Redactieblog

399 x bekeken 1 reactie

Nog geen onrust over mestvoorraden

De forse daling van de hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest leidt nog niet tot zorgen over de opslagcapaciteit voor de winterperiode.

Dat zeggen de varkenshoudersvakbond NVV en LTO Nederland. ”Het is nu nog te voorbarig om over volle putten in het voorjaar te praten. Vast staat wel dat aan een volle mestkelder deze winter een andere kostenplaatje zal hangen dan vorig jaar”, zegt Peter Brouwers van LTO Nederland.

Ook de NVV verwacht niet dat er problemen komen met de ruimte voor mestopslag deze winter. ”Varkenshouders zijn altijd creatief en er zijn altijd voldoende leegstaande varkensstallen waar tijdelijk mest in de kelders kan worden opgeslagen”, aldus Harry Bloemenkamp.

Hij verwacht dat de afname van de hoeveelheid getransporteerde varkensmest het gevolg is van de slechte weersomstandigheden in het uitrijseizoen. ”We vroegen het uitrijseizoen te verlengen, maar dat is niet helemaal gelukt. Als dat wel kon, hadden we nog veel mest kunnen plaatsen op bouwland. Mogelijk speelt de toename van mestverwerking ook een beperkt rol bij de afname van het mesttransport. Dit gebeurt nog op kleine schaal, een grote rol zal het niet spelen”, zegt Brouwers.

Sinds het uitrijverbod zijn de afzetkosten van varkensmest met zo’n 5 euro per kuub gestegen. ”Het zit in een negatieve spiraal. Akkerbouwers met silo’s willen nog geen mest ontvangen omdat ze verwachten later meer geld te krijgen, terwijl varkenshouders mestafzet niet kunnen betalen.”

Eén reactie

  • no-profile-image

    Kritische Lezer

    En nog gaan we niet nadenken?

Of registreer je om te kunnen reageren.