geen weet heeft van de financiele risico's. Deze risico's zijn in het verleden door verschillende co-ops zo slecht ingeschat, dat het de leden per boer vele € 10.000 heeft gekost aan kapitaals vernietiging. Voor dit geld had de boer vast en zeker een betere bestemming gehad, die hem meer gebracht had.

 • no-profile-image

  t'is goed

  Al ruim 20 jaar wordt er gepraat dat er in Nederland teveel varkens zijn. Misschien een beetje doemdenken maar het bevoordelen van slachterijen in Duitsland lijkt wel verkapte overheids-steun aan voormalig Oost-Duitsland.
  In een klein land als Nederland is geen plaats voor zoveel dieren, iedereen wil ook meer dieren. Als van Aartsen niet ingegrepen had waren er nog veel meer geweest, inkrimpen van de veestapel daar zijn we nog niet klaar voor.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Tot nu toe heb ik niet gereageerd omdat de situatie zeer ernstig is en ik jou niet wil beschadigen maar vlees in de opslag zoals de LTO dat voorstelt is wel het domste wat je kunt doen. Als men dat gaat doen betekent het lage prijzen voor de rest van het jaar. Veel beter is het om vlees uit de markt te nemen en niet weer op die markt te brengen maar het vlees te verwerken als pet food.

 • no-profile-image

  Bam

  Tesco verhoogt melkprijs vanwege duurder voer

  Londen – Na de coöperatie Milk Link en een aantal kleinere zuivelbedrijven heeft nu ook de Britse supermarkt Tesco aangekondigd de melkprijs voor de exclusief aan haar leverende boeren te verhogen.

 • no-profile-image

  onno

  Zal Tesco ook wel moeten, anders hebben ze geen melk meer....

 • no-profile-image

  slachtoffer

  Gegarandeerd veilig voer, en voedselveiligheid. Een zeer heet onderwerp momenteel. Ook vanmiddag weer iemand op het erf gehad en hier een discussie over. Criminele praktijken zijn er momenteel en ik denk dat ieder ook twijfels heeft aan ons systeem om dat echt te kunnen garanderen, dat ons produkt veilig is. Dat is niet mijn verantwoording wordt er bijna in koor geroepen. Die verantwoording ligt een fase verder, of terug. De persoon vanmiddag die ook vond , dat hij indeze geen verantwoording had heb ik weggestuurd!!!! Desgewenst kan ik gewoon laten zien dat er positieve monsters inzake voeselveiligheid verdwijnen , en zolang als we dat gezamelijk accepteren, kunnen we ook niets garanderen,naar de consument toe.

 • no-profile-image

  Han

  Waarom stellen we het surplu aan vlees niet ten goede aan de Europese voedselbanken en is er dan nog over inderdaad Petfood of varkensvoer. Maak de markt schoon en wel zo snel mogelijk. Petfood en varkensvoer brengt nog wat geld op en Voedselbank levert een vermogen op aan Goodwill. Dus lang termijn investering, goedkoper dan een reclame compagne op TV en de zaterdageditie van de landlijke pers.

 • no-profile-image

  slachtoffer

  Zojuist weer een goede dicussie gehad met de AID. Niet wij zijn verantwoordelijk dat de sector er naar moet streven om veilig voer en vlees te produceren, dat is n.l. de sector zelf. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Al meerdere personen die in de sector werkzaam zijn heb ik inmiddels laten zien, dat er positieve monsters inzake voedselveiligheid verdwijnen.

  WAAROM DOET DE VEEHOUDERIJSECTOR
  DIT ????????????????????????????????????

 • no-profile-image

  varkensboerke

  "De voersector is angstvallig stil", schrijft Annechien. Onze voerleverancier, ForFarmers, denkt anders prima met ons mee. Ze hebben de betalingstermijnen verruimd. Dat geeft op de korte termijn toch even wat lucht om de crisis te overbruggen. De lange termijn is inderdaad ook belangrijk. Alleen tegen malafide praktijken blijft het lastig opboksen...

 • no-profile-image

  Han

  @Varkensboer. Prachtig dat ForFarmers uw betalingstermijn verruimd hebben. Ze zullen dit niet voor niets doen, u betaalt direct (rente) of indirect (via voer) hun kosten, die verbonden zijn aan deze termijn verruiming. Ik bedoel u moet uw financierings tekort via een lening dekken. Is dit een gezonde gang van zaken? ja als deze prijs dip van korte duur is, maar anders zal dit soort actie niet de oplossing brengen.

 • no-profile-image

  boereke

  Annechien als je echt iets voor de sector wil doen treed dan vandaag nog af Ik kan nog steeds niet met mijn verstand bij dat er varkensboeren zijn die lidmaatschap betalen voor wat je gedaan hebt al die tijd dat je er zit. [ wel rademakers met veel geld wegsturen en paar weken ervoor nog instemmen voor nieuwe periode] En zaterdag avond toen jullie van lto lucht van de nvv aktie kregen de leden nog vlug een sms sturen dat het tijd voor aktie is Dit is nu typisch lto op het laatste aktie ondernemen als er een goede aktie dreigt te komen in de hop dat lto leden thuis blijven.

Laad alle reacties (51)

Of registreer je om te kunnen reageren.