Boerenblog

341 x bekeken

Met een glimlach

Het was een week die werd afgesloten met het Weekend van het Varken. LTO wil de veelgebruikers en veelvoorschrijvers van diergeneesmiddelen aanpakken, maar pleit wel voor meer zink in speenvoeders.

Dit weekend kon je zomaar in een varkensstal stappen om een kijkje te nemen. In 2009 kwamen 8.500 mensen naar een varkensbedrijf. Ik verwacht dat we dat aantal dit jaar zullen overtreffen. Bennie Jolink deed ook weer mee. Hij maakte via radiospotjes het Weekend van het Varken bekend. Deze radiospotjes worden betaald vanuit de heffingen die iedere varkenshouder betaalt aan het Productschap Vee en Vlees. Ik vind het prima dat we dit doen. Via de spotjes bereiken we ook de mensen die niet gaan. Ze weten dan wel dat de deur bij de zichtstallen altijd openstaat en de sector niets te verbergen heeft en zich gastvrij openstelt. Het is belangrijk dat we dit met zijn allen uitstralen. In augustus bezochten 10.000 mensen de zichtbedrijven. Dat is een recordaantal bezoekers.

Inspirerend bezoek

Bij ons thuis hadden wij bezoek van onze ‘professor’, Wouter de Heij van Top. Hij heeft ons geadopteerd naar aanleiding van de negatieve brief van de hoogleraren. Hij wil wel de dialoog met ons aangaan en kwam eens kijken hoe het er nu in de praktijk aan toe gaat op het boerenbedrijf. Zondag heeft Wouter onderstaande foto gemaakt. Brigitte met een biggetje. Brigitte en het biggetje glimlachen tevreden. Daar word ik ook blij van.

Samen gaan we gaan nu kijken hoe we van wetenschap naar praktijk kunnen komen. Er liggen kansen in de restwarmte van de biogasinstallatie die wij op ons bedrijf hebben. Maar ook in de ‘algen’ en in de behandeling van lucht in varkensstallen liggen nieuwe mogelijkheden. De komende tijd zullen we veel ideeën gaan uitwerken. Ik hoop dat we zover komen dat we een paar dingen kunnen uitproberen. Natuurlijk wel zo dat we de financiële risico’s in de hand houden, want dat blijft belangrijk als ondernemer.
Zondagavond keek ik met Wouter nog even terug op zijn bezoek. Brigitte is inmiddels fan en zal zeker maandag op haar werk vertellen over onze boerderij. Wat Wouter trof was ons plezier in het werk en het samen werken op de boerderij. Meer zal Wouter in zijn blog schrijven over zijn bezoek aan ons bedrijf. Wellicht in drie delen.

De weerbarstigheid van de prijsvorming

In de LTO-vakgroep Varkenshouderij hebben we ons deze week verdiept in de prijsvorming. Hoe verloopt de vorming van de varkensprijs. Hoe zit het nu met de zomerdip? Is de varkenscyclus verstoord. Het is moeilijke materie, de markt is weerbarstig. Sturen richting een stabiele prijs en meer rendement voor de varkenshouder is bijna onmogelijk. Welke rol kunnen we als LTO spelen?

Veelverbruikers aanpakken

Diergezondheid is belangrijk. De varkenshouderij werkt aan extra gezondheidsprogramma’s. Er komen extra maatregelen om het gebruik van antibiotica verder terug te dringen. We hebben die uitgebreid besproken. Het doel is helder. Gezonde varkens en uitbannen van antibioticumresistentie. Daar hoort bijvoorbeeld ook de gecoördineerde aanpak van PRRS bij. We vinden ook dat de sector zelf de verantwoordelijkheid moet nemen om ‘veelverbruikers’ aan te pakken. Breng ze in beeld en begeleidt ze naar minder verbruik van antibiotica. Ook dierenartsen die te veel voorschrijven, moeten gecontroleerd en aangepakt worden.

Meer zink in speenvoeder

LTO stelt voor om het zinkgehalte in de speenvoerders te verhogen. Dat is belangrijk. Zink heeft een positief effect op de darmgezondheid. Zink verhoogd de weerstand en wapent biggen tegen bacteriën die toeslaan rond het spenen. Dus dit zal direct een effect hebben op het antibioticagebruik.

De LTO-vakgroep varkenshouderij heeft ook besloten om eind dit jaar een nieuw maatschappelijk verslag uit te brengen. Dat past in onze lijn van openheid en dialoog. Er is genoeg te vertellen, maar we moeten nog even flink aan de bak om dit goed en toegankelijk op te schrijven. Hierbij geldt ook dat beelden vaak meer zeggen dan lappen tekst.

Verder accordeerden we de aanpak rondom het mestoverschot en de verwerking van mest. De komende week wordt dit besproken in de LTO-bestuursraad. Dan kunnen we hopelijk ook de inzet van LTO duidelijk naar buiten brengen en onze leden goed informeren. Of we er direct van gaan glimlachen?

Foto: Annechien ten Have-Mellema

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.