Boerenblog

447 x bekeken 75 reacties

Zorgen om vermeerderaars

De varkenshouderij zit niet bepaald in een rooskleurige periode. Vooral de vermeerderaars hebben het moeilijk. Ik vraag me af wat ik als bestuurder meer kan doen dan constateren.

Het gaat heel hard met het aantal stoppende varkenshouders. Daar maak ik me zorgen over. Deze week hoorde ik dat een vermeerderaar met zo’n 450 zeugen gaat stoppen. Dit had ik niet verwacht. Zulke bedrijven reken ik tot de blijvers. Heel zorgelijk als dit soort bedrijven nu de keus maken om te stoppen met de varkenshouderij.
Als je zo rondvraagt over de stemming in de varkenshouderij, hoor je dat veel vermeerderaars gesprekken voeren met hun bank over het tijdelijk stopzetten van de aflossing of andere noodverbanden. Juist vermeerderaars verkeren momenteel in zwaar weer. De biggenprijs is laag. De voerkosten nemen toe. Ze moeten elke week toch rond de tien euro op elke big toeleggen. Werken met een dergelijk verlies hou je niet lang vol. In februari 2011 verwachten de marktdeskundigen een opleving van de biggenprijs. Dus nog een paar maanden met zorgen.

Wat kan ik?

Als vakgroepvoorzitter vraag ik me af wat ik meer zou kunnen dan de zorg constateren. Wat kan LTO beleidsmatig doen om de situatie op de bedrijven te verbeteren? Aan de prijsvorming op korte termijn niets. Markt is markt. Waar we wel energie in kunnen steken, is er voor te zorgen dat wet-en regelgeving op Europees niveau gelijk is en ook op een gelijkwaardige manier wordt gehandhaafd. We hebben bereikt dat het Varkensbesluit is aangepast. Geen oppervlaktenorm van 1 vierkante meter meer. We moeten er voor zorgen onnodige kosten te vermijden. Zorgen dat er stimuleringsmaatregelen komen om goed ondernemerschap te ondersteunen. Zoals de investeringssubsidieregeling die op 18 oktober open gaat voor investeringen in mestbewerking en mestopslagcapaciteit. Of de regeling duurzame stallen. De maatlat duurzame veehouderij. Tegelijkertijd weet ik ook dat als het moeilijk is, al deze regelingen ook geen uitweg bieden. Deze regelingen praten niet met de bank. Dat moet U zelf doen.

High level groep is geen optie

Wat betreft EU-ondersteuning voor de varkenshouderij zie ik weinig perspectief. Onze Vlaamse collega’s pleiten voor het instellen van een ‘high level groep’. Dit naar het voorbeeld van de melkveehouderij. Ik heb mijn twijfels. Kunnen we met een dergelijk initiatief iets concreets bereiken? Willen we net zoals in de melkveehouderij een bedrijfstoeslag van een paar honderd Euro? Volgens mij kun je alleen iets oplossen als je de varkensvleesproductie in de EU wettelijk gaat reguleren maar instelling van quotering en superheffing in de varkenshouderij zie ik absoluut niet gebeuren. En moet er dan ook een quotering voor biggenproductie komen? Ik kan mijn zorgen op dit punt dus nog niet omzetten in kansrijke acties. We hebben al diverse keren gepleit voor een lager aflevergewicht, zonder succes. De uitdaging ligt er volgens mij in om als Nederlandse varkenshouderij onderscheidend te blijven in kostprijs en kwaliteit. Als u wel concrete acties ziet lees ik het graag in de reacties.

Netwerken gaat gewoon door

Jos Peerlings, beleidsmedewerker varkenshouderij van de ZLTO vierde deze week zijn 25 jarig jubileum. Reden voor een feestje! Er was een receptie waar vele bestuurders, oud-bestuurders en andere mensen rondom de varkenshouderij aanwezig waren. Goed voor het onderhouden van de contacten.
Verder was het een week waarin ik toch vooral moest bijkomen van de reis naar Argentinië. Thuis moest ik ook nog een aantal zaken bijwerken en afspraken voor de komende weken maken. Kortom de boel weer op een rijtje zetten om te zorgen dat…

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  varkenshouder

  het is een goede zaak dat u realiseert dat het niet makkelijk gaat in de sektor. maar ik stoor mij wel aan het feit wanneer het 3 mnd slechter is voor de zeugenhouderij ipv minstens 2 zeer slechte jaren voor de vlv, dat u nu pas zo reageert. volgens mij moeten we ons niet te veel laten vangen door het feit van duurzaam produceren. kan bijna niet anders dan dat dit kostprijs verhogend werkt zonder financiele vergoeding op de lange termijn. uiteraard moeten we als sektor achter onze produktie-wijze staan en uiteindelijk achter ons produkt. maar let wel zolang de economie wereldwijd "vrijheid-blijheid"blijft zijn we alleen maar gebaat bij schaalvergroting. dus geen discussie over bouwblokken en dergelijke. dit klinkt misschien niet positief maar is wel een feit voor de toekomst. grote omzet- groter risicoprofiel- kleinere marges.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Varkenshouder, je hebt gelijk. De vleesvarkenshouders hebben al twee jaar niets verdiend. Klopt. Hopenlijk wordt het voor hun dit jaar een gemiddeld jaar. Maar er zijn wel zorgen over de stijgende voerprijs. Dan moet ook de opbrengstprijs stijgen. En dat is een grote zorg. Er is wereldwijd wel meer vraag naar vlees, maar de productie is ook gestegen. En per saldo is de afzet voor ons vlees niet toegenomen. Sterker nog Duitsland is ruim meer dan 100 % zelfvoorzienend. Dus de echte vraag is daar weg. Ook nu komen we de Duitsers tegen op de voor ons belangrijke UK markt. De Duitse markt had steeds een gunstige invloed op onze varkensprijs. Nu is dat veel minder. De Duitse slachterijsector bevindt zich waar wij ons 10 jaar geleden bevonden in NL. Ook dat zijn zorgen, want dat bepaalt mede onze prijs. Gelijk heb je dat onze kostprijs bepalend is. Daar moeten we scherp op zijn. Wat mij betreft geen discussie over bouwblokken ed. MAAR... we moeten wel de waarheid onder ogen zien. Niet WIJ bepalen die discussie, maar dat doen anderen. De overheid, de burgers bepalen of wij een plek hebben om varkens te houden. En wij moeten wel onze plek verdienen. Ik ben vleesvarkenshouders niet vergeten. Maar in mijn blog had ik even de focus op de vermeerderaar, omdat ik er een aantal sprak. Overigens ondervind ik ook de slechte prijzen zelf op mijn eigen bedrijf. Gelukkig hebben wij meerdere takken, maar ... als er verlies geleden wordt, ben ik daarop geen uitzondering.

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Gelukkig brengen Duitse slachterijen ook heel wat Hollandse varkens tot waarde. Varkens bij Annechien om de hoek gaan in het Tesco concept via Tonnies naar UK. Het zijn nog beren ook, niks verdoofde castratie wat al vrijwel niemand nog toepast. Feit blijft helaas dat er nog veel te veel zeugen zijn die alsmaar meer biggen op de wereld zetten. Wanneer onze fokkerij organisaties hun fokbeleid op de hoognodige kwaliteit gericht hadden i.p.v. op nog meer geboren onderkruipsels, waren we al een eind verder in de goede richting geweest. Schrik niet van massale bedrijfssluitingen in de zeugenhouderij, want als dat niet zou gebeuren wordt het alleen nog maar veel slechter. De voortrekkers zullen meer en meer de grens oversteken, het ondereind stopt met hun bedrijven en de middenmoot mag het heil zoeken in speeltjes voor de verwende NL maatschappij. Prettig vooruitzicht.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Varkenshouder uit Drenthe, je bent wel heel cynisch. Wat heb jij zelf gedaan aan het volgens jou verkeerde fokbeleid? Ook vleesvarkenshouders hebben niet veel aandacht aan de vleeskwaliteit besteed. Wat wil je eigenlijk zeggen? En waar hoor je zelf bij? Probeer zelf je steentje bij te dragen naar eigen vermogen. En haal niet je eigen sector naar beneden, zou ik zeggen. We mogen toch trots zijn op onze NL varkenshouderij? Of denk jij daar anders over.....

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Zolang je als exportland de rest van Europa wilt blijven bedienen ontkom je niet aan kostprijsvechten en schaalvergroting. De geschiedenis leert echter dat het niet leidt tot een hoger rendement. Ik vind het al een pluspunt dat er bij LTO iemand is die over quotering begint al is dit niet direct te realiseren. In de melkveehouderij moet het afgeschaft worden en stort men zich in hetzelfde ravijn waarin de intensieve veehouderij gevallen is. De maatschappij zit niet te wachten op mega melkveehouderijen waarin de koe haar identiteit verliest en de boer zijn of haar imago. Dan lees ik in het verhaal van Annechien dat de overheid maar stimuleringsmaatregelen moet bieden om te overleven. Wat wil LTO? Een eerlijke prijs voor een eerlijk product of producenten die leven van subsidies. Neem nu als voorbeeld het Starconcept van VION en AH waar een ketenproductie opgezet wordt en met dat concept een vorm van quotering ingevoerd wordt. Zelfs de vierkante meter eis moet daar toegepast zijn, niks hoera voor LTO dat die regel uitgesteld is. Zoals bij het Rondeel-ei zijn de extra centen bedoelt om het dier een waardig, soorteigen bestaan te gunnen. Er zullen bedrijven ontstaan die voor de wereldmarktprijs gaan en bedrijven die in het tussensegment een product neerzetten dat zich onderscheidt in extra dierenwelzijn en mogelijk verderop in extra kwaliteit. Het heeft geen zin om elkaar in de keten verwijten te maken omdat iedereen op dit moment zich geconfronteerd ziet met geen of weinig rendement. Een mogelijke oplossing ligt in ketensamenwerking met een rechte rug richting maatschappij en niet in kostprijsvechten op de wereldmarkt. Eerlijk gezegd begrijp ik die varkenshouders niet die zich afsluiten voor ontwikkelingen in de maatschappij die wel degelijk voor een boerenlandbouw zijn en niet voor een industriële. Ik heb wel begrip voor een gezond wantrouwen richting dubbele agenda's van sommige groeperingen maar dit kan beter ondervangen worden met degelijke afspraken als met confronterende acties. Zolang incidentele misstanden het nog winnen van de goed nieuws show ben je als producent vrijwel kansloos. Laat zien wat je doet en vooral waarom. Beelden vertellen duizend keer meer dan woorden.

 • no-profile-image

  trendwatcher

  In de voedselketen zijn we reeds toegegroeid naar zeer grote slachterijen, voerleveranciers, dierenartsenpraktijken, fokkerij organisaties, enz. Of je het nu leuk vindt of niet, boerderijen volgen dezelfde richting. Er zal best ruimte blijven voor 2-3% van de dieren op kleinschalige bedrijven, de grote hoeveelheden vlees en melk komen echter van eveneens grote bedrijven. Dat kan in Nederland zijn, maar evengoed in andere Europese landen. Grenzen vervagen snel in deze.

 • no-profile-image

  WW

  Wat wil je dan bereiken als belangenbehartiger als je het zelf al niet meer weet, wel alle voorstellen afschieten maar zelf niet met alternatieven komen. Het inkomen is na gezondheid en plezier in het werk het belangrijkste. Wat kan mij dierwelzijn nu schelen als er geen geld is om deze eis te betalen, wat betekent milieu als de kosten daarvoor door de jarenlange te lage prijs niet is op te brengen. Het inkomen moet centraal staan en van daaruit zijn deze zaken te regelen. De laatste jaren is er alleen maar aandacht geweest voor wat ik noem: media hypes. Verdoofd castereren, de meeste staan in de hoek in de stal, er is geen geld om het gas te betalen. Ow, dat mag de media niet weten? Je kan ook de realiteit onder ogen zien.
  Realiteit: Vion en Ah, wie nu van starconcept profiteert heeft groot gelijk maar voor de varkenshouder is dat maar minimaal, de mindere opbrengsten worden gecompenseerd maar een echte plus op het inkomen zie ik nog niet. Ah maakt op dit moment zelfs alweer reclame dat de goekopere produkten ook weer bij hen in de winkel liggen en dat doen ze allen omdat de consument dat wil, het zou mij niet verbazen als het starconcept binnen een paar jaar naar de sterren is verdwenen net als alle andere concepten die Ah ooit heeft gehad.
  Wij als varkenhouder zullen en moeten weer zorgen dat de handelaar en slachterij weer gaan vechten om ons varken, niks 3 weken van te voren op geven. Deze zomer hebben we gezien wat Vion met deze informatie doet, in een week waar behoorlijk veel vraag was de prijs laten zakken omdat ze weten dat de weken erop meer varkens komen en nu kunnen we met de beschuldigende vinger naar Vion wijzen maar wij als varkenshouder hebben ze wel van informatie voorzien.
  Wat wil de consument: De consument wil mega, alle plaatselijke winkels verdwijnen want men gaat naar de mega winkel in de stad. Mega produceert goedkoper en heeft meer rendement. Alleen zo jammer dat er van dat rendement niks bij ons varkenshouders tercht komt, de hele keten verdiend van redelijk tot fors aan ons varken en wij niet en dat komt omdat wij het varken weg geven. De varkens laden,portemonee mee geven en en week later weer zoeken in de zelfde portemonee of er nog iets voor ons over was. WIJ moeten zelf een prijs neer zetten, kostprijs + inkomen en geld om te reserveren, doet de rest van de keten ook. Kunnen we morgen mee beginnen en zo moeilijk is dat niet. Vanaf morgen geen varken meer weg voor de basis prijs van € 1.50 en op 1 nov. word dat € 1.55 want het voer weer duurder. Nu denkt iedereen, hoe wil je dat realiseren, door vandaag de belangenbehartigers en handelaren eens bij elkaar te zetten en met elkaar af te spreken dat we het voor minder niet doen en dat in alle landen om ons heen, wij zijn het die de keten van winst voor ziet en als ze winst wil houden ze dit maar moeten door bereken. Cbl heeft nu al geklaagd in Brussel dat de consument de dupe gaat worden als de varkenshouder niet meer voor het verlies wil werken, hoe hypocriet kun je zijn. Wij varkenshouders hebben een kwaliteits produkt in handen waar geen supermarkt om heen kan en dat is de realiteit en nu de uitvoering nog.

 • no-profile-image

  knor

  Annechien, je hebt boter op je hoofd.
  Was jij het niet die in een eerdere blog stelde dat varkenshouders verplicht moesten worden om te investeren in mestverwerking?. Ik gaf daar kommentaar op met de stelling dat de mengvoerindustrie daar aan zet is. Zij verdienen namelijk het meest in de keten en hebben er alle belang bij dat de varkenshouderij in leven blijft. Dus kennelijk wist je niet bij de stelling over mestverwerken dat het gros vd varkenshouders hier geen geld voor heeft. Een tip: ga eens met mensen aan de keukentafel praten ( 1 op 1), en niet de dag volmaken met vergaderen met mensen die elkaar naar de mond praten.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Beste Knor, ik zit regelmatig met varkenshouders aan tafel. En weet zeker wat er leeft. Daarom houd ik een blog bij en kunnen jullie er ook op reageren. Wat wij willen is een verplicht percentage verwerken van de mest door alle veehouders met een overschot aan mest. Als je investeert in verwerking van de mest, zou je geen dierrechten meer hoeven hebben. En bespaar je daar op. Zover is het nog niet. Maar is wel wat ons voor staat. En over het veevoerspoor ook daar zijn we over in gesprek met de veevoersector. We werken aan meerdere sporen. Het derde spoor is de afzet bij de akker en tuinbouw optimaliseren.

 • no-profile-image

  john

  knor, als varkenshouder maken we zelf de keuze om de varkens te houden, te voeren, te insemineren en te mesten. Als houder moet je dan ook opdraaien voor de afvalproducten die je produceert.

  Annechien, ik lease nu al mijn rechten en voer alle mest af.. als ik geen rechten meer nodig zou hebben heb ik er 30 euro per kuub voor over om de mest te laten verwerken...

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  John, ik hoop dat je per saldo bij het verwerken van de mest en het afschaffen van de rechten, meer geld overhoudt. Dat is wat ik zou willen.

 • no-profile-image

  john

  Dat wil toch iedereen? in mijn begroting staan rechten voor 20 euro en mest voor 15 euro.. dit jaar is het bijna andersom maar het blijft ongeveer 35 euro voor een vleesvarkensplaats.. laat dit alvast is 5 euro minder worden. op 2500 plaatsen is dat toch 12 500 euro .. Dat maakt het werk toch wat leuker. Ik ga ook geen papier kopen wat door andere partijen in een keer waardeloos gemaakt kan worden dus kopen is geen optie..

 • no-profile-image

  Jurist

  John, jij hebt bewust de keus gemaakt om de laatste jaren te leasen en daarmee 10% rente te betalen tegenover een huidige marktrente van 3%. Verreweg de meeste varkenshouders hebben gewoon rechten "onder" hun varkens, jij of jouw verhuurder van de stal heeft ze kennelijk verkocht om er een slaatje uit te slaan. Dat maakt de huur van jouw stal ook zo goedkoop. Kosten van mestverwerking moet je echter vergelijken met kosten van mestafzet. Rechten mogen er voor mij ook wel af per 2015, maar nu is al wel duidelijk dat er dan een ander beheerssysteem voor terug komt, die ten goede komt aan de huidige rechtenbezitters. Juridisch niet anders haalbaar.

 • no-profile-image

  boer

  Volgens mij is 2009 voor de fokkers een best jaar geweest. Ook 2010 lijkt redelijk voor de fokkers te eindigen. Echter voor de mesterij is 2006 het laatste goede jaar geweest. Gezien het biggenaanbod in de E.U voor het komende jaar, worden er weer lagere prijzen verwacht. In alle reacties zit wel iets van waarheid. B.V. Kostprijs te hoog ( luchtwassers, mestafzet) en deze: schaalvergroting leidt niet ( meer) tot een hoger rendement. Feit blijft dat we elkaar aan het afmaken zijn. Zowel groot als klein heeft geen cent te makken. Dus blijft er maar één oplossing: een Europees Quotum naar het v.b. van de rundveehouderij. Doen we dit niet dan gaat uiteindelijk 90% van de varkensboeren failliet in Nederland. Zie ook de colum van Zwanenburg in de trog van ik meen september 2010.

 • no-profile-image

  st.opper

  ik vind dat er veel en veel te laat actie word ondernomen voor de ondernemers die het de laatste 10 jaar hebben overgenomen,nergens kunnen deze mensen terecht voor goede hulp,ikga mijn lidmaatschap bij de ZLTO opzeggen.
  10tal jaren flink betaald als lid zijnde maar als de mensen in nood zitten dan word er pas actie ondernomen als het te laat is.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Boer uit Stuifzand, je laat een interessant geluid horen. Jij wilt dat we in Europa naar een quotering van varkensstaarten gaan? Dat betekent dat we weg gaan van de beroemde en beruchte vrije marktgedachte. En misschien ook wel afscheid nemen van de varkenscyclus? Hoe zie jij dat? En wat vinden andere varkenshouders hiervan? Is dit de oplossing en moeten we de koers radicaal veranderen?

 • no-profile-image

  Jonas

  Dat de koers radicaal moet veranderen moge duidelijk zijn na inmiddels alweer 13 rampzalige jaren. Zoals st.opper in nood het al zegt: als je het bedrijf in de laatste 10 jaar hebt overgenomen heb je het zwaar te verduren, en in deze categorie ondernemers vallen ook de klappen. Hoe het wel zou moeten weet natuurlijk niemand met zekerheid, ik weet wel dat er te veel varkens zijn wereldwijd, dus dat aantal moet verminderen om een goede prijs te krijgen. Een mogelijkheid zou idd zijn een quotering van varkensstaarten in Europa. De vrije marktwerking blijkt een heilloze weg. De varkenscyclus kan ik ook missen als kiespijn. De melk is ook gequoteerd, en dat blijkt goed te werken, ik zie verhoudingsgewijs weinig financiele problemen in de melkveehouderij. Eén slecht jaar zoals in de melkveehouderij kan iedereen goed verwerken, 13 slechte jaren zijn slechts weinigen tegen opgewassen. Als er dan ook nog een europese subsidie zou komen op varkensvlees dan zitten we helemaal gebeiteld. Dan blijft de consument toch nog een goedkoop voedselpakket houden, want daar doen we het toch allemaal voor????!!

 • no-profile-image

  natuurboer

  "Varkenscyclus"? Heeft die ooit wel bestaan dan. Je kunt de "varkenscyclus" eerder een zelfbedachte term van landbouweconomen noemen. Waarop Jan en Alleman dat verder klakkeloos heeft overgenomen. Kijk maar naar de economische neveneffecten die bij de "varkenscyclus" optreden, dan bestaat er helemaal geen "varkenscyclus" meer. Qua neveneffecten zijn er namelijk genoeg tegenargumenten op te noemen die de "varkenscyclus" naar het land der fabelen verwijst. In plaats van een "varkenscyclus" zal er in de landbouweconomie eerder sprake van een "graancyclus"moeten zijn.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Het invoeren van quota is in veel topics ter sprake gekomen. Ik ben ook voor een op vraag en aanbod gestuurde markt. Voordeel hierbij is dat je alle eisen die gesteld worden aan de productie, denk aan milieu en welzijn, kunt verrekenen in een basisprijs. Europees gezien denk ik dat je er wel rekening mee moet houden dat de overige landen een fors deel van de productie op gaan eisen en de traditionele productielanden een flinke veer moeten laten. Nu hoeft dat niet direct tot een hartstilstand te leiden want als je met de helft van de productie een goede boterham kunt verdienen wil je die andere helft toch wel aan een ander gunnen. Mestprobleem opgelost, ruimte voor dierenwelzijn en regionaal gebruik van grondstoffen en reststromen. Gezellige bijkomstigheid: er blijven nog wat collega's bestaan om over varkens te praten. Onze varkens Annechien niet de mijne.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Ja, Paul: onze varkens. Ik hoop dat we daar nog lang over kunnen praten. Tot nu toe concludeer ik dat het veld verdeeld is. Twee voor een regulering en de rest vrije markt. Zijn er nog meer varkenshouders die er iets over willen zeggen. Of andere argumenten hebben die we nog niet gelezen hebben?

 • no-profile-image

  Jonas

  Even voor de duidelijkheid: in Nederland zijn de varkensaantallen al gereguleerd d.m.v. de varkensrechten, daar hoeft geen discussie meer over te bestaan. En als de varkensrechten er af gaan in 2015 dan komt er wel iets vervangends voor in de plaats. De vraag is: hoe krijgen we dat in de rest van Europa voor elkaar? Flink lobbyen in Brussel door het ministerie van economische zaken?

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  We hebben samen onze coöperatieve voerfabrieken, slachterijen, enz. megagroot gemaakt. Waarom dan als boeren er niet achteraan? Groot heeft ook veel voordelen in efficiëntie, sociaal leven, enz.

 • no-profile-image

  Jonas

  Je zegt het goed varkenshouder: wíj hebben de voerfabrieken, slachterijen e.d. , megagroot gemaakt. En dan vraag je je af waarom wij als boeren daar niet achteraan kunnen/moeten. Simpel: omdat niemand óns groot zal maken (financiëel). Dat zullen we zelf moeten doen en dat gaat niet, ook niet met grote aantallen.

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Jonas, dat zijn we helemaal met elkaar eens. Het bedrijfsleven zal echter antwoorden dat zij ook geen al te grote marges kennen. Alleen leven ze wel in weelde en luxe, mooie panden, auto's, prima werkomstandigheden en vertegenwoordigers van € 100.000 per jaar en hoger. Nou zeg ik niet dat zij het verkeerd doen, alleen de boeren zijn hopeloos achtergebleven. Schrik niet, accountantskantoor ABAB rekent met 10 euro per uur aan kosten van de ondernemer (3000 uur per jaar). De goedkoopste adviseur kost al 60 euro en de senioren het dubbele. Wie is er nou gek?

 • no-profile-image

  knor knor

  Annechien, met jouw opmerkingen en de visie die LTO uitstraalt, dat varkensrechten afgeschaft moeten worden, ben ik het helemaal oneens! Durft het LTO het risico dat de veestapel toch weer groeit, mestplaatsingsruimte minder wordt en één na het andere mestverwerkingsinitiatief sneuvelt? En dan maar afwachten of wij de derogatie in Nederland vol kunnen houden. Dan komt de volgende generieke korting door het kabinet Cohen I er aan. Mijn lijn is om de varkensrechten te handhaven, dit is goed sturingsmiddel en de markt zal bepalen wat de waarde is. Vervolgens per vleesvarken en per zeug waarvan de mest naar derden afgezet moet worden, een heffing innen, die ingezet wordt voor verwerking van mest. Dan zakt vanzelf de waarde van varkensrechten, je kunt het geld maar 1 keer uitgeven. Als wij 10 % van de mest verwerken, zakt de mestprijs met 10 euro per m3. Net als bij de varkens: 1 procent te weinig = topprijs en 1 % te veel = baggerprijs. Met het standpunt dat varkensrechten afgeschaft kunnen worden, begeeft LTO zich op zeer glad ijs!!

 • no-profile-image

  deregulering

  Knor Knor noemt een tiental suggestieve uitgangspunten van zijn kant. Dan liever de duidelijkheid van LTO over varkensrechten. Laten we in Nederland niet denken dat die 1% van de varkens die we bezitten de hele handel kunnen beïnvloeden. We hebben al regeltjes zat en zijn als klein land al uniek met onze varkensrechten.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Even voor de goede orde. Varkensrechten kunnen alleen maar weg als we het mineralenprobleem onder controle hebben. Dat betekent dat het overschot aan mineralen verplicht verwerkt moet worden. Onze stelling hier is dat als we het overschot aan mineralen verplicht verwerken, kunnen we de varkensrechten wel afschaffen. Geen dubbele investeringen. De grote vraag is of dit maatschappelijk geaccepteerd wordt. Krijgen we dat uitgelegd. Knor, Knor zegt dat we het afschaffen van de rechten als een boemerang terug zullen krijgen bij een volgend kabinet. Denken jullie hier ook zo over? Of kunnen we wel de rechten afschaffen als we de mineralen verplicht verwerken? Dat is de vraag. Omdat een belangenbehartiger goed moet weten wat er leeft, is het voor mij een goede gelegenheid om via dit forum jullie mening te horen.

 • no-profile-image

  knor

  Laten we nu niet de illusie hebben dat mestverwerking het probleem van de grootschalige varkenshouderij oplost. Dit is namelijk een ruimtelijke ordening probleem. Politiek nederland zal namelijk nooit willen dat nederland verder volgestouwd wordt met varkenshouderij bedrijven, dit zal maatschappelijk niet geaccepteerd worden. met andere woorden: oplossing van het mineralenprobleem zal nooit lijden tot een grotere varkens en kippenstapel.
  conclusie: mestverwerking zal alleen slagen wanneer de kosten niet hoger zullen zijn dan euro10.- to euro12.-/kuub. Hogere kosten zullen onherroepelijk leiden tot inkrimping van de veestapel omdat er dan niks meer verdiend wordt.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Oké, het probleem van de grootschaligheid blijft. Mineralen zijn onder controle. Wat is over is aan mest wordt verwerkt: verplicht. Als het mestverwerken duur is, komen er minder varkenshouders. Als het betaalbaarder is, dan blijven er meer. Qua regels over geur en ammoniak zetten we een luchtwasser. Welzijn wordt via de wet en de markt geregeld. Zijn er dan nog belemmeringen, die ik niet genoemd heb?

 • no-profile-image

  Jonas

  Annechien, de grootste belemmering staat in de kop van je artikel.

 • no-profile-image

  knor knor

  Ik wil even op een aantal zaken reageren. In de reactie van DEREGULERING wordt de indruk gewekt dat ik vind dat als we in Nederland iets meer of minder varkens gaan houden, dat dit de markt van varkensvlees beïnvloed. Absoluut niet. Ik heb alleen de vergelijking met varkensvlees aangehaald dat als er 1 % te veel is er druk op de markt is en als er 1 % te weinig is, kun je de markt naar je hand zetten.
  Dan wat betreft mestverwerking. Ik ben voorstander van het in de been krijgen van mestverwerking. Ervaringen uit het verleden laten zien dat het met vallen op opstaan is. Kijk maar naar de kippensector, die hebben het probleem zelf opgelost. Dit moeten wij ook proberen, vooral met het oog op het fosfaat tekort in de wereld op termijn. Daarnaast moeten wij als varkenshouders niet afhankelijk willen zijn van de grillen van de akkerbouw, het weer, wel of geen export van mest enz. Daarom is een stabiele en qua kostprijs acceptabele mestverwerking een goed streven. Als ik om mij heen kijk en de stemming bij burgers/politiek zie, vind ik het verstandig dat we als sector zeggen dat we in Nederland niet meer varkens willen, maatschappelijk en politiek kunnen we niet uitleggen als het aantal varkens door afschaffen van dierrechten weer 2 miljoen is gestegen. Dan zal hierna weer een keer een ingreep komen.
  Dit kunnen we het beste reguleren met varkensrechten, dus deze moeten we handhaven. De prijs die we hiervoor willen betalen, zal de markt bepalen, en wij zij zelf die markt. Als de mestkosten of kosten voor verwerking of een heffing omhoog gaan, zullen de prijzen van varkensrechten dalen. Een kwestie van rekenen.
  Dus behoud de varkensrechten en leg op alle varkens, waarvan de mest niet op eigen grond / pachtgrond geplaatst kan worden of verwerkt wordt tot een product buiten de landbouw / Nederland een heffing, waarmee we die bedrijven die dat kunnen en willen (locatie/omvang/enz) kunnen stimuleren om mestverwerking op te starten. En dit moet absoluut niet in de vorm van een bijdrage in de investering van de verwerking (want als de verwerking na enkele jaren omvalt, voorbeeld in Heeten hoef ik niet te noemen, ben je het geld kwijt), maar in een jaarlijkse bijdrage per m3 mest. Dan kun je denken aan een vorm van groenfinanciering, fiscale regelingen, enz. Dan komt de vergelijking met varkensvlees weer naar voren, als er 1 % krapte is in mest, gaat afzetprijs naar beneden, dit kan al komen door verwerking van 5-10 % van de mest, en hier profiteert de hele sector van.
  Deze heffing moet geïnd worden bij alle sectoren, dus ook melkkoeien en kippen. Dan hoor ik de koeienboeren al klagen, maar geen nood. De ondernemers die grondgebonden zijn, kunnen alle mest plaatsen op eigen grond en hoeven geen heffing te vrezen. Dit geldt ook voor de kippenboeren die de mest al verwerken.
  Samen de schouders eronder, reëel zijn, en zelf het probleem aanpakken, maar niet voor de korte winst gaan.

 • no-profile-image

  boer

  Twee dingen Annechien: Welke ambtenaar heeft ons die luchtwassers door de strot geduwd? Bewijs eerst maar eens dat ammoniak schadelijk is. Er zijn nog steeds evenveel scheikundige die zowel voor als tegen zijn. Ik moet ook zo'n kreng aanschaffen, bij wie moet ik de rekening indienen? Twee: Afschaffen van de mestbemonstering. Wie dit indertijd heeft verzonnen? Dus met vaste waardes voor N er P gaan werken. Akkerbouwers zullen meer mest gaan aanvoeren. De kuubs prijs voor de varkensboer zal enkele euro's zakken. Overigens zijn er veel boeren die er van overtuigd zijn dat de mestwet gebruikt wordt om de boerenstand kapot te maken. Gezien mijn eerdere reactie's zal het mestprobleem zich vanzelf oplossen, omdat simpelweg over enkele jaren het grootste deel van de varkensboeren verdwenen zijn.

 • no-profile-image

  drientje

  Wat in deze hele discussie nog niet genoemd is, hoe het bestaat dat meerdere varkenshouders doorgaan met hun bedrijfsvoering of er niets aan de hand is.
  Dit zijn varkenshouders die met een holding met meerdere BV's werken. De arbeid wordt vaak gedaan door vreemde arbeidskrachten(lees 3500 euro in de maand), de huur van de stal moet opgebracht worden,voer,mest alle denkbare kosten hebben ze.
  Je zou zeggen, deze varkenshouders hadden allang geen bestaansrecht meer.
  Dit is dus niet het geval. Het kan niet anders dan dat deze varkenshouders of meeropbrengsten afdwingen, of kostenbesparingen afdwingen(lees voer en financiering). Daar werkt dus de toelevering en afzet aan mee.
  We kunnen aannemen dat ze dit weghalen bij de klanten waar ze het pakken kunnen. Volgens mij heeft de belangenbehartiging daar ook weet van en daarom boter op het hoofd.

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Drientje heeft het in de gaten, een ondernemer hoor je niet klagen.

 • no-profile-image

  john

  Als het geld niet naar varkensrechten hoeft gaat het geld wel ergens anders heen: duurzamen installaties om mest op te waarderen, duurzamen stallen etc. Ook bedrijven kunnen weer verkocht en overgenomen worden. Als de rechten eraf gaan zal er geinvesteerd worden in deze dingen. Doordat het geld nu naar papier gaat niet. Om de huidige rechten bezitters tegenmoet te komen mogen mijn inziens de rechten omgezet in mestplaatsingsrechten. De omvang van de rechten is gelijk aan de plaatsingsruimte in nederland. Verdwijnt er in nederland 10 % ruimte dan verliezen ook alle bezitters 10 % van de rechten. Komt er 10 % meer ruimte dan krijgen alle bezitters 10 % meer rechten. Bezitters van deze rechten hebben dus het recht om mest op nederlandse bodem uit te rijden. Door melkquatum, varkensrechten en pluimveerechten om te zetten in deze rechten voorkomen we overbemesting van de bodem. Daarnaast komen er exportcertificaten en verwerkingscertificaten. Dan blijft er straks nog een taak voor de veehouder over en dat is het zorgen voor voldoende rechten, exportcertificaten en verwerkingscertificaten om zijn afvoer van mineralen te verantwoorden. De opbrengsten van de rechten zal dan sterk gekoppeld zijn aan de meerkosten van mestverwerking. De waarde wordt dus niet 0.

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Laat ons a.u.b. varkens houden en ondernemen. Hoe minder regels hoe beter.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Varkenshouders zullen ook een beetje op hun imago moeten letten lijkt me. Consumenten zijn tegenwoordig zeer alert om qua dierwelzijn onderscheidend varkensvlees te kopen. Biologisch en gangbaar zijn de twee meest voorkomende met daarnaast sterrenvlees. Maar volgens mij hoort daar nóg een segment bij. En wel varkensvlees van megabedrijven. Megabedrijven pretenderen dat ze varkensvlees het goedkoopste kunnen produceren. Dus dan moet dat in de schappen van de supermarkt ook merkbaar zijn. Varkensvlees van megabedrijven als het allergoedkoopste in de schappen. En dan mag de consument daarna de keus maken. Maar voor de consument moet die keus wel onderscheidend in de schappen aanwezig zijn. Om zodoende het allergoedkoopste "mega"varkensvlees naast de andere segmenten te kunnen kopen. Dan komt volgens de wens van de consument vanzelf bovendrijven welk "soort" varkensbedrijven de toekomst hebben.

 • no-profile-image

  onno

  hoeveel varkens bij elkaar zijn mega, natuurboer?

 • no-profile-image

  john

  om megastallen te bouwen is geld nodig.. geld krijg je als je kwaliteit levert zowel vleesvarkens als biggen.. Bedrijven die bovengemiddeld groot zijn leveren dus een goede kwaliteit. Is megastallen vlees dan slecht omdat het omdat het van een groot bedrijf komt? De kosten op een nieuw megabedrijf liggen net zo hoog als op een versleten oude stal van een familiebedrijf... maar de dieren hebben een beter leefklimaat, de uitgaande lucht wordt gezuiverd en dieren zijn er zeker zo gezond!

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Beste Annechien, Je mag best trots zijn op de Nederlandse varkenshouderij maar als de meeste varkenshouders minder verdienen dan het sociaal minimum, wat is die trots dan waard? Als jij en en de hele LTO club niet verandert dan wordt de situatie ook niet beter. Een visie voor een beter inkomen heb je, zoals je aangeeft niet. Als ik zou voorstellen om met elkaar een minimum prijs voor biggen en slachtvarkens af te spreken zeg je waarschijnlijk dat dat niet mag vanwege NMA regelgeving. Ik zeg dan als de NMA regelgeving er toe lijdt dat boeren niets verdienen moet je de NMA regelgeving ter discussie stellen. Alleen op kostprijs focussen heeft als gevolg dat er steeds meer wordt geproduceerd door minder ondernemers en bevordert het rendement totaal niet. De varkensboer uit Drente heeft het goed gezien, oplossingen voor een acceptabele produktie begint met fokkerij. Sterke en robuuste biggen die die tegen een stootje kunnen is ook het antwoord op het torenhoge medicijn gebruik in de varkenshouderij. Het is een beetje dom om zo iemand te beschuldigen dat hij de sector onderuit haalt, zijn visie kan lijden tot oplossingen.

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Kijk Hendrik, jij hebt het door. Echte verbetering begint met een kwalitatief veel betere fokkerij en eindigt met een duidelijk veel beter rendement. Alle bestuurlijke dromen er tussenin is gezeur in de marge, dat heeft LTO nog niet in de gaten. Annechien noemt dit de sector onderuit halen, echt kritisch kijken waar de pijn ligt doet ze niet.

 • no-profile-image

  Pluche

  Annechien begon haar bestuurscarrière door KI Heino flink onder vuur te nemen. Nu dit allemaal opgegaan is in het grote Topigs en de fokkerij-ellende vele malen groter is, durft ze het niet meer aan.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Meneer of mevrouw Pluche zit lekker. Wat wilt u nu werkelijk zeggen? Reageer dan eens onder uw eigen naam en verschuil u niet onder het pluche. Dat is slap. Bij de reacties op mijn blog luister ik naar wat er leeft. Zorg dan ook dat er nuttige informatie gemeld wordt in de reacties. Dat maakt ze lezenswaardig. En over de fokkerijellende, zoals U dat zelf noemt, haal niet je eigen club naar beneden. Maar zorg door goede input voor verandering naar een beleid dat u wel aanstaat. Dat kan alleen door je niet achter het pluche te verschuilen.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  beste Annechien, ik begrijp dat de discussie moeilijker wordt maar als sommige mensen anoniem willen reageren heeft dat geen invloed op de inhoud. Durf ook eens te reageren op de varkensboer uit Drente en mij.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Hendrik, ik houd er niet van als ik moet discussieren met anonieme mensen. Je kunt toch gewoon voor je mening uitkomen? Niks mis mee. We zijn allemaal varkenshouder of veehouder en kunnen toch open met elkaar van gedachten wisselen. Ik houd er niet van als anderen dingen insinueren. Ik houd van open communicatie en van het uitwisselen van standpunten. Als ik vragen stel, hoeft dat niet per definitie inhouden dat ik er niets van vind. Ik vind juist een forum als deze een mooie gelegenheid om te horen wat er leeft. Over de fokkerij. Als je me kende zou je weten dat ik al jaren voor een robuust en sterk varken strijd en dat ik vind dat vleeskwaliteit ook betaald zou moeten worden. Ook voor een big. Gezondheid en kwaliteit staan voorop. En over de markt. Ik heb er wel degelijk een visie op. Wij produceren voor de driehoek Londen, Parijs en Berlijn. Voor de koopkrachtige consumenten die daar wonen. Ik denk dat onderscheidendheid van groot belang is. Daarom is de stap van VION naar het eensterrenvlees een kans voor de varkenshouderij. Ja, er moet nog meer. Maar we beginnen wel ergens. Ook moeten we zorgen dat we een kwaliteitsbig kunnen leveren aan de belangrijke Duitse markt. Met een juist biggenpaspoort. Transparantie is belangrijk. Ik zou je verder aanraden mijn blogs te lezen. Dan blijf je goed op de hoogte van mijn activiteiten. En beste Hendrik uit Ane reageer gewoon onder eigen naam. Dat doe ik ook. Je hoeft mij niet uit te dagen om te reageren. Dat doe ik regelmatig. Welke belangenbehartiger schrijft elke week een blog in het weekeinde en neemt de moeite om in fora te reageren en te discussieren? Denk daar ook maar eens over na.

 • no-profile-image

  biggenfokker

  En alweer een voerrekenig die hoger is als de vorige! Verlies 15 € per big moet niet gekker worden.

 • no-profile-image

  boer

  Annechien: De meeste varkensboeren hebben in deze periode een erg kort lontje. Is ook wel te begrijpen want we moeten van alles en er kan financieel niks. Maak verder je borst maar nat, want laatst stond iemand van, ik meen, Hypor in de boerderij en die zei dat de fokkers van Hypor naar een 35 a 40 biggen toegingen. Wie is er hier nu stapelgek?

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Als een vakgroepvoorzitter niet weet wat de oorzaak is van een lage prijs en alleen maar kan constateren dat het slecht gaat in de varkenshouderij is er toch iets mis. Het spijt me te moeten constateren dat LTO het spoor volledig kwijt is. Focussen op groei en lage kostprijs in een liberale wereldhandel lijdt tot produktie op plaatsen waar deze het goedkoopst is. Nederland is z'n technische voorsprong, waar in het verleden nog sprake van was, allang kwijt. Met deze visie van de LTO (of het nu Albertjan, Siem of Annechien is)jaag je de boeren uit Nederland om aan de geldzucht van de Yanken te voldoen.
  Immers die vinden een liberale wereldhandel toch van belang.
  Beleidsmatig kan LTO niets doen, daar heb helemaal gelijk in maar de produktie afstemmen op de koopkrachtige vraag is veel beter maar als je de belangrijkste troef van de producenten overlaat aan de markt dan wordt het nooit beter. • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Hendrik, wat is volgens jou de belangrijkste troef? Hoe wil jij in een wereld waar de vrijhandel van groot belang is, de productie beheersen? Als ik boeren vraag, willen ze toch dat de varkenshouderij niet aan banden wordt gelegd. De marktwerking moet er blijven, zo vinden velen. Natuurlijk snap ik wel wat de oorzaak is van lage prijzen. Overproductie in de allereerste plaats, we exporteren een groot deel dus zijn afhankelijk van de exportmarkt, geen marktpositie door onderscheidendheid. Jaren geleden hebben we nog geinvesteerd in IKB. Daardoor waagden de NL supermarkten het niet om Duits vlees in het NL schap te leggen. Dat hebben we dus zo weggeven. Dus zijn we uitwisselbaar en in een mindere marktpositie. Los van IKB telt de overproductie het zwaarst. Overigens is het zo dat mijn blog niet een verhandeling is over beleidsstandpunten maar een persoonlijke weergave is van mijn belevenissen. Voor beleidsstandpunten maken we beleidsnotities. Dit is mijn laatste bijdrage in deze discussie over dit blog. Komende week volgt er een nieuwe blog met andere items.

 • no-profile-image

  boer

  Annechien: Ik spreek ook veel boeren die wel vinden dat we in de varkens naar een Europees Quotum moeten. Welke boeren willen dit niet? Die paar 100 mega boeren, die keihard redeneren, van hoe meer er failliet gaan, des te meer ruimte er voor ons komt? Maar vooral: wat heeft die verafgooide marktwerking ons varkensboeren dan gebracht? Wees eens kritisch! Alleen maar steeds meer uren maken voor steeds minder geld. Hier moeten dus andere krachten achter zitten, want bij een in eerste instantie, kleine krimp van de aantallen wordt er door de industrie niets aan ons verdiend. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Alleen wij boeren zullen nu eens aan onze eigen portemonnee moeten denken. De industrie zal dit niet voor ons doen. Dus Annechien, ik wil bij deze een klemmend beroep op jou doen, om bovenstaande zeer serieus te nemen. Bij voorbaat dank!

 • no-profile-image

  Guus Geurts

  Ik weet even niet wat ik lees. Eindelijk beginnen varkensboeren in te zien dat de vrije wereldhandel een eindeloze weg is. Natuurlijk kan LTO wat doen; zich aansluiten bij de NMV en NAV en pleiten voor kostendekkende prijzen op de Europese markt via quotering en marktbescherming. Dan kunnen de milieu- en dierenwelzijnseisen omhoog.
  Jullie kunnen daar ontzettend veel goodwill naar de maatschappij kweken en die onnodige kaalslag onder gezinsbedrijven eindelijk stoppen.
  Dus heel veel succes!!
  (Ik zal deze berichten meteen opnemen in mijn boek dat hopelijk aan het eind van dit jaar verschijnt.)

 • no-profile-image

  Guus Geurts

  Correctie op het vorige bericht: ik bedoel 'een heilloze weg'.

 • no-profile-image

  boer

  Aan Guus Geurts, Amsterdam. Ik wil voor jouw wel de beerput opentrekken. Enkele misstanden waardoor we bijna allemaal naar de klote gaan: Luchtwassers, Mestwet, Macht van de Europese supermarkten, Macht van de Europese slachterijen, macht van de handelaren, mesttransporteurs, veeartsen, voerfabrieken, enz. Iedereen om ons heen vreet zich vol, en wij kunnen verrekken. Laat me maar weten of je interesse hebt. Normaal zou dit werk moeten zijn voor Zwanenburg, N.V.V, alleen die zit nog steeds te slapen en toe te kijken hoe de meeste naar de klote gaan. Onder Wien van de Brink was er in ieder geval actie gevoerd. Zwanenburg zal inmiddels wel andere belangen hebben, anders hoorde je hem wel.

 • no-profile-image

  Guus Geurts

  Dank je Boer uit Drijfzand. Heel nuttig die inside information. Aan die macht van handelaren, slachthuizen en supermarkten moet de NMA en de Europese mededingingsautoriteiten eindelijk eens wat doen. Het is erg onrechtvaardig dat boeren en vissers die zich verenigen voor een kostendekkende prijs, steeds de NMA op hun dak krijgen. Terwijl de machtige jongens die de prijs echt bepalen en maar blijven fuseren, vrij uit gaan.
  Milieuwetten moeten effectief en niet bureaucratisch zijn, en moeten in jullie verkoopprijs terugkomen. Vandaar: richt je op de Europese markt via een quotumsysteem en hef importheffingen op Braziliaans varkensvlees. Dan kun je die kostendekkende prijs in Europa halen, en doen deze milieuwetten geen pijn meer.
  De detailhandel kan dan namelijk de wereld niet meer afstropen naar het goedkoopste vlees.
  En trek samen met NMV en NAV op naar de Europese en Haagse politiek voor marktregulering, en het tegenhouden van de vrijhandelsonderhandelingen met de Mercosur-landen. Ik zou zeggen dat de NVV ook die kant op zou moeten. Succes en durf tegen de dooddoener in te gaan dat er nu eenmaal voor liberalisering is gekozen!

 • no-profile-image

  boer

  Aan Guus Geurts: Wij zijn het goed met elkaar eens en geloof me, vele boeren met ons. Minder dieren b.v. 5% om maar eens mee te beginnen, zal voor alles al wonderen doen. Meer ruimte voor de varkens, minder mest, minder voer nodig, lees graan, enz. Alleen de inustrie zal dit tegenhouden want dan wordt er niks meer aan ons verdient. ( minder hypotheken, minder bouwen, enz.) Ook ben ik er van overtuigd dat de overheid naar een zeg maar 100 zeer grote varkensboeren toe wil ( dit dan wel gespreid over meerdere bedrijven) om de simpele reden dat deze makkelijk gecontroleerd kunnen worden. Groeten.

 • no-profile-image

  Guus Geurts

  Aan: Boer uit Drijfzand.
  Zo'n bericht maakt mijn dag weer goed. Dan weten we ook waar de belangen liggen. Zegt het voort.
  met vriendelijke groeten.

 • no-profile-image

  Hans

  Meneer Geurts, ik wil u mijn mening niet onthouden http://tinyurl.com/2d2fbha
  bovengenoemde link is de importheffing op varkensvlees uit Brasil. Dat de NL varkenshouderij nog steeds bestaat zoals die nu is, is vanwege deze importheffing, als deze importheffing zou worden afgeschaft is het kastje-bijl voor de NL varkenshouderij.
  De NL varkenshouderij is een kunstmatig iets, ontstaan uit het GLB van de heer Mansholt. Voor de oorlog waren er geen varkensbedrijven in NL. De EEG subsidieerde 4 sectoren dmv interventie maatregelen. Melk, suiker, rundvlees en graan. De hoge interventie prijs op graan zorgde ervoor dat Franse en Duitse boeren hun graan niet konden omzetten in vlees, daar was het graan te duur voor. NL boeren en hun coöperaties waren slim en omzeilden dit probleem door goedkope graanvervangers via de haven van Rotterdam te importeren. Tapioca uit Thailand, soja uit Brasil en maisgluten uit de VS enz. Dit ging fantastisch want het leverde ook nog is een keer dierlijke mest op die erg goed op de schrale zandgronden gebruikt kon worden. Als toen de bescherming, importheffingen en (export/nieuwbouw)subsidies waren afgeschaft dan had men nu in NL een kleine varkenstak gehad. Echter het stimuleringsbeleid ging door en het beestje werd een gedrocht, groeide buiten alle proporties, maatregelen van oa. toenmalig minister Braks hadden, achteraf gezien, een tegengesteld effect, het gedrocht groeide nog harder.
  Wat er nu staat zijn een aantal schuren, waar varkens inzitten, waarvoor het voer voor een groot gedeelte als afval uit de verwerkende voedsel industrie komt, voedsel verwerkende industrie, die zonder die afval vretende varkens ook geen bestaansrecht in NL heeft, een klein gedeelte van dat voer wordt verbouwd als rotatie gewas in de akkerbouw, en het gros wordt gewoon geïmporteerd. Al dat voer wordt uiterst efficiënt omgezet in vlees waarvan twee/derde wordt geëxporteerd, en de varkensmest is het sluitstuk waar men intensief naar een betaalbare oplossing zoekt om het vervoerbaar/exporteerbaar te maken.
  Als je deze varkenshouderij afzet tegen, in mijn geval, de Braziliaanse, met goedkoop land waar 2 oogsten (voer) per jaar worden gehaald, goedkope arbeid, een klimaat waarbij je met erg goedkope, open, diervriendelijke stallen kunt werken, mest die weer terug gaat op dat land waar het voer verbouwd is, dan is de vraag,: wat is de reden, welke rechtvaardigt , dat men in NL een varkenshouderij sector overeind houd, die maatschappelijk geen draagkracht heeft, en die ondanks dat ze haar eigen broek niet kan ophouden, ook nog is 3 maal meer exporteert dan wat men in NL op kan. en die de mest daar concentreert, daar waar het land waar het voer op verbouwd is, niet is. Als Annechien dan schrijft dat ze zich (begrijpelijk) zorgen maakt om familie-leed in stoppende varkenshouders gezinnen, dan denk ik bij mezelf dat dat komt vanwege het beleid van de organisatie, waar ze zelf sector-voorzitter van is.
  Er is mijns inziens geen reden te bedenken die in NL een varkenssector rechtvaardigt die groter is dan de zelfvoorzieningsgraad van varkensvlees.
  Zelfs dan nog zal er voer geïmporteerd moeten worden. Als de Nederlandse varkenssector voor de wereldmarkt wil werken zoals Zwanenburg aangeeft in: NVV: samenwerking ZLTO met Wakker Dier is naïef 08 nov 2010 18:38, dan zal de importheffing, zoals in begin van deze reactie vermeld, er af moeten. De NL consument mag dan eindelijk kennis maken met het minstens net zo smaakvolle en kwalitatief goede varkensvlees uit Brasil zoals ze dat nu ook al kan met het Braziliaanse rundvlees. Wil de EU sanitaire/veterinaire/diervriendelijke regels bedenken waar het varkensvlees (terecht) aan moet voldoen om in de EU verkocht te mogen worden, en daar staat een prijs tegenover, en China vind dergelijke regels niet nodig, waar ook een prijs tegenoverstaat, dan maken wij Braziliaanen zelf wel uit aan wie we verkopen. Wil de EU importheffingen, zoals in begin van deze reactie genoemd, in stand houden dan vind ik dat ze moet stoppen met exporteren naar de wereldmarkt, wil je aan de vrije markt meedoen, dan geen invoer-belemmeringen of uitvoer subsidies. NL varkenshouders zitten in een moeilijk pakket, ik ben er niet jaloers op, maar je moet je toch is gaan afvragen of je varkenshouder wilt zijn, in een land, waar de chocolade letters van het Arabische alfabet met sinterklaas in de winkel liggen.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Oke, Hans Brasil. We doen zoals jij het graag wilt en decimeren de varkensstapel in Europa. En mag jij je Braziliaanse varkensvlees aan de Europeanen leveren. Dat gaat wel inhouden dat dan de valutakoers van de Euro wel eens ver onder de valutakoers van de dollar gaat zakken. Misschien wel halveert in waarde. Dan wordt het voor een Braziliaan helemaal niet zo aantrekkelijk meer om varkensvlees aan Europa te leveren. En zitten wij in Europa zonder varkensvlees in de schappen van de supermarkt. Je loert volgens mij te veel op de dure Euro van tegenwoordig.

 • no-profile-image

  john

  Hans concentreer je nu eerst maar eens op je eigen bevolking (brazilie) en dan op zuid-amerika. Ook daat ontwikkelt de economie zich snel! In nederland maken we vlees voor de driehoek londen parijs berlijn, Alle afzet bibben 500 km. Voor de burgers die in deze driehoek wonen is de productie en consumptie in balans. Ik kijk verder dan mijn landsgrenzen. Maar hoef niet zo nodig voor de andere kant van onze aardkloot te produceren. En wat betreft het mestprobleem: als wij netjes hadden moeten verantwoorden aan de staat waar we onze mest gelaten hadden zaten we nu niet met een onwerkbaar/duur rechten systeem maar hadden we een hoogwaardige mestverwerking waarmee een deel concetraat terug konden varen naar brazilie om te ruilen voor dat kleine beetje soja wat we nodig hebben.

 • no-profile-image

  Hans

  Jongens, kom van 20 tot 23 april naar Rio,
  http://tinyurl.com/2ewntb6
  en van 2 tot 6 mei naar Ribeirão Preto
  http://www.agrishow.com.br/
  doe je in de tussentijd een bezoekje aan de Hollandse kolonies en wat sightseeing.
  Dan wil je na de tijd geen varken in Holland meer zien.

 • no-profile-image

  Gelukkige

  Je moet wel heel veel heimwee hebben wanneer je nog dagelijks de websites van je oude land bezoekt.

 • no-profile-image

  Biggen fokker

  Dit artikel ging om financiele problemen bij vermeerderaars. Het probleem groeit met de dag, ik hoor hier mensen van de voerleveranciers praten met de banken om oplossingen, dit is ongekend.
  Het tekort laatste 3 maanden van ongeveer 16 € per big dus ongeveer 110 € per zeug.

  SUCCES

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Waar de problemen groeien is meer aan de hand, de gemiddelde ontvangen prijs voor goede gezonde biggen dit jaar ligt immers ronde de 45 euro. Andere oorzaken dan opbrengst liggen er dan aan ten grondslag, bijv. de investeringen voor 2013. Hier komen stoppers uit voort, maar is dit niet van alle tijden? Hier in de buurt hebben velen zich verlekkerd aan het streven naar maximale aantallen biggen ten koste van kostenbeheersing. Beter 27 biggen met een kostprijs van 45 euro dan 32 biggen met een kostprijs van 50 euro.

 • no-profile-image

  Niet meer biggen

  Inderdaad varkenshouder, eerste groep kan dit jaar alles netjes betalen. Tweede groep komt 32 x 5 = 160 euro per zeug tekort.

 • no-profile-image

  mester

  De DPP is ongeveer 32.75 ik heb dit jaar 8.50 toeslag betaald in het hok dus niet iedereen beurt 45 € NVV prijs die iedereen te hoog vind is net geen 42 € en daald elke week.

 • no-profile-image

  Guus Geurts

  Aan Hans uit Brazilië, dank je voor je uitgebreide reactie. Voor de duidelijkheid ben ik voor behoud van importheffingen en zou de varkensproductie via quotering moeten worden afgestemd op de Europese markt. Ik ben het er mee eens dat bescherming samen moet gaan met quotering, en geen productie voor de wereldmarkt. Daarbij zou ook al het veevoer kostendekkend in Europa geproduceerd moeten worden, om de kringlopen te sluiten en een steeds urgenter wordend fosfaatprobleem te voorkomen. De consumptie en dus de productie van varkensvlees in Europa zal dan dalen, maar door de kostendekkende prijs aan de boeren kunnen veel meer gezinsbedrijven overleven dan binnen de huidige ratrace.
  Dat Brazilie steeds meer voor China gaat produceren, en de soja- rundvlees- en varkensvleesproductie zal uitbreiden, daar kunnen we hier in Europa weinig aan veranderen.
  We kunnen wel onze Europese verantwoordelijkheid nemen voor de bijdrage die de Europese import van vlees en soja levert aan de kap van regenwouden, vernietiging van savannes en verdrijving van kleine boeren en inheemse volkeren van hun grond. Dus zouden we moeten stoppen met de import van zowel varkensvlees, rundvlees als soja (en bio-ethanol uit suikerriet). Iedere kilo import vergroot namelijk dat probleem (vanwege indirecte effecten).

 • no-profile-image

  Hans

  http://www.economist.com/node/16886442?story_id=16886442&CFID=142315524&CFTOKEN=99196615
  Meneer Geurts, de Economist denkt er iets anders over, lees ook de commentaren

 • no-profile-image

  biggenfokker

  Dit was bijna een jaar terug, maken we ons nog zorgen of gaan we er vanuit dat iedereen bankroet gaat die het nog niet is!!!

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Biggenfokker uit Brabant. Zorgen zijn er nog in sterkere mate dan in oktober. Enne het zou helaas best nog wel eens kunnen dat er nog een keer een blog met derdelijke inhoud komt. Helaas. De tucht van de markt is heel hard. Vandaag sprak ik wederom een teneergeslagen vermeerderaar. Nee, hij had geen geld om nieuwe fokgelten te kopen..... Stil werd het aan de andere kant van de lijn....

 • no-profile-image

  kleine prutsvermeerderaar

  @ Annechien,kun je de fokgeltenprijs(Topigs geltenafleesprijs) niet laten dalen.Je kunt ook leegdraaien en voedergewassen verbouwen.Doe ik ook Een tip voor de bestuurster en partner NVV zou het voor de voer en handelssector(b.v.VION )plus de Rabobank niet fatsoenlijk zijn dat de ingepikte marges(Het spaarvarken) voor de getroffen vermeerderaars die nu duidelijk in beeld zijn eens met terugwerkende kracht aan de boeren uitbetaald kunnen worden of moeten we aangifte doen voor het opzettelijk aan een aantal partijen met voorbedachte rade(draaiboek)gezinbedrijven......... de nek omdraaien.

 • no-profile-image

  melkveeboer

  wat voor voedergewassen zou je dan financieel het beste kunnen verbouwen?????
  ......ben ik wel benieuwd naar, om toch mijn rente te kunnen betalen.

 • no-profile-image

  kleine prutsvermeerderaar

  @melkveeboer.Zo laat nog wakker,heb je een melkrobot,uitslapen?grapje.Heb gehoort dat de snijmais(korrel) dit jaar torenhoge prijzen(grondstof speculanten)op gaan leveren(was de melkveehouderij niet meer gewend),wat voor de varkenshouderij geldt ,geldt ook voor de melkveehouderij.Dus melkveehouder als je met zulke goede melkprijzen en de wind in de rug bescherming geniet v/d LTO.Als melkveehouder weet je wel wat je kunt betalen(vaste melkprijzen) ik wil er ook nog mee aflossen.Dat mag je ook even meenemen in je berekening samen met je voerfabriek rantsoen berekening.Geeft al wel aan dat sommige melkveehouders door de onstuimige groei en uit angst voor de wereldmarkt(2015)de grond ook al niet meer aflossen en daardoor ook dikke prijzen voor de grond kunnen(moeten) betalen!!!!!!! samen met de (grond)bank groeien?.................Ben benieuwd.p.s. prijs op stam.

 • no-profile-image

  Jos Bleumink

  Leg het risico eens elders.........!

  ( lijnzaad@live.nl )

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Wat een ellende!!!... Waar zal het naar toe gaan ???... De wereld-economie stemming is ook al niet bijzonder, het ziet er allemaal niet rooskleurig uit. De ups and downs komen harder aan!!!... Één schrale troost blijft, deze harde klappen zullen ook andere treffen in de toekomst.

 • no-profile-image

  Han

  @Piet. Het begint te lijken op de verhalen van onze grootvaders. Met 5 big naar de markt met 10 terug komen, je eigen en 5 onbekende. @Hans, Brasil. Jij laat me geloven dat de economen het wel weten. Als dat zo was hadden ze de financiele crisis niet laten ontstaan. ze zullen hem dan ook niet oplossen voor ons. Hoe kunnen ze de oplossing weten voor hun eigen falen? Verder kan ik me best vinden in je reactie over chocolade letters, 2 oogsten etc. De kopers vn deze letters eten geen VARKENS lappen, maar geitenvlees. (alternatief voor varkens?)

Laad alle reacties (71)

Of registreer je om te kunnen reageren.