Boerenblog

412 x bekeken 14 reacties

Een allegaartje met een staartje

Mag het een ‘onsje’ minder met alle bepalingen als je een nieuwe milieuvergunning aanvraagt? Couperen begint een issue te worden en er is een groot probleem bij de mestexport.

Ik ben er afgelopen week veel over gebeld ben dat we geen gehygiëniseerde mest meer kunnen exporteren naar Noordrijn Westfalen. LTO overlegt over dit probleem met de Nederlandse overheid. Die moet dit probleem bij de Duitse deelstaat aankaarten en bespreken. Dit kan ook binnen de EU-regels. De urgentie is mij duidelijk, de oplossing is lastig. Maar wij doen ons best. Het geeft wel weer eens aan dat we heel rap door moeten met mestverwerking.

Iemand die een website wil maken waar je onderscheidende vleesproducten kunt bestellen wist me ook te vinden. Een leuk initiatief en een degelijke aanpak van marketing, strategie en focus op de klant. Zulke initiatieven spreken mij aan.
LTO en Nevedi zijn bezig met reductie van mineralen via het voerspoor. Hierover hebben we een en ander afgestemd met de NVV. Goed om dat te doen, het is belangrijk elkaar te informeren en gezamenlijk op te trekken.
In de LTO beleidsraad, waar alle sectoren bijeenkomen, spraken we over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en over duurzaam voedsel. Vanuit de varkenshouderij blijven we benadrukken dat het GLB los moet komen van de historie en subsidies vooral ingezet moeten worden om innovatie en duurzaamheid te ondersteunen.

Doorbraken realiseren

Op dinsdagavond was er een ledenvergadering in Spier. Wederom was het een sprankelende discussie over de dilemma’s in de varkenshouderij. Zo langzamerhand kristalliseert zich wel een lijn uit en kunnen we de balans opmaken in onze vakgroepvergadering van 13 december 2010.
In Utrecht heb ik met het innovatienetwerk gesproken over de innovaties in de varkenshouderij. De nieuwe focus ligt op het initiëren van doorbraken voor het oplossen van hardnekkige problemen dan wel het ontwikkelen van nieuwe kansen. Dat klinkt mooi, maar waar hebben we het dan over? Eerst een analyse maken en de veelheid van al lopende initiatieven op een rij zetten. Dan komen er activiteiten bovendrijven die de varkenshouderijsector verder zullen brengen richting evenwichtige inkomens. Laat de ideeën maar komen! Ik heb er zin in om daar mee aan de slag te gaan.

Mag het een onsje minder?

Bij ons thuis zijn we druk met de voorbereidingen voor de aanvraag van de nieuwe omgevingsvergunning. De landschapsarchitect is langs geweest. We hebben offertes aangevraagd voor de diverse onderzoeken: archeologie, bodem, geluid etcetera. De concept-tekeningen hebben we al bekekenen, de berekeningen zijn gemaakt voor de interne ammoniak-saldering. Het is niet makkelijk om dat allemaal te plannen tussen alle andere activiteiten door. Het mag wel een ‘onsje’ minder met al deze vergunningsbepalingen.

Een debat met een staartje

Woensdagavond 24 oktober was ik in de Tweede Kamer bij de beantwoording van de vragen door Staatssecretaris Bleker tijdens de begrotingsbehandeling. Heerlijk om zo’n nuchtere Groninger in de Tweede Kamer aan het werk te zien. Zijn stijl is een verademing. En ja hoor, de staartjes van onze biggen waren gespreksonderwerp tijdens deze begrotingsbehandeling. Hoe de relatie begroting en staartjes ligt? Ik snap het niet. Of nou ja, vanuit mijn perspectief snap ik het wel. Als er veel aan de staarten geknabbeld wordt, voel ik dat danig in mijn portemonnee. Net zo hard als onze varkens dat aan hun lijf voelen. Dus ik doe mijn best om dat te voorkomen. Zo herinner ik mij, dat zelfs mijn Engelse collega’s pleiten om de staarten van hun varkens te mogen couperen ondanks het stro in de hokken. Het valt dus niet mee. Uit eigen ervaring weet ik dat het soms twee jaar goed kan gaan en dat dan ineens weer bijterij optreedt. Met de staatssecretaris moeten we ons nog maar eens op dit probleem werpen. We moeten ethiek en welzijn tegen elkaar afwegen, ook op Europees niveau.
De behandeling van de landbouwbegroting duurde tot na middernacht. Ik kreeg er kleine, slaperige oogjes van. Gelukkig hebben we onze lobbyist die tot het einde toe bleef zitten.

lean and meanproductschap houden

In de middag kwam er een onverwachte verrassing uit de Tweede Kamer. Met name de VVD deed de poging om de Productschappen om zeep te helpen. Ik snap echt niet dat de VVD hier mee doorgaat. Voor de vee- en vleessector hebben we een lean en mean productschap nodig om verordeningen te maken, het diergezondheidsfonds te beheren en te vullen, om de ziekte van Aujeszky en de artikel 10 status te kunnen behouden en om onderzoek te kunnen doen. Deze zaken moeten wel gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat dat via een ‘kaal’ productschap efficiënter en beter gaat dan via de overheid. Dus laten we de productschappen niet opblazen.

Foodlog.nl is onbekend

Donderdag naar de coöperatiedag van de Nationaal Coöperatieve Raad. De opkomst was hoog, veel mensen dus veel gesprekken. In de workshop waar ik aan deelnam had nog geen van de mensen ooit op Foodlog.nl gekeken of gelezen. Dat verwondert me wel, want alle aanwezigen hadden iets met voedselproductie te maken. Dat kan toch niet? Dan sta je niet in de maatschappij en weet je niet wat er te koop is!
Tot slot was er afgelopen week nog een gesprek met de Belgische Boerenbond dat vooral over de marktsituatie ging en de Reflection Day. Mestverwerking en dierenwelzijn kwamen ook nog aan bod. De standpunten en ervaringen zijn uitgewisseld. We kunnen leren van onze collega’s in België en omgekeerd.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boer

  Annechien, dat jij actief bent op foodlog.nl wil nog niet zeggen dat anderen buiten de maatschappij staan. Zo bijzonder is die site echt niet, veel van hetzelfde.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Boer uit Brabant, je hebt helemaal gelijk. Er is meer. De blik naar buiten begint bij jezelf. Die zit niet in het lezen van een site, maar ook in de doen en laten. Echter Foodlog is wel een opiniebepalende site. Dus als je je bezig houdt met voedselproductie zoals de aanwezigen van dat symposium, is het wel een site die je af en toe moet volgen. Niets meer en niets minder dan dat.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Beste Annechien, ik begrijp dat je met veel dingen bezig bent. Echter in een column is een of twee onderwerpen meer dan genoeg om er een inhoudelijk boodschap van te maken. Een overzicht waar je overal mee bezig geweest bent brengt niets.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Hendrik, dit is de Twitter generatie, die vindt het van levensbelang om iedereen te melden wanneer ze opstaan en wanneer ze naar het toilet gaan.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Mijn blog is niet direct bedoeld als een column. Het is een weerslag van de dingen die ik mee maak zo gedurende de afgelopen week. Ik houd mijn blog bij zodat onze leden kunnen lezen waar hun voorzitter zo al mee bezig is. Dus niet achter de gordijnen, maar gewoon open. Boerderij vond het leuk om mijn blog in hun serie weblogs op te nemen.

 • no-profile-image

  Bam

  Annechien ik vind dat je goed bezig bent voor onze varkenshouderij! En blijf vooral wel deze berichten maken, want dat geeft een goed beeld van waar we allemaal zelf over na kunnen denken en rekening mee moeten houden.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Als ik lid zou zijn van de LTO dan zou ik willen weten wat voor standpunten de voorzitter uitdraagt.
  Wat de vertegenwoordiger van de leden er aan doet om de crisis in de varkenshouderij te bezweren.
  Maar de Boerderij neemt genoegen met jouw dagboekje begrijp ik.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Hendrik, jij doet degenerend en bekijkt het dus maar. Je moet weten waar je standpunten neer zet en waar je een verslag geeft van waar je mee bezig bent. Jammer als jij dat niet kunt scheiden.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Beste Annechien, mijn reactie is niet persoonlijk bedoeld en als je met degenerend, denigreren bedoelt dan begrijp ik waar je het over hebt. Mijn opmerkingen zijn gericht tegen de visie van LTO. De belangen van de varkenshouders en andere boeren gaan mij zeer aan het hart. Met het kostprijs denken (schaalvergroten) binnen het LTO,help je de boeren alleen maar verder in de sloot. DE oplossing voor het probleem is vrij simpel ( de produktie af stemmen op de koopkrachtige vraag) maar dat willen ze bij de LTO nog niet eens op de agenda te zetten. Johnny Hogekamp heeft het begrepen hoe je de problematiek kunt oplossen maar als je daar niet naar wil luisteren dan komt de oplossing ook niet in zicht.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Hendrik, ja ik bedoelde denigeren. Als je wilt discussieren. Dan moet je mensen in hun waarde laten en dat deed je niet. Als je lid was van LTO dan zou je weten dat we standpunten hebben en die ook met onze leden bespreken. Dan zou je weten dat we net ledenavonden gehouden hebben in alle windstreken. En geweten hebben dat we gepraat hebben over dierrechten, de markt en wat verder ter sprake kwam. Als je goed zou volgen wat wij doen, dan zou je weten dat we inzetten op onderscheidendheid in de markt. Dan zou je weten dat we al tijden VION achter de broek zitten om met een tussensegment te komen. Dat dit met het Beter Leven segment gelukt is. Dan zou je weten dat wij vinden dat dit verder ontwikkeld moet worden. Dan zou je weten dat wij vinden dat boeren een eerlijke prijs verdienen. Dat ook inspanningen in welzijn en milieu betaald moeten worden door de markt. Dan zou je weten dat wij ons inspannen om op het gebied van mededinging de positie van de boer bespreekbaar te maken en ijveren voor een betere positie. Dat kun je overigens lezen in mijn blog van de komende week. En beste Hendrik, ik ben altijd in om te luisteren naar constructieve voorstellen. Dus aan jou de vraag: Hoe wil je in een liberaal Europa komen tot een afstemming van vraag en aanbod. Wetende dat de vraag voortdurend schommelt. Wetende dat de vraag erg afhankelijk is van de koopkracht van onze EU inwoners. Nog even ter informatie. Ik heb deze vraag de afgelopen weken een aantal keren op ledenbijeenkomsten gesteld. Het aantal was keer op keer negatief. Onze leden willen geen regulering van de markt. Wel is er een verdeelde mening over het al dan niet afschaffen van de dierrechten. Maar over productieregulering zijn de leden het eens. Daar zien ze niets in.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Ik begrijp dat de nood groot is bij de varkenshouders in Europa. Als LTO blijft zeuren over details die de kostprijs op geringe wijze beïnvloeden dan komt er geen verbetering in de markt. Ik heb je uitgelegd dat dat niet de oplossing is van het probleem. Als er voor het tussensegment markt was zou Vion dit allang op de markt hebben gebracht. Maar het tussensegment is er gekomen door maatschappelijke sentimenten. Net zoals het Rondeel voor kippen. Ik ben er vorige geweest, het is een prachtige prachtige stal geworden. Echter het marketingconcept van het idee is zeer slecht. Over vijf jaar koopt niemand nog rondeel eieren en vergaat het marktaandeel het zelfde lot als scharrelvlees. Je moet nooit afgaan op maatschappelijke sentimenten maar op consumenten. Velen denken dat de retailers bepalen wat een consument koopt maar dat klopt niet. Retailers weten wat de consumenten willen en wat voor prijs zij daar voor willen betalen. Hun beleid is daarop afgestemd en zolang de producenten meer produceren dan de markt aan kan maken zij daar gebruik van. Begrijp je dat niet of wil je dat niet begrijpen?

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Ja, ik begrijp jou wel. Dat heeft te maken met de varkenscyclus. Iets te weinig geeft hoge prijzen en teveel geeft lage prijzen. Steeds schommelt vraag en aanbod tussen deze twee. Maar mijn vraag aan jou is: Hoe gaan we dat regelen in Nederland waar we 180% zelfvoorzieningsgraad hebben. Gaan we de varkenssector halveren? Via een koude sanering? En maken we NL tot een eiland. Nu ligt hier ook Duits varkensvlees in het NL schap. Middels het een sterrenvlees Beter Leven kunnen we weer NL vlees in het schap krijgen. We zouden het Europees kunnen regelen. We gaan quoteren. Zorgen dat er niet meer geimporteerd kan worden van buiten EU. Maar wie gaan dan de oortjes en de pootjes eten? Deze gaan nu naar China waar ze nog geld opbrengen. Zelf willen we die in Europa en in Nl al helemaal niet eten. Ons idee is dat we naar meer toegevoegde waarde moeten. Naar meer onderscheidendheid. Zorg dat de relatie tussen producent en consument weer hersteld wordt. Zorg voor nieuwe logistieke systemen en laten we eens kijken wat de marketing kan doen. Nieuwe technologie zou wellicht ook nog kunnen helpen. Maar vooralsnog zitten we vast in het systeem wat we hebben en dat verander je niet zo eenvoudig. Dus als jij het mocht zeggen: hoe zou je het dan gaan veranderen? Ik heb mijn richting hier al wat aangegeven.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Gisteravond was ik op verjaardags visitie bij mijn vriend die heel veel varkens heeft. Hij vertelde mij dat de varkens cyclus niet meer bestaat en dat de prijzen al vier jaar op een te laag niveau liggen. Deoplossing van de problematiek ligt in het stellen van extra regels.
  Stel in Europa wat extra regels aan het dierenwelzijn van de varkens en sluit de grens voor varkensvlees die niet aan deze normen voldoen. Geef de varkens b.v. 10 % meer ruimte (geeft gelijk minder produktie) Bij de WTO onderhandelingen zou voedsel geen onderdeel van het geheel moeten zijn. Dat geeft gegarandeerd hogere prijzen.
  En gooi die varkenspoten, staarten en oren wat mij betreft in de vergister. Misschien kun je die dan ook winstgevend maken.

 • no-profile-image

  producent

  Ik lees in het artikel over duurzaam voedsel en subsidies voor duurzaamheid verantwoordelijkheid en begrotingsbehandeling. Als er vervolgens chemische verontreiniging ( b.v. hormonen ) bij je wordt vastgesteld stuurt het voerfabriek je naar de overheid voor de schade.Die betalen immers miljoenen euros uit voor de schade indeze. ( zie begroting ) Maar wie is er nu dan verantwoordelijk waarvoor en wie behoort indeze de schade te betalen. De overheid ????? En mag dat ??? Omdat men het doet verwijst het voerfabriek je er weer naar. Slachtoffer is uiteindelijk de consument want alles moet wijken voor het economisch systeem, en voor massaproduktie van voedselzekerheid i.p.v. veiligheid. Of je deze vorm van duurzaaam voedsel zo moet subsidieren heb ik wel mijn twijfels over. Ik denk overigens niet dat je met dergelijke systemen veel vertrouwen wint bij de consument. Het woord Bio-industrie is ook iets wat ergens vandaan komt. Duidelijk is wel dat je, als je in die industrie zit je behoort aan te passen en niet te veel vragen mag stellen over die begroting ???

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.