Ondergrens aan pachtprijs

Aan de pachtprijzen per regio moet naast een bovengrens van 110 procent ook een ondergrens van 90 procent worden gesteld.

Dat stelt de commissie-Van Hall in een advies aan landbouwminister Gerda Verburg. Ook stelt de commissie voor de pachtprijs jaarlijks in plaats van tweejaarlijks vast te stellen. De berekening van de grondbeloning wordt eveneens aangepast. Bedrijven die meer dan een kwart van hun inkomsten uit nevenactiviteiten halen, worden niet langer als grondbeloningsbedrijf aangemerkt.

Met deze wijzigingen moet een einde komen aan de knelpunten die zijn gerezen door de invoering van het nieuwe pachtstelsel in 2007. In de landbouw bestaan veel bezwaren tegen die berekeningssystematiek, omdat de prijzen in sommige regio’s te snel zouden stijgen. Zowel LTO als de landpachtersbond BLHB hebben daarom felle kritiek geuit. De Federatie Particulier Grondbezit vindt dat die organisaties daarmee willen tornen aan gemaakte afspraken.

Volgens de commissie is een vereenvoudiging van het stelsel met de voorgestelde aanpassingen mogelijk. Wel moet er nog onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheden tot het invoeren van toeslagen en aftrekmogelijkheden in relatie tot de productie-omstandigheden. Ook het functioneren van de pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen behoeft nog studie.

Verburg stelt verheugd te zijn dat de commissie unaniem is in zijn advies.

Of registreer je om te kunnen reageren.