Boerenblog

10 reacties

Nieuwe uitdagingen

Onze uitbreidingsplannen krijgen meer vorm. In Gelderland dienden ruim 100 boeren een stop-BOP in. Het mestbeleid komt weer ter discussie en we moeten varkensvlees relevantie geven.

Maandag 29 maart hadden we deel twee van het keukentafelgesprek met de gemeente en de provincie over onze toekomstplannen. De landschapsarchitect gaat het plan uitwerken. De vervolgstap is dat Landschapsbeheer samen met ons een beplantingsplan opstelt, zodat onze uitbreiding mooi in het Groningse landschap wordt ingepast. Dan hopen we dat de gemeente en de provincie groen licht geven. Best spannend, want we willen vooruit met ons bedrijf. Die uitdaging willen we waarmaken.

Bedrijfsontwikkelplan moest af

Deze week moesten wij ons BOP (bedrijfsonwikkelplan) nog afmaken en voor 1 april naar de gemeente brengen. Dat is gelukt. Een aantal afdelingen in de Achterhoek wezen me op het feit dat er in Gelderland ruim 100 bedrijven een stop-BOP indienen. Deze varkensbedrijven gaan dus op termijn stoppen. Voor deze varkenshouders zijn het emotioneel zware tijden. Vaak wordt dit vergeten. Jouw bedrijf waar je jarenlang hebt gewerkt en geleefd, ga je beëindigen. Dat moment wordt nu vooral bepaald door wet- en regelgeving. Dat is emotioneel niet makkelijk. Het stormt op het platteland. Als LTO organisatie moeten we steun geven.

Gezellig druk

Dinsdag 30 maart was er een ledenbijeenkomst in Montfoort. Het was er gezellig druk. Helaas was ik wat te laat door een ongeluk gebeurd op de snelweg. Maar goed, het was een praatcafé en er was genoeg stof om vooraf over te spreken. Alle varkenshouders waren positief gestemd over de versoepelingen in het varkensbesluit. Natuurlijk waren er nog wel veel vragen. Op een aantal kom ik nog terug. Hoe zit het nu met het spuiwater van de luchtwassers? Is de rentevergoeding voor Vamil/MIA knelgevallen voor meerdere jaren?

Richting geven aan het mestbeleid

We spraken er ook uitvoerig over het mest- en mineralenbeleid, en wel in verkennende zin. De meningen zijn ook nog zeer divers. Is het wel noodzakelijk om mest te verwerken in gebieden waar niet zoveel varkens zijn? Dan moeten we ook ons steentje bijdragen, maar wel leren van vroeger. En niet te vergeten: alle sectoren moeten meedoen. Het is niet alleen het probleem van de varkenshouderij. Ook wilde men nog wel bewijzen zien dat er echt een overschot komt. Voor mij als voorzitter is het van belang om de meningen in het veld te peilen. Dat is nodig om verder te kunnen werken en de juiste inzet binnen LTO te kunnen bepalen. Om op één noemer te komen wordt nog een hele uitdaging.

Stormt het op het platteland?

In Eindhoven is deze week door een aantal mensen gediscussieerd of het nu stormt of waait op het platteland. Een kort verslagje van de bijeenkomst staat op foodlog.nl . Ik weet het nog niet. Marketeers vinden dat wij ons product relevantie moeten geven. We moeten er over nadenken hoe we ijs in de winter kunnen verkopen, want in de zomer kan iedereen het…
Ik heb er over nagedacht. Hoe geven we meer relevantie aan varkensvlees? Niet makkelijk en dus een uitdaging… maar waar liggen onze kansen? We maken een lekker en gezond product: is dat nog niet relevant genoeg? Wat zou nog meer relevant zijn voor de burger? Smaak? Variatie en keuze? Transparant zijn? Met transparant bedoel ik dat de herkomst duidelijk is. Uit onderzoek is bekend dat burgers graag willen weten waar hun eten vandaan komt. Niet dat ze er veel meer voor willen betalen. Maar als er vlees ligt waar de herkomst herkenbaar is, dan zullen ze dat vlees kopen.

Recycling door varken ook relevant

Iets anders is het varken als kringloopdier. Ook relevant volgens mij. Maar ja, een varken dat van afval leeft, eet niet lekker weg in de ogen van burgers. Foodlog schreef daar een stukje over. We moeten dit bespreekbaar maken.
Ik ben er nog niet uit. Misschien heeft u nog ideeën over wat er nou relevant zou zijn om varkensvlees te kopen. En nog belangrijker: hoe krijgen we gedaan dat onze verwerkers hier concepten op gaan bedenken en vermarkten. De uitdaging om te komen tot een boercode past hier naadloos bij.

En of het nu stormt of waait. Het zal mij eigenlijk een worst zijn. Een stevige storm op zijn tijd is best lekker. Maar voor nu kijk ik wel heel erg uit naar de lente. Nieuwe uitdagingen zijn ontstaan.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Ik begrijp dat het voor sommige bedrijven lastig is om transparant te zijn. Mevrouw ten Have beslist zelf wel of een stuk varkensvlees lekker en gezond is. Consumenten hoeven niet te weten dat er G.G.O.'s in het varkensvoer zitten. Als je niet transparant bent in je bedrijfsvoering heb je iets te verbergen en dat vinden consumenten niet leuk en zal uiteindelijk ten koste gaan van rendementen in de gangbare varkenshouderij. De LTO heeft altijd gekozen voor kwantiteit, het zou beter zijn geweest als ze gekozen hadden voor kwaliteit. (marge).

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Hendrik, ik begrijp dat jij wel iets ziet in mijn pleidooi voor relevantie? Je ziet dus dat er binnen LTO ook aan kwaliteit gedacht wordt. Het tussensegment is ook een voorbeeld van het zoeken naar kwaltiteit. Dat moet nog beter vorm krijgen. We zijn er niet. Maar de eerste stap is er wel. Wat zouden wij volgens jou nog meer moeten doen?

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Beste Annechien, ik ben blij dat je met mij wilt discusieren over deze problematiek. Heel veel mensen willen dit niet omdat mijn manier van schrijven soms bot overkomt. Nu de vraagstelling van wat nog meer gedaan zou kunnen worden om de marges voor varkensboeren te verbeteren en de consumenten tevreden te stellen. De varkenshouderij zou veel transparanter moeten zijn. Immers transparantie is de brug naar vertrouwen. Consumenten willen best betalen voor een eerlijk geproduceerd stukje vlees. Dat de boer een lage prijs krijgt voor z'n produkt ligt niet aan de consument maar veel meer aan het te grote aanbod van varkensvlees. Dus kortom; Wees transparant en produceer niet meer dan de koopkrachtige vraag. LTO heeft schaalvergroting als middel gezien tegen lagere prijzen. Maar dat houdt in dat boeren elkaar weg concureren en dat degene die overblijft steeds meer schulden krijgt. Vergelijk maar eens de schuld- en de inkomsten verhouding anno 2010 met die van 1980. De tranen zullen je in de ogen springen.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Ik wil graag discussieren met varkenshouders over hoe de toekomst ingevuld moet worden. Ik weet niet of jij varkenshouder bent. Je had vandaag op de dag van LTO Noord Overijssel moeten zijn. Juist daar werd gesproken over de markt. Wie-wat-waar-hoe moeten transparant zijn van een product was het motto. Geeft het product betekenis. Ik begrijp dat dit met elkaar delen. Ik ben blij met je woorden: transparantie is de brug naar vertrouwen. De kunst wordt nu hoe we ervoor kunnen zorgen dat het tussensegment voor de varkenshouderij niet in anonimiteit verzand, maar dat we zorgen voor een transparant en herkenbaar product. Zodat we niet direct inwisselbaar zijn. Dat is nog een hele uitdaging. Voor de individuele agr. ondernemer is dat een hele uitdaging. Want we produceren in een keten en zijn daarbij afhankelijk van onze de schakels in de keten. MAAR: we kunnen wel een steentje bijdragen. Zorgen dat we de afzetcooperaties op de huid zitten en kritisch blijven volgen. Wil jij me vertellen hoe jij dit probleem op je bedrijf aanpakt? Ik ben er heel benieuwd naar.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Ik vind het jammer dat je niet inhoudelijk ingaat op de antwoorden van de door jou gestelde vraag. Je blijft maar focussen op het tussensegment, iets waar 99 van de 100 Nederlanders nog nooit van hebben gehoord.
  Op mijn bedrijf is in tegenstelling tot veel gangbare collega's, groei geen doelstelling. Ik krijg een faire prijs voor mijn produkt. Als er meer vraag in de markt komt dan hoop ik dat een andere boer daar op inspeelt. Als ik mijn bedrijf wil vergroten dan moet ik vreemd kapitaal aantrekken en betaalde arbeidskrachten inhuren. Daar schiet ik dus niets mee op.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Je wilt een antwoord op schaalvergroting? Het is niet LTO die schaalvergroting bepleit. WEL wil LTO ruimte voor ondernemers om te ondernemen. Vaak worden ondernemers gedwongen om hun bedrijf te vergroten door nieuwe regelgeving. Kijk maar naar de nieuwe regels op het gebied van de ammoniakemissie. Die nieuwe regels hebben schaalvergroting tot gevolg. Je moet voldoen aan nieuwe milieuregels. Vanuit de markt wordt het niet betaald. Je kunt alleen door je vaste kosten over meer dieren te verdelen verder met je bedrijf. Buitenstaanders beseffen dit vaak niet. Maar het is wel zo. En over die schuld en inkomsten verhouding zul je ongetwijfeld gelijk hebben. Opgezocht heb ik het niet. Naast dit wil LTO ook aandacht voor de vermarkting van onze producten. Aandacht voor kwaliteit en afzetmarkt. Hoop dat je zo voldoende concrete antwoorden hebt gevonden. Nu een vraag aan jou: Waarom krijg jij een faire prijs voor je product. Wat doe jij anders dan ik doe?

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Beste Annechien,
  Het lijkt erop dat we allebei het beste voor hebben met de boeren echter we verschillen nogal van mening hoe dit verwezenlijkt kan worden. Je schrijft dat LTO de ondernemers ruimte wil geven om te ondernemen. (uitbreiden). De markt betaald echter niet meer voor je produkt. Daarnaast wil LTO aandacht voor de vermarkting van de produkten. Persoonlijk lijkt het me wijzer om de te nemen maatregelen om te draaien. Zorg dat het varkensvlees goed vermarkt wordt. Producenten hebben de belangrijkste schakel in de keten naar de consument. Die sterke positie wordt echter verkwanseld omdat men (LTO) de produktie niet wil af stemmen op de vraag. Wij moeten zonodig exporteren, en we moeten daar ook nog trots op zijn. (LTO)Dat de primaire producent daar niets of weinig van ontvangt ligt aan de ongebreidelde produktie. Als de vermarkting goed op orde is en is te weinig ruimte voor boeren kom dan in aktie en niet andersom. Ik krijg een faire prijs voor mijn produkt omdat consumenten bereid zijn meer te betalen als je geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen op je bedrijf gebruikt. Ook mag het voer voor onze dieren geen GGO's bevatten.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Dan verkeert u in de gelukkige omstandigheid om een uniek product te hebben. Met een eigen identiteit. En het is waarschijnlijk geen bulkproduct. U produceert in een vraagmarkt. Dat is prachtig. Voor biologische varkenshouders is dat niet altijd zo geweest. Er zijn daar marktmaatregelen genomen. Dus een aantal biologische varkenshouders zijn betaald om te stoppen. De stap nu naar biologisch is niet echt makkelijk voor varkenshouders omdat het een hele investering is. Dat is tegelijkertijd de bescherming van de biologische markt. Voor regulier ligt dat anders. Het is niet LTO die dieren vermarkt. Of quota vaststelt. De productie is een wereldproductie en dus is een marktregulering niet makkelijk. Natuurlijk proberen we wel de politiek te beinvloeden. Op dit moment waait er een liberale wind, maar ik constateer ook dat een zekere marktbescherming bespreekbaar is. Voor de varkenhouderij produceren we toch echt in de Europese markt. Onze uitdaging voor de komende tijd is om te zorgen voor een onderscheidend product qua smaak, welzijn en .... Daardoor zullen we niet inwisselbaar zijn voor varkensvlees uit ..... Dat zal ervoorzorgen dat onze marktpositie wordt versterkt. Mooie woorden, waar nog hard aan gewerkt moet worden.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Ik denk dat uw product enorm geschikt is voor de BOERCODE! Zodat uw product terug te traceren is en alles bekend kan zijn over het vlees. Transparantie ten top. Zou heel mooi zijn.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Je schrijft dat de LTO geen quota vaststelt, natuurlijk niet, maar de LTO moet de belangen van de boeren behartigen. En de boeren zijn gebaat bij goede prijzen en dat kan alleen door de produktie af te stemmen op de koopkrachtige vraag. Het kostprijs denken zoals zovelen doen is uiteraard belangrijk maar niet doorslaggevend voor rendement. Stel dat het varkensvlees uit het tussensegment meer winst oplevert. Zodra dat het geval is begint iedereen ermee en het extra rendement is zo weg door overproduktie.Je geeft zelf aan dat de biologische varkenshouders de produktie succesvol hebben afgestemd op de vraag. Dat kan in principe bij alle produkten maar je moet het wel willen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.