Boerenblog

375 x bekeken 11 reacties

Pagode, Pijler en Parel

Het project Varkansen komt met drie nieuwe stalsystemen die voldoen aan de randvoorwaarde people, planet, profit & pigs. Daar gaan we flink aan trekken de komende tijd.

Dinsdag na Pasen heb ik in Den Haag de brochure van VarKansen van minister Verburg gekregen. Dit samen met de Dierenbescherming en andere ondertekenaars van de Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij.

Begeleid door Wageningen Universiteit zochten varkenshouders en stakeholders naar beelden voor de toekomstige varkenshouderij. LTO zat met de Dierenbescherming, VROM en LNV in de stuurgroep die dit project trok. De varkenshouders die aan de ontwerpsessies meededen, waren enthousiast over de werkwijze. “Zo’n ontwerpsessie gun je elke varkenshouder die een nieuwe stal wil bouwen”. In de brochure VarKansen kun je meer lezen over de drie ontworpen stallen: de Pagode, de Pijler en de Parel. Stalnamen met drie keer een P. Niet toevallig. De stallen staan voor de 4 p’s: people, profit, planet en pig. We willen verder met de ontwerpen. We kunnen het concreet maken. Dat moet wat worden. Op dit moment denken twee varkenshouders serieus na om verder te gaan op basis van de ontwerpen uit VarKansen.

Varken is het duurzaamste dier

De presentatie leverde ook de nodige positieve publiciteit op en daar heb ik een bijdrage aan geleverd. Om kwart over zes op dinsdagochtend was het radio 1 journaal al present met een nieuwsbericht over VarKansen. Mijn uitspraak dat het varken het duurzaamste dier was, ging de verslaggeefster wel wat te ver. Ze reageerde erop met een stroom van ontkenning. Maar het is wel zo, en dus mag het gezegd worden. Ik was wel tevreden over de uitzending.
Tijd voor twee (radio 2) met Frits Spits wilde ook praten over VarKansen. Die wilde het liefst een mooie sfeerreportage vanuit mijn stal. Ik was toen in Den Haag, dus dat ging niet. Het werd een interview vanuit Nieuwspoort, waar het onrustig was. Niet alles kwam even goed uit de verf. De ochtenduitzending was beter dan de middaguitzending. Evengoed was het wel positieve berichtgeving over de varkenshouderij.

Varkensvlees uit de anonimiteit

Donderdag was de dag van LTO Noord Overijssel met als onderwerp ketenafzet & markt. Albert Jan Maat en Dick Veerman waren de sprekers. Ik mocht een bijdrage leveren in het forum. Er was een goed gesprek over de boerensuper. Het gaat langzaam, maar we maken vorderingen. De boercode 'Kijken of het Klopt' werd door Dick besproken. Na afloop was er nog een heftige discussie met een aantal vrouwen uit de zaal, met name over het geven van betekenis aan je eigen agrarisch product. Hoe moeten we dat concreet doen? Ik worstel er zelf ook mee. In het radio-interview heb ik dat proberen te illustreren door te zeggen dat de consumenten naar de winkel moeten om de ‘karbonade van Annechien’ te kopen in plaats van de anonieme karbonade. Om een spijkerbroek te kopen, gaan we ook op pad om merk X te kopen. Deze kant moeten we ook op voor varkensvlees. Waarom gebeurt dit (nog) niet?

Het heft zelf in handen

Vrijdag is het nieuwe LTO Noord kantoor geopend en kwamen de ministers Verburg en Klink met een brief waarin ze aankondigden dat het antibioticagebruik in de veehouderij in drie jaar met 50% moet verminderen en teruggebracht moet worden naar het niveau van 1999. De 20% doelstelling wordt dus alweer scherper gezet. Wat is de nulmeting? De uitdaging moet zijn om de resistentieontwikkeling te stoppen. Dat vergt een geweldige inspanning. Dat kan niet simpel worden vertaald in 20% of 50% minder. Dat we het radicaal anders moeten gaan doen de komende 5 jaar is wel helder. We doen al veel en nemen als sector onze verantwoordelijkheid. We kiezen niet voor vrijblijvendheid maar willen wel een realistische benadering. Het is de vraag of we met overheidswetgeving veel verder zullen komen. Dat willen we toch niet? Dus moeten we het heft zelf nog meer in handen nemen. VarKansen voor nu en voor de verdere toekomst.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Mevr. ten Have. Dat er een oplossing voor de antibiotica resistentie moet komen lijkt me duidelijk. Voor mij staat vast dat dit niet te bereiken is door de landbouw antibiotica vrij te maken en het gebruik door mensen op zijn beloop te laten evenals het ondeskundig gebruik < niet afmaken van de kuur, of verwijderen van restpillen via toilet of huisvuil. Naar mijn idee hadden de medicijn gebruikers eens te rade moeten gaan bij de akkerbouwers, die weten hoe resistentie kan worden voorkomen nl. door voldoende "medicijn" toe te dienen , dus de kuur afmaken anders werk je resistentie vorming in de hand evenals het steeds maar gebruiken van het zelfde soort / groep antibiotica (bestrijdingsmiddel) De sector zal zeker niet moeten wachten op een geemotioneerd kamer debat m.b.t. overheids regulering, maar zo snel mogelijk om de tafel met wetenschap en volksgezondheid. Misschien moet de oplossing worden gezocht in een betere natuurlijke weerstand bij de dieren en ook de mensen. [Boeren gezinnen blijken minder vaak ziek te zijn dan stedelingen].

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Beste Han, Jij bent de eerste die bedenkt dat de oplossing misschien gezocht moet worden in de fokkerij door robuustere dieren die over meer weerstand beschikken te fokken. Naar mijn mening ligt hier de oplossing, de huidige landbouwhuisdieren zijn puur gefokt om een zo'n hoog mogelijke produktie te halen. Door meer op weerstand te fokken kun je veel bereiken en dat zal ten koste gaan van de produktie aanleg.
  En Annechien zal waarschijnlijk zeggen dat daar de prijs te laag voor is om zoiets te bewerkstelligen.

  P.S. Heb je nog een klusje voor mijn broer Gait daar in het Oosten

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  De sector heeft eind 2008 het masterplan Varkenshouderij genaamd: verantwoord gebruik van antibiotica opgesteld. Daarin staan tien belangrijke actiepunten. Die zijn we nu aan het implementeren. 1. het meten avn antibioticagebruik. Dus het maken van een database waarin de antibioticagegevens worden vastgelegd. 2. het meten van de resistentie. 3. gebruik maken van management kennis. Deze in kaart brengen en actief naar adviseurs en sector verspreiden. 4. Overdracht van geneeskundige gegevens. Dus niet shoppen onder dierenartsen. Maar overdracht van diergeneeskundige gegevens. 5. gestructureerd terugkoppelen van slachterij informatie. 6. Richtlijnen voor niet-ikb bedrijven. 7. Diervoedersector moet het medicijngebruik inzichtelijk maken. 8. Monitoren van het antibioticagebruik Ook via de monitoring kritische stoffen. Etc. Daarnaast is bijvoorbeeld Topigs bezig met een heel programma onder haar fokbedrijven om medicijngebruik in kaart te brengen en een beslisboom op te stellen hoe te gebruiken. Etc. Daarnaast weet ik dat in de varkenshouderij er wel resistentie is onder de zgn. 'oude' antibiotica, maar dat dit vrijwel nihil is onder de nieuwere middelen en de laatste redmiddelen onder de antibiotica's. En zo hoort dat ook. Ik lees dat nergens. Maar zeg het toch maar hier. Dat komt omdat we via IKB een speciaal beleid hier op hebben gezet. Het blijft echter zaak dat we ons masterplan serieus en voortvarend moeten oppakken. Elke varkenshouder moet zich bewust zijn van een restrictief antibioticagebruik. Maar als dieren ziek zijn moeten we ze wel kunnen behandelen.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Dus de sector ziet niets in het verbeteren van de weerstand van landbouwhuisdieren. Jammer.

 • no-profile-image

  Bekend in

  Of de sector niets ziet in fokkerij op weerstand weet ik niet. Feit is dat veel varkenshouders zelf merken op hun bedrijf dat ze de laatste jaren meer antibiotica moeten gebruiken, ondanks betere stallen, betere klimaatsbeheersing en meer ruimte per dier. Het varken van nu, en laat ik naam en toenaam noemen: de topigs20-nakomelingen uit de tempo-lijnen, zijn kasplantjes vergeleken met de oude Veemo's en Cofoks. Die kon je bij elke mester neerleggen. Ja, een wat slechter voerverbruik, en ja, minder levend geboren biggen. Maar wel een uitval onder de procent in de mesterij, en onder de tien procent in het kraamhok. Noemde iemand maatschappelijke acceptatie?? De topbedrijven zaten met veemo's en cofoks rond 1990 al op 25-plus biggen. De weerstand is echter opgeofferd door de versmalling van de basis in de fokkerij, door keuzes die Topigs maakte om naar minder basislijnen en basisfokbedrijven te gaan. Een kwestie van geld dus, en iedereen zag t gebeuren en dacht: mooi, daar profiteer ik op korte termijn ook van, doen dus. Daar krijgen we nu de rekening van gepresenteerd. Ik zie dus zeker kansen om antibioticagebruik te drukken door fokkerij. Maar niet in een generatie varkens. In een generatie of zes, zeven. En die tijd, die heeft de sector niet meer. Er moet zeker wel op gefokt worden, maar de maatschappij eist, terecht, snellere actie en resultaat. Dus zal het erop uitdraaien dat de drug antibiotica fors duurder gaat worden. De dierenarts mag t over een tijdje niet meer leveren. Pas als stalaanpassing, verbetering management, lagere hokbezetting, aankoop van een adres en dergelijke maatregelen goedkoper/efficienter zijn dan de antibiotica, dan pas daalt het gebruik ervan aanzienlijk. En dat weten we allemaal ook wel, maar we durven het niet hardop te zeggen.

 • no-profile-image

  Bekend in

  Ik wil ook even terugkomen op de ontwerpen Parel, Pijler en Pagode (zie ook die link in het artikel). Als ik ze snel scan zie ik best aandachts- en verbeterpunten. Belangrijkste obstakel lijkt me dat uitbreiding niet makkelijk is in een dergelijk concept. Dan is het: koop een bouwblok erbij, bouw hetzelfde opnieuw. Dat zijn we als sector niet zo gewend. Maar desondanks: we moeten wel de kansen grijpen. Positief erin staan. Kijk naar die Rondeelstal (die wel wat lijkt op de Parel trouwens) in de pluimveehouderij. Dat filmpje http://www.ophetland.tv/11798764 toont allemaal positieve mensen, een positieve grondhouding. Dat is wat we in de varkenssector missen. We kankeren (uit afgunst?) op en over elkaar, waardoor we dit soort initiatieven afkraken tot op het bot en zodat niemand stappen durft te zetten. Beter is dit initiatief te omarmen, er een nichemarktje van te maken en er een dikke boterham aan te verdienen met een gigantisch goede uitstraling naar de rest van de sector. Zie de kippen waar 7 rondeeleitjes bijna 2 euro opbrengen, waar AH de promotie doet en waar de sectorgenoten zeggen: goed gedaan jochie!

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Meneer of mevrouw 'Bekend in de sector". Ik denk ook dat via fokkerij er nog wel wat te halen is. Belangrijk is dat de biggen met een goed geboortegewicht geboren worden. Biggen met een goed geboortegewicht doen het later in de mesterij goed. Biggen die een laag geboortegewicht hebben zijn in de mesterij ook zwakker en hebben vaker problemen. Dus wij hebben veel belang bij een goede fokkerij. Maar ook bij onderzoek om dit nu eens goed aan te tonen en scherp neer te zetten. Gelukkig is het besef er bij TOPIGS wel dat 'bigoverleving' een belangrijke inwegingsfactor is in de fokkerij. Dat kunnen we niet verontachtzamen. Evenals het geboortegewicht. Dat moeten we op de juiste manier inwegen in onze fokkerij. Daar moeten we als sector druk en inzet op blijven zetten. En, ja fokkerij gaat niet zo snel. Maar we zijn de goede weg ingeslaan.
  Heb nog een positief bericht: de varkenshouders Marijke Nooijen en Harry Henst hebben van LNV 50.000 euro gekregen om hun idee over het varkenspension uit te werken. Ze hebben dit idee ontwikkelt in een ontwerpatelier bij VARKANSEN. Heel mooi dus. Zij kunnen nu een haalbaarheidsonderzoek doen. Straks worden er uit die 11 ideeen een aantal gekozen die hun idee mogen verwerkelijken. Ik hoop uiteindelijk op een juweeltje van een varkensstal, waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Beste Annechien, wat een zwak antwoord van iemand die de sector vertegenwoordigt. "Ik denk dat er nog wel wat te halen is." Daar, de fokkerij, ligt juist het probleem zoals "bekend in de sector" ook aangeeft. Met het opschrijven van wat er aan medicijnen wordt gebruikt verander je niets aan het probleem en is ook heel fraude gevoelig. Wij leven in een maatschappij van; als het op papier maar klopt dan is het goed. En vooralsnog accepteert de maatschappij dat LNV convenanten met de sector afsluit met heel veel goede bedoelingen maar niets doet aan de werkelijke problemen. Dat zal dus niet lang meer duren want je kunt de mensen niet blijvend voor de gek houden.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Beste "bekend in de sector" Dank voor de lovende woorden over het rondeel. Mijn broer Gait is mede ontwikkelaar van het idee. Echter er is nog geen ei gelegd in die stal en het moet nog blijken of het allemaal zal gaan werken. In de pluimveehouderij speelt hetzelfde probleem als in de varkenshouderij. Kippen die genetisch zo in elkaar zitten dat ze heel veel eieren produceren en weinig voer eten. Dat voer is ook nog vegetarisch en daardoor zijn er veel problemen in de pluimveehouderij. Kippen hebben te weinig weerstand. Het rondeel lost die problemen niet op.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Beste Hendrik, de broer van Gait. Wat wil jij van mij horen. Of te wel welke CONCRETE acties zou je willen voorstellen? Ben er heel benieuwd naar. Heel interessant dat je broer GAIT medeontwikkelaar is van het RONDEEL. Hebben jij of je broer GAIT ook nog ideeen voor de varkenshouderij?

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Ik denk dat je je invloed moet aanwenden om de werkelijke problemen onder de aandacht te brengen en zodoende veranderingen in de fokkerijdoelstellingen te bewerkstelligen. Doe je dit niet dan zullen de doelstellingen van LNV wel gehaald worden maar druk je de medicijnhandel in de illegaliteit, immers een ziek dier moet behandeld worden.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.