Boerenblog

8 reacties

Argentinië en de vleeseters (1)

Afgelopen week bezocht ik het wereldvleescongres ‘Vlees voor een duurzame wereld’ in Buenos Aires, Argentinië. Leerzaam, dat was het!

Voorafgaand aan het congres nam ik deel aan een gesprek met de belangrijkste vleesexporterende landen: Denemarken, de Verenigde Staten, Canada en Nederland. Dat gesprek ging over de marktsituatie en over markttoegang. De marktsituatie in Canada is slecht. In vier jaar tijd is de productie gedaald van 31 naar 26 miljoen vleesvarkens en de Canadezen vrezen voor hoge voerprijzen. Dan zullen de producenten opnieuw geld zullen verliezen. In de VS kunnen de voerprijzen nog sterker stijgen door het verplicht bijmengen van ethanol door de benzine. Daardoor zal de ethanolproductie groeien. In de VS zijn de nieuwe mededingingsregels een heikel punt voor de bedrijven. Contracten afsluiten wordt er moeilijker door.

Knipperlicht Rusland: markt open, markt dicht

Dan de markttoegang. De handelsrelatie met Rusland is als een knipperlicht: dan ben je in business en dan eruit. Alle landen ondervinden dezelfde moeilijkheden. De vier landen, plus Zuid-Afrika en Australië, gaan samenwerken om dat probleem op te lossen. Voor Zuid-Afrika is de PRRS-situatie een belemmering, voor Australië zijn het problemen met PMWS. Beide zijn ook voor ons niet onbekend.

Dierenwelzijn geen echt item meer

Op het vleescongres bespraken we de trends in de wereld. De ontwikkelingen in China stonden centraal. Vooral daar zal de vleesconsumptie nog fors stijgen. China probeert daarom ook zijn productie van varkensvlees fors te verhogen. Ook de consumptie van pluimveevlees zal wereldwijd verder stijgen. De rundvleesconsumptie staat onder druk. De toename van de wereldbevolking met 2,3 miljard mensen naar 9 miljard mensen in 2050 heeft ingrijpende gevolgen. Die mensen moeten allemaal eten. Analisten verwachten een verdubbeling van de vleesconsumptie. Centraal stond de vraag hoe gaan we dat doen op een duurzame manier. Tot nu toe stond vaak dierenwelzijn centraal. Ik vond het daarom opmerkelijk en verfrissend dat nu de CO2-footprint in de spotlight staat en dierenwelzijn als een vanzelfsprekendheid passeert. Dat moeten we gewoon goed doen, was de sfeer.

Footprint vleesketen uniform berekenen

Siem Korver, voorzitter van de taskforce Climate Change van de UECBV (Europese vlees organisatie), drong aan op een transparante en uniforme berekeningssystematiek voor de footprint van de vleesketen. Internationale samenwerking op dit punt is voor Nederland erg belangrijk. We moeten voorkomen dat iedereen zijn eigen stoepje probeert schoon te vegen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ed bakker

  Ik ben harstikke blij dat de rollen nu eindelijk een beetje zijn bij(om)gedraaid ik en met mij vele vele anderen hebben veel te lang graan verbouwd en verkocht zonder een stuiver te verdienen met een beetje subsidie geld van onze staatkassen om de zaak draaiende te houden terwijl de grote varkens jongens zo veel geld verdiendenen en groter werden dat ze hun eigen slachthuizen konden bouwen
  Nee maar dan ook helemaal geen medelijden

 • no-profile-image

  Hans

  Maar Ed, Wat heeft jou tegengehouden om je graan, of een gedeelte daarvan, om te zetten in vlees? het zij varkens, kippen, of rund? Juist diegene die zelf zijn voer verbouwd, heeft de opties in handen. Vooral met goedkope inkuil of andere bewaar-mogelijkheden, kun je logistieke (transport) en commerciële (handel) kosten drukken, en krijg je er goede dierlijke mest voor terug.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Hans. wat Ed betreft, draai dat ook eens om. Wat houdt vele varkenshouders tegen, om zelf het graan voor de varkens te verbouwen.

 • no-profile-image

  Simon

  Hoe kun je nu ooit in een klein prutslandje als Nederland graan verbouwen ??? Daar is de grond toch veel te duur voor.
  De meeste varkenshouders bezitten niet eens 1 hektare grond

 • no-profile-image

  Hans

  Nou Natuurboer, Simon uit Frankrijk geeft al antwoord. Maar mijn vraag aan Ed is juist vanwege het feit dat hij in Canada boert en al graanteler is. Toch natuurboer, is dat wel een goede redenatie van jou, en laatst had Annechien een stukje over Oost Dld over varkenshouders aldaar, met 2013 en 2015 in aantocht en het "zelf je voer willen verbouwen" is Frankrijk of Dld echt wel interessant voor varkens!

 • no-profile-image

  W Geverink

  Ed heeft gelijk. Graan is hier lange tijd goedkoop geweest. In de tachtiger en begin negentiger jaren was graan zo goedkoop dat een varkensboer knettergek zou zijn als als hij het zelf zou verbouwen. Wel hebben veel akkerbouwers varkensstallen gebouwd zodat ze hun graan niet hoefden weg te geven. In de varkenshouderij was toen een stuk meer geld te verdienen dan in de melkveehouderij en die hebben door hun quotum al een heel best inkomen.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Simon, door de economische bril bekeken heb je gelijk. Nederland is te klein en de grond te duur voor graanteelt. Echter door de teelttechnische bril bekeken is telen van graan noodzakelijk voor de wisselteelt op de Nederlandse akkerbouwbedrijven. Zouden de Nederlandse akkerbouwers de graanteelt maar achterwege laten, dan komt het niet goed met de bodemvruchtbaarheid van Nederlands akkerland. Vanwege die bodemvruchtbaarheid zijn de Nederlandse akkerbouwers min of meer gedwongen om op gezag van de wereldmarkt, de granen alleen tegen kostprijs of met verlies te telen. Het gezinsinkomen van een Nederlandse akkerbouwer moet dan uit de andere teelten komen. Welbeschouwd telen de Nederlandse akkerbouwers de granen voor noppes. Met graanteelt, zo zie ik dat tenminste, sponsoren de Nederlandse akkerbouwers min of meer de Nederlandse varkenshouders.

 • no-profile-image

  ed bakker

  in antwoord op Hans ten eerste ben ik geen vee mens ik weet dat ik daar geen kijk op heb ten tweede doe ik zaad vermeerdering, daar licht ook mijn hart ,dat was zeker tot zo'n 15 jaar terug in mijn geval vaak heel goed maar door inmenging van de u.p.a.(boerenvakbond), die stellen nu de prijzen vast, en het steeds vaker de beste rassen in handen van steeds grotere zaadbedrijven is het voor mij nog steeds goed maar moet ik heel er tussenuit laten

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.